بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه‌های حسابرسی
پایان نامه تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه‌های حسابرسی

پایان نامه تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه‌های حسابرسی

شرح مختصر:

     این مطالعه به بررسی این موضوع می­پردازد که چرا و چگونه اجتناب مالیاتی، هزینه­های حسابرسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. اکثر پژوهش­های پیشین به بررسی رابطه بین جنبه­های مختلف کیفیت سود و اجتناب مالیاتی پرداخته­اند (هانلن و همکاران[1]، 2012). با این حال شواهد اندکی در مورد این که چگونه اجتناب مالیاتی شرکت­ها بر تصمیم­های حسابرس تأثیر می­گذارد، وجود دارد. با توجه به ارائه خدمات اطمینان­دهی به­وسیله حسابرسان نسبت به ارائه درست و منصفانه صورت­های مالی، سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان در خصوص استفاده از اطلاعات مالی، به صورت­های مالی شرکت­ها اعتماد می­کنند. اجتناب مالیاتی از طریق افزایش پیچیدگی­های حسابرسی و افزایش خطر حسابرسی ناشی از مسائل مرتبط با کیفیت سود به‌دلیل مشکلات مرتبط با اجتناب مالیاتی، هزینه­های حسابرسی را تحت تأثیر قرار می­دهد. به­طور کلی، با توجه به پیامدهای اجتناب مالیاتی و اثرات آن بر کیفیت سود و ذخایر احتمالی مالیات، اجتناب شرکت­ها از پرداخت مالیات احتمالاً باعث افزایش هزینه­های حسابرسی آن­ها خواهد شد (هانلن و همکاران، 2012).

بسیاری از پژوهش­های پیشین (به­عنوان نمونه، بل و همکاران[2]، 2002؛ سیسارامان و همکاران[3]، 2002؛ و گول و همکاران[4]، 2003) نشان داده­اند که کیفیت پایین­تر سود یا دستکاری اطلاعات مالی از طریق مواردی همچون مدیریت سود باعث افزایش خطر حسابرسی شده و در نتیجه افزایش هزینه­های حسابرسی را در پی خواهد داشت. افزون­بر این، برخی از پژوهش­های انجام شده در سال­های اخیر به صراحت نشان داده­اند که هزینه­های حسابرسی منعکس­کننده کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت­ها است (هریبار و همکاران[5]، 2010؛ پیسونی[6] و رینولدز[7]، 2010؛ و هکنبراک و همکاران[8]، 2011). بر اساس استدلال کریشنان و ویسواناسان (2008) حسابرس به دو دلیل نگران اقداماتی همچون مدیریت سود است. این اقدامات احتمال دستکاری و تجدید ارائه صورت­های مالی را افزایش می­دهد و در نتیجه، با عث افزایش خطر ذاتی و خطر کلی حسابرسی می­شود. افزون­بر این، خطر شکایت حقوقی علیه حسابرس افزایش می­یابد (هنینگر[9]، 2001؛ و مانری و همکاران[10]، 2007). بنابراین، هزینه­های حسابرسی باید افزایش یابد تا تلاش بیشتر حسابرس و ضرر و زیان­های مورد انتظار بیشتر (به­دلیل خطر شکایت­های قانونی و حقوقی و یا از دست دادن شهرت) را جبران کند.

از آنجا که برخی از شواهد موجود در پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که تفاوت­های زیادی بین سود دفتری و سود مشمول مالیات وجود دارد، که این خود نشانه­ای از کیفیت پایین سود است (هانلن و همکاران، 2012)؛ لذا، می­توان پیش­بینی کرد که هر چه میزان اجتناب مالیاتی شرکت­ها بیشتر باشد، هزینه­های حسابرسی آن­ها نیز بیشتر خواهد شد. همچنین، شواهد تجربی موجود در پژوهش­های پیشین (به­عنوان نمونه، هانلن و همکاران، 2012) حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی بالاتر با هزینه­های حسابرسی بیشتر همراه است.

بدین ترتیب، به­نظر می­رسد که تصمیم­های مدیران شرکت­ها در زمینه اجتناب مالیاتی برای حسابرسان مهم تلقی شده و عکس­العمل آن­ها به این تصمیم­ها از طریق افزایش بررسی­ها به‌وسیله آن­ها باعث افزایش هزینه­های حسابرسی شرکت­ها شود؛ و از آنجا که چنین مطالعه­ای در پژوهش­های قبل در ایران صورت نگرفته است، این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال انجام خواهد شد که: آیا اجتناب مالیاتی بر هزینه­های حسابرسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ با انجام این پژوهش می­توان نشان داد که آیا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران، اجتناب شرکت­ها از پرداخت مالیات منجر به افزایش بررسی­های حسابرسان نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت­ها در قالب صورت­های مالی می­شود؟ و در نتیجه هزینه­های حسابرسی آن­ها افزایش پیدا می­کند؟

فهرست مطالب

 • چکیده1
 • فصل اول کلیات پژوهش
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسأله پژوهش…. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6
 • 1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 7
 • 1-5- اهداف پژوهش…. 7
 • 1-6- سؤال‌های پژوهش…. 7
 • 1-7- فرضيه های پژوهش…. 7
 • 1-8- روش انجام پژوهش…. 8
 • 1-8-1- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها 8
 • 1-8-2- متغیرهای پژوهش…. 8
 • 1-8-2-1- متغیر مستقل.. 8
 • 1-8-2-2- متغیر وابسته. 8
 • 1-8-2-3 متغیرهای کنترلی.. 9
 • 1-8-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش…. 9
 • 1-8-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 9
 • 1-9- استفاده‌كنندگان از نتايج پژوهش…. 10
 • 1-10- تعريف واژه‌هاي كليدي.. 10
 • 1-11- ساختار پایان نامه. 11
 • فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 • 2-1- مقدمه. 13
 • 2-2- مالیات… 14
 • 2-2-1- مفهوم مالیات… 14
 • 2-2-2- انواع مالیات… 14
 • 2-2-2-1- مالیات‌های مستقیم.. 14
 • 2-2-2-2- مالیات‌های غیرمستقیم.. 15
 • 2-2-3- مالیات بر درآمد شرکت‌ها 15
 • 2-2-4- مغايرت‌هاي موجود ميان استانداردهاي حسابداري و قوانين مالياتي ايران در زمينه سود 17
 • 2-2-4-1- اختلافات دائمی.. 17
 • 2-2-4-2- اختلافات موقتی.. 17
 • 2-2-5- هموارسازی درآمد مشمول مالیات… 17
 • 2-2-6- اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی.. 19
 • 2-2-6-1- مفهوم اجتناب از پرداخت مالیات… 19
 • 2-2-6-2- مفهوم فرار از مالیات… 19
 • 2-2-6-3- تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 19
 • 2-2-6-4- معیار سنجش اجتناب از مالیات… 20
 • 2-2-6-5- ارتباط بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و اجتناب از مالیات آینده 21
 • 2-2-7- محتوای اطلاعاتی سود. 22
 • 2-2-7-1- مفهوم محتوای اطلاعاتی سود. 22
 • 2-2-7-2- هموارسازی سود و محتوای اطلاعاتی آن.. 23
 • 2-2-8- محتوای اطلاعاتی درآمد مشمول مالیات… 23
 • 2-2-8-1- مفهوم محتوای اطلاعاتی درآمد مشمول مالیات… 23
 • 2-2-8-2- ارتباط بین هموارسازی درآمد مشمول مالیات و محتوای اطلاعاتی آن.. 24
 • 2-3- هزینه های حسابرسی.. 25
 • 2-4- رابطه بین اجتناب مالیاتی و هزینه‌های حسابرسی.. 27
 • 2-5- پیشینه پژوهش…. 28
 • 2-5-1- پیشینه خارجی.. 28
 • 2-5-1-1- اجتناب مالیاتی.. 28
 • 2-5-1-2- هزینه های حسابرسی.. 33
 • 2-5-1-3- اجتناب مالیاتی و هزینه های حسابرسی.. 35
 • 2-5-2- پیشینه داخلی.. 36
 • 2-5-2-1- اجتناب مالیاتی.. 36
 • 2-5-2-2- هزینه های حسابرسی.. 39
 • 2-5-2-3- اجتناب مالیاتی و هزینه های حسابرسی.. 40
 • 2-6- خلاصه فصل.. 41
 • فصل سوم روش اجراي پژوهش
 • 3-1- مقدمه. 43
 • 3-2- فلسفه پژوهش…. 43
 • 3-3- تعريف پژوهش…. 44
 • 3-4- فرضيه‌هاي پژوهش…. 45
 • 3-5- تعریف و اندازه گیری متغيرهاي پژوهش…. 45
 • 3-5-1- متغيرهای مستقل.. 45
 • 3-5-2- متغير وابسته. 47
 • 3-5-3- متغیرهای کنترلی.. 47
 • 3-6- جامعه و نمونه آماري.. 48
 • 3-7- روش گردآوري داده‌ها 48
 • 3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها 49
 • 3-8-1- ضريب همبستگي و رگرسیون.. 49
 • 3-8-2- انواع مدل‌هاي رگرسيون.. 51
 • 3-8-2-1- رگرسيون سري زماني.. 51
 • 3-8-2-2- رگرسيون مقطعي.. 51
 • 3-8-2-3- رگرسيون تجمعي.. 51
 • 3-8-2-4- رگرسيون ميانگين.. 52
 • 3-8-3- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداري ضرايب… 52
 • 3-8-4- آزمون ريشه واحد در داده‌هاي تركيبي.. 53
 • 3-8-5- تحلیل واریانس…. 54
 • 3-9- خلاصه فصل.. 56
 • فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها
 • 4-1- مقدمه. 58
 • 4-2- یافته‌های پژوهش…. 58
 • 4-2-1- آمار توصيفي.. 58
 • 4-2-2- ايستايي (پايايي) متغيرهاي پژوهش…. 59
 • 4-2-3- آمار استنباطی.. 60
 • 4-2-3-1- نتایج تحلیل واریانس تکاملی مرتبط با آزمون فرضیه‌های پژوهش…. 60
 • 4-2-3-2- نتایج رگرسیونی مرتبط با آزمون فرضیه‌های پژوهش…. 64
 • 4-3- خلاصه فصل.. 67
 • فصل پنجم نتيجه‌گيري و پيشنهادها
 • 5-1- مقدمه. 70
 • 5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش…. 70
 • 5-3- محدوديت‌هاي پژوهش…. 71
 • 5-4- پيشنهادهای پژوهش…. 72
 • 5-4-1- پيشنهادهاي كاربردي پژوهش…. 72
 • 5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 73
 • 5-5- خلاصه فصل.. 73
 • منابع و مآخذ
عنوان : پایان نامه تأثیر اجتناب مالیاتی بر هزینه‌های حسابرسی
تعداد صفحات: 92 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ سه = 9