بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » سمینار » رشته ژنتیک

رشته ژنتیک

دانلود پروژه بررسی مهمترین روشهای دفن پسماندهای دارویی

شرح مختصر : یکی از منابع مهّم تولید مواد زائد شهری، زباله مراکز بهداشتی و درمانی می باشد، این مراکز در سراسر شهر پراکنده اند، لذا مواد زائد بیمارستانی و آلوده در تمام نقاط شهر تولید می گردد. عدم کنترل زباله های این مراکز و بی توجهی به جمع­آوری، نگهداری، حمل و نقل و دفع صحیح و اصولی آنها بر ... بیشتر بخوانید »

دانلود سمینار توالی یابی ژنوم های جانوری

شرح مختصر : ژنها بصورت DNA عمدتا در کروموزوم­های هسته سلول و مقدار کمی نیز در میتوکندری‌ها قرار دارند. میتوکندری اندامکی میلهای شکل است که صدها از آن در هر سلول یافت شده و در یوکاریوتها مکان اصلی فسفریلاسیون اکسیداتیو و تولید انرژی بصورت ATP می­باشد. در هر میتوکندری 2 تا 10 نسخه و در هر سلول سوماتیک بسته به ... بیشتر بخوانید »