بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارزیابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تأثیر آن بر افزایش بهره وری
پایان نامه ارزیابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تأثیر آن بر افزایش بهره وری

پایان نامه ارزیابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تأثیر آن بر افزایش بهره وری

شرح مختصر:

تحولات سریع، در دانشگاه های علوم پزشکی جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی، نوآوریهای تکنولوژی و پیشرفت سیستمهای کامپیوتری بوده است، این تحولات موجب شده است که بیمارستان هایی که توان هماهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند بصورت بیمارستان موفق جهانی درآیند و بیمارستان هایی که چنین توانی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند. در شرایط جدید، حسابداران مدیریت نیز ناچار از ابداع و به کارگیری روشها و سیستمهایی بوده اند که جوابگوی نیازهای روز بیمارستان ها باشد. یکی از این روشهای جدید، روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت[1] (ABC) بوده است که مزایای چشمگیری نسبت به روش سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم دارد (شباهنگ، 1378).

همزمان با رشد و توسعه تکنولوژی پیشرفته و پیچیدگی روز افزون فعالیتها، درک این پیچیدگیها و استفاده از این موقعیت برای سازمانها اهمیت زیادی دارد. در چنین شرایطی مدیران باید با داشتن یک بینش وسیع و اتخاذ استراتژی های مناسب، تدابیر و مقدمات مورد نیاز را جهت استفاده از این فرصتها فراهم کنند. علاوه بر رشد و تغییر سریع تکنولوژی، فضای تجاری کاملاً رقابتی که کیفیت بالا، خدمات عالی و قیمتهای فروش معقول و پایین را طلب می کند، اهمیت مضاعفی در درک فرصتها و بکارگیری روشهای مناسب برای استفاده از این موقعیتها فراهم می کند. در این میان بی شک حیات و بقاء سازمانها مستلزم طراحی و بکارگیری سیستم های مناسب جهت مواجهه شدن با این شرایط است. امروزه سازمانها برای اینکه بتوانند خود را با این تغییرات سریع تطبیق دهند، ویژگیهای زیادی باید داشته باشند. مجموع این ویژگیها در خصوصیات سازمانهای در سطح جهانی لحاظ شده است. این دیدگاه بر سه پایه اساسی قرار داد که عبارتند از:

1) سیستم خدماتی به موقع[2]  2) کنترل کیفیت جامع[3]  3) روشهای محاسبه ارزش افزوده

یکی از این ویژگیهای مهم و اساسی، که بدون شک ساز و کارهای آن تأثیر زیادی بر آینده سازمان و استفاده از موقعیت ها و شرایط رقابتی دارد، استفاده از روشهای نوین محاسبه ارزش افزوده است. اهمیت توجه و بکارگیری این روشها در این است که با تمسک به آنها می توان ضمن فراهم کردن اطلاعات مناسب، به ارزش افزوده بالاتر و استفاده بهینه از منابع سازمانی دست یافت.

تحولات و چالشهای جهانی، فن آوری اطلاعات، پیچیدگیهای فرآیند تولید و ارائه خدمات لزوم پاسخ به تغییرات سریع تکنولوژی باعث دگرگون شدن روشهای محاسبه ارزش افزوده شده است، بطوری که خیلی از روشهای سنتی حسابداری مدیریت پاسخگوی نیازهای متنوع امروزی نمی باشد، بنابراین لزوم طراحی و بکارگیری روشهای نوین، که متاثر از تغییرات و ساز و کارهای دنیای رقابت و پرچالش امروز می باشد، یکی از ضروریات سازمانهای موجود است.

سیستم ABC یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که می تواند همراه با سیستم هزینه یابی مرحله ای و سفارش کالا جهت تهیه اطلاعات دقیق تر در خصوص هزینه ها و تصمیم گیریها بکار رود. این سیستم بکارگیری روشهای مناسب اثرات حاصل از تغییرات تکنولوژی، پیچیدگی و ویژگیهای خاص هر محصول را در محاسبه هزینه ها منظور می کند. برتری این سیستم نسبت به سایر سیستم های هزینه یابی، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیرمالی جهت بهبود عملکردها و فعالیت ها است. این تواناییها باعث شده است که امروزه کاربردهای گوناگون آن در سیستم های تولیدی و خدماتی روزبروز افزایش یابد (نمازی، 1378).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- موضوع و اهداف تحقیق. 4
 • 1-3- روش تحقیق. 5
 • 1-4- اهمیت تحقیق. 6
 • 1-5- محدودیتهای تحقیق. 7
 • 1-6- تعاریف واژه ها 8
 • 1-7- خلاصه سایر فصلها 10
 • فصل دوم:پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 12
 • 2-2- پیشینه موضوع. 12
 • 2-2-1- مطالعات داخلی  12
 • 2-2-2- مطالعات خارجی  13
 • فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم فعلی بیمارستان
 • 3-1- شرح بیمارستان. 18
 • 2-3- رقبای بیمارستان. 18
 • 3-3- فعالیت ها 19
 • 3-4- نحوه عمل سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم. 21
 • 3-5- سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسائیهای آن. 23
 • 3-6- نحوه عمل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت.. 25
 • 3-7- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستمهای سنتی و ایرادات وارد بر آن. 25
 • فصل چهارم: طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به صورت نظری و عملی
 • 4-1- مقدمه. 39
 • 4-2- خصوصیات سازمانهای آینده 39
 • 4-3- سازمانهای در سطح کلاس جهانی. 41
 • 4-3-1- خصوصیات سازمانهای در سطح کلاس جهانی  42
 • 4-3-2- روشهای پیشرفته محاسبه ارزش افزوده 43
 • 4-5-2- مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاههای این سیستم  47
 • 4-5-2-1- دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC   50
 • 4-5-2-2- دیدگاه فرآیندی مدل ABC   51
 • 4-6- اجزاء تشکیل دهنده مدل ABC.. 53
 • 4-6-1- روش تخصیص هزینه  53
 • 4-6-1-1- مکانیزم عملکرد عناصر سیستم ABC در دیدگاه تخصیص هزینه  58
 • 4-6-2- سلسله مراتب هزینه ها و فعالیت ها در سیستم ABC   60
 • 4-7- روشهای استفاده بهینه از اطلاعات سیستم ABC.. 62
 • 4-7-1- واضح کردن اطلاعات کلیدی سازمانی  62
 • 4-7-1-1- تهیه اطلاعات برای ارزیابی فعالیتها 63
 • 4-7-1-2- سطح فعالیت   63
 • 4-7-1-3- نوع فعالیت   64
 • 4-7-1-4- رفتار هزینه  64
 • 4-7-1-5- مدیریت و اداره کردن اطلاعات   65
 • 4-7-2- فعالیتهای سطح جزئی  65
 • 4-7-3- فعالیتهای سطح متوسط   66
 • 4-7-4- فعالیتهای سطح کلان (ماکرو) 66
 • 4-7-5-  فعالیتهای سطح هدف   66
 • 4-8- مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM) 67
 • 4-9- طراحی عملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) 68
 • 4-9-1- گام اول: تشخیص فعالیت های مراکز خدماتی  68
 • 4-9-2- گام دوم: شناسایی فعالیت های مراکز تولیدی و تعریف مبنای منابع  69
 • 4-9-3- گام سوم: ایجاد مراکز فعالیت   69
 • 4-9-4-گام چهارم: ساختاردهی مجدد دفاتر کل و انتخاب مبنای تسهیم هزینه فعالیتها 69
 • 4-9-5- گام پنجم: اندازه گیری عملکرد و بهره وری  72
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 109
 • 5-2- نتیجه گیری. 109
 • 5-3- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی. 111
 • منابع. 113

 

عنوان : پایان نامه ارزیابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و تأثیر آن بر افزایش بهره وری
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


4 × = دوازده