بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تأثیر چابکی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قم
پایان نامه تأثیر چابکی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قم

پایان نامه تأثیر چابکی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قم

شرح مختصر:

در فضای غیر قابل پیش بینی و متغییر عصر کنونی، برتری در رقابت هدف اصلی هر سازمانی است. در چنین شرایطی، کوچکترین لغزش گاه می­تواند منجر به زوال یک سازمان شود. امروزه در محیط کاری تغییرات غیر قابل پیش­بینی، مستمر، بی نظیر و بی سابقه حاکم است..

برخی سازمان­ها به سختی به فعالیت خود ادامه می­دهند یا گاهی شکست می­خورند، زیرا قابلیت­های سازمانی آن­ها پاسخ­گوی تغییرات محیطی نیست. تغییرات در محیط خارجی، سازمان­ها را وادار به نشان دادن واکنش و اعمال تغییر می­نماید و تلاش­های فراوانی به منظور افزایش سرعت و انعطاف پذیری سازمانی صورت می­گیرد. مهندسی مجدد فرایندها، اجرای برنامه­های تقویت کارکنان، حرکت به سوی سازمان­های مجازی، افزایش توانایی پاسخگویی مؤثر به نیازهای مشتریان و تحلیل بازار پاسخ اثرگذار به تغییرات از جمله فعالیت­هایی هستند که در این راستا انجام می­گیرند.در دنیای پر رقابت امروزی که همه چیز با شتاب دستخوش تغییر است؛ به منظور رویارویی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ می­دهند، سازمان­ها باید به فراتر از سازگاری با تغییرات بیاندیشند و بدنبال بهره­گیری از فرصت­های بالقوه باشند. یکی از پارادمهایی که به منظور افزایش انعطاف­پذیری، سرعت و کیفیت مطرح می­گردد، چابکی سازمانی است. چابکی سازمانی به  مفهوم قابلیت انطباق پذیری بالا بدون نیاز به انجام تغییرات است. در واقع سازمان می­تواند ظرفیتی را در ساختار و روش­های عملیاتی خود بوجود آورد که انعطاف پذیری، تغییر و تطبیق با شرایط متغییر را بدون نیاز به انجام یک سری تغییرات دائمی، اجباری و بنیانی ایجاد نماید.

دانشگاه­های کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم نیز با توجه به وظیفه و رسالت خطیر آن­ها در آموزش و پرورش و تربیت نیروی کارآمد جامعه مانند سایر سازمان­ها برای پاسخگویی به این تغییرات باید چابک باشند. بدین معنا که باید قدرت تحلیل شرایط و موقعیت­های فعلی و آتی خود را داشته باشند تا بتوانند برای آینده مبهم و ناشناخته      تصمیم­گیری به موقع و درست داشته باشند. همچنین یکی از اهداف سازمان چابک ایجاد رضایت شغلی است. رضایت عبارت است از حدی از احساسات و نگرش­های مثبت افراد نسبت به شغل خود دارا می­باشند. رضایت شغلی کارکنان از این جهت حائز اهمیت می­باشد که موجب افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان می­شود. اما آنچه در سازمان­های امروزی دیده        می­شود بیانگر این است که کارکنان سازمان­ها از محیط کاری خود راضی نیستند و این نارضایتی دلایل مختلفی دارد که یکی از آن­ها عدم سرعت و روند کار و پاسخگویی کند به تغییرات است. چابکی و سرعت سازمان بر رضایت شغلی کارکنان و نگرش آنان تأثیر گذار است. معمولاً ساختار سازمان­ها بدلیل وجود قوانین و مقررات، چندان جوابگوی سرعت و چابکی سازمانی نیستند و رضایت شغلی کارکنان را تحت شعاع قرار می­دهند( مقیمی، 1380). از آنجایی که مهم­ترین سرمایه در هر سازمانی، سرمایه انسانی آن سازمان است از این رو چابکی سازمانی می­تواند نقش مهمی در ایجاد رضایت شغلی ایفا نماید. از آنجائیکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع قم به دلیل حجم بالای دانشجویان و کندی امور آموزش، اداری و فرهنگی به حالت دانشگاهی ایستا درآمده است و این موضوع کاملامشهود و محسوس است لذا محقق بر آن شد که مساله اصلی این پدیده را بررسی نماید از این رو مسأله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر چابکی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد جامع قم می ­باشد.

فهرست مطالب

 • چکیده       1
 •  
 • فصل اول: کلیّات
 •  
 • 1-1- مقدمه   ……     …3
 • 1-2- بیان مسئله    ..4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  .5
 • 1-4- گزاره های تحقیق   ..6
 • 1-5- روش شناسی تحقیق   ….7
 • 1-6- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری    .9
 • 1-7- قلمرو تحقیق     .9
 • 1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     9
 • 1-9- مدل مفهومی تحقیق   .10
 • 1-10- تعاریف عملیاتی واژه­ها  10
 •  
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق
 •  
 • بخش اول: ‌مفاهیم، تعاریف و کارکردهای چابکی سازمانی
 • 2-1- مفهوم چابکی    ..13
 • 2-2- سیر ظهور و پیدایش مفهوم چابکی    16
 • 2-3- ویژگی­های سازمان چابک      18
 • 2-4- جایگاه و موقعیت چالاک      ..20
 • 2-5- ‌ابعاد چابکی     20
 • 2-6- مدل­های چابکی سازمانی      .21
 • 2-7-‌ ارزیابی عملکرد   ….34
 • 2-8- مدل­های پیشنهادی چابکی     ..35
 • 2-9- ‌ویژگی­های کارکنان چابک     ….40
 • 2-10- نقش فعالیت­های منابع انسانی در چابکی سازمانی  .41
 • 2-11- مدل جامع نقش مدیریت منابع انسانی در چابکی سازمانی    46
 • 2-12- ‌مقایسه چابکی و انعطاف­پذیری     47
 • 2-13- شاخص چابکی به عنوان نماد پیچیدگی سیستم سازمانی    .48
 • 2-14- قابلیت­های چابکی در سازمان     ..49
 • 2-15- ‌بهبود قابلیت­های چابکی در سازمان …    .50
 • 2-16- مدل بهبود قابلیت­های چابکی(فردوس و دی میر 1990)    .50
 • 2-17- مضامین کلیدی در مفهوم چابکی    51
 • 2-18-‌ قابلیت تجدید ساختار  .53
 • 2-19- ‌سازمان دانش محور   54
 • 2-20- ‌نقش فن­آوری اینترنت در چابکی سازمانی   ….54
 •  
 • بخش دوم: مفاهیم رضایت شغلی
 • 2-2-1- تعریف شغل    …60
 • 2-2-2- تعریف رضایت شغلی  .60
 • 2-2-3- مفهوم رضایت شغلی  ..61
 • 2-2-4- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی     …62
 • 2-2-5- عوامل انتخاب شغل  …64
 • 2-2-6- عوامل رضایت شغلی  ..66
 • 2-2-7- آثار وجود رضایت شغلی      ..68
 • 2-2-8- روش­های ارزیابی رضایت شغلی    ..69
 • 2-2-9- ‌تعاریف و نظریه­های رضایت شغلی از دیدگاه صاحبنظران     .73
 • بخش سوم: پیشینه تحقیق
 • الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    ….84
 • ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور     .87
 •  
 •  
 • بخش چهارم: چارچوب نظری تحقیق
 • سرعت و تأثیر آن بر رضایت شغلی       .90
 • پاسخگویی و تأثیر آن بر رضایت شغلی     ….90
 • شایستگی و تأثیر آن بر رضایت شغلی     ..90
 • انعطاف­پذیری و تأثیر آن بر رضایت شغلی    91
 •  
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 •  
 • 3-1- مقدمه     …93
 • 3-2- روش شناسی تحقیق   .93
 • 3-3- متغیرهای تحقیق   94
 • 3-4- روش جمع آوری داده­ها  94
 • 3-5- ابزار اندازه­گیری تحقیق  .95
 • 3-6- اعتبار و پایایی ابزار تحقیق     ….96
 • 3-7- جامع آماری     97
 • 3-8- نمونه و روش نمونه گیری      98
 • 3-9- قلمرو تحقیق    …99
 • 3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      99
 •  
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­ها
 • 4-1- مقدمه     103
 • 4-2- آمار توصیفی    ….103
 • 4-2-1- سن     …103
 • 4-2-2- جنسیت     ..104
 • 4-2-3- وضعیت تأهل    .105
 • 4-2-4- تعداد افراد خانوار   106
 • 4-2-5- سطح تحصیلات   ..107
 • 4-2-6- میزان درآمد   .108
 • 4-2-7- سابقه کاری   ..109
 • 4-2-8- نوع استخدام   .110
 • 4-3- آمار استنباطی    .111
 • 4-3-1- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع قم ..113
 • 4-3-1- آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضرایب همبستگی    .114
 • 4-3-1-1- آزمون فرضیات تحقیق اصلی با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن …114
 • 4-3-1-2- آزمون یافته­های جانبی تحقیق    ..118
 • 4-3-1-2-2- تأثیر جنسی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع قم بر رضایت شغلی آنان      ….118
 • 4-3-1-2-3- ‌تأثیر سطح تحصیلات     .119
 • 4-3-1-2-4- تأثیر میزان درآمد     .119
 • 4-3-1-2-5- تأثیر سابقه کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع قم بر رضایت شغلی      .120
 • 4-3-1-2-3- تأثیر نوع استخدام کارکنان    …121
 • 4-3-1-3- ‌تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام    ..122
 •  
 • فصل پنجم: خلاصه نتیجه­گیری و پیشنهادها
 •  
 • 5-1- مقدمه     134
 • 5-2- خلاصه    ….134
 • 5-3- نتیجه­گیری    …136
 • 5-4- بحث     …142
 • 5-5- پیشنهادهای اجرایی  ….143
 • 5-6- ‌پیشنهادها برای تحقیقات آتی      144
 • 5-7- محدودیت­های تحقیق  .144
 •  
 • فهرست منابع
 •     
عنوان : پایان نامه تأثیر چابکی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع قم
تعداد صفحات: 155 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


نُه × = 54