بروزترین پروژه های ایرانی داک

رشته ادبیات

دانلود پروژه ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی از طریق کیفیت سنجی مستمر خدمات و رضایت سنجی ادواری مشتریان

شرح مختصر : برنامه خودکارسازی رایانه ای فعالیت های سازمانی، در تلفیق با ضرورت های مشتری محوری و خدمت محوری سازمانی از منظری نوگرایانه، دیگر برنامه ای مقطعی و زمان دار نیست. آغاز این برنامه از لحظه تصمیم ناگزیر سازمانی (در محیط رقابتی پرتحول) شروع می شود اما پایان آن تنها در پایان عمر سازمان متصور است. در این چرخه، ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه بررسی مهمترین تاثيرات زيرساخت هاي سرمايه گذاري بر رشد اقتصادي در ايران

شرح مختصر : بسياري از اقتصاددانان معتقدند افزايش سرمايه گذاري هر چند شرط كافي نيست، اما شرط لازم براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي است. با توجه به كمبود منابع سرمايه گذاري در اكثر كشورهاي در حال توسعه، تخصيص بهينه اين منابع محدود بين فعاليتهايي كه حداكثر كارامدي را داشته باشند از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. در اين ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه بررسي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان اينترنتي شعب بانكی

شرح مختصر : سازمان ها در گذشته فقط در فكر يافتن مشتريان جديد بودند و ارتقاي مشتريان معنا و مفهومي نداشت. يافتن هر مشتري تازه براي سازمان يك پيروزي محسوب مي شد و توجه خاصي به مشتريان موجود نمي شد. در حال حاضر اين وضعيت تغيير كرده و نگهداري و ارتقا دادن مشتريان سود آور اولين هدف سازمان ها است. ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه بوستان سعدی و سازه های معناگرا

شرح مختصر : بشر بر اساس حرص، بیشینه خواهی، اعتراض و آرزوی مداوم زندگی کردن در شرایط بهتر که در خودآگاه و ناخودآگاه او وجود دارد، همیشه وضعیت موجود اقامت گاهی جمعی خویش را تغییر می­دهد (Frosh,1999:20). متفکران علوم سیاسی از وجوه ساختاری، علمی و کارگزاری، کیفی سعی می­کنند به شناسایی عوامل موثر بر حیات اجتماعی انسان ها دست یابند ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه بررسی رابطه بین پدیدار‌شناسی با نشانه‌شناسی، ارائه راهکاری برای تحلیل گفتمان ادبی- هنری

شرح مختصر : ارجاع به دیدگاه پدیدارشناختی در مطالعات مربوط به نشانه از آنجا ناشی می‌شود که نشانه- معناشناسان فرانسوی در دهة هشتاد به این موضوع بسیار مهم پی بردند که دیگر صورت‌گرایی محض و یا رابطة صرف مکانیکی بین دال و مدلول نمی‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسایل دخیل در بررسی ساز و کارهای مربوط به دنیای نشانه- معناها باشد. ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه بررسی علل تأثیر پذیری فرهنگ و مدیریت جهادی از نظام بوروکراسی

شرح مختصر : در عصر حاضر که مادیون و تفکرات مادی گرایانه آنها در جهان به دنبال اهداف غیر معنوی و سلطه کامل بر منابع بالقوه و بالفعل بشر می باشد؛ وجود تفکرات مدیریتی انسانی با رویکرد معنوی و قربه الی ـ بسیار نادر است. چرا که بیشینه بشر و مروری بر آن نشان می دهد که آنچه در فضای ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه بررسی رابطه بین عوامل فردی-خانوادگی با عملکرد ازدواج در کارکنان بانک

شرح مختصر : خانواده یکی از مهمترین نهادهای جامعه و شکل دهنده ی شخصیت آدمی است.مطلوبیت، رضایت،خشنودی ،کیفیت و کارکرد بهینه ی خانواده عامل بسیار تاثیر گذاری در شکوفایی،رشد و پیشرفت اعضای خانواده است.به نظر می رسد تاثیر متقابل این عوامل در موفقیت و پایداری ازدواج نقش به سزایی دارد(لوکه و ویلیامسون،1985). خانواده به عنوان نخستین محیط شکل گیری شخصیت ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه مطالعه نقش ادراکات محیطی خانوادگی و جنسیت در رفتار کمک خواهی دانش آموزان

شرح مختصر : يكي از چالش هاي مهم معلمين و والدين ، دانش آموزاني هستند كه مشكل درسي داشته و با وضعيت تحصيلي نا بسامان روبرو مي باشند. این مشکل در درس ریاضی نسبت به سایر دروس بیشتر محسوس است. عوامل زيادي در عدم كمك خواهي دانش آموزان وجود دارد. در حالت کلی ، دو عامل مهم رفتار کمک خواهی ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه هوشمند سازی مدارس، آموزش صحیح وکارآمدی آن

شرح مختصر : امروزه مهمترین دغدغه ی نظام آموزشی وپرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد. برای آنکه همه ی گروهای اجتماعی قادر باشند بطور مؤثر درچنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت،نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده ی اجتماعی را بیاموزند. ... بیشتر بخوانید »

دانلود پروژه موقعیت و برنامه ریزی فرهنگی در ایران با سایر کشورها

شرح مختصر : ضرورت برنامه ريزي فرهنگي را بايد در سه مقوله جست وجو كرد ؛ از يك سو پيچيدگي جوامع جديد و فرايند رو به گسترش جهاني شدن ، توجه به مديريت را در تمام عرصه ها ضروري و حتي الزامي كرده است و از سوي ديگر در جهان رقابتي كنوني، كشورهايي كه براي فرهنگ خود هدف و برنامه ... بیشتر بخوانید »