بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : زمینههای ظهور منیجمنت کامنکیشن با کاسنتومر

بایگانی/آرشیو برچسب ها : زمینههای ظهور منیجمنت کامنکیشن با کاسنتومر

پایان نامه بررسی تأثیرمدیریت ارتباط با مشتریان، کیفیت خدمات و تصویر برند بر وفاداری مشتریان

شرح مختصر هم اکنون در دنیای تجارت. کمپانیی در با زار رقایت باقی می ماند که قابلیت توجه به نیا زها و خومبیاشده های کمبیاشدومرز را داشته باشد. یکی ا ز پر جاببردترین راه جابهای قابل مبیاشدفاده در کمپانی ها. منیجمنت کامنکیشن با کمبیاشدومرز مبیاشد. در سبستم های مدریت کامنکیشن با کمبیاشدومرز. هدف اصلی ابجاد زیرساخت های سوتیابل و قابل ... بیشتر بخوانید »