بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت سازمان و اثربخشی ارتباطات از نظر کارکنان سازمان محیط زیست تهران
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت سازمان و اثربخشی ارتباطات از نظر کارکنان سازمان محیط زیست تهران

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت سازمان و اثربخشی ارتباطات از نظر کارکنان سازمان محیط زیست تهران

شرح مختصر :

يكي از مشكلات اساسي بر سر راه كارايي و اثربخشي سازمان‌ها، مسائل ساختاري آن‌ها است. بسياري از ساختارهای موجود به‌طور سنتي طراحی‌شده و احتمالاً با وظايف فعلي آن‌ها سازگاري نداشته و تحولات محيط امروزي را مدنظر قرار نداده و در بعضي موارد مطابق با نيازهاي كنوني سازمان و جامعه بنا نشده و بعضاً به ابعاد انساني و انگيزش نيروي كار توجهي ندارند. با توجه به اينكه يكي از وظايف اصلي مديران سازمان‌دهی است و سازمان‌دهی نيز فرآيندي یک‌باره نمی‌باشد و بايد هرازگاه نسبت به كارا بودن سيستم ساختاري و تناسب آن با ساير ابعاد محتوایي اقدام مقتضي به عمل آيد (محمدیان ساروی و همکاران، 1389). علاوه بر توجه مشتری، به دلیل افزایش دانش و آگاهی کارکنان و ورود متخصصین به سازمان‌ها، لزوم توجه به خواست‌های کارکنان در درون سازمان‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. افراد متخصص نیاز به آزادی عمل و اختیار رأی استفاده از دانش و تخصص خود دارند. کنترل شدید از سوی مدیریت عالی سازمان بر روحیه کارکنان دانش‌محور[1] تأثیر منفی گذاشته و موجب می‌شود که سازمان از وجود چنین افرادی بی‌بهره شود. به همین منظور سازمان‌های کشور ما هم باید به فکر تجدید ساختار خود بیفتد و مشتری مداری و توجه به خواست‌های آن‌ها را دستور کار خود قرار دهند. اختیار و مسئولیت کافی را به واحدهای درون‌سازمانی خود بدهند تا هر واحد به‌صورت مستقیم پاسخ گوی ارباب‌رجوع و مشتری باشد. (کسرایی و همکاران، 1388).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • .. 4
 • 1-1- مقدمه. 4
 • 1-2- بیان مسأله. 5
 • 1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 11
 • 1-4-1-هدف اصلی.. 10
 • 1-4-2 – هدف فرعی.. 10
 • 1-4-3 –اهداف کاربردی.. 10
 • 1-5- سوال های تحقیق.. 10
 • 1-6- متغیرهای تحقیق.. 11
 • 1-6-1- متغیر مستقل.. 11
 • 1-6-2- متغیر وابسته. 12
 • 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
 • 1-7-1- تعاریف نظری.. 12
 • 1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 13
 • 1-8- قلمرو تحقیق.. 14
 • 1-8-1 – قلمرو موضوعی.. 14
 • 1-8-2- قلمرو زمانی.. 14
 • 1-8-3- قلمرو مکانی.. 14
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 • 2-1 – مقدمه. 16
 • 2-2- مفهوم سازمان.. 18
 • 2-3- انواع سازمان.. 19
 • 2-4- مفهوم‌سازی ساختار سازمانی.. 20
 • 2-5- عوامل تعیین­کنندۀ ساختار سازمانی.. 27
 • 2-6- روندهای جدید در سازمان‌دهی.. 28
 • 2-7- ابعاد طرح سازمان.. 29
 • 2-8- عوامل محيطي مؤثر بر سازمان.. 32
 • 2-8-1-  ساده يا پيچيده بودن محيط… 33
 • 2-8-2- پايدار يا ناپایدار بودن محيط… 33
 • 2-8-3- سازش با محيط نامطمئن.. 34
 • 2-9- عوامل مؤثر بر سازمان.. 36
 • 2-10- ساختار مبتني بر وظيفه و ارتباطات افقي در سازمان.. 38
 • ساختار مبتني بر منطقه جغرافيايي: 40
 • 2-11- نقش‌های كليدي در ساختار ماتريسي.. 44
 • 2-12- ارتباطات سازمانی.. 45
 • 2-13- ارتباطات چیست؟. 46
 • 2-14- تعریف ارتباط.. 47
 • 2-15- فرایند ارتباط.. 48
 • 2-16- ارتباطات در سازمان.. 51
 • 2-17- جهت ارتباطات… 51
 • 2-17-1- ارتباط رو به پایین.. 52
 • 2-17-2- ارتباط رو بالا. 52
 • 2-17-3- ارتباط افقی.. 52
 • 2-17-4- ارتباط مورب… 53
 • 2-17-5- ارتباطات عمودی در سازمان.. 53
 • 2-18- کانال‌های ارتباطی رسمی و غیررسمی.. 55
 • 2-19- موانع ارتباطی.. 56
 • 2-20- ارتباطات منشأ اطلاعات… 57
 • 2-21- بازخور 58
 • 2-22- ویژگی‌های سیستم اطلاعاتی کارآمد و اثربخش…. 60
 • 2-23- توصیفات برای بهبود فراگرد ارتباطات… 64
 • 2-24- نقش ادراک در ارتباطات… 65
 • 2-25- پیشینه تحقیقات… 67
 • 2-25-1- تحقیقات انجام‌شده داخلی.. 67
 • 2-25-2- تحقیقات خارجی.. 73
 • 2-26- مدل مفهومی تحقیق.. 77
 • فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 80
 • 3-2- روش پژوهش…. 81
 • 3-3- جامعه آماری.. 81
 • 3-4- حجم نمونه. 82
 • 3-5- روش نمونه‌گیری.. 83
 • 3-6- روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات… 83
 • 3-6-1- روش کتابخانه‌اي.. 84
 • 3-6-2- روش میدانی.. 84
 • 2-6-3- ابزار گردآوری اطلاعات… 84
 • 3-7- روايي و پایایی.. 86
 • 3-7-1- روایی ابزار سنجش…. 86
 • 3-7-2- پایایی ابزار سنجش…. 87
 • 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 87
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
 • 4-1- مقدمه. 89
 • 4-2- آمار توصیفی.. 90
 • 4-2-1- توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب جنسیت… 90
 • 4-2-2- توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب سن.. 91
 • 4-2-3- توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب تحصیلات… 92
 • 4-2-6- توزیع فراوانی واحدهای موردپژوهش برحسب نوع استخدام. 95
 • 4-3- تجزیه ‌و تحلیل توصیفی متغیرها 96
 • 4-3-1- توصیف متغیرهای شش‌گانه مدیریت دانش و متغیر جلب مشارکت کارکنان.. 97
 • 4-4- آمار استنباطی.. 99
 • 4-4-1- فرضیات تحقیق.. 99
 • فصل پنجم: نتيجه‌گيري، بحث و پيشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 106
 • 5-2- نتیجه‌گیری کلی.. 107
 • 5-2-1- آمار توصیفی.. 107
 • 5-2-2- آمار استنباطی.. 108
 • 5-3- بحث… 109
 • 5-4-پیشنهادات کاربردی پژوهشگر در ارتباط نتایج حاصل از این پژوهش…. 110
 • 5-5- پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آینده 111
 • 5-6- محدودیت‌های پژوهش…. 112
 • منابع و مآخذ. 113
 • ضمائم
 • عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین میزان پیچیدگی، تمرکز و رسمیت سازمان و اثربخشی ارتباطات از نظر کارکنان سازمان محیط زیست تهران
  قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 144 صفحه
 • قیمت: 79000 تومان  49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 + هشت =