بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه کیفیت حسابرسی با محافظه کاری سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام
پایان نامه کیفیت حسابرسی با محافظه کاری سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه کیفیت حسابرسی با محافظه کاری سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام

شرح مختصر:

محافظه­کاری سود به دنبال کاهش مخاطرات اخلاقی که ممکن است در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد است. بر این اساس مدیران ممکن است سودها را کمتر نشان دهند و درآمدها را دست‌کاری کنند (واتس،2003). بنابراین، محافظه­کاری حسابداری نظارت بر فرایند تصمیم­گیری­های مدیریتی کمک می­کند و همچنین به حسابرسان خارجی و          وام­دهندگان در تصمیم­گیری آگاهانه در ارتباط با شفافیت و اعتبار فرآیند گزارشگری مالی شرکت­ها کمک  می­کند. در شرایطی که محافظه­کاری حسابداری بدهی را افزایش می­دهد کیفیت بالای حسابرسی ممکن است افزایش را متوقف کند (جنگیز و همکاران، 2003). شرکت­های که به وسیله حسابرسان بزرگ حسابرسی می­شوند تمایل به ارائه کیفیت بالای درآمد­ها، کاهش خطای گزارشگری و حسابداری در صورتهای مالی و کاهش مدیرت سود جهت اخذ اظهارنظر مطلوب در گزارش حسابرسان هستند (فرانسیس و کرشینال 1999، کرشینان 2003). ریفوند و جانبالوو (1994) بیان می­کنند که حسابرسان بزرگ تمایل کمتری به وارد شدن به فرصت طلبی های مدیران دارند و بیشتر تمایل به ارائه یک گزارش مستقل  و واقعی حسابرسی را دارند همچنین نتیجه تحقیق آنها نشان داد که درآمد شرکت­های[1] که توسط حسابداران بزرگ حسابرسی می­شوند محافظه­کارانه­تر ارائه می­شود و گرایش کمتری به تقلبات مالی دارند. استفاده از حسابرسان بزرگ برای حسابرسی شرکت­ها به علت کاهش فشار نظارتی اعمال شده توسط وام دهندگان با اهمیت است (پیتمن وفوریتن،2004). به روشنی مشخص است که شرکت­های حسابرسی که در یک صنعت به صورت ویژه کار می­کند حسابرسی شرکت های آن صنعت را انجام دهند باعث افزایش کیفییت خدمات حسابرسی می­گردد و همچنین موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایر حسابرسان مستقل دارای کیفیت حسابرسی بالایی هستند (گرملینگ و همکاران،2001) با توجه به موارد بیان شده می­توان عنوان کرد که کیفیت بالای حسابرسی محرکی برای افزایش محافظ­کاری حسابداری است و حسابرسان بزرگ هنگامی که درصد زیادی از درآمدها به خاطر اقدام تعهدی اختیاری باشد سختگیرانه­تر عمل می­کند (اترادیس،2012). نلسون و همکاران (2002) و پیوت و جاتین (2007) نشان دادند که حسابرسان بزرگ ممکن است در هنگام بررسی درآمدها مشاهده کم بودن اقدام تعهدی سخت‌گیری کمتری اعمال کنند.

شرکت­های که توسط حسابرسان بزرگ حسابرسی می‌شوند به دلیل نیاز بیشتر در انطباق گزارشات مالی با قوانین مقررات حسابداری و افزایش کیفیت حسابداری در گزارشات مالی جهت اخذ اظهارنظر مطلوب توسط حسابرس مستقل، انتظار می­رودکه اقدام تعهدی اختیاری کمتر  و محافظه­کاری سود بیشتری را ارائه کنند. یکی از اهداف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا شرکت­های که توسط حسابرسان بزرگ حسابرسی می­شود مدیریت سود پایین و محافظه­کاری بالای، در گزارشگری سود دارند؟  

مکانیزم­های حاکمیت شرکت موثر همانند وجود کمیته حسابداری، وجود درصد بالا از مدیران مستقل و غیر اجرایی در هئیت مدیره، مدیریت و مالکیت نهادی به عنوان ابزاری جهت نظارت بر فرآیند تصمیم­گیری مدیران عمل خواهد کرد (لافونر و واتس، 2008) به عنوان مثال، وجود درصد بالایی از مدیران غیر اجرایی و کمیته حسابرسی در شرکت­ها باعث کاهش احتمال  تقلب­های حسابداری می­گردد (گری و همکاران،2003). همچنین باعث کاهش مدیریت سود در آنها می­گردد (اپس و اسماعیل،2009). به همین ترتیب، گزارش حسابرس نشان دهنده ارزیابی صداقت مدیریت در گزارشگری مالی و قدرت ساختار نظارت شرکت می­باشد و پیامدهای استفاده از حاکمیت شرکتی موثر همانند پیامدهای گزارش حسابرسی مطلوب           می­باشد که نتیجه آنها کاهش مدیریت سود و افزایش اعتماد سرمایه­گذاران و ارزش شرکت  می­باشد (بلاسبورین، 2010و بلک2001). کیفیت بالای حسابرسی باعث حفاظت سرمایه­گذاران و ارزش شرکت خواهد شد (بلک و همکاران2006). حسابرسان باید به دنبال ارزیابی نظارت مدیران و بررسی دید مدیران نسبت به منافع و نیازهای سهامداران باشد. کنترل­های حسابرسی که به صورت مستقل و مطابق با منشور اخلاقی باشد احتمال اشتباه حسابرسی کاهش داده و باعث افزایش اعتبار حسابرسان می­گردد. بنابراین مستقل بودن حسابرسان از لحاظ اقتصادی به نفع خود حسابرسان خواهد بود.

فهرست مطالب

 • چکیده 7
 • فصل اول:کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 2
 • 1-2- بیان مساله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 6
 • 1-5- سوالات تحقیق.. 7
 • 1-6- فرضیه های تحقیق.. 7
 • 1-7-  روش تحقیق.. 8
 • 1-8-  جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 9
 • 1-9- قلمرو تحقیق.. 10
 • 1-10- روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 10
 • 1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق.. 11
 • 1-12- ساختار کلی تحقیق.. 13
 • 1-13- خلاصه فصل اول. 14
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه. 16
 • 2-1- مباني نظري تحقيق.. 16
 • 2-1-1- مرور بر ادبیات محافظه کاری.. 16
 • 2-1-1-1- تاریخچهی محافظه کاری.. 16
 • 2-1-1-2- تعریف محافظه کاری.. 17
 • 2-1-1-3 – بررسي اجمالي محافظه كاري.. 22
 • 2-1-1-4- محافظه کاری مشروط و نامشروط.. 24
 • 2-1-1-5- تفاسیر محافظه کاری.. 26
 • 2-1-1-5-1- تبیین قراردادي محافظه كاري.. 26
 • 2-1-1-5-1-1-محافظه كاري وقراردادهاي بدهي.. 29
 • 2-1-1-5-1-2- محافظه كاري وقراردادهاي جبران خدمات مديريت.. 30
 • 2-1-1-5-1-3- محافظه كاري واداره شركت.. 31
 • 2-1-2-5-2- تبیین دادخواهي و دعاوي سرمايه گذاران. 32
 • 2-1-1-5-3 -تبیین ماليات بردرآمد. 33
 • 2-1-1-5-4- تبیین قانوني و محافظه كاري.. 33
 • 2-1-1-6 – معيارهاي ارزيابي محافظه كاري.. 34
 • 2-1-1-7 – جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری حسابداری.. 35
 • 2-1-1-8 – انتقاد از محافظه کاری.. 36
 • 2-1-1-9 – دفاع از محافظه‌کاری.. 38
 • 2-1-2- حسابرسی و مبانی نظری آن. 40
 • 2-1-2-1-  ضرورت و اهمیت حسابرسی.. 40
 • 2-1-2-2- فرضیه نمایندگی.. 41
 • 2-1-2-3-  فرضیه پیام دهی.. 42
 • 2-1-2-4- فرضیه اطمینان بخشی.. 43
 • 2-1-2-5- عوامل توجیه کنندهی تقاضا برای حسابرسی.. 43
 • 2-1-2-6- عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی.. 44
 • 2-1-3- مروری بر ادبیات مدیریت سود. 47
 • 2-1-3-1- تعریف مدیریت سود. 49
 • 2-1-3-2- انواع مدیریت سود. 49
 • 2-1-3-3- انگیزه هاي مدیریت سود. 50
 • 2-1-3-4- الگوهاي مرتبط با مدیریت سود. 51
 • 2-1-3-5- نظریه هاي علمی مرتبط با مدیریت سود. 52
 • 2-1-3-6- فرضیه هاي حاکم بر مدیریت سود. 54
 • 2-1-3-7-  اقلام تعهدي.. 55
 • 2-1-3-8- عوامل موثر بر نوع مدیریت سود. 56
 • 2-1-4- مروری بر ادبیات هزینه نمایندگی.. 59
 • 2-1-4-1-تئوری نمایندگی.. 59
 • 2-1-4-2- هزینه نمایندگی.. 62
 • 2-2-پیشینه تحقیق.. 65
 • 2-2-1-تحقیقات انجام شده در خارج. 65
 • 2-2-2-تحقیقات انجام شده در ایران. 69
 • 2-3- خلاصه فصل. 72
 • فصل سوم:روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 74
 • 3-2- روش تحقیق.. 75
 • 3-3- اهداف پژوهش… 76
 • 3-4- جامعه، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 77
 • 3-5- قلمرو تحقیق.. 80
 • 3-6- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات.. 80
 • 3-7- فرضیه های تحقیق.. 81
 • 3-8- متغیرها و مدلهای پژوهش… 82
 • 3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
 • 3-9-1- مزایای داده‌های پانل. 88
 • 3-9-2- آزمون قابلیت ادغام. 89
 • 3-9-3- آزمون هاسمن.. 90
 • 3-9-4- ناهمسانی واریانس… 91
 • 3-9-5- همبستگی پیاپی.. 91
 • 3-9-6-  ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده 92
 • 3-9-7- آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون. 93
 • 3-9-7-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون. 94
 • 3-9-7-2- آزمون معنادار بودن ضرايب.. 94
 • 3-9-8-  آزمون کای دو 95
 • 3-9-9-  آماره دوربین – واتسون. 95
 • 3-10- خلاصه فصل. 98
 •  
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه. 100
 • 4-2- آمار توصيفي.. 101
 • 4-3-آزمون نرمال بودن داده ها 103
 • 4-4- آمار اسنتباطي.. 105
 • 4-4-1-آزمون فرضیه اول تحقیق.. 105
 • 4-4-1-1- بررسی فرضیه فرعی1-1. 105
 • 4-4-1-1-1- فرض استقلال خطاها از يكديگر. 106
 • 4-4-1-1-2- بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته. 106
 • 4-4-1-1-3- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل2 تحقیق.. 107
 • 4-4-1-1-4-  بررسی همخطی متغیرهای مستقل. 109
 • 4-4-1-2- بررسی فرضیه فرعی1-2:  بین کیفیت حسابرسی  و محافظه کاری سودرابطه معناداری وجود دارد. 109
 • 4-4-1-2-1- بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل ومتغير وابسته. 110
 • 4-4-1-2-2- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل(1) تحقیق.. 110
 • 4-4-2-1- فرض استقلال خطاها از يكديگر. 112
 • 4-4-2-2- بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته در مدل(3) 113
 • 4-4-2-3- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل3 تحقیق.. 114
 • 4-4-2-4-بررسی همخطی متغیرهای مستقل. 115
 • 4-4-2- آزمون فرضیه سوم: 115
 • 4-4-3-1- فرض استقلال خطاها از يكديگر. 116
 • 4-4-3-2- بررسي وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته در مدل(3) 117
 • 4-5- خلاصه فصل. 119
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
 • 5-1-  مقدمه. 121
 • 5-2-  نتايج تحقيق.. 121
 • 5-2-1- فرضيه اول: بین کیفیت حسابرسی با کاهش اقلام تعهدی اختیاری و افزایش محافظه کاری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. 121
 • 5-2-2- فرضيه دوم: بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. 122
 • 5-2-3- فرضيه سوم: بین کیفیت حسابرسی با کاهش هزینههای حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. 123
 • 5-3- محدودیت های پژوهش… 124
 • 5-4-  پیشنهادهای پژوهش… 125
 • 5-4-1-  پیشنهادهای برای پژوهشهای آینده 125
 • 5-5- پیشنهادهای کاربردی تحقیق (نتایج کاربردی فرضیه ها) 125
 • منابع. 127
 • پیوست ها
عنوان : پایان نامه کیفیت حسابرسی با محافظه کاری سود، هزینه نمایندگی و هزینه حقوق صاحبان سهام
تعداد صفحات: 137 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش − 3 =