بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی، فضای فرهنگ و جوسازمانی و تاثیر آن در رضایت شغلی کارکنان
دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی، فضای فرهنگ و جوسازمانی و تاثیر آن در رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه بررسی فرهنگ سازمانی، فضای فرهنگ و جوسازمانی و تاثیر آن در رضایت شغلی کارکنان

شرح مختصر :

از اوایل دهه 1980 به دنبال نظریات و تحقیقات جدید مدیریت، فرهنگ سازمانی داراي اهمیت روز افزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانون توجه مدیریت سازمان هارا تشکیل داده است. جمعیت شناسان، جامعه شناسان، روان شناسان اجتماعی و حتی اقتصاد دانان توجه خاصی به آن مبذول داشته‌اند و در این زمینه نظریه‌های زیادي را ابراز کرده‌اند و تحقیقات متعددي را انجام داده‌اند تا بتوانند در حل مسایل و مشکلات مدیریت از آن‌ها بهره گیرند (کیا، 1378) تعدادي از نظریه پردازان فرهنگی بیش تر به ابعاد قابل مشاهده فرهنگ سازمانی توجه دارند. این ابعاد قابل مشاهده ثابت و مستمر هستند. براي آن‌ها فرهنگ یک پدیده ترکیبی و یک واقعیت اجتماعی نسبتاً ثابت است که با شناخت‌های افراد پیوند خورده است. عده اي دیگر فرهنگ را به صورت یک پدیده پویا و لحظه اي تفسیر می‌کنند و نه به عنوان یک پدیده ایستا (اشکاناسی، 2003، صص 300-311) دانشمندان و محققان براساس تعاریف خود از فرهنگ سازمانی تقسیم بندی‌های متعددي انجام داده‌اند که یکی از جامع‌ترین آن‌ها مربوط به «گارث» و «کویین» می‌باشد (هوفستد، 1991). آن‌ها فرهنگ سازمانی را به چهار دسته فرهنگ عقلانی، فرهنگ ایدئولوژیک، فرهنگ توافق و مشارکت، و فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نموده‌اند: فرهنگ عقلانی از طریق تمرکز فعالیت‌های یکپارچه و متمرکز درونی مشخص می شودو موجب رقابت یک سازمان با سازمان‌های دیگر می‌شود. ارزش‌های محوري این نوع فرهنگ را کارایی و سودمندي تشکیل می‌دهند. عواملی که موجب حداکثر عملکرد سازمان می‌شود، هدف‌های صریح و قضاوت‌های فردي و قاطعیت هستند. فرهنگ ایدئولوژیک برخلاف فرهنگ عقلانی بر عدم تمرکز قدرت متمرکز است و متوجه رشد و رقابت بیرونی می‌باشد و اهداف گسترده رهبري موجب تعهد در افراد نسبت به سازمان می‌شود. سازمان در رقابت براي جلب حمایت بیرونی از بینش و بصیرت استفاده می‌کند.

فهرست مطالب

 • چکیده
 • فصل اول کلیات پژوهش
 • 1-1-مقدمه
 • 1-2-بیان مسئله
 • 1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش
 • 1-4-اهداف پژوهش
 • 1-5-پرسش‌های اساسی پژوهش
 • 1-6-فرضیه‌های پژوهش
 • 1-7-متغییرهای پژوهش
 • 1-8-تعاریف و اصطلاحات
 • 1-9-روش پژوهش
 • فصل دوم ادبیات وپیشینه پژوهش
 • 2-1-مقدمه
 • 2-2-فرهنگ سازمانی
 • 2-2-1-مفهوم فرهنگ
 • 2-2-2-تعریف فرهنگ
 • 2-2-3-ویژگی‌های فرهنگ
 • 2-2-4-تعریف سازمان
 • 2-2-5-مفهـوم فـرهنگ سازمان
 • 2-2-6-تعریف فرهنگ سازمانی
 • 2-2-7-ویژگیهای فرهنگ سازمانی
 • 2-2-8-عوامل و اجزاء فرهنگ سازمان
 • 2-2-9-چگونگی شكل‌گیری و تداوم فرهنگ سازمانی
 • 2-2-10-نقش فرهنگ
 • 2-2-11-قدرت فرهنگ
 • 2-2-12-فرهنگ مشترك (غالب) و پاره‌فرهنگها
 • 2-2-13-فرهنگ سالم و فرهنگ بیمار
 • 2-2-14-فضا (جو) سازمانی
 • 2-2-15-عوامل مؤثر بر فرهنگ سازمان
 • 2-2-16-انواع فرهنگ سازمـان
 • 2-2-17-الگوی نوع شخصیت مدیریت
 •  2-2-18-نقش دانشگاه در توسعه فرهنگي
 • 2-2-19-جمع بندی فرهنگ سازمانی
 • 2-3-رضایت شغلی
 • 2-3-1-تعاريف رضايت شغلي
 • 2-3-2-ابعاد رضايت شغلي
 • 2-3-3-نظريه‌هاي رضايت شغلي
 • 2-3-4-عوامل مؤثر بر رضايت شغلي
 • 2-3-5-سازش شغلي
 • 2-3-6-موفقيت شغلي
 • 2-3-7-بيگانگي شغلي
 • 2-3-8-سنجش رضایت شغلی
 • 2-3-9-مسائل حل نشده در رضایت شغلی
 • 2-4-پیشینه پژوهش
 • فصل‌ سوم‌ روش‌ شناسی پژوهش‌
 • 3-1-مقدمه‌
 • 3-2- روش‌ پژوهش‌
 • 3-2-1-روش‌های اصلی
 • 3-2-2-روش‌های فرعی
 • 3-3- متغیرهای پژوهش
 • 3-4-جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
 • 3-4-1- روش‌ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 3-4-2-حجم نمونه و روش اندازه گیری
 • 3-4-2-1-دلایل نمونه گیری
 • 3-4-3- جامعه آماری
 • 3-5-ابزار جمع آوری داده‌ها
 • 3-6- روایی (اعتبار) و پایایی (اعتماد
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 3-7-1- ضریب همبستگی
 • 3-7-2- ضریب همبستگی پیرسون
 • 3-7-3-ضریب تشخیص
 • 3-7-4-آزمونt
 • 3-7-5-مدل یابی معادلات ساختاری
 • 3-7-5-1- شاخص GFI
 • 3-7-5-2- شاخص برازندگی AGFI
 • 3-7-5-3-شاخص RMSEA
 • 3-7-5-4-شاخص NFI
 • 3-7-5-5- شاخص CFI
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه
 • 4-2- تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • 4-3- آزمون فرضیه‌ها
 • 4-3-1-آزمون فرضیه 1
 • 4-3-1-1-آزمون ANOVA
 • 4-3-1-2-ضریب همبستگی پیرسون
 • 4-3-2-آزمون فرضیه 2
 • 4-3-2-1-آزمون ANOVA
 • 4-3-2-2-ضریب تشخیص
 • 4-3-3-آزمون فرضیه 3
 • 4-3-3-1-آزمون ANOVA
 • 4-3-4-آزمون فرضیه 4
 • 4-3-4-1-آزمون ANOVA
 • 4-3-4-2-ضریب همبستگی پیرسون
 • 4-3-5-آزمون فرضیه 5
 • 4-3-5-1-آزمون ANOVA
 • 4-3-6-آزمون فرضیه 6
 • 4-3-6-1-آزمون ANOVA
 • 4-3-7-آزمون فرضیه 7
 • 4-3-7-1-آزمون ANOVA
 • فصل پنجم بحث ونتیجه گیری
 • 5-1- مقدمه
 • 5-2-نتایج وپیشنهادات حاصل ازآزمون فرضیه‌ها
 • 5-3-محدودیت‌ها و پیشنهادها
 • منابع وماخذ
 • پیوست­ها
 • عنوان پایان نامه:  بررسی فرهنگ سازمانی، فضای فرهنگ و جوسازمانی و تاثیر آن در رضایت شغلی کارکنان
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 115 صفحه
 • قیمت:  79000 تومان   49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

[parspalpaiddownloads id=”744″]

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خریدمحصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش − = 5