بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه میزان آمادگی سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش
پایان نامه میزان آمادگی سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش

پایان نامه میزان آمادگی سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش

شرح مختصر:

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی،کشورها ونیز بنگاهها در تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود درون سازمانی و یا اطلاعات تصادفی کسب شده از فضای پیرامون اکتفا نمی کنند و در حقیقت داشتن اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح ملی و بنگاهی محسوب می شود.از این رو سازمان ها تلاش می‌کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد محیط کسب و کار و فعالیت خود دست یابند و از آنها به طور موثر در برنامه‌ریزی های راهبردی خود بهره گیرند(كلارك[1]، 2004:38). این که دانش یکی از مهمترین دارایی های سازمان در نظر گرفته می شود غیر قابل انکار است و به طور فزاینده ای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان مدیریت می‌شود (چانگ ايت ال[2]، 2009: 564).               

مدیران بایستی بدانند که چگونه دارایی­ها دانسته­ای را مدیریت کنند. تکنولوژی، سهم بازار و محصول می­توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند، اما موقعیتی است، زیرا همگی می­توانند توسط رقبا کپی شوند، تنها دانش است که قابل کپی شدن نیست، آن هم به خاطر زمینه­های آن است، ضمن این که انتقال و توزیع دانش ضمنی مشکل است. (تیوان[3]،2010)

با توجه به پویایی محیطی و تغییرات صریح آن، مدیران متوجه شدند که اطلاعات، یک منبع باارزش است و بایستی مدیریت شود زیرا می­تواند در جهت رسیدن به اهداف سازمانی نقش موثری ایفا نماید، که مفاهیم تحلیل اطلاعات و برنامه­ریزی اطلاعات به عنوان نتایج تلاش­ها در زمینه مدیریت اطلاعات بوده است.

سازمان­ها، اکنون به اهمیت دانش علاوه بر اطلاعات آگاه شده اند و آن را به عنوان یک منبع با اهمیت تشخیص داده­اند وبا توجه به اهمیت آن، بایستی فرایندی برای مدیریت دانشی مشابه مدیریت اطلاعات ایجاد شود(اسکافا[4]،2009)

بنابراین مدیریت دانش، فرایندی است که کمک می­کند تا سازمان­ها، انتخاب، سازماندهی، پخش دانش و تجربه را برای کسب مزیت رقابتی دنبال کنند. سازمان­های بخش عمومی در سراسر دنیا در پیاده­سازی مدیریت دانش جلوتر هستند. درگیری و مشارکت شهروندان، همکاری با آن­ها، این سازمان­ها را به جلو سوق داده تا فعالیت هایی در جهت استفاده بهتر از دانش را بپذیرد.در سراسر دنیا، بسیاری از بخش­های حکومتی راه­هایی برای استفاده از منابع دانشی برای بهبود عملکرد عملیات­شان را بررسی کرده­اند.

امروزه اگر سازمان­ها تصمیم به پذیرش یک استراتژی رقابتی داشته باشند باید ظرفیت­هایی برای بهره­برداری از دانش و قابلیت­های یادگیری بهتر از رقیبان را داشته باشد. این قابلیت­ها بستگی به ابزارهای مدیریت دانش و ساختار سازمانی دارد و بنابراین اهمیت دارد که بررسی کنیم چگونه سازمان و کارمندانش از ابزار تکنولوژیکی برای ارتباطات آسان­تر و کم هزینه­تر استفاده کنند(ماسي، 2004)[5].

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه. 3
 • 1-1- بیان مسئله. 5
 • 1-2- ضرورت انجام تحقیق. 7
 • 1-3- متغیرهای پژوهش… 8
 • 1-4- سوالات تحقیق. 8
 • 1-5- اهداف تحقیق. 9
 • 1-6- تعاریف عملیاتی و مفهومی واژه ها 9
 • 1-6-1- مدیریت دانش… 9
 • 1-6-2- آمادگی برای مدیریت دانش… 9
 • 1-6-3- زیرساخت های فناوری اطلاعات.. 10
 • 1-6-4- سازمان بهداشت و درمان شهرستان رشت.. 10
 • 1-7- قلمرو تحقیق. 10
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • بخش اول: ادبيات تحقيق. 12
 • 2-1- پیشینه تحقیق. 14
 • 2-2- تعریف دانش… 17
 • 2-3- مدیریت دانش… 18
 • 2-4- انواع دانش… 21
 • 2-4-1- صورت های ضمنی و صریح دانش… 21
 • 2-4-2- تبدیل صورت های مختلف دانش… 22
 • 2-5- دانش سازمانی. 23
 • 2-5-1- انواع دانش سازمانی. 23
 • 2-6- تئوری های دانش… 24
 • 2-6-1- تئوری پیوندگرایی. 25
 • 2-6-2- تئوری ساختن گرایی. 25
 • 2-7- منابع دانش سازمان. 26
 • 2-7-1- انواع منابع دانش سازمان. 27
 • 2-8- چه نوع دانشی را باید مدیریت کنیم؟ 28
 • 2-9- دیدگاه های مدیریت دانش… 28
 • 2-10- اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت.. 29
 • 2-11- عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی. 30
 • 2-12- عوامل موثر بر اشتراک گذاری مدیریت دانش در سازمان. 32
 • 2-13- سيستم هاي تشويقي سازماني در مديريت دانش… 36
 • 2-14- نقش فن آوري اطلاعات در مديريت دانش سازماني. 37
 • 2-15- بهبود عملكرد 38
 • 2-16- منابع انساني. 39
 • 2-17- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 39
 • 2-17-1- تعریف عوامل کلیدی موفقیت.. 39
 • 2-17-2- معیارهای تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. 41
 • 2-17-3- روش های تعیین عوامل کلیدی موفقیت.. 41
 • 2-17-4- گام های شناسایی عوامل حیاتی موفقیت.. 42
 • 2-18- موانع موجود در سازمان بهداشت و درمان شهرستان رشت.. 42
 • 2-19- روش هاي اجراي مديريت دانش در سازمان ها 43
 • 2-20- نمونه ای از مراحل اجرایی مدیریت دانش… 47
 • 2-21- مدل های مدیریت دانش… 47
 • 2-21-1- مدل های سرمایه فکری. 47
 • 2-21-2- ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 48
 • 2-21-3- ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای. 50
 • 2-21-4- ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 51
 • 2-21-5- مدل ﺗﻼش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 51
 • 2-21-6- ﻣﺪل هاي ﺷﺒﻜﻪ اي و ﻣﺨﺰﻧﻲ. 53
 • 2-21-7- مدل عمومي دانش در سازمان. 54
 • 2-21-8- مدل سیمینوچ و سینکلر 56
 • 2-21-9- مدل تیلور و رایت.. 58
 • 2-21-10- مدل هولت.. 60
 • 2- 21-11- مدل حلزونی دانش… 60
 • 2-21-12- مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری. 61
 • 2-22- ارائه مدل پژوهش در مديريت دانش… 62
 • 2-22-1- فرهنگ.. 62
 • 2-22-2- توانايي نيروي انساني. 63
 • 2-22-3- ساختار سازمانی. 63
 • 2-22-4- زيرساخت هاي فناوري اطلاعات.. 64
 • بخش دوم: مروری بر پیشینه‌ي تحقیق. 64
 • 2-23- پیشینه داخلی. 64
 • 2-24- پیشینه خارجی. 66
 • 2-25- فرضیات تحقیق. 68
 • 2-26- مدل مفهومی تحقیق. 69
 • خلاصه و جمع بندی فصل دوم. 70
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه. 72
 • 3-1- روش تحقیق. 72
 • 3-1-1- مراحل اجراي تحقيق. 73
 • 3-2- جامعه آماری. 74
 • 3-3- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 74
 • 3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 75
 • 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات.. 75
 • 3-5-1- پرسشنامه. 75
 • 3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 76
 • 3-6-1- روایی پرسشنامه. 76
 • 3-6-2- پایایی پرسشنامه. 77
 • 3-7- متغیر‌هاي پرسش… 77
 • 3-8- روش‌هاي آماری مورد استفاده 78
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه. 80
 • 4-1- آمار توصيفي. 81
 • 4-1-1- جنسیت.. 81
 • 4-1-2- سن. 82
 • 4-1-3- تحصيلات.. 83
 • 4-1-4- سابقه کار 84
 • 4-2- متغيرهاي تحقیق. 85
 • 4-3- آمار استنباطي. 85
 • 4-4- بررسي وضعيت نرمالیتی متغير‌هاي پژوهش… 85
 • 4-5- بررسی مطلوبیت.. 86
 • 4-6- آزمون فرضيه هاي پژوهش… 87
 • 4-6-1- بررسی فرضیه اصلی اول پژوهش… 87
 • 4-6-2- بررسی فرضیه اصلی دوم پژوهش… 88
 • 4-6-3- بررسی فرضیه اصلی سوم پژوهش… 88
 • 4-6-4- بررسی فرضیه اصلی چهارم پژوهش… 89
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • مقدمه. 93
 • 5-1- یافته‌هاي توصیفی. 93
 • 5-2- يافته‌هاي استنباطي. 94
 • 5-3-پيشنهادات كاربردي. 96
 • 5-4-پيشنهادات پژوهشي. 98
 • 5-5-تحلیل مربوط به هر کدام از فرضیه ها 99
 • 5-6- موانع و محدودیت‌هاي تحقیق. 101
 • 5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 101
 • خلاصه. 101
 • منابع و مآخذ
 • منابع فارسی. 102
 • منابع لاتین
عنوان : پایان نامه میزان آمادگی سازمان جهت پیاده سازی مدیریت دانش
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 6 = نُه