بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی سلامت اداری و جلوگیری از فساد در بهبود نظام مالیاتی
پایان نامه بررسی سلامت اداری و جلوگیری از فساد در بهبود نظام مالیاتی

پایان نامه بررسی سلامت اداری و جلوگیری از فساد در بهبود نظام مالیاتی

شرح مختصر:

فساد اداری که نقطه مقابل سلامت اداری است، پدیده ای است که گریبان‌گیر اکثر جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و کنکاش پيرامون آن نشان مي‌دهد، که فساد با تأثير منفي بر کارايي و اثربخشي نظام مديريت اداري سبب به هدر رفتن منابع ملي و در نتيجه کاهش اثربخشي دولت در هدايت امور و سلب اعتماد مردم به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي مي‌شود. فساد هزينه انجام کارها را افزايش مي‌دهد و رشد رقابت پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناکام مي‌سازد و زمينه تضعيف روحيه افراد درستکار را فراهم مي‌آورد. فساد اداري مانع سرمايه گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعه اقتصادي را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست يابي به درآمدهاي سهل الوصول، زمينه رکود در تمام ابعاد را فراهم مي‌سازد (عباس زادگان، 1383).

آمار منتشره از طرف سازمان شفافيت جهاني نشان مي‌دهد که ايران از نظر سلامت اداري در سال 2008 از کل 180 کشور جهان در رتبه 141 و در سال 2009 نيز از بين 180 کشور جهان رتبه 168 را به خود اختصاص داده است (شفافیت جهانی، 2008 و 2009). آمار و ارقام ارائه شده توسط اين نهادهاي بين المللي تنها بخشي از فساد اداري در کشور را نشان مي‌دهد و مطمئناً موارد نامشهود و نامشخص ديگري نيز موجود است. برنامه توسعه ملل متحد، فساد را بعنوان سوءاستفاده از قدرت دولتي و اداري براي منافع شخصي از طريق رشوه، اخاذي، خويشاوندگرايي، تقلّب و اختلاس تعريف مي‌كند و فساد را مساوي با “افزايش در انحصار قدرت و صلاحديد شخصي و كاهش در پاسخگويي، اعتماد و درستي و شفافيت” مي‌داند (برنامه توسعه ملل متحد،2004).

پاسخگويي و شفافيت، پايه‌هاي لازم­الاجراي نظارت دموكراتيك هستند كه بخش دولتي، خصوصي و جامعه مدني را به تمركز برنتايج، پيگيري اهداف روشن، توسعه استراتژي‌هاي مؤثر، نظارت بر عملكرد و گزارش آن وادار مي‌كند. پاسخگويي، به افراد و سازمان‌هاي مسئول در برابر عملكرد اشاره دارد و شامل پاسخگويي مالي، پاسخگويي اداري، پاسخگويي سياسي و پاسخگويي اجتماعي مي‌باشد. شفافيت شامل تسهيل دستيابي شهروندان به اطلاعات و درك آنها از سازوكارهاي تصميم‌گيري است. شفافيت بخش دولتي با استفاده از استانداردهاي واضح و دستيابي به اطلاعات شروع مي‌شود. درستي و راستي بعنوان منزه بودن از ارتشاء و شرايط سالم و مترادف با صداقت مي‌باشد (برنامه توسعه ملل متحد،2002).

 انحصار قدرت و صلاحدید شخصی دو خصیصه نامطلوب هستند که در بطن دولت شکل گرفته و زائیده قدرت محسوب می‌شوند و این دو ویژگی در تمام دولت ها اعم از دولت های کهن و نو ظهور وجود دارند و از عوامل اصلی بروز فساد اداری محسوب می‌شوند. بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد، فساد اداری حاصل وجود انحصار قدرت و صلاحدید شخصی است که هر چه نقش این دو مؤلفه درون دولت، سازمان ها و تشکیلات دولتی پررنگ تر شود، احتمال بروز فساد نیز بیشتر می‌شود. مطابق با تعریف برنامه توسعه ملل متحد، سه مؤلفه شفافیت، پاسخگویی و اعتماد به عنوان عوامل تعدیل کننده انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و در نتیجه کاهش فساد اداری محسوب می‌شوند (برنامه توسعه ملل متحد، 2004).

به منظور پیشگیری از بروز فساد و ارتقای سلامت در نظام اداري و اجرايي كشور در کلیه سازمان ها اعم از دولتي و غير دولتي بايد اقداماتي انديشيد. از جمله مي توان الكترونيكي كردن سازمان ها را به عنوان روشي براي كاهش فساد و ارتقاي سلامت اداري مطرح كرد. رشد سريع فناوري‌هاي اطلاعاتي عرصه را بر سوداگران و رانت‌خوران محيط ناشفاف و غبارآلود تنگ نموده و بقاء و حفظ مديريت دولتي را در ايجاد تحول و اصلاحات بنيادي در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر و اطلاع رساني به موقع، صريح و صحيح مي‌داند. فناوري اطلاعات مي‌تواند به عنوان يکي از راه‌حل‌هاي مهم در کاهش فساد و افزايش شفاف‌سازي فعاليت‌هاي دولتي باشد. فناوري اطلاعات در قالب دولت الکترونيک احتمال پيدا کردن خطا را به وسيله نگهداري جزئيات داده‌هاي تراکنش شده در سيستم‌هاي با منبع باز افزايش داده و امکان دنبال کردن فعاليت و کشف فساد حاصل از فعاليت‌هاي نادرست را فراهم مي‌کند و همچنين باعث مي‌شود که شهروندان و مؤسسات در مورد فعاليت‌هاي نامعقول و اعمال خودسرانه دولت را استيضاح کنند و مانع از انجام آن ها در سيستم‌هاي دولتي شوند. در پياد‌ه‌سازي دولت الکترونيکي استفاده از سيستم‌هاي ردگيري فعاليت‌ها باعث ايجاد شفاف‌سازي و جلب اعتماد مردم شده و از بروز فساد اداري و رشوه‌خواري جلوگيري مي‌نمايد. بنابراين ايجاد محيطي شفاف و پاسخ‌گو و مبتني بر اعتماد ضمن ايجاد شفافيت در اطلاعات و ارتباطات که با بکارگيري فناوري‌هاي جديد اطلاعات ميسر مي‌شود يک استراتژي بي نظير در کاهش فساد اداري محسوب مي‌شود (شاهکوه و همکاران 1386).

دستگاه مالياتي، يك دستگاه قضاوتي از نوع مالي است. دستگاه هاي قضاوتي به دليل حساس بودن بحث عدالت و اجراي آن خود به خود مي تواند زمينه هاي ايجاد فساد را در خود پرورش دهند و به جاست كه در سيستم حكومتي و اداره جامعه، روشي را براي كاهش آن به طور سيستماتيك به وجود آورد. اين مساله و مخصوصاً به دليل وجود مسايل مالي و پولي در دستگاه مالياتي از حساسيت بيش تري برخوردار است اما خوشبختانه قانونگذار در اين زمينه بسيار ماهرانه عمل كرده و در درون سيستم مالياتي، ادارات نظارتي بسيار قوي و كارآيي به وجود آورده تا زمينه را براي بروز هرگونه فساد، حداقل در مرحله اجرا از بين ببرد.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
 • مقدمه. 3
 • 1-1- بيان مسئله. 4
 • 1-2- اهمیت موضوع.. 7
 • 1-3- اهداف تحقيق.. 9
 • 1-3-1- هدف کلي.. 9
 • 1-3-2- اهداف جزئي.. 9
 • 1-4- فرضیه های تحقيق.. 9
 • 1-5- تعاريف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10
 • 1-5-1- تعريف مفهومی واژه‌ها 10
 • 1-5-2- تعريف عملياتي واژه ها 11
 • 1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق.. 11
 • 1-7- خلاصه فصل اول.. 11
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 13
 • مقدمه. 14
 • 2-1- بخش اول: فساد اداری.. 15
 • 2-1-1- تاریخچه فساد 15
 • 2-1-2-تعريف فساد 17
 • 2-1-3- انواع فساد 19
 • 2-1-3-1- فساد سياسي.. 20
 • 2-1-3-2- فساد قانوني.. 20
 • 2-1-3-3- فساد اداري.. 21
 • 2-1-4- انواع فساد اداری.. 22
 • 2-1-4-1- فساد اداری سیاه 22
 • 2-1-4-2- فساد اداری خاکستری.. 22
 • 2-1-4-3- فساد اداری سفید 22
 • 2-1-5- طبقه بندي فساد 22
 • 2-1-6- شاخص هاي فساد 23
 • 2-1-6-1- شاخص هاي مبتني برعلل و زمينه ها و راهكارهاي مبارزه 23
 • 2-1-6-2- شاخص هاي مبتني برافكارسنجي.. 23
 • 2-1-6-3- شاخص درك و يا تصور از فساد (CPI) 24
 • 2-1-6-4- شاخص نسبت رشوه(BR) 25
 • 2-1-6-5- شاخص تجارت بين الملل (BI) 25
 • 2-1-6-6- شاخص راهنماي ريسك بين الملل (ICRS) 25
 • 2-1-6-7- شاخص گزارش رقابت جهاني (GCR) 25
 • 2-1-6-8- شاخص شفافيت بين المللي (TI) 26
 • 2-1-6-9- شاخص هاي مبتني بر آمارهاي رسمي از جرايم و تخلفات… 26
 • 2-1-7- پیامد های فساد 27
 • 2-1-8- بررسي آثار فساد بر دولت ها 27
 • 2-1-9- فساد اداری در ایران.. 37
 • 2-1-10- دلايل افزايش فساد اداري در ايران.. 38
 • 2-1-11- عوامل نهادی و غیر نهادی فساد اداری در نظام بانکی کشور. 39
 • 2-1-12- فساد و مؤلفه های آن بر اساس برنامه های توسعه ملل متحد 40
 • 2-1-12-1- شفافیت… 40
 • 2-1-12-2- پاسخگویی.. 45
 • 2-1-12-3- اعتماد، درستی و صداقت… 46
 • 2-1-13- نقش فناوری اطلاعات در افزایش شفافیت، پاسخگویی و درستی.. 46
 • 2-1-14- نمونه ای از کاربردهای  فناوری اطلاعات در کاهش فساد 49
 • 2-1-15- نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری.. 51
 • 2-1-16- ویژگی های فناوری اطلاعات در افزایش سلامت اداری.. 52
 • 2-2- پیشینه تحقیق.. 53
 • 2-2-1- تحقیقات داخلی.. 53
 • 2-2-2-پیشینه تحقیقات خارجی.. 57
 • فصل سوم: روش تحقیق.. 63
 • مقدمه. 64
 • 3-1- نوع تحقيق.. 64
 • 3-2- جامعه آماري.. 65
 • 3-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 65
 • 3-4- روش جمع آوري اطلاعات… 66
 • 3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات… 66
 • 3-6- روايي ابزار اندازه‌گيري.. 68
 • 3-7- پايايي ابزار اندازه گيري.. 69
 • 3-8- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات… 69
 • فصل چهارم: یافته‌های تحقیق.. 71
 • مقدمه. 72
 • 4-1- توصیف شاخص های جمعت شناختی.. 72
 • 4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت… 72
 • 4-1-2- توزیع فراوانی سن.. 73
 • 4-1-3 توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 74
 • 4-1-4- توزیع فراوانی سابقه خدمت… 75
 • 4-2-آمار استنباطی.. 76
 • 4-2-1- فرضیه اول: نظام مالیاتی کشور زمینه بروز فساد و تقلب اداری را دارا می‌باشد 76
 • 4-2-2- فرضیه دوم : قوانین و مقررات مالیاتی بر فساد در نظام مالیاتی موثر است… 76
 • 4-2-3 فرضیه سوم : فساد در دیگر دستگاههای دولتی  بر فساد در نظام مالیاتی موثر است   77
 • 4-2-4: فرضیه چهارم : آموزش کارکنان بر فساد در نظام مالیاتی موثر است… 77
 • 4-2-5: فرضیه پنجم : بنابراین سوء مدیریت بر فساد در نظام مالیاتی موثر است… 78
 • 4-2-6- فرضیه ششم: کاهش درآمدهای مالیاتی بر فساد در نظام مالیاتی موثر است… 78
 • 4-2-7- فرضیه هفتم : کاهش رشد اقتصادی بر فساد درنظام مالياتي موثر است… 79
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات.. 80
 • 5-1- مقدمه. 81
 • 5-2- بحث و نتیجه‌گیری.. 86
 • 5-3- پیشنهادات… 89
 • 5-3-1- پيشنهادات کاربردی.. 91
 • 5-3-2- پيشنهادات برای محققین آینده 94
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه بررسی سلامت اداری و جلوگیری از فساد در بهبود نظام مالیاتی
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


2 − = یک