بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه درگردش و فرصت های رشد آتی شرکت
پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه درگردش و فرصت های رشد آتی شرکت

پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه درگردش و فرصت های رشد آتی شرکت

شرح مختصر:

به طور اساسی، امور مالی شرکت با سه تصمیم­گیری مرتبط می­باشد: تصمیمات ساختار سرمایه[1]، تصمیمات بودجه­بندی سرمایه­ای[2]، تصمیمات مدیریت سرمایه در گردش[3]. در بین این سه، تصمیمات مدیریت سرمایه در گردش جزء مهمی از تأمین مالی شرکت محسوب می­شود، زیرا بر سوددهی و نقدینگی[4] شرکت تأثیر می­گذارد و با دارایی­ها و بدهی­های جاری نیز مرتبط می­باشد. برای مثال حساب دارایی­های جاری یک شرکت تولیدی بیش از نیمی از کل    دارایی­های شرکت را به خود اختصاص می­دهد. برای یک شرکت توزیع، این حساب حتی بیشتر نیز می­باشد.

      نگهداری بیش از حد سطوح دارایی­های جاری می­تواند به آسانی منجر به بازده غیر استاندارد در سرمایه­گذاری یک شرکت شود. با این حال، شرکت­ها با سطوح ناکافی دارایی­های جاری ممکن است با کسری مواجه شوند و با مشکلاتی در انجام هموار عملیات روزانه برخورد کنند. مدیریت سرمایه در گردش کارا شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی­ها و بدهی­های جاری است، به طریقی که ریسک عدم توانایی برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت از یک سو و جلوگیری از سرمایه­گذاری بیش از حد در این دارایی­ها  را از سوی دیگر بر طرف نماید (الشبیری و فارسی نسیف[5] ،2011).

      ادبیات مالی شرکت­ها به طور سنتی مطالعه بر روی تصمیمات مالی بلند مدت، به ویژه سرمایه­گذاری­ها، ساختار سرمایه، سود سهام و تصمیمات ارزیابی شرکت متمرکز شده است. با این حال، دارایی­ها و بدهی­های کوتاه مدت از اجزاء مهم کل دارایی­ها هستند و نیاز دارند به دقت تجزیه و تحلیل شوند. از این جهت که مدیریت سرمایه در گردش نقش مهمی را در  سوددهی، ریسک و ارزش شرکت­ها بازی می­کند لذا مدیریت دارایی­ها و بدهی­های کوتاه مدت، دقت رسیدگی را حکم می­نماید.

      سطح بهینه سرمایه در گردش تا حد زیادی به وسیله روش­های مصوب برای مدیریت دارایی­ها و بدهی­های جاری تعیین می­شود که نظارت مستمر برای نگهداری سطح مناسب در اجزاء مختلف سرمایه در گردش ضروری می­باشد. سرمایه در گردش، دارایی­های جاری ­(­وجوه نقد، مطالبات، موجودی­ها و …) منهای بدهی­های جاری (تعهداتی بدهی در عرض یک سال) است. سرمایه در گردش ممکن است به عنوان مقدار دارایی­های جاری یک کسب و کار که به وسیله بدهی بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام فراهم شد ­(تأمین مالی شده( مشاهده شود. سرمایه در گردش خالص عملیات مربوط به جریان نقدی آزاد و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می­باشد.

      به طور کلی، استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می­شود: استراتژی محافظه­کارانه[6]، استراتژی جسورانه[7]، استراتژی میانه رو. سرمایه درگردش مثبت یا سیاست سرمایه در گردش محافظه­کارانه، یک نیاز برای سرمایه اضافی را نشان می­دهد که شرکت­ها می­توانند به صورت داخلی، کاهش جریان نقدی آزاد  و یا خارجی، به طور کلی از طریق اوراق تجاری یا خطوط اعتباری تأمین مالی­کنند. بنابراین سیاست سرمایه در گردش محافظه­کارانه، هم هزینه فرصت از دست رفته و هم هزینه تأمین مالی صریح را به کار می­گیرد. سرمایه در گردش منفی بدین معنی است که سرمایه در گردش عملیات خالص شرکت با به کار بردن سیاست متهورانه، تأمین مالی دارایی­های بلند مدت را فراهم می­آورد.

    بخش حیاتی در مدیریت سرمایه در گردش حفظ نقدینگی مورد نیاز برای عملیات روزانه به منظور اطمینان از اجرای هموار عملیات و پاسخگویی به موقع تعهدات شرکت می­باشد (الشبیری و فارسی نسیف،2011).

     شرکت­ها می­توانند با به کارگیری استراتژی­های گوناگون، در رابـطه با مدیریت سرمایه درگردش، میزان نـقدینگی شرکت را تـحت تأثیر قرار دهند. این استراتژی­ها را میزان ریسک و بازده آنها مشخص می­کند. استراتژی محافظه­کارانه در مدیریت سرمایه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود. در اجرای سیاست محافظه­کارانه سعی می­شود که ریسک ناشی در ناتوانی باز پرداخت بـدهی­های سررسید شده به پایین ترین حد برسد، مدیر در این نوع استراتژی، می­کوشد تا مقدار زیادی دارایی جاری ­(که نرخ بازده شان پایین است) نگه دارد، از این رو، شرکت­هایی که چنین استراتژی داشته باشند به اصطلاح دارای ریسک نقدینگی و بازده اندک خواهند بود. مدیر سرمایه در گردش با استراتژی متهورانه می­کوشد تا با داشـتن کمترین میزان دارایی جاری، از بدهی های جاری بـیشترین استفاده را ببرد و شرکت را این گونه اداره کند. در اجرای این استراتژی ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد رفت وشرکتی که این استراتژی را به اجرا درآورد، بارها در وضعیتی قرار می­گیرد که نمی تواند بدهی­های سررسید شده را بـپردازد. از سوی دیگر، چون حجم دارایی­های جاری به پایین تریـن حد می­رسد، نرخ بازده سرمایه­گذاری بسیار بالا می­رود ­(البته اگر شرکت ورشکست نشود). شرکت­هایی که استراتژی متهورانه در پیش می­گیرند، ریسک بالایی را می­پذیرند و نرخ بازدهی­شان بالاست (پی نوو[8] ، 1386).

     استراتژی میانه­رو حد متعادل استفاده از دارایی و بدهی جاری است و ریسک مـعقول را می­پذیرد (عبده تبریزی و مشیرزاده مویدی، 1376).

      به دلیل تأثیر سیاست­های سرمایه در گردش به عنوان متغیر مستقل ­(پيش بين) بررشد شركت به عنوان متغير وابسته (ملاك) بررسي مي­شود. از نسبت ارزش بازار دارایی­های شرکت به ارزش دفتری آنها (MTB) جهت محاسبه فرصت­های رشد شرکت ها استفاده می شود.

فهرست مطالب

 • چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………1
 •  فصل اول :    کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………………………………………2
 • 1-2- بیان مساله   …………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • 1-3- اهمیت و تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………6
 • 1-4- اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………………………….7
 • 1-5- فرضیه های تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………7
 • 1-6- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی تحقیق …………………………………………………………………8
 • 1-7- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………..9.
 • فصل دوم :     مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………………10
 • 2-2-  مروری بر ادبیات مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………….11
 • 2-2-1-  ماهیت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………..11
 • 2-2-2- مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………………………………..11
 • 2-2-3- اهمیت مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………12
 • 2-2-4-  خط مشی های سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………..13
 • 2-2-5- اهداف خط مشی های سرمایه در گردش…………………………………………………………………………14
 • 2-2-6- عوامل موثر و مهم بر ضرورت نگهداری سرمایه در گردش………………………………………………15
 • 2-2-7- مدیریت دارایی های جاری……………………………………………………………………………………………….16
 • 2-2-8- تعیین سطح سرمایه در گردش مورد نیاز…………………………………………………………………………18
 • 2-2-9- دارایی های جاری، وجوه نقد و شبه نقد…………………………………………………………………………..20
 • 2-2-10- چرخش وجه نقد…………………………………………………………………………………………………………….21
 • 2-2-11- ضرورت حفظ نقدینگی…………………………………………………………………………………………………..22
 • 2-2-12- پیش بینی سطح مطلوب وجوه نقد مورد نیاز………………………………………………………………..23
 • 2-2-13- فروش و سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….24
 • 2-2-14- استراتژیهای گوناگون و سیاستهای مطلوب……………………………………………………………………26
 • 2-2-15- استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده. ……………………………………………………………..27
 • 2-2-16-  استراتژیهای دارایی های جاری…………………………………………………………………………………….28
 • 2-2-16-1- استراتژی محافظه کارانه(در مدیریت دارایی های جاری)…………………………………………28
 • 2-2-16-2- استراتژی جسورانه(در مدیریت سرمایه در گردش)…………………………………………………..29
 • 2-2-17-  استراتژی بدهی های جاری…………………………………………………………………………………………..29
 • 2-2-17-1- استراتژی محافظه کارانه(در بدهی­های جاری)…………………………………………………………30
 • 2-2-17-2- استراتژی جسورانه(در بدهی های جاری) ……………………………………………………………….30
 • 2-2-18- تجزیه و تحلیل نسبتهای سرمایه در گردش………………………………………………………………..31
 • 2-2-19- نسبتهای مالی و استراتژیهای سرمایه در گردش……………………………………………………………33
 • 2-2-20- سیاست های مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………..33
 • 2-3- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………35
 • 2-3-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………………35
 • 2-3-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………. ………………………………………………………38
 • 2-4- خلاصه فصل………………………………………………………… …………………………………………………………..40
 • فصل سوم :     روش تحقیق
 • 3-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..41
 • 3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………42
 • 3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….42
 • 3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..42
 • 3-5-  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………43
 • 3-6- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………43
 • 3-7- مدل و متغیرهای­  پژوهش…………………………………………………………………………………………………….44
 • 3-8- روش اندازه گیزی متغییرها ………………………………………………………………………………………………….47
 • 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………….50  
 • 3-10-خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………….53
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….54
 • 4-2-تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………………………………………….55
 • 4-3- تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………..56
 • 4-4- آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….56
 • 4-4-1فرضیه1………………………………………………………………………………………………………………………………56
 •  4-4-2فرضیه2…………………………………………………………………………………………………………………………….58
 • 4-4-3فرضیه3……………………………………………………………………………………………………………………………….69
 • 4-4-4فرضیه4………………………………………………………………………………………………………………………………71
 • 4-4-5فرضیه5………………………………………………………………………………………………………………………………73
 • 4-4-6فرضیه6……………………………………………………………………………………………………………………………….76
 •       4-5-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………78
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
 • 5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..79
 • 5-2-فرضیه1…………………………………………………………………………………………………………………………………..80
 • 5-3-فرضیه2……………………………………………………………………………………………………………………………………81
 • 5-4-فرضیه3……………………………………………………………………………………………………………………………………82
 • 5-5-فرضیه4……………………………………………………………………………………………………………………………………83
 • 5-6-فرضیه5…………………………………………………………………………………………………………………………………….85
 • 5-7-فرضیه6…………………………………………………………………………………………………………………………………….86
 • 5-8-نتیجه گیری و جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..87
 • 5-9- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….87
 • 5-10-پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………87
 • 5-11-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………88
 • منابع ومآخذ
 • الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………89
 • ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..
عنوان : پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه درگردش و فرصت های رشد آتی شرکت
تعداد صفحات: 110 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 × هفت =