بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه پیش بینی امید به زندگی و ادراک درد بر اساس سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در بیماران آرتریت روماتوئید
پایان نامه پیش بینی امید به زندگی و ادراک درد بر اساس سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در بیماران آرتریت روماتوئید

پایان نامه پیش بینی امید به زندگی و ادراک درد بر اساس سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در بیماران آرتریت روماتوئید

شرح مختصر

بیماری‌های مزمن از جمله مشکلات شایع بهداشتی در سراسر جهان به شمار می‌آیند که عادات و رفتارهای بهداشتی افراد به طور چشمگیری بر میزان ابتلا و شدت آن‌ها تاثیر دارند (نیوبی[1]، 1996). بیماری استخوان و مفاصل از جمله بیماری‌های شایع می‌باشند، به گونه‌ای که در یک اقدام بین المللی، دهه 2000 تا 2010 به عنوان دهه بیماری‌های استخوان و مفاصل نامگذاری شده‌ است (نولان[2]، 1998). آرتریت‌روماتوئید یک بیماری خود ایمنی پیشرونده با علائم بالینی متغییر می‌باشد. این بیماری با دوره‌های التهاب‌آور شروع می‌شود. التهاب ایجاد شده در مفاصل باعث تورم، حساس شدن و سفت شدن آنها می‌شود که می‌تواند با خستگی، کاهش وزن، اضطراب و افسردگی همراه باشد (چن و وانگ[3]، 2007).

شیوع آرتریت‌روماتوئید در زنان 2 تا سه برابر مردان می‌باشد. میزان ابتلا به روماتیسم در زنان جوان بیشتر است و بر هیچکس پوشیده نیست که زنان جوان مسوولیت‌های سنگینی از خانه‌داری، نگهداری از فرزندان تا کار بیرون از منزل دارند که با وجود این بیماری، رسیدگی به مسوولیت­ها سخت می­شود (هاندین و برونوالد[4]، 2004). میزان شیوع بیماری با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد و تفاوت ابتلای زنان و مردان در گروه‌های سنی بالاتر، کم می‌شود. شروع بیماری در دهه­های چهارم و پنجم زندگی شایع­تر بوده و در ۸۰ درصد از کل بیماران، بین سنین ۳۵ و ۵۰ سالگی پدیدار می‌شود (کوهن، مایرز و کریشنا[5]، 2002). این بیماری تحت تاثیر عوامل روانشناختی متعددی از قبیل استرس، اضطراب، حمایت اجتماعی، سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی قرارمی‌گیرد. این عوامل به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم می‌توانند چگونگی مقابله فرد با بیماری، کیفیت­زندگی و میزان ادراک بیماران آرتریت‌روماتوئید از درد را تحت تأثیرقرار دهند (رانبل، میلر و پاتر[6]، 2006).

در واقع دو متغییر تعیین کننده که دارای نقشی مهم در زندگی بیماران روان‌تنی است، نحوه زندگی از جمله امید به زندگی این افراد پس از ابتلا به بیماری و تجربه درد توسط آنها است. مسلماً این ابعاد تحت تأثیر ویژگی‌های مختلف قرار می‌گیرند. بیماری و پیامدهای آن، همچنین تجربه درد و ناکارآمدی‌های ناشی از درد مزمن، کیفیت­زندگی این افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، احساس منفی نسبت به بیماری، کاهش کنترل بر بیماری و تحریک‌پذیری بالا، باعث کاهش کیفی­زندگی در بیماران روان‌تنی می‌شود (کوسکی و تولاراسکی[7]، 2008).

امید در تمام ابعاد زندگی، مولفه­اي اساسی است. امید توانایی باور داشتن احساسی بهتر، در آینده می­باشد و این امید است که پس از بحرانها آرامش را به فرد باز می­گرداند. بنابراین در بهداشت روانی نقش مهمی دارد (گل­محمدنژاد، رنجبر و عدالت زاده، 2014). امید به زندگی را می­توان به­عنوان یک نیروي درونی تعریف کرد که موجب غناي زندگی بیماران شده و آنها را قادر می­سازد که چشم­اندازي فراتر از وضعیت کنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند (موحودی، موحدی و فرهادی، 2015). امید به زندگی به بیماران کمک می­کند تا از لحاظ فیزیولوژي و عاطفی بتوانند بحران بیماري را تحمل کنند (بنزاین و برگ[8]، 2005)، اتفاقات منفی، چالش­ها و بحران­ها در زندگی غیرقابل اجتناب هستند. در این میان بعضی از افراد می­توانند با این چالش­ها کنار بیایند اما برخی دیگر از کنار آمدن با استرس­هاي زندگی خود عاجزند (کلوک و ارل[9]، 2002). استقامت ذهنی به ظرفیت­هاي فردي اشاره دارد که می­تواند به­طور مداوم و موفقیت­آمیز با شرایط سخت زندگی کنار بیاید. اسکاندلاین[10] (2000) معتقد است بیماري­هاي مزمن، چشمانداز زندگی را به­عنوان فرآیندي منظم، پویا و مستمر به چالش می­کشد، که این چالش می­تواند نتایج و پیامدهاي روانی مهمی به­دنبال داشته باشد. بنابراین این بیماري نیز مانند هر بیماري مزمن دیگر، باعث کاهش امید به زندگی[11]  بیماران می­شود (کرلین، کولو، تگتبور، کاک، گرامز و هورستمنن[12]، 2015).

طبق تحقیقات انجام شده یکی از عواملی که می­تواند به نوعی بر معیارهای مثبت نگری مانند شادکامی، امید به زندگی، خوشبینی، بهزیستی و سایر مولفه های مثبت نگری تاثیر بگذارد سبک دلبستگی افراد است (بو، 2010؛ سندوال[13]، 2008). اکثر روانشناسان بر این تاکید دارند که دلبستگی افراد نقش مهمی را در عملکرد روانشناختی آنها را بازی می­کند. بالبی مشخصاتی را تعریف کرده است که تمال به درخواست و نگه داشتن نزدیکی با افراد خاص دارد به خصوص زمانی که که افراد  تحت  تاثیر استرس و فشار باشند. اگرچه سیستم دلبستگی در اوایل زندگی اهمیت ببشتری دارد اما بالبی ادعا می­کند که سیستم دلبستگی در سراسر زندگی افراد فعال است (نافتل، شیور[14]، 2006). تحقیقات نشان داده اند که سبک دلبستگی افراد به دلیل موضوعات متعدد درون فردی و بین فردی و تاثیر آن در شکل دهی ادراک فرد از خود برای داشتن یک زندگی شاد حائز اهمیت است (خجسته مهر، کوچکی و رجبی، 1391). از جمله مفاهیمی که می­تواند تحت تاثیر دلبستگی افراد قرار گیرد، امید به زندگی آنان است که تحقیقات نشان داده است که سبک دلبستگی با امید به زندگی ارتباط معناداری دارد (رحمانی نوده، عبدخدائی و آقا محمدیان، 1391؛ بیرامی، محمدپور، غلامزاده و اسماعیلی، 1391).

دسته مهمی از عوامل شخصیتی بنیادی مهم در پاتولوژی، طرح واره­های ناسازگار اولیه[15]هستند (تیموتی[16]، 2007). در بافت روانشناسی و روان درمانی، طرح واره به عنوان یک اصل سازمان بخش در نظر گرفته می­شود که  برای درک تجارب زندگی فرد ضروری می­باشند (آشبورن[17]، 2001؛ به نقل از حشمتی، 1395). چرا که طرح واره­ها به فرد کمک می­کنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون سازمان دهند (پولی و همکاران، 2006؛ به نقل از حشمتی، 1395). از آنجا كه طرحواره ها همانند چهارچوبي براي پردازش اطلاعات به كار مي روند و تعيين كننده واكنش هاي عاطفي افراد نسبت به موقعيت هاي زندگي و روابط بين فردي مي باشند، گفته شده كه با رضايت از زندگي و اميد به زندگی رابطه دارند (رایت و کورپازنو[18]، 2000). یانـگ نیـز در تبیینـی مشـابه گفته است کـه این طرحـواره همیشـه منجر بـه افزایش خشـم می­شـود و به صورت علائـم ناسـازگاری ماننـد علائـم روان تنـی بـروز می­کند (یانگ و همکاران، 2003).

متغیر قابل بررسی دیگر در این پژوهش ادراک درد است که  عبارت است از نگرش‌ها، باورها و انتظارات بیماران درباره‌ی درد ‌(تورک[19] و همکاران، 2013؛ به نقل از حمزه پور حقيقي، دوستی، فخری، 1394). درد، تجربـه حسـی و هیجانـی / عاطفـی و تجربـه شـناختی ناخوشـایندی اسـت کـه بـا آسـیب بافتـی واقعـی یـا بالقـوه همـراه بوده یـا در اصطـاح با چنین آسـیبی شـرح داده شـده اسـت (انجمـن بین المللـی درد[20]، 1979). درد در بیماران آرتریت­روماتوئید ممکن است منشان جسمی، ذهنی، عضوی یا روانی داشته ‌باشد. درد مزمن معمولاً با افسردگی، محیط اجتماعی فقیر، محیط نامناسب خانوادگی، روابط بین­فردی ضعیف در ارتباط است و بهبود این عوامل نیز می‌تواند برای درمان‌های جسمانی مؤثر باشد (کرمر و اتکینسون[21]، 1981).

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مساله. 4

1-3ـ اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 9

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-5- سؤالات تحقیق.. 10

1-6- فرضیههای تحقیق.. 11

1-7- تعریف نظری و عملیاتی متغیر ها 11

1-7-1- تعریف نظری متغیر ها 11

1-6-2- تعریف عملیاتی متغیر ها: 12

2-1- مفاهیم نظری: 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-1- آرتریت روماتویید. 15

2-1-2- علت آرتریت روماتوئید. 16

2-1-3- مکانیزمهای ایجادکننده بیماریهای روان‌تنی.. 17

2-1-3-1- فرضیات موجود در رابطه با بیماری های روان تنی.. 17

2-1-4- رویکردهای نظری اختلالات روان‌تنی.. 18

2-1-4-1- رویکرد بیماری‌پذیری ارثی ـ استرس… 18

2-1-4-2-نظریه زیست‌پزشکی.. 18

2-1-4-3- نظریه روان‌پویایی.. 19

2-1-4-4- نظریه رفتارگرایی.. 20

2-1-4-5- نظریه شناختی.. 20

2-2- امید به زندگی.. 20

2-2-1- تعریف امید. 22

2-2-2- رشد امید. 25

2-2–3 نظریه هایی در زمینه امید  به زندگی.. 27

2-2–4امید و یأس از دیدگاه اسلام. 30

2-3- پیشینه نظری ادراک درد. 31

2-3-1- تعریف درد: 31

2-5-2-کیفیت درد. 31

2-5-3- درد و تفاوتهای جنسی و سنی.. 32

2-5-4- نظریههای مرتبط با درد: 32

2-5-4-1- رویکردهای فیزیولوژیکی درد: 32

2-5-4-1-1- رویکرد اختصاصی درد: 32

2-5-4-1-2- رویکرد طرحی: 33

2-5-5- عوامل روانشناختی و درد. 35

2-5-5-1- رویکرد زیستی- روانی- اجتماعی: 36

2-5-5-2- رویکرد شناختی- رفتاری : 37

2-5-5-3- مدل شناختی- رفتاری درد مرتبط با ترس: 38

2-4- دلبستگی.. 39

2-4-1- انواع سبک های دلبستگی.. 40

2-4-1-1- نظریه دلبستگی بالبی.. 40

2-4-1-2-  طبقه بندی  اینزورث.. 41

2-4-1-3- طبقه بندی هازان و شیور 43

2-4-1-4- طبقه بندی بارتلمو. 44

2-4-2-نظریه های تأثیر گذار بر نظریه دلبستگی.. 45

2-4-2-1 روانکاوی.. 45

2-4-2-2- یادگیری اجتماعی.. 46

2-4-2-3- کردارشناسی.. 46

2-4-2-4- نظریه شناختی.. 47

2-5- طرح واره های ناسازگار اولیه. 47

2-5-1- تعریف طرحواره های ناسازگاراولیه. 48

2-5-2- ویژگی‌های طرح‌واره های ناسازگار اولیه. 49

2-5-3- حوزه‌های مرتبط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. 50

2-6-سوابق تحقیق.. 63

2-6-1- سوابق داخلی پژوهشی.. 63

2-6-2- سوابق خارجی پژوهش… 68

فصل سوم

طرح پژوهش

3-1- روش تحقیق.. 73

3-2- جامعه آماری.. 73

3-2-1-وضعیت توصیفی پاسخگویان. 74

3-3- روش نمونه گیری و نمونه آماری.. 74

3-4- ابزار گردآوري اطلاعات: 75

3-4-1-پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور: 75

3-4-3-پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه. 76

3-4-4-پرسشنامه امید به زندگی.. 77

3-4- روش اجرا 78

3-5- روش تجزیه و تحلیل آماری.. 78

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1-مقدمه. 81

4-2-آمار توصیفی.. 81

4-2-1-یافته­های توصیفی تحقیق.. 81

4-2-2- نرمال بودن توزیع دادههای تحقیق.. 83

4-3- آمار استنباطی تحقیق.. 84

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه: 95

5-2- نتيجه گيري.. 95

5-2-1- فرضيه اول پژوهش: 95

5-2-2- فرضيه دوم پژوهش: 97

5-2-3- فرضيه سوم پژوهش: 98

5-2-4- فرضيه چهارم پژوهش: 100

محدودیتهای پژوهش… 101

5-4- پیشنهادات.. 101

منابع…………………….103

پیوست………..114

 


فهرست جداول:

 

عنوان                                                                                            صفحه

جدول (3-1): توزیع فراوانی بر حسب ویژگیهای جمعیتی……………………………………………………………… 74

جدول 4-1: خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیر طرحواره­های ناسازگار اولیه. 81

جدول 4-2: خلاصه وضعیت آمار توصیفی دیگر سازههای پژوهش…………….. ……………………………………. 82

جدول 4-3: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق…………………………………………..84

جدول 4-4: نتایج ضریب همبستگی بین سبکهای دلبستگی با امید به زندگی و ادراک درد…………………. 85

جدول 4-5: نتایج ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و امید به زندگی) 86

جدول 4-6: نتایج ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ادراک درد  87

جدول 4-7: رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیش­بینی (امید به زندگی). 88

جدول 4-8: رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیشبینی (ادراک درد). 90

جدول 4-9: رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیش­بینی (امید به زندگی). 91

جدول 4-10:  رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیشبینی (ادراک درد). 92

عنوان : پایان نامه پیش بینی امید به زندگی و ادراک درد بر اساس سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه در بیماران آرتریت روماتوئید
تعداد صفحات:  122 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


9 − سه =