بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » بایگانی نویسنده: ایرانی داک

بایگانی نویسنده: ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

پایان نامه رابطه میان سبک های فرزند پروری و اضطراب اجتماعی با نقش واسطه ای احساس تنهایی

شرح مختصر شیوه‌های فرزند پروری، اعتقاد و نظر والدین نسبت به چگونگی ارتباط با کودک است که والدین در رابطه با فرزندان خود اعمال می‌کنند و در شکل گیری شخصیت آینده کودک نقش بسزایی دارد. هدف تمامی شیوه های فرزند پروری ، پرورش کودک و آماده سازی وی برای ایفای نقشی است که گروه و حوزه ی فرهنگی وی بر ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه عوامل موثر بر موفقیت در روش های نگهداری و تعمیرات صنعت پتروشیمی

شرح مختصر یکی از مهم ترین مفاهیم مدیریت در صنایع بزرگ تعریف نگهداری و تعمیرات است. در انگلیسی Maintenance  برای نگهداری و تعمیرات (نت) استفاده می شود. مبانی اصلی Maintenance نگهداری از یک تجهیز می باشد و اگر نیاز شد به تعمیرات Repair آن پرداخته می شود. در زبان فارسی به صورت مخفف به نگهداری و تعمیرات نت گفته می ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی تاثیر حسابرسی مستقل در بخش عمومی بر پاسخگویی و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی

شرح مختصر حسابرسی بخش عمومی شاخه مهمی از حسابرسی است که پیچیده و نسبتاً ناشناخته می­باشد (های و کوردی[1]، 2018). هم­چنین، از دیدگاه رادکلیفه[2] (2012) ترکیب دو موضوع بخش عمومی و حسابرسی نیز ناشناخته بوده و به ندرت در پژوهش­های پیشین مورد مطالعه قرار گرفته است. در جوامع مردم سالاری که مسئولان براساس رأی مردم انتخاب می­شوند و قدرت تبلور ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی رابطه میان مدیریت تجربه مشتریان با خلق ارزش و فرهنگ مشتری مداری

شرح مختصر در عصر امروز ایجاد تغییر و تحول در سازمانها، یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است، چراکه جوامع، سازمانها، رقبا و … همه در حال تغییر و تحول هستند و هر سازمانی که نخواهد از این تغییرات  و دگرگونی ها تبعیت کند و راکد و آرام بماند و با محیط بیرون خود، هماهنگی و همسویی نداشته باشد ، ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر رضایت شغلی با نقش میانجی تفکر خلاق

شرح مختصر یکی از مهمترین مفاهیم ذیل سرمایه انسانی «رضایت شغلی»[1] و کاری است. تعاریف رضایت شغلی در طول زمان غنی تر شده و ابعاد مختلف اجتماعی، روان شناختی و فرهنگی به خود گرفته است. صاحب نظران علوم اجتماعی رضایت شغلی را احساسات و تجارب فرد از کارش و نحوه پاسخ وی به آن می‌دانند. یا رضایت شغلی ناظر بر ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه شناسایی عوامل نظام اطلاعاتی موثر در فرایند تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی

شرح مختصر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی از مهم­ترین وظایف مدیریت به شمار می­رود. مدیران برای انجام این مهم به اطلاعات نیاز دارند و در این میان اطلاعات و گزارش­های مالی نقش بسزایی دارد. (مرادی و همکاران،1396). تصمیم­گیری­ جزء بدیهی­ترین وظایف مدیران است. شاید به جرأت بتوان گفت مدیرانی که نتوانند به موقع و درست تصمیم­گیری کنند دیر یا زود ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه تأثیر هویت برند بر قصد خرید مشتریان با توجه به نقش میانجی ویژگی های شخصیتی و درگیری ذهنی

شرح مختصر پروفسور کوین کلر[1]، دانشمند و نظریه پرداز برجسته حوزه مدیریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف کننده در مورد برند می داند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می یابد. تصویر برند مجموعه ادراکاتی است که در ذهن مصرف کننده وجود دارد. به بیان دیگر ادراک مصرف کننده از ویژگی های برجسته محصول تصویر ذهنی مصرف ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با میزان بهره وري کارکنان با نقش واسطه تعهد سازمانی

شرح مختصر بهره وری، استفاده موثر و بهينه از منابع و نهادهای مختلف چون نيروي كار، سرمایه، مواد، انرژي و اطلاعات می باشد. به عبارت دیگر بهره وری، استفاده بهينه از نهادهای ورودی جهت دستيابی به خروجی های بيشتر می باشد. اهميت توجه به بهره وری به حدی است كه در بسياری از كشورها، بهره وري و استفاده صحيح و ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه اثربخشی مداخله شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای مشکل آفرین و کژتنظیمی هیجانی دانش آموزان

شرح مختصر مشکلات رفتاری-هیجانی دانش آموزان با نرخ بالایی از معضلات اجتماعی همراه است و برای معلمان، خانواده و خود کودکان دردسرهای بسیاری را ایجاد می کند. رشد سریع اغلب با آسیب پذیری همراه است و دوره نوجوانی نیز از دوره های رشد سریع است که با تاثیرات جسمانی، فیزیولوژی، شناختی و اجتماعی روانی همراه است (هوگارد[1]، 2014). نوجوانان برای ... بیشتر بخوانید »

پایان نامه بررسی ایمنی راههای اصلی از منظر عملیات اجرایی و میزان تلفات جاده ای

شرح مختصر اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آلودگی های زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ... بیشتر بخوانید »