بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جلب مشارکت کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جلب مشارکت کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جلب مشارکت کارکنان

شرح مختصر:

گسترش فناوری­ها و افزایش حجم و سرعت دانایی و آگاهی در سازمان­ها، مدیریت دانش با تأکید بر خلق ارزش­ها، به افزایش توانایی­ها برای خلق دانش جدید و نوآوری­ها می­پردازد مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان­ها یاری می­دهد تا اطلاعات مهم را یافته، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند. مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت­هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه­ریزی راهبردی و تصمیم­گیری ضروری است (ایرانشاهی، 1387). مدیریت منابع انسانی به عنوان سیستمی برای استفاده صحیح و شایسته از نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده در یک سازمان تعریف می­شود. منابع انسانی به عنوان سیاست­ها، فعالیت­ها و سیستم­هایی تعریف می­کنند که رفتارها، نگرش­ها و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می­دهند (لی[1]، 2010). مشارکت­دادن کارکنان سازمان در اظهارنظر، تصمیم­گیری و اجرای نظرات آن­ها فضایی را در سازمان بوجود می­آورد که موجب توسعه نیروی انسانی می­گردد، امروزه سازمان­ها برای ایجاد هرگونه توسعه­ای اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نخست به توسعه نیروی انسانی نیازمندند. در سازمانی که در سال، پیشنهادهای زیادی از طرف کارکنان و مشتریان ارائه و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و درصدی از آن­ها نیز به اجرا در میاید، این امر موجب توسعه خودجوش کارکنان خواهد شد، زیرا برای انجام این فعالیت­ها نیاز به مطالعه، مشورت با متخصصین، مراجعه به استاد فنی سازمان، بررسی مکانیزم دستگاه­ها می باشد که این امر موجب افزایش مستمر اطلاعات و کیفیت نیروی انسانی گردیده و پایه­های توسعه سازمان را محکم می­کند. نظام پیشنهاداتی که از ابزارهای کارآمد در پرورش مغزهاست. در آینده مزیت رقابت پایدار بیشتر بر تکنولوژی­های نوین فرایند تولید متکی خواهد بود تا بر تکنولوژی تولید، صنایع نوین آینده بر قدرت مغزی انسان تکیه خواهند داشت (مودی، 1982).

همگام با چرخش از اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان­ها نیز خود را بر آن داشته­اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فرایند کسب و کار توان رقابتی خود را افزایش دهند. به طور کلی سازمان­ها به دو دسته دارایی­ها (سرمایه) تکیه می­کنند: دارایی­های ملموس و دارایی­های ناملموس. آنچه تاچندی پیش اهم توجه سازمان­ها را به خود جلب کرده بود کسب و بهینه­سازی دارایی­های ملموس مانند ماشین­آلات و تجهیزات بوده است. اما امروزه سازمان­ها دریافته­اند که دارایی­های نا ملموس مانند سرمایه فکری، تجربیات، دانش و شایستگی­های نیروی انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم­ها، ساختار، ارتباطات سازمانی و اطلاعات موجب موفقیت و بقای آن­ها می­شود (هادوی نژاد و همکاران، 1389).

 یکی از قابلیت­های مهم سازمانی که می­تواند به سازمان­ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای آن­ها در مقایسه با سازمان­های دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، مشارکت کارکنان در امور است. دانش به سرعت در حال تبدیل شدن به مهمترین مزیت رقابتی پایدار برای سازمان­ها است. پیشرفت­های اخیر در فناوری اطلاعات، هزینه­های مدیریت داده را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این پیشرفت­ها مفاهیم سازمان یادگیرنده، سازمان­های دانشی و مدیریت دانش را وارد ادبیات مدیریت و سازمان کرده است. سازمان­ها با بکارگیری استراتژی­های مدیریت دانش امکان نوآوری در فرایندها، فعالیت­ها، محصولات و خدمات خویش را فراهم آورده­اند و در نتیجه موقعیت رقابتی خویش را بهبود می­بخشند. در محیط پویا، چالشی و  رقابتی کسب و کار امروز حرکت سازمان­های یادگیرنده از الزامات موفقیت در چنین محیطی است. امروزه سازمان­ها باید بتوانند دانش مورد نیاز برای نوآوری در محصولات و خدمات خود و بهبود فرایندهایشان را کسب کنند، میان کارکنانشان نشر دهند و در تمامی فعالیت­های روزانه خود به کار گیرند­. تنها از این طریق است که می­توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهای به شدت متغیر مشتریان پاسخ گویند.

شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در بکارگیری اثربخش سرمایه­های فکری سازمان است. این پژوهش با توجه به اهمیت مدیریت دانش در سازمان­ها در پی دستیابی به شناخت بیشتر از عوامل مؤثر بر اجرای مناسب این راهبرد است. در همین راستا با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش و نیز مشارکت کارکنان که در هر دو بر ارتباطات و تعاملات میان افراد تأکید می­شود، نگارنده تلاش می­کند تا چگونگی ارتباط میان مدیریت دانش و مشارکت کارکنان با شش فعالیت اصلی مدیریت دانش شامل خلق دانش، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش را جستجو کند.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول:کليات تحقيق
 • مقدمه. 3
 • 1-1- بيان مسئله. 4
 • 1-2- ضرورت و اهميت تحقيق.. 6
 • 1-3- اهداف تحقيق.. 7
 • 1-4- فرضیات تحقیق.. 7
 • 1-5- متغيرهاي تحقيق.. 8
 • 1-6- تعاريف نظری و  عملياتي واژه‌ها 8
 • 1-6-1- تعاریف نظری.. 8
 • 1-7- قلمرو تحقيق.. 10
 • 1-7-1- قلمرو موضوعي.. 10
 • 1-7-2- قلمرو مکانی.. 10
 • 1-7-3- قلمرو زماني.. 10
 • فصل دوم:مروری بر ادبیات و پيشينه تحقيق
 • مقدمه. 12
 • 2-1- مدیریت دانش…. 13
 • 2-1-1- تعریف مدیریت دانش…. 13
 • 2-1-2- اکتساب دانش…. 14
 • 2-1-3- تسهیل و انتقال دانش…. 15
 • 2-1-4- کاربری دانش…. 15
 • 2-1-5- ذخیره (انباشت) دانش…. 15
 • 2-1-6- اهمیت  و مزایای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.. 16
 • 2-1-7- مشکلات پیادهسازی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.. 17
 • 2-1-8- راهکارهای غلبه بر مشکلات پیادهسازی مدیریت دانش…. 18
 • 2-1-9- ابعاد مدیریت دانش…. 19
 • 2-1-10- ماهیت دانش سازمانی.. 20
 • 2-1-11- چالش‌های مدیریت دانش…. 20
 • 2-1-12- مؤلفه‌های مدیریت دانش…. 21
 • 2-1-13- عناصر مدیریت دانش…. 21
 • 2-1-14- مراحل عملیاتی کردن مدیریت دانش در سازمان‌ (مراحل پیاده‌سازی) 22
 • 2-1-15- عوامل موفقیت مدیریت دانش…. 24
 • 2-2- مشارکت… 25
 • 2-2-1-پیشینه مدیریت مشارکتی.. 25
 • 2-2-2- تعریف مدیریت مشارکتی.. 26
 • 2-2-3- مفهوم مدیریت مشارکتی.. 30
 • 2-2-4- اهداف مشارکت در سازمان.. 32
 • 2-2-5- مشارکت مدیر با کارکنان.. 34
 • 2-2-6- راههای مشارکت و همکاری.. 34
 • 2-2-7- روشهای مشارکت دادن افراد. 35
 • 2-2-7-1- تقسیم اطلاعات… 35
 • 2-2-7-2- بازخورد بررسی.. 35
 • 2-2-7-3- سیستمهای پیشنهاد. 36
 • 2-2-7-4- روش گروهی اسمی.. 36
 • 2-2-8- پیامدهای مثبت مدیریت مشارکتی.. 37
 • 2-2- 9- مدیریت مشارکت و فرهنگ ساختار سازمانی.. 38
 • 2-2-10- مدیریت منابع انسانی استراتژیک و مشارکت و درگیری کارکنان از نظر لاولر. 38
 • 2-2-11- رهنمودهایی برای به کارگیری مدیریت مشارکتی.. 40
 • 2-2-12- افزایش مسئولیت تصمیم‌گیری کارکنان: 41
 • 2-2-13- افزایش دانش و آگاهی کارکنان.. 41
 • 2-2-14- توسعه حرفهای کارکنان (رشد حرفهای) 42
 • 2-3- پیشینه تحقیق.. 43
 • 2-3-1-پیشینه داخلی.. 43
 • 2-3-2- تحقیقات خارجی.. 49
 • 2-4-تاریخچه اداره امور مالیاتی.. 51
 • 2-4-1- تشكيل سازمان امورمالياتي.. 58
 • 2-5- چارچوب نظری تحقیق.. 59
 • 2-6- مدل تحقیق.. 61
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه. 63
 • 3-1- روش پژوهش…. 63
 • 3-2- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه. 63
 • 3-3- روش نمونهگیری.. 63
 • 3-4- روش جمعآوري دادهها و اطلاعات… 64
 • 3-4-1- روش کتابخانه‌اي.. 64
 • 3-4-2- روش میدانی.. 64
 • 3-5- روايي وپايايي.. 65
 • 3-5-1- روایی ابزار سنجش…. 65
 • 3-5-2- پایایی ابزار سنجش…. 65
 • 3-6- روش تجزیه و تحلیل دادهها 65
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
 • مقدمه. 67
 • 4-1- آمار توصیفی.. 68
 • 4-1-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت… 68
 • 4-1-2- توزیع فراوانی بر حسب سن.. 68
 • 4-1-3- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات… 69
 • 4-1-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار 69
 • 4-1-5- توزیع فراوانی بر حسب سابقه مدیریت… 69
 • 4-1-6- توزیع فراوانی بر حسب سمت سازمانی.. 70
 • 4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 70
 • 4-2-1- توصیف متغیرهای ششگانه مدیریت دانش و متغیر جلب مشارکت کارکنان.. 71
 • 4-2-2- آزمون نرماليتي متغیرهای تحقیق.. 71
 • 4-3- آمار استنباطی.. 72
 • 4-3-1- فرضیات تحقیق.. 72
 • فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه. 80
 • 5-1- نتیجهگیری کلی.. 81
 • 5-1-1- آمار توصیفی.. 81
 • 5-1-2- آمار استنباطی.. 81
 • 5-2- بحث… 83
 • 5-3- پیشنهادات کاربردی.. 84
 • 5-4-پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آینده 86
 • 5-5- محدودیتهای پژوهش…. 86
 • منابع و مآخذ. 87
 • ضمائم 
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جلب مشارکت کارکنان
تعداد صفحات: 113 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− یک = 7