بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ساختار مالکیت بر بازده حقوق صاحبان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه ساختار مالکیت بر بازده حقوق صاحبان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ساختار مالکیت بر بازده حقوق صاحبان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرح مختصر:

تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارايه شده و واژه هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.

سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخشهاي اصلي مالکيت بيروني شرکتها تلقي ميشود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقي است.

یکی از مهمترین ویژگی های شرکت ها، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. این امر به همراه نفوذ تدریجی مدیریت در ایجاد تغییر در روشهای حسابداری، به دلیل عدم وجود روش های یکنواخت، همچنین امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی از اطلاعات مالی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی و انگیزه هایی همچون پاداش و قانون گریزی، این انگیزه را در مدیران به وجود می آورد که با اعمال روش های مختلف در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه ها سود را دستکاری نمایند ( حسینی، 1390 ). حال تا چه اندازه در اين امر موفق بوده اند بستگي به عوامل زيادي دارد كه از حوصله اين تحقيق خارج مي باشد. مهمترين مساله در اينجاست كه آيا خصوصي بودن يا دولتي بودن مالكيت شركت ها مي تواند موجبات سوددهي و يا جريان هاي مرتبط با آن را دستخوش تغيير نمايد؟ كداميك از اين ساختار هاي مالكيت موفق تر عمل نموده اند؟ و كداميك توانسته اند شفافيت لازم جهت ارائه گزارشات مالي را دارا باشند؟

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت مسأله نمایندگی می گردد. در این خصوص، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می سازد که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع می بایست نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی است (قالیباف اصل، 1387).

یکی از موضوعاتی که در چند دهه اخیر در بازارهای مالی مطرح می شود حاکمیت شرکتی است که محققان و صاحبنظران بسیاری در رشته های مختلف همچون حسابداری، بازرگانی، اقتصاد، حقوق و … از زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار داده اند. در واقع، حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف افزایش کارایی و اثربخشی فرایند تخصیص پس اندازها به سرمایه گذاری های پربازده مطرح است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود (قالیباف اصل، 1387). بر اساس قانون تجارت اغلب کشورها، سهامداران مالک شرکت ها هستند و در حالت ایده آل مدیران به نمایندگی از سوی سهامداران می بایست منابع مالی را به صورتی تخصیص دهند که افزایش ثروت آنها را به همراه داشته باشد ، اما همگام با بزرگ شدن واحد های تجاری و رشد اقتصادی کشور عملا کنترل سهامداران کاهش می یابد، زیرا مالکان سهام شرکت بیشتر پراکنده شده اند و تنها تعداد اندکی از سهامداران واقعی این امکان را می یابند تا در انتخاب اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیرعامل مشارکت نمایند. البته انگیزه بیشتر سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت ها، به دست آوردن کنترل و اداره آن نیست، بلکه هدف کسب سود است؟

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مساله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 10
 • 1-4-1- اهداف کلی.. 10
 • 1-4-2- اهداف جزیی: 10
 • 1-5- سوالات تحقیق.. 10
 • 1-5-1- سوال اصلی.. 10
 • 1-5-2- سوالات فرعی.. 10
 • 1-6- فرضيه‏هاي تحقیق: 49
 • 1-6-1- فرضیه اصلی.. 49
 • 1-6-2- فرضیات فرعی.. 49
 • 1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات.. 11
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • 2- مقدمه. 14
 • 2-1- مبانی نظری.. 15
 • 2-1-1- حاکمیت شرکتی.. 15
 • 2-1-2- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه. 32
 • 2-1-2- علل تمایل به انحصار سهام در شرکت های عضو بورس… 33
 • 2-1-3- ساختار مالکیت و عملکرد. 35
 • 2-1-4- مفهوم سود حسابداری.. 38
 • 2-2- مطالعات انجام شده 42
 • 2-2-1- مطالعات خارجی.. 42
 • 2-12-2- پژوهش های داخلی.. 45
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 • 3- مقدمه. 51
 • 3-1- نوع پژوهش… 52
 • 3-2- متغیرهای پژوهش… 52
 • 3-2-1- متغیر وابسته. 52
 • 3-2-2- متغیرهای مستقل.. 53
 • 3-2-3- متغیرهای کنترل. 53
 • 3-3- جامعه و نمونه آماری.. 54
 • 3-4- روش پژوهش… 55
 • 3-4-1  ابزارهاي تحليل رگرسيون. 56
 • 3-4-2- آزمون هاي آماري.. 57
 • 3-5- ماهيت داده‏هاي ترکيبي.. 59
 • 3-5-1- مزيت استفاده از داده‌هاي ترکيبي نسبت به سري‏هاي زماني و مقطعي.. 60
 • 3-5-2- روش‏هاي تخمين.. 62
 • 3-6- خلاصه فصل.. 65
 • فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
 • 4- مقدمه. 69
 • 4-1- آمار توصيفي.. 69
 • 4-2- نتایج تجربی تحقیق.. 70
 • 4-2-1- آزمون F ليمر. 71
 • 4-2-2- آزمون هاسمن.. 72
 • 4-2-3- نتایج برآورد مدل. 72
 • فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5- مقدمه. 77
 • 5-1- مروری بر فصول گذشته. 77
 • 5-2- يافته هاي پژوهش… 79
 • 5-2-1- نتایج فرضیه اول. 79
 • 5-2-2- نتایج فرضیه دوم. 80
 • 5-2-3- نتایج فرضیه اصلی تحقیق.. 80
 • 5-3- نتیجه گیری کلی پژوهش… 81
 • 5-5- محدوديت هاي پژوهش… 84
 • 5-6- پیشنهادات پژوهش… 82
 • 5-6-1- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش… 82
 • 5-6-2- پيشنهاد براي پژوهشهاي آتي   83
 • منابع و مراجع
عنوان : پایان نامه ساختار مالکیت بر بازده حقوق صاحبان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد صفحات: 101 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


هفت + = 14