بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارتباط بین مکانیزم های دفاعی و اجتناب شناختی با طلاق عاطفی و امید به زندگی
پایان نامه ارتباط بین مکانیزم های دفاعی و اجتناب شناختی با طلاق عاطفی و امید به زندگی

پایان نامه ارتباط بین مکانیزم های دفاعی و اجتناب شناختی با طلاق عاطفی و امید به زندگی

شرح مختصر:

اجتناب شناختی، انواع راهبردهای ذهنی است که بر اساس آن افراد افکار خویش را در جریان موقعیت های مختلف تغییر می دهند (سکستون و دوگاس[1]، 2008). هر فردی در برخورد، با یک موقعیت فرضیه هایی درباره خود و محیطش می سازد. این فرضیه ها معیارهایی کمال گرایانه و سو گیرانه درباره عملکرد است که می تواند منجر به شکل گیری نشانه های جسمی و روانشناختی شود (داناهی و استوپا[2]، 2010). یافته های هولاوی، هیمبرگ و کلس[3] (2006) نشان داد که اجتناب شناختی نقش مهمی در کاهش کیفیت زندگی و مبتلا شدن به اختلالات روانی دارد. نتایج تحقیقات دیگری نشان داده است که بین اجتناب شناختی و سلامت روانی رابطه معناداری وجود دارد کلسی، دیکسون و لورا[4] (2012). از سوی دیگر، بیشتر پژوهش های انجام شده در رابطه با اجتناب شناختی به بررسی این مؤلفه با افسردگی و اضطراب پرداخته است که تمامی این مطالعات از نقش اجتناب شناختی به عنوان متغیر تاثیر گزار در بروز بیماری های روانی و کاهش کیفیت زندگی حمایت کرده است (کشا، برن، ایفرم و ترهر[5]،2010؛ به نقل از عطایی، فتی و احمدی، 1392). از طرف دیگر زمانی اضطراب در فرد بروز می‌کند، که روش‌های واقع‌گرایانه سازمان”من” میان شرایط محیط، تمایل غریزه یا الزام وجدان نتواند مصالحه برقرارکرده و تنش‌ها را حل وفصل نماید، در این حالت مکانیزم‌های دفاعی”من” فعال می‌شوند. مکانیزم‌های دفاعی ابزارهای مؤثر وکارآمدی هستند که دراختیار”من” بوده، امّا تنها درشرایطی ازآن‌ها استفاده می‌کند که امکان برقراری موازنه تعادل و کاهش تنش میان نهاد، فرامن و محیط وجود نداشته باشد. مبنای کارکرد مکانیزم‌های دفاعی تخفیف تأثیر تنش با نادیده‌انگاری و فریب می‌باشد. لذا غالباً مکانیزم‌های دفاعی قادر به حل و فصل ریشه‌ای تعارض‌ها به طریق منطقی نیستند تنها درجهت محافظت از فرد در برابر عوارض ناشی از تناقض‌ها و کشمکش‌های درونی عمل می‌کنند. به این ترتیب سازمان”من” اولاً بطور ناگزیر و نه با تدبیری منطقی از مکانیزم‌های دفاعی‌اش استفاده کرده و ثانیاً همواره بکارگیری یک مکانیزم دفاعی به‌رغم آن‌که تنشی را تخفیف می‌دهد، خود موجب شکل‌گیری عارضه و ناهنجاری جدید، متفاوت و نهفته‌ای در تعادل روانی فرد خواهد شد (تقدسی، 1392). مکانیزم‌های دفاعی”من”، ابزاری اجتناب‌ناپذیر برای حمایت فرد در برابر اضطراب‌ها و تهدیدهای نامتعادل روانی هستند. اساس عملکرد این روش‌های دفاعی، کاملاً ناخودآگاه بوده و از آنجا که لازمه فعال شدن آن‌ها تحریف و تبدیل شرایط و موقعیت‌های واقعی است، لذا غفلت آگاهی انسان از کیفیت عملکرد آن‌ها، شرط اثربخشی این مکانیزم‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است، بهره‌گیری از مکانیزم‌های دفاعی نوعی پاسخ اولیه و طبیعی مستقیم انسان در مواجهه با واقعیت‌های بیرونی محیط و نظام درونی خویش می‌باشد. امّا اصرار و تأکید طولانی مدت براستفاده از آن‌ها و رها نساختن پس از کارکرد اولیه، باعث پایداری ناهنجاری‌های شخصیتی و روانی در انسان می‌شود

 فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول کلیات تحقیق2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مساله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-4-1- هدف کلی.. 8
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 9
 • 1-5- فرضیه های تحقیق.. 9
 • 1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9
 • 1-6-1- اجتناب شناختی.. 9
 • 1-6-2- مکانیزم های دفاعی.. 10
 • 1-6-3- امید به زندگی.. 11
 • 1-6-4- طلاق عاطفی.. 12
 • فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده. 14
 • 2-1- مكانيسم هاي دفاعي.. 15
 • 2-1-1- تعريف مکانيسم های دفاعی.. 15
 • 2-1-2- نظريه های تحولی دفاع ها 17
 • 2-1-2-1- نظريهی فرويد. 17
 • 2-1-2-2- ديدگاه آنا فرويد. 18
 • 2-1-3- دفاع ها و آسيب شناسی روانی.. 19
 • 2-1-4- دفاع ها واختلال های اضطرابی.. 21
 • 2-1-5- مکانيسم های دفاعی و اختلال های خلقی و افسردگی.. 22
 • 2-1-6- طبقه بندی دفاع ها 24
 • 2-2- طلاق عاطفی.. 34
 • 2-2-1- تعریف و مفهوم طلاق.. 34
 • 2-2-2- تعریف طلاق عاطفی.. 36
 • 2-2-3- چالش های بعد از طلاق.. 37
 • 2-2-3-1- چالشهای روان شناختی بعد از طلاق.. 37
 • 2-2-3-2- چالش های عاطفی و جنسی بعد از طلاق.. 38
 • 2-2-3-3- علل و عوامل دخیل در بوجود آمدن طلاق عاطفی.. 40
 • 2-2-3-4- خودخواهی و طلاق عاطفی.. 42
 • 2-3- اجتناب شناختي.. 43
 • 2-3-1- راهبردهاي اجتناب شناختي.. 44
 • 2-3-2- مكانيسم اجتناب شناختي در اختلال استرس پس از ضربه و افسردگي.. 45
 • 2-3-3- مكانيسم اجتناب شناختي در اختلال اضطراب منتشر و اختلال وسواسي اجباري.. 46
 • 2-3-4- مكانيسم اجتناب شناختي و اضطراب اجتماعي.. 46
 • 2-3-5- مكانيسم اجتناب شناختي و عدم تحمل بلاتكليفي.. 47
 • 2-4- امید به زندگی.. 48
 • 2-4-1- امید به زندگی به راستی چیست ؟. 48
 • 2-4-2- امید به زندگی و انواع آن.. 50
 • 2-4-3- امید به زندگی و خوش بینی.. 51
 • 2-4-4- امید به زندگی والگوی رفتاری تیپ A… 52
 • 2-4-5- امید به زندگی، هیجان و عزت نفس…. 52
 • 2-4-6- تفاوت بین امید به زندگی وایمان.. 53
 • 2-4-7- تفاوت امید به زندگی با آرزو کردن.. 53
 • 2-5- پیشینه تحقیق.. 54
 • 2-5-1- پیشینه داخلی.. 54
 • 2-5-2- پیشینه‌ی خارجی.. 58
 • فصل سوم مواد و روش تحقیق61
 • 3-1- مقدمه. 62
 • 3-2- روش پژوهش…. 63
 • 3-3- جامعه‌ی آماری پژوهش…. 63
 • 3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری.. 63
 • 3-5- متغیرهای پژوهش…. 64
 • 3-6- ابزار تحقیق.. 64
 • 3-6-1- پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ) 64
 • 3-6-2- پرسشنامه طلاق عاطفی.. 67
 • 3-6-3- مقیاس امید به زندگی اشنایدر 69
 • 3-6-4- پرسشنامه اجتناب شناختی سکستون و داگاس (CAQ) 70
 • 3-7- روش اجرای تحقیق.. 72
 • 3-8- روش تجزیه وتحلیل داده ها 72
 • فصل چهارم بحث و نتایج.. 74
 • 4-1- یافته های توصیفی.. 75
 • 4-2 یافته های تحلیلی.. 79
 • فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات83
 • 5-1- بررسی فرضیه های تحقیق.. 84
 • 5-2- محدودیت های تحقیق.. 87
 • 5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 88
 • 5-3-1- پیشنهادات پزوهشی.. 88
 • 5-3-2- پیشنهادات کاربردی.. 88
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه ارتباط بین مکانیزم های دفاعی و اجتناب شناختی با طلاق عاطفی و امید به زندگی
تعداد صفحات: 103 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− دو = 2