بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه شاخص های بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر روش تلفیقی ANP-BSC
پایان نامه شاخص های بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر روش تلفیقی ANP-BSC

پایان نامه شاخص های بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر روش تلفیقی ANP-BSC

شرح مختصر:

     با عنایت به رویکرد توسعه آن هم از نوع توسعه پایدار در سند چشم­انداز کشورها و به تبع آن نهادها و سازمان­های سازمان­های فعال  امروزه نوشتجات مدیریت اصولا دو راهکار اصلي را براي توسعه ارائه می­دهند: 1-  افزايش منابع توليد شامل نيروي کار و سرمايه و 2- افزايش بهره­وري يا بهره­برداري از عوامل توليد موجود که از طريق بهبود مديريت حاصل مي­گردد. هر چقدر سهم رشد بهره­وري در رشد توليد  بيشتر باشد اقتصاد توسعه يافته­تر محسوب می­گردد. وضعيت بهره­وري در بخش نفت و گاز ايران  آخرين  رتبه را در بين بخش­هاي اقتصادي ايران به خود اختصاص داده است. بخش نفت و گاز طي دوره 1375 تا 1386 سالانه 3/1درصد رشد داشته در حالي­که شاخص بهره وري عوامل کل (TFP[1]) طي همان دوره  سالانه  3/2 درصد کاهش يافته است و لذا نه تنها باعث افزايش توليد نشده بلکه باعث کاهش درآمد و ارزش افزوده شده است. بخشي از اين عملکرد به اين دليل است که دوره مذکور دوره  سرمايه­گذاري و افزايش ظرفيت توليد در صنعت نفت ايران بوده وليکن اين دليل کافي براي غفلت از بهره­وري نمي­باشد. همانطور که در نگاره شماره (1) مشاهده مي­شود شرکت­هاي توليد کننده نفت و گاز در اروپا در عين حال که سرمايه گذاري قابل توجهي را تجربه کرده­اند بهره­وري عوامل کل را نيز افزایش داده­اند.

    با عنایت به مطالب فوق در زمینه شناسایی شاخص­های بهره­وری آن­چه که در صنعت نفت و گاز مورد مشاهده است، پراکندگی مطالعات صورت گرفته است، به نحوی که بخش عمده مطالعات بهره­وری بصورت کیفی بوده و با تکیه بر اطلاعات بالادستی صنعت نفت و گاز می­باشد، و در بخش پایین دستی آن نیز مطالعات از حوزه کاربردی بسیار محدودی برخوردار است، به صورتی که بخش عمده تحقیقات صورت گرفته مبتنی بر بهره­وری بخشی است. بعبارت دیگر نگاه به بهره­وری نگاه محدود و بخشی شده است، بطور نمونه می­توان بهره­وری عوامل انسانی را در یک منطقه عملیاتی شرکت نفتی در جزیره خارک را نام برد. به تبع چنین رویکردی با توجه به اثرات کاربردی بهره­وری در حوزه مطالعات موردی مفید و اثربش بوده و نتایج دستاوردها از قابلیت تعمیم­پذیری بالایی برخوردار نمی­باشد. با توجه به کلی بودن مطالعات کلان و نگاه بخشی مطالعات خرد، آن­چه بوضوح معلوم است فقدان یک رویکردی منسجم و جامع در شناسایی و اولوی­بندی شاخص­های بهره­وری بصورت جامع می­باشد. از آنجا که شرکت بهره­برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از واحدهای ستادی و عملیاتی متعددی برخودار است که به دلیل ماهیت فعالیش دارای حوزه پراکندگی بالایی است، می­تواند جهت رفع شکاف تحقیقاتی موجود در شناسایی شاخص­های بهره­وری بصورت جامع قلمرو تحقیق مناسبی باشد. با عنایت به مطالب فوق، و جهت اشراف هر چه بیشتر به ماهیت تحقیق در شرکت زاگرس جنوبی ابتدا بر آنیم عوامل اساسی مترتب بر بهره­وری را مورد شناسایی قرار دهیم.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق… 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- عوامل مؤثر بر بهره وري.. 4
 • 1-2-1- عوامل مؤثر بر بهرهوري نيروي انساني.. 5
 • 1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 7
 • 1-4- مبانی نظری تحقیق.. 8
 • 1-5- تاریخچه شرکت… 14
 • 1-6- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 15
 • 1-7- اهداف تحقيق.. 15
 • 1-8- سؤالات و فرضیات تحقیق.. 15
 • 1-9- واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق.. 15
 • 1-10- روش شناسی تحقیق.. 16
 • 1-11- روش گردآوري داده‏ها 17
 • 1-12- قلمرو تحقيق.. 18
 • 1-13- جامعه و نمونه آماري.. 18
 • 1-14- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 18
 • 1-15- مبانی نظری روش فرایند تحلیل شبکهای.. 19
 • 1-15-1- گام اول: ساخت مدل.. 19
 • 1-15-2- گام دوم: تنظيم وابستگي هاي متقابل و انجام مقايسات زوجي.. 19
 • 1-15-3- گام سوم: تشکيل ابر ماتريس…. 20
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق… 21
 • 2-1- مقدمه. 22
 • 2-2- بهره وری.. 24
 • 2-3- تاریخچه تحقیقات داخلی و خارجی بهره وری.. 24
 • 2-3-1- مطالعات داخلی بهره وری.. 24
 • 2-3-1-1- محاسبه بهره وری شرکت ملی نفت… 24
 • 2-3-1-2- ارتقاء بهره وری از طریق بهبود فناوری.. 26
 • 2-3-1-3- رتبهبندی کارایی چاه های شرکت ملی حفاری.. 26
 • 2-3-1-4- ارزیابی شاخص های بهره وری شرکت ملی پخش فراوردههای نفت ایران.. 27
 • 2-3-1-5- سنجش بهره وری کل عوامل تولید شرکت ملی نفت… 27
 • 2-3-1-6- شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی.. 28
 • 2-3-1-7- محاسبه بهره وری شرکت نفت فلات قاره 28
 • 2-3-1-8-محاسبه بهره وری در شرکت پایانه های صادرات نفتی.. 28
 • 2-3-1-9- بررسی بهره وری زیست محیطی پیمانکاران بالادستی در صنعت نفت… 28
 • 2-3-2- مطالعات خارجی بهره وری.. 31
 • 2-3-2-1- مقایسه تطبیقی کارایی شرکتهای نفتی خصوصی و دولتی.. 31
 • 2-3-2-2- محاسبه بهره وری در خلیج مکزیک…. 31
 • 2-3-2-3- ارزیابی بهره وری میادین نفت و گاز خلیج مکزیک…. 32
 • 2-3-2-4- سنجش مدل ارزیابی بهره وری مدلاک… 32
 • 2-3-2-5- بررسی اثرات مالکیت در صنعت جهانی نفت و گاز 33
 • 2-4- پیشینه تحقیقات در زمینه بکارگیری کارت امتیازی متوازن.. 35
 • 2-4-1- تحقیقات داخلی.. 35
 • 2-4-2- تحقیقات خارجی.. 36
 • 2-4-3- كارت امتيازي متوازن ابزاري براي سازمان و مديريت… 38
 • 2-4- روش فرایند تحلیل شبکه ای.. 40
 • 2-4-1- گام اول: ساخت مدل.. 41
 • 2-4-2- گام دوم: تنظيم وابستگي هاي متقابل و انجام مقايسات زوجي.. 41
 • 2-4-3- گام سوم: تشکيل ابر ماتريس…. 41
 • 2-5- شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی.. 42
 • 2-6- خلاصه و نتيجه‌گيري.. 42
 • فصل سوم: روش تحقیق… 43
 • 3-1- مقدمه. 44
 • 3-2- روش تحقيق.. 44
 • 3-3- متغیرهای تحقیق.. 46
 • 3-4- روش شناسی انجام کار 46
 • 3-4-1- بررسی روابط ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن در شناسایی و ارزیابی شاخص های بهره وری  47
 • 3-5- روش‌هاي گردآوری داده‌ها 48
 • 3-6- ابزار گردآوری داده ها 49
 • 3-6-1- روايي و پايايي پرسشنامه. 50
 • 3-6-1-1- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه. 50
 • 3-6-1-2- تعيين پایایی پرسشنامه. 51
 • 3-7- جامعه و نمونه آماري.. 52
 • 3-7-1- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 52
 • 3-8- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات… 53
 • 3-8-2- سطح دوم مدل تحقیق همانطور که از سوال فوق قابل مشاهده است، شامل ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن میباشد. 53
 • 3-8-3- سطح سوم مدل تحقیق شامل بررسی و مقایسه شاخصهای ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن میباشد. 55
 • 3-9- خلاصه فصل سوم. 77
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری… 78
 • 4-1- مقدمه. 79
 • 4-2- آمار توصیفی.. 79
 • 4-3-تشريح يافته­هاي حاصل از اجراي مدل تحقيق.. 80
 • 4-3-1- تشکيل ماتريس مقايسات زوجي.. 81
 • 4-3-1-1- بخش اول: مقایسات زوجی وابستگی بیرونی ابعاد کارت امتیازی متوازن.. 81
 • 4-3-1-2- مقایسات زوجی وابستگی درونی ابعاد کارت امتیازی متوازن.. 81
 • 4-3-1-3- تشکيل مقايسات زوجي وابستگی بیرونی براي شاخص های ابعاد کارت امتیازی متوازن  83
 • 4-3-1-4- تشکيل مقايسات زوجي وابستگی درونی براي شاخص های ابعاد کارت امتیازی متوازن  87
 • 4-4 تشکیل ابر ماتریسها از ستونهای نرمال سازی شده 94
 • 4-4-1- تشکيل ابرماتریس ناموزون و نهایی براي  ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن.. 94
 • 4-4-2- تشکيل ابرماتریس ناموزون و نهایی براي شاخص های ابعاد کارت امتیازی متوازن.. 96
 • 4-5- اولویتبندی شاخص های بهره وری با تکیه بر سناریوهای سه گانه. 100
 • 4-6- خلاصه فصل.. 104
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 104
 • 5-1- مقدمه. 106
 • 5-2- بحث و بررسي.. 106
 • 5-2-1-  بحث وبررسي نتايج حاصل از ارزیابی ابعاد کارت امتیازی متوازن.. 106
 • 5-2-2-  بحث و بررسي نتايج حاصل از ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن.. 106
 • 5-2-3- تجزیه و تحلیل نتایج سناریوهای سه گانه اولویت بندی شاخص های بهره وری.. 107
 • 5-2-3- بحث و بررسي نتايج با واقعيت هاي موجود. 108
 • 5-3- محدوديتهاي تحقيق.. 108
 • 5-4- پيشنهادهاي تحقيق جهت ارزیابی و اولويت بندي سیستمهای مدیریت… 109
 • منابع و مآخذ
 •     
عنوان : پایان نامه شاخص های بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با تکیه بر روش تلفیقی ANP-BSC
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 5 = یازده