بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه نقش نظام مالیاتی درحمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی
پایان نامه نقش نظام مالیاتی درحمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی

پایان نامه نقش نظام مالیاتی درحمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی

شرح مختصر:

یکی از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت‌ها در هر کشوری، تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه تولید انواع کالاها و خدمات در داخل کشور و به تبع آن، افزایش خلق درآمد و اشتغال نیروی کار جامعه است.

در همه کشورها دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در وهله نخست و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه می‌‌کنند. بدین ترتیب دولت‌ها با سیاستگذاری در قالب برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده کردن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، می‌کنند؛ در نتیجه این اقدامات، اشتغال برای افراد جامعه برای کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره‌وری بیشتر انجام می‌شود. البته تنها توجه به این معیارها در توزیع درآمد و ثروت نمی‌تواند کافی باشد چرا که بعضی از افراد جامعه از توانایی لازم (فیزیکی و فکری) برای کار کردن برخوردار نیستند. همچنین بعضی از افراد به دلایلی غیر از کار، خلاقیت و تخصص، ثروت و درآمد بالایی بدست می‌آورند؛ در نتیجه دولت‌ها برای عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد و ثروت از ابزار مالیات و درآمدهای انتقالی (انواع یارانه‌ها) استفاده می‌کنند(قطمیری و دیگران، 1387).

مالیات، مهم‌ترین ابزار کسب درآمد دولت‌ها برای انجام وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز‌توزیعی درآمد است. بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت‌های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت‌ و بستر فعالیت‌ها سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و… کشور را تأمین می‌کنند. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود. بر عکس این وضعیت به اقشار کم درآمد، ناتوان و نیازمند با توجه به معیارهای مشخص کمک‌های گوناگونی از محل مالیات دریافتی، پرداخت می‌شود. به هر حال گرچه مالیات مهم‌ترین منبع تأمین مالی انجام وظایف اساسی دولت‌ها و تخصیص منابع افراد کشور است اما در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت زیادی در این زمینه وجود دارد چرا که در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها با برنامه‌ریزی بلندمدت، بستر مناسب برای افزایش تولید و ثروت جامعه را مهیا کرده‌اند و به‌طور معمول افراد با توجه به معیار‌های کار، تخصص و خلاقیت‌شان از ابزارهای مالیات و درآمدهای انتقالی به خوبی استفاده می‌کنند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه نه تنها بستر مناسب جهت افزایش تولید و خلق ثروت مهیا نیست بلکه به‌طور معمول توزیع ثروت و درآمد در جامعه نیز عادلانه صورت نمی‌گیرد. همچنین گاهی افراد با توجه به معیارهای دیگری به جز کار، تخصص و خلاقیت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار می‌شوند. ضمن آنکه به‌طور معمول نظام مالیاتی توان مشخص کردن مقدار واقعی مالیات افراد کشور را نداشته و از سوی دیگر در دریافت مالیات معمول نیز ناتوان است(لشکری زاده و دیگران، 1389).

از سویی ویژگی‌های استراتژیك جمهوری اسلامی ایران مثل موقعیت ویژه‌ی سوق‌الجیشی، برخورداری از منابع عظیم انرژی، توان تاثیرگذاری در منطقه‌ی حساس خاورمیانه، پهناوری و جمعیت زیاد از جمله وجوه ممتاز قدرت ایران در مقایسه با دیگر رقبای منطقه‌ای در راه رسیدن به افق‌های ترسیم شده در چشم‌انداز ۲۰ ساله است. اما در راه رسیدن به این چشم‌انداز، لازم است تا موقعیت كشورمان در همه‌ی حوزه‌ها و از جمله حوزه‌ی اقتصاد ارتقاء یابد. در این بین، توان تولید داخلی یكی از وجوه اصلی ارتقاء قدرت كشورمان به‌ویژه در بخش اقتصادی برای نیل به این اهداف به شمار می‌رود.

حمایت از تولید داخلی باعث می‌شود تا توان تولید محصولات استراتژیك در كشور افزایش یابد كه در صورت تحقق این مهم، وابستگی در بخش كالاهای اساسی به خارج از مرزها كم خواهد شد و بالطبع قدرت چانه‌زنی در مراودات بین‌المللی بالاتر می‌رود چرا كه برای كشوری همچون جمهوری اسلامی ایران كه همواره مورد هجوم طرف‌های خارجی است، خودكفایی در تأمین نیازهای داخلی، یك ضرورت غیر قابل كتمان و یك برگ برنده است.

فهرست مطالب

 • چکیده         . 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه         …..  3
 • 1-1 بیان مساله       …  4
 • 1- 2 اهمیت موضوع      …  6
 • 1-3 اهداف تحقیق      ……  8
 • 1-3-1 اهداف اصلی        …….   8
 • 1-3-2 اهداف فرعی        …….   8
 • 1-4 فرضیه های تحقیق     ….  9
 • 1-5 قلمرو تحقیق      ….  11
 • 1-5-1- قلمرو موضوعی تحقیق     …….   11
 • 1-5-2- قلمرو مکانی تحقیق      ….   11
 • 1-5-3-قلمرو زمانی تحقیق      ……   11
 • 1-6 تعاریف نظری      ….  11
 • فصل دوم:ادبیات تحقیق                                                                                               
 • مقدمه         ..  15
 • 2-1- فضای کسب و کار      16
 • 2-2- نقش دولت در شکل گیری فضای کسب و کار         17
 • 2-3- نقش نظام مالیات در شکل گیری فضای کسب وکار       …… 18
 • 2-4- تولید ملی         25
 • 2-5- مفهوم تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی          …….  27
 • 2-6- مسائل چالش ها و تنگناهای تولید ملی          …..  29
 • 2-7- راهکارهای مقابله با مسائل و چالش های تولید ملی       ……  32
 • 2-8- خلاصه       ….  44
 • 2-9- پیشینه تحقیق     …….  45
 • 2-9-1- پیشینه داخلی       …….   45
 • 2-9-2- پیشینه خارجی       ….   49
 •  
 • فصل سوم:روش تحقیق
 • مقدمه         ..  53
 • 3-1- روش پژوهش      .    53
 • 3-2- محيط پژوهش     …….    55
 • 3-3- جامعه ی آماری، نمونه ی آماری    55
 • 3-4- روش گردآوری داده ها    . 55
 • 3-5- روایی و پایایی پرسشنامه   ….  56
 • 3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……. 57
 • 3-7- خلاصه فصل      …  58
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل تحقیق
 • 4-1- مقدمه       ……  60
 • 4-2- آمار توصیفی جمعیت‌شناختی  ….  61
 • 4-2-1- ویژگی آماری مورد مطالعه بر حسب جنسیت           .   61
 • 4-2-2- ویژگی آماری مورد مطالعه بر حسب سن …….   62
 • 4-2-3- ویژگی آماری مورد مطالعه بر حسب تحصیلات          ……   63
 • 4-2-4- ویژگی آماری مورد مطالعه بر حسب سابقه خدمت             64
 • 4-3- آمار استنباطی        65
 • 4-3-1- آزمون نرمال بودن داده‌ها     … 65
 • 4-3-2- آزمون همبستگی       ..   66
 • 4-3-2-1- همبستگی ابعاد عوامل درونی و متغیرهای تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی       66
 • 4-3-3- آزمون فرضیه های تحقیق     .   70
 • 4-3-4- تحلیل واریانس       …..    78
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه       ……  80
 • 5-2- یافته‌های تحقیق     …  80
 • 5-2-1- یافته‌های حاصل از آزمون همبستگی  …..   80
 • 5-2-2- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ها   . 81
 • 5-2-2-1- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ اول    81
 • 5-2-2-2- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ دوم …….  81
 • 5-2-2-3- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ سوم ……  82
 • 5-2-2-4- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ چهارم …  82
 • 5-2-2-5- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ پنجم ….  82
 • 5-2-2-6- یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌ ششم ….  83
 • 5-2-3- یافته های کلی پژوهش     ……    83
 • 5-3- پیشنهادات      ……   83
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی      ….   83
 • 5-3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی   …….   84
 • 5-4- محدودیت‌ها و موانع تحقیق  …….  84
 • 5-5- خلاصه       …..  84
 • منابع و مآخذ       ……
عنوان : پایان نامه نقش نظام مالیاتی درحمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
تعداد صفحات: 95 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


8 + = نُه