بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسي اثرات بالقوه حاكميت شركتي به عنوان سيستم جديد مديريت مؤسسات اقتصادي در سازمان بورس اوراق بهادارتهران در سال 1395
دانلود پایان نامه بررسي اثرات بالقوه حاكميت شركتي به عنوان سيستم جديد مديريت مؤسسات اقتصادي در سازمان بورس اوراق بهادارتهران در سال 1395

دانلود پایان نامه بررسي اثرات بالقوه حاكميت شركتي به عنوان سيستم جديد مديريت مؤسسات اقتصادي در سازمان بورس اوراق بهادارتهران در سال 1395

شرح مختصر :

بی­ شک ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی که از قرن ۱۸ میلادی آغاز شد، از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می­آید (نيكلسون و كيل، 2004). از نتایج این پدیده، جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه شکل­گیری تضاد منافع و به دنبال آن ایجاد رابطه مالک – نماینده و تئوری نمایندگی است. از همان زمان مسأله تداخل حقوق به صورت اعم و خطر سلب حقوق سهامداران اقلیت توسط سهامداران بزرگ دارای نفوذ کنترلی بطور اخص، از مشکلات مهم مالک- نماینده در بیشتر کشورهای جهان بوده است (افجه و قادرپور، 1390). بحث حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات ناشی از عدم اثربخشی هیأت مدیره در عملکرد شرکت های بزرگ آغاز گردید (انوری و همکاران، 1384). پایه­های آغازین حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کدبری در انگلستان، گزارش دهی در کانادا و مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت (لی و همکاران، 2008).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسأله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 7
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 10
 • 1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 10
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 10
 • 1-5- فرضیه­های تحقیق.. 10
 • 1-6- قلمرو پژوهش… 11
 • 1-7- تعريف مفهومی‌ و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 12
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 14
 • 2-2- بخش اول- مبانی نظری حاکمیت شرکتی.. 15
 • 2-2-1- مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15
 • 2-2-2- اهميت نظام حاکميت شرکتي.. 19
 • 2-2-3- چارچوب نظري حاکميت شرکتي.. 19
 • 2-2-4- سامانه­ های حاکمیت شرکتی.. 24
 • 2-2-5- ساختار حاکمیت شرکتی.. 29
 • 2-2-5-1- کمیته حسابرسی.. 31
 • 2-2-5-2- هیئت مدیره 32
 • 2-2-5-3-  سرمایه­ گذاران نهادی.. 33
 • 2-2-5-4- حسابرسان مستقل.. 39
 • 2-2-5-5- حسابرسان داخلی.. 39
 • 2-2-5-6-  مدل­هاي حاكميت شركتي.. 40
 • 2-2-5-7- مدل بازار. 40
 • 2-2-5-8- مدل روابط.. 41
 • 2-2-5-9- مدل پيوندي.. 42
 • 2-2-6- نقش مديران غيرموظّف (غير اجرايي) در حاکميت شرکتي.. 42
 • 2-3- بخش دوم: سرمایه فکری.. 49
 • 2-3-1- تعاریف سرمایه فکری.. 50
 • 2-3-2- سیر تاریخی سرمایه فکری.. 52
 • 2-3-3- انواع سرمایه. 53
 • 2-3-4- اجزاي تشكيل دهنده سرمايه فكري.. 56
 • 2-3-4-1- سرمايه ارتباطي (سرمايه مشتري) 57
 • 2-3-4-2- سرمايه انساني.. 57
 • 2-3-4-3- سرمايه ساختاري (سازماني) 57
 • 2-3-5- استفاده کنندگان اطلاعات مربوط به سرمايه فکري.. 58
 • 2-3-6- ویژگی­های سرمایه فکری.. 59
 • 2-3-7-  عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری.. 59
 • 2-3-7-1- طبقه­بندی بونتیس… 59
 • 2-3-7-2- طبقه­ بندی سلسله مراتبی سرمایه­های فکری اسکاندیا 60
 • 2-3-7-3- طبقه­ بندی بروکینگ… 61
 • 2-3-8- مراحل مدیریت سرمایه فکری.. 62
 • 2-3-9- رویکردهای حاکم بر مدیریت سرمایه­های فکری.. 63
 • 2-3-10- ضرورت اندازه­گیری سرمایه فکری.. 63
 • 2-3-11- اهداف اندازه­گیری سرمایه فکری.. 63
 • 2-3-12- مزایای اندازه­گیری سرمایه فکری.. 64
 • 2-3-13- مسائل و مشکلات سنجش سرمایه­های فکری.. 64
 • 2-3-14- روش­های اندازه­گیری سرمایه فکری.. 65
 • 2-3-14-1- روش­هاي بازده دارایي­ها 66
 • 2-3-14-1-1- ویژگی­های روش بازده دارایی­ها 66
 • 2-3-14-1-1-1- ارزش افزوده اقتصادی.. 67
 • 2-3-14-1-1-2- ضريب ارزش افزوده سرمایه فکری.. 68
 • 2-3-14-1-1-3- ارزش نامشهود محاسبه شده 69
 • 2-3-14-1-1-4- درآمد سرمايه دانش… 69
 • 2-3-15- سنجش سرمايه فكري.. 70
 • 2-4- بخش سوم: پیشینه تحقیق.. 72
 • 2-4-1- مروری بر تحقیقات داخلی.. 72
 • 2-4-2- مروری بر تحقیقات خارجی.. 74
 • فصل سوم: روش­شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 79
 • 3-2- روش تحقیق.. 79
 • 3-3- روش گرد آوری اطلاعات.. 80
 • 3-3-1- ابزار گردآوری اطلاعات.. 80
 • 3-3-2- روايي (اعتبار) و پايايي پرسشنامه. 81
 • 3-4- جامعه آماری.. 82
 • 3-5- قلمرو تحقيق.. 82
 • 3-6- متغیرهای تحقیق.. 83
 • 3-7- مدل مفهومی تحقیق.. 83
 • 3-8- مراحل انجام پژوهش… 83
 • 3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 84
 • فصل چهارم: یافته­های پژوهش
 • مقدمه. 87
 • 4-1- شاخص­های توصیفی مؤلفه­های پژوهش… 88
 • 4-1-1- مؤلفه­های پرسشنامۀ حاکمیت شرکتی.. 88
 • 4-1-2- مؤلفه­های پرسشنامۀ سرمایه فکری.. 89
 • 4-2- یافته­های جامعه شناختی.. 89
 • 4-3- یافته­های توصیفی.. 93
 • 4-4- آمار استنباطی.. 96
 • 4-4-1- آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 97
 • 4-4-2- آزمون مولفه­های سرمایه فکری با استفاده از آزمون فریدمن.. 98
 • 4-4-3- آزمون فرضیه­ها 101
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه. 108
 • 5-1- فرآیند تحقیق.. 108
 • 5-2- یافته­های جمعیت شناختی.. 109
 • 5-3- بحث تحلیل فرضیه­ها 110
 • 5-4- نتیجه­گیری.. 118
 • 5-5- پيشنهادات.. 122
 • 5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 122
 • 5-5-2- پیشنهادات پژوهشی.. 124
 • 5-6- موانع و محدودیت­های پژوهش… 125
 • فهرست منابع و ماخذ. 127
 • پیوست
 • عنوان : پایان نامه بررسي اثرات بالقوه حاكميت شركتي به عنوان سيستم جديد مديريت مؤسسات اقتصادي در سازمان بورس اوراق بهادارتهران در سال 1395
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 149 صفحه
 • قیمت: 49000 تومان  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− یک = 7