بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان بر اساس مدل BSC
پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان بر اساس مدل BSC

پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان بر اساس مدل BSC

شرح مختصر:

امروزه مدیران به ارزش و تاثیر ابزار سنجش عملکرد سازمان پی برده‌اند، اما به ندرت به فکر استفاده از آن به عنوان بخشی از استراتژی شرکت افتاده‌اند. برای مثال مدیران ممکن است استراتژی جدیدی ارائه و فرآیندهای عملیاتی لازم را برای دستیابی به موفقیتی شگرف خلق کنند ولی کماکان به استفاده از نمایه‌های مالی کوتاه مدت که ده‌ها مورد استفاده قرار داده‌اند، نظیر بازده سرمایه‌گذاری، رشد فروش و درآمد مالیاتی ادامه دهند. این افراد نمی‌توانند ابزار سنجش برای نظارت بر اهداف و فرآیندهای جدید ارائه دهند بلکه برای این سوال که آیا ابزار سنجش قدیمی آن‌ها برای ارزیابی اقدامات ابتکار جدید مناسب است یا خیر، نیز سوالی ندارند (اکباتانی، 1385).

هر چند در عالم واقع، تعیین ارزش قابل اتکای مالی برای دارایی‌های نظیر مهارت کارکنان، انگیزه، انعطاف، وفاداری مشتریان و قابلیت‌های یاد شده برای تحقق موفقیت امروز و فردای محیط رقابتی بسیار حیاتی هستند (فرهمند، 1382). 

فرآیند ارزیابی عملکرد در ساال‌های اخیر نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده است، در واقع همراه و هم‌سو با توسعه و تکامل اندیشه‌های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت، فرآیند، ماهیت و کارآمدی آن نیز توسعه پیداه کرده است. به عنوان مثال می‌توان به ارزیابی کارکنان، ارزیابی مدیریت و تغییر و توسعه شاخص‌های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام و مبانی مستدل برای ارزیابی سازمان‌ها تا مدیریت کیفیت فراگیر نیز اشاره نمود از این رو دامنه قلمرو استفاده از ارزیابی عملکرد به تمام ابعاد و جهات فعالیت‌های انسانی و سازمانی کشیده شده است و در حقیقت امروزه مباحث و موضوعاتی که در جدیدترین عرصه‌های علمی مطرح می‌شوند به گونه مستقیم یا غیر مستقیم به ارزیابی عملکرد مرتبط می‌شوند چرا که هر یک از مفاهیم، فنون و شیوه‌های نوین علمی در راستای کارکرد هر چه بهتر سازمان‌ها جهت تحقق فلسفه وجودی و دستیابی به اهداف تدوین شده صورت می‌گیرد و از آنجا که محور اصلی ارزیابی عملکرد بررسی میزان مطلوبیت این کارکردها می‌باشد، لذا تمامی موضوعات و عناوین مدیریتی به طور مستقیم به ارزیابی عملکرد مربوط می‌شود (صمدی، 1384).

کارت امتیازن متوازن یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد فراتر و جامع‌تر از سیستم‌های اندازه‌گیری مالی ارائه کرد. در کارت امتیازن متوازن، علاوه بر شاخص‌های مالی وضعیت سازمان با شاخص‌هایی در سه وجه دیگر شامل وجه مشتریان، فرآیندها و رشد و یادگیری با نیروی انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی مورد سنجش قرار می‌گیرد. عملکرد مالی به رضایت یا عدم رضایت مشتریان وابسته است. رضایت یا عدم رضایت مشتریان نتیجه کارایی، بازده و کیفیت فرایندهای سازمان است. چگونگی انجام فرایندها نیز به کیفیت نیروی انسانی، انگیزه‌ها و اختیار عمل آنان و نیز سیستم‌های اطلاعاتی بستگی دارد (زنده‌دل، 1385).

به طور کلی عدف سیستم ارزیابی عملکرد سوق دادن کلیه‌ی مدیران و پرسنل سازمان به سمت اجرای موفقیت آمیز استراتژی است. به طور کلی هدف سیستم ارزیابی عملکرد سوق دادن کلیه‌ی مدیران و پرسنل سازمان به سمت اجرای موفقیت آمیز استراتژی است.سازمان‌هایی که در ترجمه استراتژی خود، از سیستم ارزیابی عملکرد و به خصوص کارت امتیاز متوازن استفاده کرده‌اند در اجرای استراتژی بسیار موفق عمل می‌کنند. چرا که آنها توانسته‌اند به وسیله کارت امتیازی متوازن، چارچوبی جامع را برا مدیران اجرایی فراهم می‌اورد تا چشم‌انداز و استراتژی سازمان را به عملیات اجرایی، ترجمه کنند (فرهمند، 1382).

کارت امتیاز متوازن فهم مشترکی از رسالت و استراتژی‌های شرکت ایجاد می‌کند، با ارئه معیارهایی مرتبط به استراتژی‌ها، به عنوان ابزار انگیزشی و کنترلی استفاده می‌شود و مدیران می‌توانند کنترل عملیات را با استراتژی شرکت مرتبط کنند وجه مالی به عنوان یکی از وجوه کارت امتیازی متوازن، باعث ارتباط برنامه‌های مالی با استراتژی می‌شود، همچنین کارت امتیاز متوزان باعث ایجاد سیستم انگیزشی مبتنی بر تستراتژی می‌شود (میچال‌اسکا[1]، 2005).

یکی از مسائلی که در سازمان ها مانع اجرایی شدن استراتژی ها می شود باقی ماندن استراتژی در سطح کلیات یا اقدامات و جهت گیری های کلی است. در پاسخ به این مسئله، ارائه کنندگان کارت امتیاز متوازن، مفهوم نقشه استراتژی را در چارچوب کارت امتیاز متوازن، مطرح نمودند. نقشه ی استراتژی تلاش می کند استراتژی های سازمان را در یک رابطه علی و معلولی نمایش داده و نشان دهد که چگونه استراتژی های سازمان می توانند به هدف های قابل اندازه گیری و عملیاتی برای هر فرد که واحد های سازمانی و حتی کارکنان سازمان باید دنبال کنند، تبدیل شوند.

شرکت بهره برداری نفت و گاز لاوان راهبری عملیات تولید،فرآورش و انتقال نفت و گازو همچنین نگهداری، تعمیرات و بهینه سازی تاسیسات و خطوط مربوطه رابه عهده دارد . این شرکت با تولید حدود ششصد هزار بشکه نفت در روز از مجموع ۲۶۴ حلقه چاه تولیدی به عنوان یکی از شرکت های فرعی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در جایگاه اقتصادی خاصی قرار دارد و عملکرد این شرکت مستقیماً بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد. بنابراین، مدیران و مسئولین باید با ارزیابی چند بعدی (مالی و غیر مالی) شرکت، انحرافات استراتژی ها را از جاده رسالت سازمان تقلیل نمایند و با کمک معیارهای مشهود و نامشهود ستون های شرکت را مهار نمایند.

 سوالی که ذهن محقق را به خود مشغول نموده، این است که آیا اندازه‌گیری عملکرد بر اساس کارت امتیاز متوازن می‌تواند عملکرد کلی و جامعی از مدیرت واحدهای مختلف شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان در رسیدن به اهداف استراتژی از پیش تعیین شده را نمایان‌گر کند؟

لذا این تحقیق با هدف بررسی ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان بر اساس مدل BSC   انجام خواهد شد.

فهرست مطالب

 • چکیده فارسی.. 1
 •  
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه. 2
 • 1-1: بیان مسئله. 3
 • 1-2: ضرورت و اهمیت موضوع. 5
 • 1-3: اهداف تحقیق.. 6
 • 1-4: سوالات تحقیق.. 7
 • 1-5: تعریف واژه ها 7
 • 1-6: قلمرو تحقیق.. 9
 •  
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه. 3
 • 2-1:  عملکرد. 3
 • 2-2: عملکرد سازمانی.. 4
 • 2-3: تاریخچه ارزیابی و اندازه گیری.. 6
 • 2-4: مديريت عملكرد. 8
 • 2-5: ارتباط ارزيابي و مدیریت عملکرد. 9
 • 2-7: ویژگی های ارزیابی عملکرد. 12
 • 2-8: مدیریت عملکرد سنتی.. 13
 • 2-9: انواع مدل های اندازه گیری عملکرد. 15
 • 2-10: انتخاب شاخص ها ارزیابی عملکرد. 24
 • 2-11: عملکرد سازمانی در بخش دولتی.. 26
 • 2-12:  مدل کارت امتیازی متوازن.. 27
 • 2-12-2: سیر تکامل کارت امتیازی متوازن.. 29
 • 2-12-3: مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن.. 33
 • 2-12-4: معرفی کارت امتیاز متوازن.. 33
 • 2-13: كارت امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم مديريت… 38
 • 2-14: نقشه راهبرد سازمان.. 38
 • 2-15: روش شناسی تبدیل راهبرد به ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن.. 40
 • 2-16: مقایسه ارزیابی عملکرد به روش سنتی و کارت امتیازي متوازن.. 41
 • 2-17: پیشینه تحقیق.. 43
 • 2-18:چارچوب نظری.. 46
 •  
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 3-1: مقدمه. 49
 • 3-2: روش‌شناسی تحقیق.. 49
 • 3-4: جامعه‌ی آماری.. 49
 • 3-5: نمونه و روش نمونه گیری.. 50
 • 3-6: روش جمع آوری داده ها 51
 • 3-7: ابزار اندازه گیری تحقیق.. 51
 • 3-7-1: پرسشنامه رشد و یادگیری از نظر کارکنان.. 51
 • 3-8: پایایی و روایی ابزار تحقیق.. 55
 • 3-9: قلمرو تحقیق.. 56
 • 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 56
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه. 59
 • 4-1: آمار توصیفی.. 59
 • 4-1: آمار توصیفی کارکنان پاسخ دهنده به پرسشنامه رشد و یادگیری.. 59
 • 4-1-4: آماره توصیفی وضعیت توسعه و رشد و یادگیری کارکنان در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان 60
 • 4-2: آمار توصیفی پیمانکاران پاسخ دهنده به پرسشنامه رضایت مشتری.. 66
 • 4-2-4: آماره توصیفی وضعیت عملكرد شركت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان در جلب رضايت مشتريان.. 67
 • 4-3: آمار توصیفی مدیران پاسخ دهنده به پرسشنامه بهبود فرایندها 71
 • 4-2-4: آماره توصیفی وضعیت عملكرد شركت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان در بهبود وجه فرآيندهاي داخلي شرکت   73
 • 4-4: آمار توصیفی امور مالی پاسخ دهنده به پرسشنامه وجه مالی شرکت… 79
 • 4-4-4: آماره توصیفی وضعیت عملكرد شركت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان در وجه مالي شرکت… 80
 • 4-5: آمار استنباط.. 84
 • 4-5-1: نتايج آزمون كولموگروف- اسميرنوف… 84
 • 4-5-2: نتایج آزمون سوالات… 85
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه. 86
 • 5-1:  بحث و تفسیر. 86
 • 5-2: آمار استنباطی.. 87
 • 5-3: پیشنهادات اجرایی.. 90
 • 5-4: محدودیت های تحقیق.. 91
 • 5-5: پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 92
 • منابع
عنوان : پایان نامه ارزیابی عملکرد شرکت بهره‌برداری نفت و گاز لاوان بر اساس مدل BSC
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


8 − = چهار