بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری تحول آفرین
پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری تحول آفرین

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری تحول آفرین

شرح مختصر:

بحث رهبری و تأثیر آن بر اثر بخشی سازمان مدت مدیدی است که مورد بررسی و بحث صاحب نظران این رشته بوده است. به طوری که متخصصان رهبری راههای مختلفی را برای شناخت موضوع رهبری و ارتباط آن با اثر بخشی سازمان انتخاب کرده‌اند و تئوری‌های متعددی را ارائه نموده‌اند (هانر، 1997)

شروع مباحث علمی رهبری با تئوری‌های شخصیتی بوده و سپس تئوری‌های رفتاری و اقتضایی رهبری برای تشریح بیشتر موضوع بیان شده است (رابینز ،1381) ولی درسال‌های اخیر بویژه دهه 90 میلادی بار دیگر بحث تئوری‌های شخصیتی را مورد توجه قرار داده‌اند جدیدترین نظریات ارائه شده در مقالات رهبری حاکی از آن است که برای اینکه فرد بتواند رهبر مؤثری باشد، باید هوش هیجانی خاصی داشته و یا از توانایی‌های هوش هیجانی بالاتری بر خوردار باشد (مایر و دیگران)علاوه بر این تئوری‌های جدید رهبری و توانایی تأثیرگذاری رهبران بزرگ بر روحیه افراد همچنین به ایجاد انگیزه در آنها تأکید دارند که چیزی جدا از مبادله پاداش در برابر عملکرد است (بارلینگ و دیگران 2000)

 با توجه به این مباحث، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران می‌تواند کمک بزرگی به گسترش چارچوب تئوریکی مباحث رهبری نموده و همچنین فرآیند انتخاب مدیران را بهبود بخشید.

رهبری یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقاء و رشد در محیط‌های جدید، ویژگی‌های خاصی را می‌طللبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند یکی از مهمترین خصیصه‌ها که می‌تواند به رهبران و مدیران در پاسخ به این تغییرات کمک کند هوش هیجانی است. هوش هیجانی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد. مدیران برخوردار از هوش عاطفی، رهبران مؤثری هستند که اهداف را با حد اکثر بهره‌وری، رضایتمندی و تعهد کارکنان محقق می‌سازند.

هوش هیجانی به عکس بهره‌هوشی قابل تغییر و وابسته به شرایطی است که فرد در آن بزرگ می‌شود و این نکته مثبت زندگی است و بهتر است احساسات و هیجانات خود را کنترل کنیم. ما تنها قسمتی از خلق و خوی خود را از طریق وراثت و ژنتیک دریافت می‌کنیم و محکوم نیستیم که تا آخر عمر با همان خلق و خوی زندگی کنیم.

هوش منطقی از طریق وراثت و هوش هیجانی از طریق آموزش و یادگیری ایجاد می‌شود. دانیل گلمن محقق و پژوهشگر دانشگاه راتگرز می‌گوید:

«بدون داشتن هوشی هیجانی بالا هم می‌توان در رهبری موفق شد به شرطی که خیلی خوش شانس باشیم و شرایط به نفع ما باشد (شریفیان ثانی، 1383)

امروزه اکثر سازمان‌ها برای حفظ موقعیت رقابتی خود نیاز به تغییرات سریع دارند و تغییرات سریع مستلزم آن است که سازمان‌ها دارای رهبران و کارکنانی باشند که انطباق پذیر بوده و به صورت موثر کار کنند، رهبران موثر کسانی می‌باشند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معین بدست آورند تا برای کار خود مؤثر واقع شوند (بارلینگ و دیگران، 2000)

رهبری تحول آفرین با ایجاد انگیزش، خودیابی (انگیزش‌های شخصی سطح بالاتر) و اعتماد به نفس، انجام کار بیشتر از آنچه انتظار می‌رود را باعث می‌شود. (فیضی، 1377)

        امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر باشند و با تغییرات سازگار شوند . در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد.

مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی خواهند ربود که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند . در این زمینه هوش عاطفی  یکی از مؤلفه های ی است که می تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند . دانیل گولمن در کتاب خود به نام کار با هوش عاطفی(مورای،2009) بر نیاز به هوش عاطفی در محیط کار (محیطی که اغلب به عقل توجه می شود تا قلب و احساسات ( تمرکز می کند . او معتقد است نه تنها مدیران و رؤسای شرکت ها نیازمند هوش عاطفی هستند ، بلکه هرکسی که در سازمان کار می کند نیازمند هوش عاطفی است . (مورای،2009) اما هرچه در سازمان به سطوح بالاتر می رویم ، اهمیت هوش عاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می یابد . به همین علت هوش عاطفی از اهمیت زیادی برای یک رهبر برخوردار است

فهرست مطالب

 • فصل اول: كلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-5- سؤالهای تحقیق.. 8
 • 1 – 6 – تعاریف نظری متغیرها 9
 • 1 –  7 – تعاریف عملیاتی متغیرها 10
 • 1-8- متغیرهای تحقیق.. 10
 • 1-9- قلمرو تحقيق.. 11
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی پژوهش
 • 2-1- مقدمه. 13
 • بخش اول: هوش… 14
 • 2-2-هوش… 14
 • 2 – 2 –  1 – تعاریف هوش… 15
 • 2-2- 2 – انواع هوش… 15
 • 2-2-3- دیدگاه های هوش… 16
 • 2 – 2 – 4 – هوش چندگانه گاردنر. 17
 • 2 – 2-5 – کارکرد هوش هیجانی.. 18
 • 2- 2 – 6- تعاریف هوش هیجانی.. 19
 • 2-2-7- تاریخچه هوش هیجانی.. 21
 • 2- 2-8- الگوهای هوش هیجانی.. 22
 • 2- 2- 9 – مؤلفه های هوش هیجانی.. 28
 • 2-2-10- مفهوم و عوامل تشکیل دهنده ی هوش هیجانی.. 31
 • 2 – 2 – 11- مؤلفه های هوش هیجانی به بیان گلمن.. 31
 • 2-2-12- سیر تحول هوش هیجانی.. 33
 • 2-2-13- اهمیت هوش هیجانی.. 34
 • 2 – 2- 14- عوامل تعیین کننده هوش… 35
 • 2- 2 –  15 – عوامل مؤثر در شناخت هوش هیجانی.. 35
 • 2 – 2- 16 – کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار 37
 • 2 -2-17 – مزایای هوش هیجانی بالا در محیط کار 39
 • 2 – 2-18 – نشانگرهای هوش هیجانی پایین.. 40
 • بخش دوم: 42
 • سبک رهبری تحول آفرین.. 42
 • 2-3- رهبری.. 42
 • 2-3-1- سیر تاریخی مکاتب رهبری.. 43
 • 2-3-2- تکامل نظریه های رهبری.. 43
 • 2-3-3- نظریه های خصوصیات فردی رهبری.. 43
 • 2-3-4- نظریه های رفتار رهبری.. 44
 • 2-3-4-1- مطالعات ایالتی اوهایو. 44
 • 2-3-4-2- مطالعات دانشگاه میشیگان.. 45
 • 2-3-4-3-  شبکه رهبری.. 45
 • 2-3-4- 4- نظریه های اقتضایی رهبری شامل نظریه های زیر می باشد: 46
 • 2-3-4-4- 1- نظریه رهبری اقتضایی فیدلر. 46
 • 2-3-4- 4-2-  تئوری  مسیر هدف.. 47
 • 2-3-4- 4-3-  نظریه رهبری مشارکتی ( ویکتور وروم و فیلیپ یتان) 48
 • 2-3-4-4-4-  نظریه رهبری وضعیتی هرسی و بلانچارد. 48
 • 2-3-5-  نظریه رهبری تحو ل آفرین.. 49
 • 2-3-6- تعریف رهبری تحول آفرین.. 50
 • 2-3-7- ويژگي هاي رهبري تحو ل آفرين.. 52
 • 2-3-8- ابعاد و شاخص های رهبری تحول آفرین(جدول2-4) 53
 • 2-3-8- 1- نفوذ آرمانی( رفتار وویژگی آرمانی) 54
 • 2-3-8 -2-ترغیب ذهنی.. 54
 • 2-3-8-3-انگیزش الهام بخش…. 55
 • 2-3-8-4-ملاحظه فردی.. 55
 • 2-3-9- عوامل رهبري تبادلي.. 56
 • 2-3-9-1- پادا شهاي مشروط.. 56
 • 2-3-9-2- مديريت مبتني بر استثناء 57
 • 2-3-10- رهبري عدم مداخله. 57
 • 2-3-11-تفاوت های رهبری تحول آفرین وتبادلی.. 57
 • 2-3-12- نقاط قوت و ضعف نظريه رهبري تحول آفرين.. 59
 • 2-3-12-1- نقاط قوت رهبري تحول آفرين.. 59
 • 2-3-12-2- نقاط ضعف رهبري تحول آفرين.. 60
 • 2 – 3-13-  رهبری در نهج البلاغه. 61
 • 2-3-14- ویژگیهای رهبر از دیدگاه دانشمندان مدیریت و امام علی )ع( 63
 • 2-3-14-1- امام علی(ع)ویژگیهایی را برمی شمارد كه بایستی رهبر فاقد آن باشد و یا به عبارتی رهبر بایستی صفاتی مقابل این صفات داشته باشد: 64
 • 2-3-14-2- نامه حضرت علی(ع) به فرماندار مصر. 67
 • 2 – 4- پیشینه تحقیق.. 71
 • 2- 4 – 1 – تحقیقات انجام شده در داخل ایران.. 71
 • 2- 4- 2 – تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.. 77
 • 2 – 5- چارچوب نظری تحقیق.. 80
 • 2-6- فرضیه های تحقیق.. 81
 • 2-7-خلاصه فصل.. 82
 • فصل سوم: روش اجرای تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 84
 • 3 – 2 – روش پژوهش…. 84
 • 3-3- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش…. 84
 • 3-4- جامعه آماری.. 84
 • 3-5- نمونه و روش نمونه گیری.. 84
 • 3-6- ابزار پژوهش…. 85
 • 3-7- روایی پرسشنامه. 85
 • 3-8- پایایی پرسشنامه. 86
 • 3-9- ارتباط فرضیات وسؤالات.. 86
 • 3-10-پرسش نامه رهبری تحول آفرین.. 86
 • 3- 11- پرسش نامه هوش هیجانی.. 86
 • 3 – 12 – روش اجرا 87
 • 3 – 13 – روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
 • 3- 14 – ملاحظات اخلاقی.. 87
 • 3-15- خلاصه فصل.. 88
 • فصل چهارم: یافته های پژوهش
 • 4-1- مقدمه. 90
 • 4-2- آمار توصيفي.. 90
 • 4-2-1- سن پاسخگويان.. 90
 • 4-2-2- جنسيت پاسخگويان.. 91
 • 4-2-3- تحصيلات.. 91
 • 4-2-4- ميزان سابقه. 92
 • 4-2-5- میزان خود آگاهی.. 92
 • 4-2- 6- میزان خود انگیزی.. 93
 • 4-2-7- میزان همدلی.. 93
 • 4-2- 8- میزان مهارت اجتماعی.. 93
 • 4-2- 9- میزان خود کنترلی.. 94
 • 4-2-10- میزان هوش هیجانی.. 94
 • 4-2-11- میزان ویژگی های آرمانی.. 94
 • 4-2-12- میزان رفتارهای آرمانی.. 95
 • 4-2-13- میزان ترغیب ذهنی.. 95
 • 4-2-14-میزان انگیزش الهام بخش…. 95
 • 4-2-15- میزان توجه و ملاحظه فردی.. 96
 • 4-2-16- میزان رهبری تحول آفرین.. 96
 • 4-3- آزمون نرمال بودن متغيرها 96
 • 4-4- آزمون فرضيه ها 97
 • 4-4-1-فرضيه اصلی.. 97
 • 4-4-2- فرضیه فرعی 1. 99
 • 4-4-3- فرضیه فرعی 2. 100
 • 4-4-4- فرضیه فرعی 3. 101
 • 4-4-5-فرضیه فرعی 4. 102
 • 4-4-6-فرضیه فرعی 5. 104
 • 4-5-خلاصه فصل.. 105
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • 5-1- مقدمه. 107
 • 5-2- خلاصه نتایج.. 107
 • 5-3- نتیجه گیری.. 108
 • 5-4- پیشنهادات.. 110
 • 5-4-1- پیشنهادات به پژوهشگران.. 111
 • 5-5- محدودیتهای تحقیق.. 112
 • 5-6-خلاصه فصل.. 113
 • منابع فارسی.. 114
 • پیوستها
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با سبک رهبری تحول آفرین
تعداد صفحات: 128 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 − = پنج