بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي موانع سازمانی از طریق کنترل شغلی و کیفیت زندگی کاری
پایان نامه بررسي موانع سازمانی از طریق کنترل شغلی و کیفیت زندگی کاری

پایان نامه بررسي موانع سازمانی از طریق کنترل شغلی و کیفیت زندگی کاری

شرح مختصر:

در طی سالهای اخیر برنامه‌های کیفیت زندگی کاری نقش اساسی و مهمی در افزایش بهره­وری نیروی انسانی و در نتیجه کارایی و اثربخشی سازمانها و شرکتهای بزرگ بر عهده داشته است. برنامه‌های استراتژیک ارتقای کیفیت زندگی کاری منابع انسانی در سازمانها یک رویکرد درونگر و گسترده می‌باشد این بدین معنی است که نیروی انسانی کارآمد نقش محوری در تحول سازمان ایفا می‌کند. در گذشته صرفا زندگی غیر کاری مدنظر و تأکید بوده ولی در جامعه امروزی بهبود کیفیت زندگی کاری یک برنامه جامع و وسیعی است که به منظور جلب رضایت و توجه کارکنان، کمک به آنان جهت مدیریت تغییرات و حفظ کارکنان در سازمان طراحی می‌شود. نارضایتی از کیفیت زندگی کاری یک مشکل اساسی است که بدون توجه به پست و موقعیت، همه کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (قدیری بنات، 1388).

رابینز معتقد است که كیفیت زندگی کاری در برگیرنده برنامه‌های متعددی است که با هدف ایجاد تغییر در سازمان به اجرا در می آید (قدیری بنات، 1388).

کیفیت زندگی کاری یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود. یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصت‌‌‌‌‌‌‌‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده‌است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد می‌شود (رضایی، نجیب نیا، 1388).

کنترل متغیری است که نشان داده ‌است در رفتار افراد نقش معنی داری بازی می‌کند. میزانی که فرد باور دارد که می تواند مستقیما بر محیط اثر بگذارد، تأثیر قابل توجهی بر ادراکاتی که از محیط دارد و واکنش‌هایی که به آن نشان می‌دهد، دارد. به عنوان مثال تحقیقات قابل توجهی در مورد ارائه محرک آزارنده (مانند شوک الکتریکی) نشان داده‌اند که واکنش‌های افراد به واسطه باورشان مبنی بر اینکه می توانند محرک‌ها را کنترل کنند، تغییر بسیار زیادی نموده‌است، حتی هنگامی که آن‌ها به صورت واقعی بر مرگ کنترل نداشتند (افلاکی­فر، 1388). هر چه فرد کنترل بیشتری بر روی رویدادها داشته باشد، از میزان استرس وی کاسته خواهد شد و کارایی وی افزایش خواهد یافت که این امربه باورها و قضاوت های فرد، و به توانایی های خود در انجام وظایف و مسئولیت بستگی دارد، در این میان نوع نگرش فرد به شغل خود نیز تأثیرگذار بوده، یعنی هرچه اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی بیشتر بود، و هر چه فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری در محیط کار توسط مدیران برای کارکنان فراهم شود، باور به انجام بهتر کارها در افراد ایجاد گشته که این امر نیز به نوبه خود در کاهش استرس ناشی از شغل تأثیرگذار خواهد بود.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مساله. 5
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 8
 • 1-5- اهداف پژوهش… 10
 • 1-5-1- هدف اصلی: 10
 • 1-5-2- اهداف فرعی. 10
 • 1-6- هدف کاربردی. 10
 • 1-7- فرضیه ها 10
 • 1-8- تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات.. 11
 • 1-8-1- تعاریف نظری.. 11
 • 1-8-1-1- کیفیت زندگی کاری.. 11
 • 1-8-1-2- کنترل شغلی.. 11
 • 1-8-1-3- موانع سازمانی.. 12
 • 1-8-2- تعاریف عملیاتی.. 12
 • 1-8-2-1- کیفیت زندگی کاری.. 12
 • 1-8-2-2- کنترل شغلی.. 12
 • 1-8-2-3- موانع سازمانی.. 13
 • فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 • 2-1- گستره نظری. 15
 • 2-1-1- موانع سازمانی.. 15
 • 2-1-1-1- اطلاعات کاری.. 16
 • 2-1-1-2- مفهوم ارتباطات.. 16
 • 2-1-1-3- اهمیت ارتباطات.. 17
 • 2-1-1-4- موانع ارتباطات.. 18
 • 2-1-1-5- عوامل مؤثر در ارتباطات سازمان. 20
 • 2-2- مبانی نظری کنترل شغلی. 21
 • 2-2-1- مفهوم کنترل. 21
 • 2-2-2- كنترل فردي.. 22
 • 2-2-3- کنترل در روانشناسی صنعتی.. 22
 • 2-2-4- سیر تاریخی توجه به موضوع کنترل شغلی.. 23
 • 2-2-5- مفهوم کنترل شغلی.. 26
 • 2-2-5- 1- ابعاد کنترل شغلی.. 26
 • 2-2-5-2- الگوهای مرتبط باکنترل شغلی.. 28
 • 2-3- مبانی نظری کیفیت زندگی کاری. 31
 • 2-3-1- کیفیت زندگی چیست ؟. 31
 • 2-3-2- کیفیت زندگی کاری چیست؟. 32
 • 2-3-4- تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. 34
 • 2-3-5- ابعاد کیفیت زندگی کاری.. 37
 • 2-3-6- رویکردهای کیفیت زندگی کاری.. 39
 • 2-3-6-1- الگوی والتون. 39
 • 2-3-6-2- الگوی کاسیو. 41
 • 2-3-6-3- الگوی هریک و مک بوی.. 42
 • 2-3-6-4- الگوی ارائه شده توسط انجمن مدیریت آمریکا 42
 • 2-3-6-5- الگوی ارائه شده در شرکت جنرال موتورز 42
 • 2-3-7- اهداف و برنامه‌های بهبود کیفیت زندگی کاری.. 43
 • 2-4- پیشینه پژوهش… 45
 • 2-4-1- تحقیقات خارجی.. 45
 • 2-4-2- تحقیقات داخلی.. 49
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • 3-1- طرح كلي پژوهش… 55
 • 3-2- جامعه آماري. 55
 • 3-3- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري. 55
 • 3-4- ابزار پژوهش… 55
 • 3-4-1-  پرسشنامه کیفیت زندگی کاری.. 55
 • 3-4-2- پرسشنامه کنترل شغلی.. 56
 • 3-4-3- پرسشنامه موانع سازمانی.. 58
 • 3-5- شیوه اجرای پژوهش… 58
 • 3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 59
 • فصل چهارم: یافته های پژوهش
 • 4-1- يافته هاي توصيفي. 61
 • 4-2- يافته هاي استنباطي. 62
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 • 5-1- خلاصه پژوهش… 68
 • 5-2- تحليل يافته هاي پژوهش… 68
 • 5-3- محدودیت های تحقیق. 74
 • 5-3-1-محدودیت های تحت اختیار پژوهشگر. 74
 • 5-3-2- محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. 74
 • 5-4- پیشنهادات.. 74
 • 5-4-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 74
 • 5-4-2- پیشنهادهای کاربردی   75
 • منابع و مآخذ
عنوان : پایان نامه بررسي موانع سازمانی از طریق کنترل شغلی و کیفیت زندگی کاری
تعداد صفحات: 85 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× هفت = 7