بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه عوامل موفقیت شش سیگما در شرکتهای گاز
پایان نامه عوامل موفقیت شش سیگما در شرکتهای گاز

پایان نامه عوامل موفقیت شش سیگما در شرکتهای گاز

شرح مختصر:

مدیریت کیفیت طی چند دهه اخیر (از نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز) با ارائه تفکر بهبود برپایه حرکت به سمت نقص صفر، دنیای کسب و کار و ارایه خدمت را متحول کرده است. بطوریکه کمتر سازمانی را می توان یافت که دغدغه بهبود کیفیت ارائه خدمت را نداشته باشد شرکت موتورولا در اواخر دهه هشتاد یک نوع مهندسی مجدّد  در مدیریت جامع کیفیت به کار گرفت که در نهایت منجر به طرح روش شش سیگما  گردید. ایده و فکر اولیه این روش به بیل اسمیت  مهندس ارشد کیفیت و قابلیت اطمینان شرکت موتورولا نسبت داده شده است. وی با مشاهده افزایش نرخ خطا در نتیجه افزایش تنوع و پیچیدگی محصولات و نیز اضافه شدن تعداد قطعات آنها به ناکارآمد بودن سطوح کیفیت موجود پی برد و با تلفیق مفاهیم اطمینان و فنونهای مهندسی کیفیت ایده اولیه تئوری شش سیگما را در حضور باب گالوین  مدیر عامل شرکت موتورولا مطرح نمود و او را ترغیب کرد تا تئوری شش سیگما را گسترش دهد. این برنامه در سال 1987 بصورت رسمی در شرکت معرفی و رسیدن به سطح کیفیت شش سیگما (در برابر سطوح پائین تر سیگما) به عنوان یک هدف راهبردی7 ساله تعیین شد. بیل اسمیت اکنون به پدر شش سیگما شهرت یافته است(ایسیکس[1] ، 1987).

در سال های اخیر، میل روز افزونی به استفاده از فنون شش سیگما پدید آمده است و بسیاری از سازمان های پیشرو نظیر موتورولا، جنرال الکتریک و کداک به خوبی آن را تجربه کرد ه­اند. شش سیگما یک سیستم جامع و انعطاف­پذیر برای دستیابی، حفظ و حداکثر کردن موفقیت سازمان است که اگر به طور منطقی به کار گرفته شود، سبب ارتقای عملکرد فرایندها خواهد شد. مرور تحقیقات وسیع انجا مشده در حوز هی شش سیگما نشان می دهد که بسیاری از محققان، برنامه های شش سیگما را مورد کنکاش قرار داده و اغلب تمرکز آنها بر شناسایی شش سیگما بوده و عوامل کلیدی موفقیت است(آنتونی و همکاران،2002). اما کمبود تحقیقات آکادمیکی دقیق در موضوعاتی نظیر نقش و تأثیر شش سیگما بر توسعه تئوری مدیریت کیفیت، بررسی ارتباط بین عناصر کلیدی آن و تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی، توسط محققان مختلف عنوان شده است(گو آه  ، 2008).

فرهنگ الگویی از مفروضات مشترک است که گروه فرا می گیرد، به طوری که  مشکلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی گروه را حل می کند، و به سبب عملکرد و تأثیر مثبتش معتبر دانسته می­شود واز این جهت به مثابه روش صحیح ادراک، تفکر و احساس در خصوص آن مشکلات گروه، به اعضای جدید آموزش و یاد داده می شود جوامع به عنوان مجموعه‌های انسانی دارای فرهنگ هایی، (شاهین، 1383) می باشند که راهنمای عمل گروهی آن ها می باشد یکی از این مجموعه های انسانی، سازمان محل اجتماع مردمی که با هم طبق  می باشد که به طور خلاصه این چنین تعریف می شود یک سازماندهی هماهنگ و مصوب کار می کنند تا هدف های سازمانی را تحقق بخشند(افجه، 1380) .سازمان ها ترتیبات اجتماعی برای کنترل عملیات رسیدن به هدف­ های جمعی و محل خلق مدیریت های آگاهانه و ترتیبات لازم برای تحقق بخشیدن هدف ها به وسیله ابزار های جمعی می باشند. لذا می توان فرهنگ سازمانی که به عنوان رفتار های غالب مجموعه ای از ارزش های کلیدی، در سازمان شناخته می شود را به این گونه تعریف کرد: باورهای راهنما، و تفاوت هایی می داند که در اعضای یک سازمان مشترک است(آسرسیچ ،2002). فرهنگ سازمانی[2] نقش به سزایی در موفقیت برنامه 6 سیگما در سازمان دارد. به عبارتی وجود فرهنگ سازمانی می­تواند عملکرد افراد را در اجرای هر چه بهتر برنامه 6 سیگما داشته باشد.بطور کلی می توان گفت، سيگما يكي از حروف الفباي يوناني و در علم آمار از شاخص هاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است؛ سيگما بيانگر آن است كه يك فرايند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره ‌ايست براي دقت فوق‌العاده در كاهش هزينه‌هاي كيفيت. استعاره‌اي كه اهميت محاسبات دقيق در فرايند توليد و ارايه خدمات را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. شش‌سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارايه خدمات كه خطاي فرايندهاي كاري به ميزان قابل توجه ای كاهش يابد؛ شش‌سيگما يك استراتژي تحول سازماني است؛ استراتژي تحولي شش‌سيگما ، سيستمي ‌است كه موجب توسعه و گسترش متدهاي مديريتي، آماري و نهايتاً حل مشكلات شده و به كمپاني امكان جهش و تحول را مي‌دهد. احراز كيفيت برتر و افزايش قابليت اعتماد در محصولات توليدشده و مونتاژ شده نيازمند چارچوبي است كه به قابليت هاي سازمان در زمينه‌هاي مديريت، كاربرد اطلاعات و تكنولوژي، يكپارچگي ببخشد؛ براي استفاده از اطلاعات، وجود يك سري ابزارهاي آماري كه بتوان بوسيله آن ها عملكرد فرايندها و توليدات را بهينه نمود، بسيار ضروري است.

فهرست مطالب

 • چکیده. 1
 • فصل اول:کلیات
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-5- سوالات تحقیق.. 8
 • 1-6- تعریف مفاهیم و واژه‌های تحقیق.. 9
 • 1-8- قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. 10
 • 1-9- سازماندهی تحقیق و چگونگی ارتباط مباحث… 11
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- شش سیگما. 13
 • 2-1-1- مفهوم شش سیگما. 13
 • 2-1-2- تاریخچه شش سیگما. 14
 • 2-1-3- حوزه های شش سیگما. 15
 • 2-1-4- رويكرد شش ‌سيگما. 15
 • 2-1-5- عناصر موثر در شش سیگما. 17
 • 2-1-6- شش ‌سيگما در ايران، ضرورت يا انتخاب.. 19
 • 2-1-7- دلايل‌ تاكيد بر رويكرد به‌ شش‌سيگما. 20
 • 2-1-8- عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شش سیگما. 20
 • 2-1-8-1- تعهد و حمایت مدیریت ارشد بر موفقیت شش سیگما. 21
 • 2-1-8-2- وضعیت عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه های شش سیگما در صنایع مجری.. 23
 • 2-1-8-3- پیوند شش سیگما با مدیریت منابع انسانی.. 24
 • 2-1-8-4- پیوند آموزش با شش سیگما. 24
 • 2-1-8-5- پیوند شش سیگما با مشتري.. 25
 • 2-1-8-6- پیوند شش سیگما با استراتژي سازمان.. 26
 • 2-1-8-7- پیوند شش سیگما با تأمین کنندگان.. 26
 • 2-1-8-8- پیوند شش سیگما با اولویت بندي و انتخاب پروژه. 27
 • 2-1-8-9- پیوند شش سیگما با فهم و به کارگیري متدولوژي و ابزارها. 27
 • 2-1-8-10- پیوند شش سیگما با تغییرات فرهنگی.. 28
 • 2-1-8-11- پیوند شش سیگما با مدیریت فرایند.. 28
 • 2-2- فرهنگ سازمانی.. 29
 • 2-2-1- مفهوم فرهنگ سازماني.. 30
 • 2-2-2- سير تكاملي مطالعات فرهنگ سازماني.. 34
 • 2-2-3- اجزا فرهنگ سازمانی.. 36
 • 2-2-4- سطوح فرهنگ سازماني.. 40
 • 2-2-5- پايه ريزي فرهنگ و عوامل تثبيت آن.. 41
 • 2-2-6- قدرت فرهنگ سازماني.. 43
 • 2-2-7- مديريت فرهنگ… 44
 • 2-2-8- شرايط لازم براي تغيير فرهنگ سازماني.. 45
 • 2-2-9- دیدگاه‌های فرهنگ سازماني.. 46
 • 2-2-10- مدل‌های فرهنگ سازماني.. 47
 • 2-2-10-1- مدل هافستد.. 47
 • 2-2-10-2- مدل كوئين.. 49
 • 2-2-10-3- مدل براون.. 50
 • 2-2-10-4- الگوي رابينز. 51
 • 2-2-10-5- مدل دشپند.. 52
 • 2-2-10-6- مدل ساكس بي.. 53
 • 2-2-10-7- مدل دنيسون.. 55
 • 2-3- مروری بر مطالعات گذشته. 60
 • 2-3-1- مطالعات داخلی.. 60
 • 2-3-2- مطالعات خارجی.. 61
 • 2-4- چهارچوب نظری.. 62
 • 2-5- فرضیات تحقیق.. 62
 • 2-5-1- فرضیات اصلي.. 62
 • 2-5-2- فرضیات فرعی.. 62
 • 2-6- مدل مفهومی.. 63
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 65
 • 3-2- مراحل و روند تحقیق.. 66
 • 3-3- روش تحقيق.. 66
 • 3-4- جامعه آماری و نمونه گیری.. 67
 • 3-5- روش گردآوری اطلاعات.. 68
 • 3-5-1- مطالعات کتابخانهای.. 68
 • 3-5-2- پرسشنامه. 68
 • 3-6- روایی و پایایی.. 69
 • 3-6-1- بررسی پایایی ابزار تحقیق.. 69
 • 3-6-2- اعتبار (روایی). 70
 • 3-7- تحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه. 73
 • 3-8- ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 74
 • 3-9- روش‌ها و فنون آماري مورد استفاده در پژوهش… 74
 • 3-10- جمع بندی و خلاصه فصل سوم. 74
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه. 76
 • 4-2- تجزیه و تحلیل متغیرهای جمعیت‌شناختی پژوهش به کمک آمار توصیفی.. 77
 • 4-2-1- جنسیت… 77
 • 4-2-2- وضعیت سنی.. 78
 • 4-2-3- سطح تحصیلات.. 79
 • 4-2-4- سابقه کاری.. 80
 • 4-3- یافته های استنباطی.. 81
 • 4-3-1- بررسی فرضیه ها. 81
 • 4-4- تحلیل چند متغیره. 86
 • 4-5- جمع بندي و خلاصه فصل چهارم. 87
 • فصل پنجم :بحث و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 89
 • 5-2- یافته ها. 89
 • 5-3- نتایج فرضیات.. 91
 • 5-4- پیشنهادهاي.. 95
 • 5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 97
 • 5-6- پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آینده. 98
 • 5-7- جمع بندی و خلاصه فصل پنجم.. 98
 • منابع.. 99
 • پيوست‌ها
عنوان : پایان نامه عوامل موفقیت شش سیگما در شرکتهای گاز
تعداد صفحات: 118 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


شش + 3 =