بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه تبیین فقهی بازاریابی شبکه ای در فقه، حقوق کیفری ایران و در عرصه ملی و بین المللی
دانلود پایان نامه تبیین فقهی بازاریابی شبکه ای در فقه، حقوق کیفری ایران و در عرصه ملی و بین المللی

دانلود پایان نامه تبیین فقهی بازاریابی شبکه ای در فقه، حقوق کیفری ایران و در عرصه ملی و بین المللی

شرح مختصر :

نوع سالم بازاریابی شبکه اي به تولیدکنندگان کمک می کند که کالاهاي خود را به فروش برسانند و باعث ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصادي میشود اما در مقابل نوع ناسالم بازاریابی شبکهاي لطمات اقتصادي، اجتماعی و حتی فرهنگی چون خروج ارز از کشور، بیکاري، ازهم پاشیدن خانواده ها و ایجاد حس تن پروري و امکان دستیابی به ثروت هنگفت با زحمت کم را به وجود می آورد (مصباحی مقدم و همکاران،1390). بازاریابی شبکه‌ای در حقیقت مدلی برای بیزنس یا کسب و کار است برای فروش مستقیم کالا یا خدماتی با ایجاد نوعی درآمد برای افرادی که وارد این شبکه توزیع شده اند که به آن Residual Income – یا درآمد رسوبی – گفته می‌شود و با توجه به دایره نفوذ افراد و تکیه بر یک تساعد هندسی گسترش و توسعه می‌یابد. تاکید ما برای ایجاد آگاهی در میان مردم این قسمت قضیه است که: «برای هر نوع کالای مصرفی یا خدمات، می‌توان از مدل بیزنس «بازاریابی شبکه‌ای» یا MLM استفاده کرد.» – اینترنت و دیگر استراتژی‌های بازاریابی اینترنتی به عنوان ابزار یا خدماتی قوی می‌توانند به کمک «بازاریابی شبکه‌ای» آمده، گسترش و نفوذ آن را سرعت دهند(مؤمن،1385).

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:  کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: 9

1-4-هدف کلی: 10

1-4-1- اهداف جزئی: 10

1-4-2-اهداف کاربردی.. 10

1-5-فرضیه تحقیق. 11

1-6-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 11

1-7-نوع روش تحقيق : 11

1-8-روش گردآوری اطلاعات.. 12

1-9-ابزار گردآوری اطلاعات.. 12

1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 12

1-11-تحقیقات انجام شده 13

1-12-قلمرو تحقیق: 15

1-12-1-قلمرو موضوعی: 15

1-12-2-قلمرو زمانی: 15

1-12-3-قلمرو مکانی: 16

فصل دوم: تعاریف واژگان و اصطلاحات

2-1-مفهوم بازاریابی.. 18

2-2-مفهوم شبکه ای.. 18

2-3-بازاریابی شبکه ای.. 18

2-3-1- ساختار طرح های هرمی.. 19

2-3-2- تاریخچه فعالیت طرحهای هرمی.. 19

2-4-انواع بازاریابی شبکه ای.. 22

2-4-1-بازاریابی شبکه ای سالم. 23

2-4-2-بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چندسطحی.. 23

2-5-انواع طرحهای هرمی.. 24

2-5-1- شرکتهای سرمایه پذیر. 24

2-5-2- شرکتهای جذب مشتری بدون ارائه کالا یا خدمات.. 26

2-5-3- شرکتهای جذب مشتری با ارائه کالا یا خدمات.. 28

2-6-عناصر طرحهای هرمی.. 29

فصل سوم: بازاریابی شبکه ای، روش و انواع آن

3-1-بازاريابی.. 34

3-2-پیدایش بازاریابی شبکه ای در جهان. 38

3-3-اصل اهرم سازی: 40

3-4-تفاوت بازاریابی شبکه‌ای با شرکت‌های هرمی.. 47

3-4-1-انبار کردن کالا. 48

3-4-2-عدم خرده فروشی (فروش جزء به مردم) 48

3-4-3-شرکت‌های پونزی.. 48

3-4-4-فروش ارجاعی.. 49

3-4-5-توجیه اقتصادی بازاریابی شبکه ای.. 49

3-6-بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته. 49

3-7-بازاریابی شبکه‌ای و Marketing Mix. 53

3-7-بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی MLM.. 58

3-8-بازاریابی شبکه ای در سنگاپور: 64

3-8-1- حمایت ها : 66

3-8-2- ممنوعیت های رفتاری: 67

3-8-3- تسهیم پورسانت : 67

3-9-وزارت بازرگانی و صنعت.. 68

3-10-بازاریابی شبکه‌ای در مقابل بازاریابی وابسته. 68

3-11-بازاریابی شبکه‌ای و Marketing Mix. 72

3-12-بازاریابی شبکه‌ای یا بازاریابی چند سطحی MLM.. 76

3-13-بازاریابی هرمی.. 80

3-13-1-تاثیرگذاری موثر در بازاریابی حرفه‌ای.. 82

3-13-2-انواع الگوهای بازاریابی های شبکه ای در دنیا 85

3-13-3-انشعابی.. 86

3-13-4-ماتریکس: 87

3-13-5-یونیلور: 88

3-13-6- باینری: 88

3-13-7-ویژگی های پلن باینری.. 89

3-13-7-1- قانون عدم تعادل: 89

3-13-7-2-قانون سقف درآمد: 90

3-13-7-3- اشباع: 91

فصل چهارم: بررسی فقهی بازاریابی

4-1-بررسی فقهی رابطه ی شرکت با مصرف کننده ی نهایی.. 94

4-2-تعریف بیع. 94

4-3-بررسی تطبیق عنوان بیع بر فروش کالا. 95

4-4-بررسی شروط بیع از نظر فقهی (شرط صیغه) 95

4-4-1- ایجاب و قبول لفظی.. 96

4-4-2- ایجاب و قبول فعلی (معاظات) 97

4-4-3- ایجاب و قبول در بیع. 97

4-5-بررسی تطبیق عنوان بیع بر ارائه ی خدمات.. 99

4-6-بررسی ارتباط شرکت با سرشاخه. 101

4-6-1-بررسی تطبیق عنوان جعاله بر ارتباط شرکت با سرشاخه. 102

4-7-ماهیت جعاله. 102

4-7-1-صیغه ی جعاله. 104

4-7-2-عمل در جعاله. 105

4-7-3-جُعل یا عوض… 106

4-8-بررسی دو نوع فقهی مرتبط با سرشاخه. 108

4-8-1- جمع بین مدت و عمل در جعاله. 108

4-8-2- معیار استحقاق جُعل. 108

4-9-بررسی تطبیق عنوان اجاره بر ارتباط شرکت با سرشاخه. 109

4-10-ماهیت اجاره 109

4-10-1-بررسی رکن ایجاب و قبول. 110

4-10-2-بررسی رکن عوضین (معلوم بودن عوضین) 111

4-10-2-1- معلوم بودن اجرت.. 112

4-10-2-2- معلوم بودن منفعت عین یا عمل. 113

1-11-بررسی سه فرع فقهی مرتبط با شرط معلوم بودن. 114

4-11-1- بیان مدت عمل بدون تعیین انتهای آن. 114

4-11-2- جمع بین مدت و عمل. 115

4-11-3- اجرت نگرفتن در صورت انجام ندادن عمل معین.. 117

4-12-بررسی تطبیق عنوان وکالت بر ارتباط شرکت با سرشاخه. 118

4-12-1- تعریف و ماهیت وکالت.. 118

4-12-2-ماهیت وکالت.. 119

4-12-2-1- دیدگاه مشور فقها 119

4-12-2-1- دیدگاه محقق نایینی و خویی.. 120

4-13-نقد دیدگاه محقق نایینی و خویی.. 120

4-13-1-بررسی تطبیق عنوان صلح بر ارتباط  شرکت با سرشاخه. 122

14-4-بررسی ارتباط سرشاخه با زیر مجموعه و شرکت با زیر مجموعه. 124

4-14-1-بررسی ارتباط سرشاخه و شرکت با زیر مجموعه در فرض جعاله میان شرکت و سرشاخه. 125

4-14-2-بررسی ارتباط سرشاخه با زیر مجموعه در فرض اجاره میان شرکت و سرشاخه. 127

4-15-بررسی ارتباط سرشاخه و شرکت با زیر مجموعه در فرض وکالت میان شرکت و سرشاخه. 128

4-16-بازاریابی شبکه اي سالم از منظر فقه امامیه. 129

4-17-بازاریابی شبکهاي سالم از منظر حقوق کیفري.. 133

4-18-بازاریابی شبکهاي ناسالم از منظر فقه امامیه. 136

4-18-1- احتمال ربوي بودن. 136

4-18-2- داراشدن غیرعادلانه یااکل مال به باطل. 137

4-18-3- غرر. 139

4-18-4- تدلیس… 141

4-19-بازاریابی شبکهاي ناسالم از منظر حقوق کیفري.. 143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 152

5-2-پیشنهادات.. 107

منابع

  • عنوان : پایان نامه تبیین فقهی بازاریابی شبکه¬ای در فقه، حقوق کیفری ایران و در عرصه ملی و بین المللی
  • قالب: word و قابل ویرایش
  • تعداد صفحات: 170 صفحه
  • قیمت: 49000 تومان  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

  1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید محصول “  کلیک کنید.
  2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 3 = نُه