بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تاثیر ایمنی و سلامت حرفه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
پایان نامه تاثیر ایمنی و سلامت حرفه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

پایان نامه تاثیر ایمنی و سلامت حرفه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

شرح مختصر:

     كار انسان، محصول متغيرهاي متعدد و متنوعي است. در برخي مواقع كار متأثر از متغيرهاي انساني همانند شخصيت، ادراك، نگرشها، انگيزش، گروه، تفاوت هاي فردي، هوش، استعداد، حافظه، رغبت و غيره است و گاهي متأثر از متغيرهايي كه ماهيت فیزیکی دارند. اين متغيرها را شرايط محيط كار مي گويند (گاگنیر و همکاران[1]، 2006؛ گیجر و استورسون[2]، 2013). سازمان ها از هر نوعي که باشند، به طور فرايندهاي علاقمند به دستيابي و اثبات عملکرد صحيح ايمني و بهداشت شغلي از طريق کنترل ريسک هاي ايمني و بهداشت شغلي سازگار با اهداف کلان و خط مشي ايمني و بهداشت شغلي خود دارند. آنها اين کار را در قالب قوانيني که به طور روز افزون سختگيرانه تر مي شوند، توسعه خط مشي هاي اقتصادي و ديگر اقدامات در جهت فعاليت هاي خوب ايمني و بهداشت شغلي و افزايش توجه گروههاي ذينفع به مسائل ايمني و بهداشت شغلي انجام مي دهند (جاکارد[3]، 2013؛ رادور و راو[4]، 2013).

پرداختن به سلامتي كارکنان و رسيدگي به مسائل رفاهي و آسايش و بكارگيري راهكارهايي در جهت تطبيق وضعيت كار با شرايط جسمي، رواني امروزه به عنوان یک امتياز محسوب نگرديده بلكه یک وظيفه را تداعي مي نمايد و هر اندازه درصد رسيدگي به سلامت كارکنان بالاتر باشد، تاثيرگذاري بر روند رشد و توسعه سازمانها و جامعه بيشتر خواهد بود. در اين ميان نقش مديريت به عنوان عامل اصلي در ارتقاء سطح سلامت و رفاه سازمان و در نتيجه دستيابي به رشد سازماني نمود بيشتري مي يابد ايمني و بهداشت به سيستم مديريت فعالي نياز دارد (فلیشر و تروگ[5]، 2004). زیرا ايمني و بهداشت را نمي توان از طريق مقررات اجباري يا احساس جمعي و يا توسط يک فرد به تنهايي تامين کرد. شواهد بررسی اهميت سيستم مديريت ايمني در افزايش سطح ايمني و بهداشت صنايع بیانگر این است که در 46 درصد موارد از حوادث کاری که منجر به معلولیت می شود يک علت سازماني دخيل بوده است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته 50 % حوادث کاري در اثر عدم وجود يک سيستم مديريت ايمني کارا پديد آمده است (آباد و همکاران[6]، 2013). ايمني رفتاري تاكيد مي نمايد كه كاركنان در اتخاذ رفتار ايمن يا ناايمن خود احاطه داشته باشند هرگاه ناايمن رفتار نمايند بدون هيچ تنبيهي درصدد اصلاح بر مي آيند و هرگاه ايمن رفتار نمايند تشويق مي شوند. بدين ترتيب رفتارهاي ايمن و ناايمن محاسبه مي گردد. ايمني رفتاري بر اين باور است كه آنچه اندازه گيري مي شود قابل انجام شدن است و هر كارمندي مي تواند تغييراتي را در ايمني سازماني ايجاد نمايد. كاركنان خود منبع هر تلاشي براي تغيير رفتار هستند. ايمني رفتاري در هر وضعيت كاري كاربرد دارد و يك كار گروهي است كه مبتني بر جمع و در عين حال مبتني بر فرد مي باشد. هدف ايمني رفتاري تحميل اصول ايمني، تغيير اجباري، شايعه پراكني در مورد ديگران و گزارش به سرپرست نيست، بلكه هدف آن شناسايي رفتارهاي ايمن و يا خطرناكي است كه احتمال وقوع آسيب را فراهم مي نمايند و راه حل ايمن تري را پيشنهاد مي نمايد و اين تيم ايمني يا كميته ايمني رفتاري است كه پيشرفت كار را پايش مي كند. بدين ترتيب ايمني رفتاري ضرورتاً يك ابزار مديريت محور نيست بلكه رويكردي با محوريت كاركنان است كه با حمايت مديريت صورت مي پذيرد (کایلا[7]، 2006).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول کلیات تحقیق.. 2
 • 1-1-مقدمه. 3
 • 1-2-بیان مسئله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
 • 1-5- فرضیه های تحقیق. 9
 • 1-6-قلمرو تحقیق. 10
 • 1-7-تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق. 10
 • فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق.. 12
 • 2-1- مقدمه. 13
 • 2-2- ایمنی و سلامت حرفه ای. 13
 • 2-2-1- عوامل موثر بر ایمنی در محیط کار 15
 • 2-2-3- تعاريف و مفاهيم ايمني و بهداشت كار 22
 • 2-2-5- قوانين دولتي و ايمني و سلامت حرفه‌اي. 24
 • 2-2-6- قوانين ايمني و سلامت حرفه‌اي در ايران. 24
 • 2-2-7- موازين مربوط به ايمني و بهداشت كار 26
 • 2-2-8- مديريت ايمني و سلامت محيط كار 26
 • 2-2-9- عوامل كليدي بهبود ايمني و سلامت حرفه‌اي محيط كار 28
 • 2-2-10- اجزاي برنامه ايمني. 29
 • 2-2-11- ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت.. 29
 • 2-2-12- موارد راهنما به منظور ارزيابي عملكرد ايمني و سلامت.. 30
 • 2-2-13- چگونگي ايجاد يك برنامه جامع كنترل مخاطرات بالقوه 31
 • 2-2-14- انواع برنامه‌هاي ايمني. 31
 • 2-2-15- نظرات جاري در ايمني و سلامت.. 34
 • 2-3- تعهد سازمانی. 34
 • 2-3-1- تعهد سازمانی. 38
 • 2-3-2- ديدگاه‌ هاي نظري تعهد سازماني. 40
 • 2-4- رضایت شغلی. 58
 • 2-4-3-تعاریف رضایت شغلی. 62
 • 2-4-4- فواید بررسی رضایت شغلی. 64
 • 2-4-5- ابعاد رضايت شغلي. 65
 • 2-4-6- عوامل و منابع ایجاد کننده ی رضایت شغلی. 66
 • 2-4-8- سنجش رضايت شغلي. 84
 • 2-4-9- شيوة ابراز نارضايتي. 85
 • 2-5- پیشینه تجربی تحقیق. 87
 • 2-5-2- پیشینه خارجی تحقیق. 92
 • فصل سوم روش تحقیق.. 96
 • 3-1- روش تحقيق. 97
 • 3-2-جامعه آماري تحقيق، تعيين حجم نمونه و روش نمونه‌گيري. 97
 • 3-3-متغیرهای تحقیق. 98
 • 3-4- روش جمع‌آوری داده‌ها 98
 • 3-5- ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات.. 98
 • 3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی. 99
 • 3-5-3- پرسشنامه تعهد سازمانی. 99
 • 3-6- پایایی و روایی ابزار تحقیق. 100
 • 3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 101
 • فصل چهارم یافته های تحقیق.. 103
 • 4-1- آمار توصیفی. 104
 • 4-2- آمار استنباطی. 108
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 115
 • 5-1- خلاصه تحقیق. 117
 • 5-2 – بحث و نتیجه گیری. 119
 • 5-3- پیشنهادات کاربردی. 122
 • 5-4- پیشنهادات پژوهشی. 123
 • 5-5- محدودیت تحقیق. 124
 • منابع ماخذ.
عنوان : پایان نامه تاثیر ایمنی و سلامت حرفه ای بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
تعداد صفحات: 150 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هشت − = 6