بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی عملکرد و رضایت کارکنان و تاثیرگذاری نقش رهبری تحول
دانلود پایان نامه بررسی عملکرد و رضایت کارکنان و تاثیرگذاری نقش رهبری تحول

دانلود پایان نامه بررسی عملکرد و رضایت کارکنان و تاثیرگذاری نقش رهبری تحول

شرح مختصر :

در عصر حاضر سازمان‌ها به صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند. بنابراین به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند(جعفری و رستگار، 1394). از آن جایی که صاحب‌نظران و دانشمندان مهم‌ترین عناصر تغییر در سازمان‌ها را منابع انسانی آن می‌دانند، نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه هر سازمان قلمداد می‌شود(روحی و همکاران، 1390) چرا که کارکنان ماهر و توانمند برای نیل به اهداف و آمال سازمان، حائز اهمیت هستند(بوشرا و همکاران، 2011). فعالیت‌ها و وظایف کارکنان در خلأ صورت نمی‌پذیرد و بسیاری از نظام‌ها و خرده نظام‌های محیطی و سازمانی، کارکردهای مدیریت منابع انسانی (از جمله عملکرد و رضایت کارکنان) را متأثر می‌سازد(سفید چیان و همکاران، 1392). یکی از متغیرهای سازمانی بسیار تأثیرگذار بر عملکرد و رضایت و توانمندسازی کارکنان، نقش رهبران و مدیران سازمان است.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه. 4
 • 1-1- بیان مسئله پژوهش… 5
 • 1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 7
 • 1-3- اهداف تحقیق.. 10
 • 1-3-1- اهداف اصلی.. 10
 • 1-3-2- اهداف فرعی.. 11
 • 1-4- فرضیات تحقیق.. 11
 • 1-4-1- فرضیات اصلی.. 11
 • 1-4-2- فرضیات فرعی.. 12
 • 1-5- قلمرو تحقیق.. 12
 • 1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 12
 • 1-6-1- تعاریف مفهومی.. 12
 • 1-6-2- تعاریف عملیاتی.. 13
 • 1-7- مراحل انجام پژوهش… 14
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه. 17
 • 2-1- بخش اول: رهبری تحول آفرین.. 17
 • 2-1-1- تعاریف.. 19
 • 2-1-2- مفروضات رهبری تحول آفرین.. 21
 • 2-1-3- ابعاد رهبری تحول آفرین.. 22
 • 2-1-4- خلاصه نتایج تحقیقات درباره رهبری تحول آفرین.. 25
 • 2-1-5- فرایند رهبری تحول آفرین.. 28
 • 2-1-6- نقد برون ساختاری: نظرات محققان مدیریت درخصوص نظریه رهبری تحول گرا 30
 • 2-2- بخش دوم: توانمندی.. 35
 • 2-2-1- تاریخچه. 36
 • 2-2-2- تعاريف و مفاهيم توانمند سازي.. 37
 • 2-2-3- اهمیت و ضرورت توانمندسازی.. 40
 • 2-2-4- انواع توانمندسازی.. 43
 • 2-2-5- مزایای توانمندسازی.. 43
 • 2-2-6- ضرورت توانمندسازي كاركنان در سازمانها 46
 • 2-2-7- علل گرايش سازمان‌هابه توانمندسازي.. 47
 • 2-2-8- دو رویکرد حاکم بر توانمندسازی.. 52
 • 2-3- بخش سوم: عملکرد. 54
 • 2-3-1- عوامل عملکردی.. 56
 • 2-3-2- عوامل موثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 57
 • 2-3-3- تأثیر هوش معنوی بر عملکرد کارکنان. 58
 • 2-3-4- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد. 60
 • 2-3-5- فرایند ارزیابی عملکرد. 62
 • 2-3-6- شاخص‌های ارزیابی عملکرد. 63
 • 2-3-7- ارتباط ارزيابي و مديريت عملكرد. 65
 • 2-4- بخش چهارم: رضایت شغلی.. 66
 • 2-4-1- تعریف رضایت شغلی.. 66
 • 2-4-2- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 70
 • 2-4-3- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی.. 78
 • 2-4-4- منابع رضایت شغلی.. 81
 • 2-5- بخش پنجم: پیشینه و مدل مفهومی پژوهش… 84
 • 2-5-1- پیشینه پژوهش… 84
 • 2-5-1-1- داخلی: 85
 • 2-5-1-2- خارجی.. 87
 • 2-5-1-3- مدل مفهومی پژوهش… 90
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • مقدمه. 94
 • 3-1-روش تحقیق.. 95
 • 3-2- جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و حجم نمونه. 95
 • 3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 97
 • 3-4- روایی پرسشنامه. 101
 • 3-5- پایایی یا قابلیت پرسشنامه. 102
 • 3-6- روش تجزیه و تحلیل داده 104
 • 3-7- آزمون کولموگروف- اسمیرنف.. 105
 • 3-8- مدلسازي معادلات ساختاري.. 105
 • 3-8-1- روش حداقل مربعات جزيي.. 105
 • 3-9- نتیجه گیری.. 109
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه. 111
 • 4-1- توصيف آماري ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي جامعه. 112
 • 4-1-1- سن پاسخ دهندگان. 113
 • 4-1-2- تحصیلات.. 114
 • 4-1-3- سابقه کار 115
 • 4-1-4- جنسیت.. 117
 • 4-1-5- وضعیت تاهل. 118
 • 4-2- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون گولموگوروف- اسمیرنوف(ks) 119
 • 4-3- فرایند تجزیه و تحلیل. 120
 • 4-3-1- بيان مدل. 120
 • 4-3-2- چگونگی آزمون. 124
 • 4-3-2-1- روش‌های ارزیابی مدل‌های سنجش انعکاسی.. 124
 • 4-4- پایایی و روایی مدل اندازه گیری.. 129
 • 4-4-1- پایایی سازگاری درونی.. 129
 • 4-4-2- پایایی مرکب.. 131
 • 4-4-3- تجزیه تحلیل روایی ابزار اندازه گیری.. 132
 • 4-4-3- 1- بررسی روایی همگرا 132
 • 4-4-3-2- روایی واگرا 134
 • 4-5- پاسخ به فرضیات پژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی (PLS) 136
 • 4-5- 1- فرضیات اصلی.. 137
 • 4-5-1- 1- فرضیه اصلی اول. 137
 • 4-5-1-2- فرضیه اصلی دوم. 138
 • 4-5-1-3- فرضیه اصلی سوم. 139
 • 4-5-1-4- فرضیه اصلی چهارم. 140
 • 4-5-2- فرضیات فرعی.. 141
 • 4-5-2-1- فرضیه فرعی اول. 141
 • 4-5-2-2- فرضیه فرعی دوم. 142
 • 4-6- نتایج کلی فرضیات تحقیق.. 143
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه. 146
 • 5-1- یافته‌های پژوهش… 146
 • 5-1-1- یافته‌های توصیفی.. 146
 • 5-1-2- یافته‌های استنباطی.. 148
 • 5-2- نتیجه گیری از فرضیات تحقیق.. 149
 • 5-3- پیشنهادهای پژوهش… 157
 • 5-3-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش… 157
 • 5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 161
 • 5-4- محدودیت‌های پژوهش… 162
 • 5-5- خلاصه و جمع بندی پژوهش… 162
 • منابع. 164
 • پیوست ها 177
 • عنوان : پایان نامه بررسی عملکرد و رضایت کارکنان و تاثیرگذاری نقش رهبری تحول
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 190 صفحه
 • قیمت:  69000 تومان   49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خریدمحصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

chanal

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ هشت = 17