بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار از جمله کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و برند در خریدن ماشین آلات راهسازی در پروژه های عمرانی
دانلود پایان نامه بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار از جمله کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و برند در خریدن ماشین آلات راهسازی در پروژه های عمرانی

دانلود پایان نامه بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار از جمله کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و برند در خریدن ماشین آلات راهسازی در پروژه های عمرانی

شرح مختصر :

شناخت رفتار مصرف کنندگان و شناخت چگونگی و چرایی رفتار خرید مشتریان در بازار ماشین آلات راهسازی موضوعی است که متاسفانه علی رغم اهمیت و حساسیت آن مورد توجه چندانی قرار نگرفته است. به جرات می­توان گفت امروزه بخش عظیمی از سرمایه­های بخش عمرانی در کشورها صرف خرید و نگهداری ماشین آلات می شود اما متاسفانه در کشور ما به علت عدم شناخت درست  عرضه کنندگان ماشین آلات به نیازها و خواسته­های مشتریان و شناسایی عواملی که بر چگونگی خرید شرکتهای پیمانکاری تاثیر دارند، بسیاری از خریدهای ماشین آلات ازبهره وری پایینی برخوردارند.

امروزه صنعت ماشین آلات راهسازی با رشد قابل ملاحظه­ای درحال پیشرفت است وهر روزه فناوری های نو وجدیدی جهت عملیات عمرانی پیچیده ارائه میشود. استفاده از تکنولوژی های پیشرفته در ساخت این ماشین آلات سبب شده که تقریبا تمام عملیات عمرانی یک پروژه به وسیله آنها انجام شود که سبب صرفه جویی در نیروی انسانی و همچنین بالا رفتن سرعت و ایمنی پروزه ها شده است.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • فصل اول : کلیات تحقیق
 • مقدمه  
 • بیان مساله       
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق   
 • چارچوب نظری تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق       
 • فرضیه‌های تحقیق         
 • روش تحقیق     
 • تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری      
 • ابزار گردآوری داده‌ها   
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها      
 • قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق     
 • شرح واژه‌های کلیدی     
 • فصل دوم : ادبیات تحقیق
 • 2-1- مقدمه    
 • 2-2- ماهیت بازارهای صنعتی  
 • 2-2-1- کالای صنعتی  
 • 2-2-2- بازاریابی صنعتی        
 • 2-2-3- بازاریابی صنعتی و بازاریابی مصرف‌کننده        
 • 2-2-4- تقاضای صنعتی           
 • 2-2-5- آمیخته بازاریابی صنعتی         
 • 2-2-6- مفهوم خرید صنعتی
 • 2-2-7- انواع مشتریان صنعتی
 • 2-3- تجزیه و تحلیل رفتار خرید           
 • 2-3-1- بازاریابی و مصرف‌کنندگان      
 • 2-3-2- درک رفتار مصرف‌کننده          
 • 2-3-3- اهمیت درک رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی      
 • 2-3-4-خریداران ماشین آلات راهسازی چگونه درباره خرید تصمیم می‌گیرند     
 • 2-3-5- هزینه‌یابی طول عمر ماشین آلات راهسازی       
 • 2-3-6- عدم اطمینان مدیران ماشین آلات در فرآیند خرید ماشین آلات راهسازی           
 • 2-4- نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده       
 • 2-4-1- نظریه‌های سنتی رفتار مصرف‌کنندگان  
 • 2-4-1-1- نگرش اقتصاد خرد
 • 2-4-1-2- نگرش اقتصاد کلان
 • 2-4-1-3- نظریه کاتونا           
 • 2-4-2- نظریه‌های معاصر رفتار مصرف‌کنندگان 
 • 2-4-2-1- نظریه نیکوزیا         
 • 2-4-2-2- نظریه ویلسون       
 • 2-4-2-3- مدل تأثیر کشور مبداء یا خاستگاه نام تجاری در خرید صنعتی
 • 2-4-2-4- الگوی رفتار خرید سازمانی وبستر و ویند     
 • 2-4-2-5- رفتار خرید صنعتی شث      
 • 2-4-2-6- نظریه انگل- بلک ول- مینارد        
 • 2-4-2-7- نظریه کاتلر
 • 2-4-2-8- مدل‌های دیگری از رفتار خریداران صنعتی  
 • 2-4-2-9- بازاریابی رابطه‌مند 
 • 2-4-2-9-1- موانع اجرای بازاریابی رابطه‌مند 
 • 2-5- الگوی مورد استفاده در تحقیق     
 • 2-5-1- کیفیت           
 • 2-5-1-1- مفهوم کیفیت        
 • 2-5-1-2- کیفیت عملکردی و کیفیت انطباقی   
 • 2-5-1-3- اهمیت کیفیت در ماشین آلات راهسازی      
 • 2-5-1-4- کیفیت و خدمت به مشتری  
 • 2-5-1-5- نقش بخش بازاریابی در کیفیت ماشین آلات راهسازی          
 • 2-5-2- خدمات پس از فروش 
 • 2-5-2-1- خدمت چیست؟       
 • 2-5-2-2- تفاوت اساسی بین کالا و خدمات      
 • 2-5-2-3- عناصر مدیریت یکپارچه خدمات       
 • 2-5-2-4- فرآیند خرید خدمات           
 • 2-5-2-5- اهمیت خدمات پس از فروش         
 • 2-5-2-6- مدیریت شبکه‌های خدماتی  
 • 2-5-3- برند  
 • 2-5-3-1- تاریخچه برند         
 • 2-5-3-2- برند چیست؟         
 • 2-5-3-3- وجوه نام تجاری      
 • 2-5-3-4- برند و جایگاه آن در ماشین آلات راهسازی   
 • 2-5-3-5- قدرت برند
 • 2-5-3-6- نقش برند در رفتار خریداران ماشین آلات راهسازی
 • 2-5-3-7- کشور خاستگاه برند
 • 2-5-3-8- انواع نام‌های تجاری بین‌المللی        
 • 2-5-4- قیمت
 • 2-5-4-1- اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی   
 • 2-5-4-2- ادراک مشتریان راجع به قیمت ماشین آلات راهسازی          
 • 2-5-4-3- عوامل موثر بر قیمت‌گذاری ماشین آلات راهسازی
 • 2-5-4-3-1- اهداف بازاریابی           
 • 2-5-4-3-2- تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت و تقاضا  
 • 2-5-4-3-3- تجزیه و تحلیل هزینه     
 • 2-5-4-3-4- کالاها و قیمت‌های رقبا   
 • 2-5-4-3-5- قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف 
 • 2-5-4-3-6- برداشت‌های ذهنی خریداران ماشین آلات راهسازی        
 • 2-5-4-3-7- ملاحظات سازمانی           
 • 2-5-4-3-8- سایر عوامل خارجی        
 • 2-5-4-4- شیوه‌های عمومی قیمت‌گذاری ماشین آلات راهسازی 
 • 2-5-4-4-1- روش‌های قیمت‌گذاری براساس هزینه تمام شده 
 • 2-5-4-4-2- قیمت‌گذاری براساس ذهنیت خریدار      
 • 2-5-4-4-3-  قیمت‌گذاری براساس فایده برای مشتری           
 • 2-5-4-4-4-  قیمت‌گذاری براساس نرخ‌های جاری       
 • 2-5-4-4-5- روش‌های قیمت‌گذاری کالاهای جدید       
 • 2-5-4-4-6- روش‌های قیمت‌گذاری ترکیب کالا           
 • 2-5-4-4-7- روش‌های تعدیل قیمت فروش    
 • 2-6- ماهیت رفتار مصرف‌کننده           
 • 2-6-1- عوامل تأثیرگذار بیرونی
 • 2-6-1-1- فرهنگ     
 • 2-6-1-2- موقعیت اجتماعی و سیستم طبقات اجتماعی 
 • 2-6-1-3- گروه‌های مرجع       
 • 2-6-2- عوامل تأثیرگذار درونی          
 • 2-6-2-1- ادراک       
 • 2-6-2-2- یادگیری    
 • 2-6-1-3- انگیزش    
 • 2-6-1-4- شخصیت    
 • 2-7- صنعت مورد پژوهش       
 • 2-7-1- ماشین آلات راهسازی چیست؟ 
 • 2-8- مروری بر پژوهش‌های گذشته      
 • فصل سوم : روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه    
 • 3-2- روش تحقیق       
 • 3-3- جامعه آماری و نمونه آماری          
 • 3-4- روش گردآوری داده‌ها    
 • 3-4-1- روایی و پایایی وسیله اندازه‌گیری        
 • ح3-4-1-1- روش ضریب آلفای کرونباخ           
 • 3-5- روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی          
 • 3-5-1- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی     
 • 3-5-2- مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    
 • 3-5-3- اصول اساسی تفکر تحلیلی      
 • 3-5-3-1- ترسیم درخت سلسله مراتب           
 • 3-5-3-2- اولویت گذاری       
 • 3-5-3-2-1- روشهای محاسبه وزن نسبی        
 • 3-5-3-2-1-1- روش حداقل مربعات
 • 3-5-3-2-1-2- روش حداقل مربعات لگاریتمی           
 • 3-5-3-2-1-3- روش بردار ویژه       
 • 3-5-3-2-1-4- روشهای تقریبی         
 • 3-5-3-3- نرخ ناسازگاری       
 • 3-5-4- انجام مقایسات زوجی در تصمیم‌گیری گروهی    
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 4-1- مقدمه    
 • 4-2- تحلیل توصیفی داده‌های پرسشنامه
 • 4-2-1- بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه‌های زوجی
 • 4-3- بررسی عوامل موثر بر رفتار خریداران
 • 4-3-1- آزمون علامت یک نمونه‌ای0
 • 4-4- اولویت‌بندی عوامل با استفاده از مدل AHP          
 • 4-4-1- آزمون فرضیه‌های تحقیق        
 • 4-4-1-1- اولویت‌بندی معیارهای کیفیت
 • 4-4-1-2- اولویت‌بندی معیارهای خدمات پس از فروش
 • 4-4-1-3- اولویت‌بندی معیارهای قیمت
 • 4-4-1-4- اولویت‌بندی معیارهای برند
 • فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها
 • 5-1- مقدمه3
 • 5-2- خلاصه تحقیق      
 • 5-3- نتیجه‌گیری         
 • 5-3-1- کیفیت
 • 5-3-2- خدمات پس از فروش 
 • 5-3-3- قیمت
 • 5-3-4- برند
 • 5-4- پیشنهادها
 • 5-4-1- پیشنهادهایی برای عرضه‌کنندگان ماشین آلات راهسازی           
 • 5-4-2- پیشنهادهایی جهت پژوهش‌های بعدی   
 • 5-5- محدودیت‌های تحقیق       
 • منابع   
 • پیوست‌ها
 • عنوان پایان نامه:  بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار از جمله کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و برند در خریدن ماشین آلات راهسازی در پروژه های عمرانی
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 163 صفحه
 • قیمت:  79000 تومان   49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

[parspalpaiddownloads id=”731″]

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خریدمحصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− 3 = سه