بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت فردی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت فردی کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت فردی کارکنان

شرح مختصر:

یکی از وظایف مدیریت، ایفای نقش مؤثر در رهبری سازمان است این موضوع در جوامع صنعتی زمینه پژوهش فراوانی را به دنبال داشته و به دست آوردها یا کاربردهای مفیدی منجر شده است. در ارتباط با رهبری مطالب نسبتاً زیادی وجود دارد لیکن در خصوص روش­های تشخیص رفتار رهبری از طریق ابزارهای کاربردی، کاستی­های زیادی احساس می­شود (تنعمی، 1378). چندین مطالعه به شیوه­های گوناگونی در مورد سبک رهبری با مدیریت انجام گرفته است که نتایج نشان دهنده­ی آن است که سبک رهبری می­تواند بر فرایند تصمیم گیری و در نتیجه بر اثربخشی سازمان تاثیر داشته باشد (هریز، 2000).

توانایی رهبر بستگی به قدرت تطبیق وی دارد رهبری که بتواند شخصیت و توانایی خود را با توانایی کارکنان و شرایط محیطی تطبیق دهد و تعدیل کند و فرآیند نفوذ در فعالیت­های فرد یا گروه زیردست را جهت رسیدن به هدفی در موقعیتی مشخص را که رهبری اعمال می­کند سبک رهبری نام دارد که از جمله عوامل مؤثر در انتخاب یک شیوه رهبری خاص توسط مدیر جهت نیل به اهداف سازمان و گروه است (تنعمی، 1382). با وجود اینکه تغییر و تحولات فزاینده و بی­پیشینه محیطی، سازمان­ها را در برابر دو راه خلاق بودن و یا از بین رفتن قرار داده، اغلب خلاقیت کارکنان را سرکوب می­کنند تا اینکه زمینه­های ظهور و بروز و ارتقای آن را فراهم نمایند. در واقع مدیران درک درستی از مفهوم خلاقیت و عوامل مؤثر بر آن نداشته و بیشتر افراد نمی­دانند که چگونه می­توانند خلاقیت خود را افزایش دهند (سرایی، 1387).

از که آنجا بسیاری از سازمان­ها دستخوش تغییر شده و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیران انطباق پذیری است که بتواند با تغییر سازگار شوند. در این میان تعاملات اجتماعی به شیوه­ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیت فزاینده­ای یافته است. سازمان­هایی می­توانند در این عصر ادامه حیات دهند که تحت سرپرستی مدیران و رهبران شایسته قرار گیرند به طوری که مدیران در سازمان­ها تغییر و تحول جدید ایجاد نمایند. با توجه به اهمیت موضوع، یکی از عوامل مهمی که منجر به انجام تحقیقات گسترده در زمینه رهبری شده جذابیت­های ناشی از مفهوم رهبری است (بیک زاده و همکاران، 1389).

رهبران تحول آفرین به آن دسته از رهبرانی اطلاق می­شود که درصددند تا با خلق ایده­ها و چشم­اندازهای جدید، مسیر تازه­ای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان­ها قرار دهند و با ایجاد تعهد و اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان، اعضای سازمانی را برای ایجاد تغییرات بنیادی و تحول در ارکان و شالوده سازمان به منظور کسب آمادگی­ها و توانمندهای لازم جهت حرکت در مسیر جدید و فتح قله­های بالاتری از عملکرد آرمانی بسیج نمایند (سنجقی، 1389). همسو ساختن منافع سازمان و اعضای آن وظیفه رهبری تحول آفرین است. در مقابل رهبر تبادلی که عوامل تقویت کننده اقتضایی پیروان را به کار می­گیرد، رهبر تحول آفرین الهام بخش است. در حالی که رهبران تحول آفرین خلاقیت، انگیزه و معنویات پیروان خود را بالا می­برند، رهبران تبادلی به منافع شخصی و آتی پیروان خود می­پردازند. رهبران تحول آفرین بر این تأکید دارند که شما چه کاری می­توانید برای کشور خود انجام دهید، در حالیکه رهبران تبادلی تأکیدشان این است که کشور شما چه کاری می­تواند برای شما انجام دهد (ازگلی، 1383). رهبر تبادلی در محیط موجود عمل می­کند و اجتناب از ریسک را ترجیح می­دهد و بر کارآیی و قابل پیش­بینی بودن به جای تغییر و خلاقیت تمرکز می­کند (بلاک، 2003). برخلاف رهبران تبادلی که در چارچوب موجود عمل می­کنند، رهبران تحول آفرین قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمان­های جدیدند، زیرا آنها منشا تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف دارند و بر موج تغییرات سوارند (موغلی، 1382).

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه: 2
 • 1-2- بیان مسأله: 2
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
 • 1-4- اهداف تحقیق: 5
 • 1-4-1- هدف اصلی: 5
 • 1-4-2- اهداف فرعی: 5
 • 1-5- سؤالات تحقیق: 6
 • 1-5-1- سؤال اصلی: 6
 • 1-5-2- سؤالات فرعی: 6
 • 1-6- اصطلاحات و واژه­های تحقیق: 6
 • 1-6-1- تعاریف مفهومی: 6
 • 1-6-2- تعاریف عملیاتی: 7
 • 1-7- قلمرو تحقیق: 7
 • 1-7-1- قلمرو موضوعی: 7
 • 1-7-2- قلمرو زمانی: 7
 • 1-7-3- قلمرو مکانی: 7
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه: 9
 • 2-2- مبانی نظری: 9
 • 2-2-1- تعاریف رهبری: 9
 • 2-2-2- با نگاهی به نمونه تعاریف ارائه شده رهبری توسط دانشمندان مدیریت، چند مفهوم کلیدی جلب توجه می­کند: 10
 • 2-2-3- اهمیت رهبری: 11
 • 2-2-4- تفاوت مدیریت و رهبری: 12
 • 2-2-5- مهارت­های مدیریت و رهبری: 13
 • 2-2-6- مهارت یا شایستگی کلی در کار رهبری: 14
 • 2-2-7- سبک رهبری: 14
 • 2-2-8- نظریهها یا مدلهای رهبری: 14
 • 2-2-8-1- رهبر هدف­گرا یا پیشرفت مدار: 14
 • 2-2-8-2- نظریه رهبری موقعیتی هرسی و بلانچارد: 15
 • 2-2-8-2-1- مراحل رشد نظریه مبتنی بر واقعیت: 15
 • 2-2-9- نظریه­های نوین رهبری: 17
 • 2-2-10- نظریه رهبری فرهمند: 18
 • 2-2-11- مدل­های رهبری مراودهای (تعاملی) و تحول گرا: 18
 • 2-2-11-1- نگرش­های مختلف در مطالعات رهبری: 19
 • 2-2-11-2-نگرش ابر مرد: 19
 • 2-2-11-3-نگرش صفات شخصی: 19
 • 2-2-11-4- نگرش رفتاری: 21
 • 2-2-11-5- نگرش موقعیتی یا اقتضایی: 21
 • 2-2-12- نوع شناسی تئوری­های رهبری: 22
 • 2-2-12-1- ویژگی­های سبک­های مدیریتی (آمرانه و مشارکتی): 25
 • 2-2-12-2- وظایف سبک­های مدیریتی (آمرانه و مشارکتی): 26
 • 2-13- خلاقیت : 27
 • 2-14- تعاریف خلاقیت: 28
 • 2-15- تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت: 29
 • 2-16- خاستگاه خلاقیت: 30
 • 2-17- مفهوم شناسی خلاقیت: 32
 • 2-18- فراگرد خلاقیت: 34
 • 2-19- خلاقیت در مکاتب مختلف: 37
 • 2-19-1- مکتب روانکاوي: 37
 • 2-19-2- مکتب انسان گرایی: 38
 • 2-19-3- مکتب عصب شناسی: 38
 • 2-20- نظریه­هاي خلاقیت: 39
 • 2-21- انواع خلاقیت و نوآوري: 41
 • 2-22- ویژگی­های افراد خلاق: 42
 • 2-23- دیدگاه­ها در مورد افراد خلاق: 43
 • 2-24- ابعاد خلاقیت: 44
 • 2-24-1- دیدگاه محتوایی: 44
 • 2-24-2- دیدگاه فرایندي: 46
 • 2-25- تکنیک­هاي خلاقیت: 47
 • 2-25-1- طوفان مغزي: 48
 • 2-25-2- الگوبرداري از طبیعت: 49
 • 2-25-3- تکنیک گروه اسمی : 49
 • 2-25-4- صورت تطبیقی اسکمپر یا سئوالات ایده برانگیز: 49
 • 2-25-5- تفکر موازي: 50
 • 2-25-6- تکنیک دلفی : 50
 • 2-26- عوامل بازدارنده خلاقیت: 51
 • 2-27- عوامل تشدیدکننده خلاقیت: 51
 • 2-27-1- انگیزه­ها: 51
 • 2-27-2- انگیزه­هاي بیرونی: 51
 • 2-28-پیشینه تحقیق: 52
 • 2-29- چارچوب نظری تحقیق: 58
 • 2-30- مدل مفهومی تحقیق: 58
 • 2-31- فرضیه­های تحقیق: 59
 • 1-31-1-  فرضیه اصلی: 59
 • 1-31-2- فرضیات فرعی: 59
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه: 61
 • 3-2- روش پژوهش: 61
 • 3-3- جامعه آماری: 61
 • 3-4- روش نمونه گیری: 61
 • 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 61
 • 3-6- روايي  و پايايي: 62
 • 3-6-1- روایی ابزار سنجش: 63
 • 3-6-2- پایایی ابزار سنجش: 63
 • 3-7-روش تجزیه و تحلیل داده­ها: 63
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
 • 4-1- مقدمه: 65
 • 4-2- آمار توصیفی: 65
 • 4-2-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت: 65
 • 4-2-2- توزیع فراوانی بر حسب سن: 66
 • 4-2-3- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات: 67
 • 4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت: 68
 • 4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها: 69
 • 4-3-1- توصیف متغیر ترغیب ذهنی: 69
 • 4-3-2- توصیف متغیر نفوذ آرمانی: 69
 • 4-3-3- توصیف متغیر انگیزش الهام بخش: 69
 • 4-3-4-  توصیف متغیر ملاحضات فردی: 70
 • 4-3-5 – توصیف متغیر خلاقیت فردی: 70
 • 4-4- آمار استنباطی: 70
 • 4-4-1- فرضیات تحقیق: 70
 • 4-5-پیش بینی خلاقیت فردی کارکنان اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد توسط ویژگی­های سبک رهبری تحول آفرین: 73
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه: 75
 • 5-2- نتیجه گیری: 76
 • 5-2-1- آمار توصیفی.. 76
 • 5-2-2- آمار استنباطی: 76
 • 5-3- بحث: 77
 • 5-4- پیشنهادات کاربردی پژوهشگر در ارتباط نتایج حاصل از این پژوهش: 78
 • 5-5-پیشنهادات پژوهشی: 79
 • 5-6- محدودیت­های پژوهش: 80
 • منابع و مآخذ:
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین ویژگی های سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت فردی کارکنان
تعداد صفحات: 115 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× دو = 14