بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه عوامل کاهش انگیزه فرهنگیان در انجام وظایف خود
پایان نامه عوامل کاهش انگیزه فرهنگیان در انجام وظایف خود

پایان نامه عوامل کاهش انگیزه فرهنگیان در انجام وظایف خود

شرح مختصر:

انگيزش يک اصطلاح کلي است که بعضي اوقات به نيازها، خواسته ها، تمايلات، يا قواي دروني افراد اطلاق مي شود. انگيزه را چرايي رفتار گويند. به ديگر سخن هيچ رفتاري را فرد انجام نمي دهد که انگيزه اي يا نيازي محرک آن نباشد. انگيزش انسان اعم از خودآگاه يا ناخودآگاه ناشي از نيازهاي اوست. بنا به اين اوصاف، اثربخش بودن فعاليت هاي مديريت به تمايلات افراد درون سازمان در انجام وظايف محوله بستگي دارد. از سوي ديگر همه رفتارهاي افراد هدف دار  است. .(ماهنامه تدبیر، ش 129 )

 به دیگر سخن مشاهده شده که در بین فرهنگیان شهرستان رستم  آن شور و نشاط و جنب وجوش و انگیزه ای که قبلا وجود داشت رو به کاستی نهاده است .هدف این بود آیا دلیل و عامل خاصی وجود دارد که باعث این کاهش انگیزه شده یا نه ؟ وبررسی این موضوع ما را  وادار به انجام این تحقیق کرد . 

هر يك از سازمان هاي اجتماعي، هدفها و خدمات و كاركردهايي دارند كه بدين وسيله اجتماع بشري را به چرخش در مي‌آورند. هدف اصلي هر سازمان، كسب سود و به حداكثر رساندن آن است. و اين كار بايد با اثر بخشي توام باشد. هدف اصلي تر در سازمانها در زمينه اثر بخشي فعاليتهاي رفاهي جامع، از جمله تامين نيازها و خدمات رساني به مردم و عدالت اجتماعي است. يكي از مسئوليتهاي هر نهاد اجتماعي ميل به اهدافي است كه علت وجودي هر نهاد را شكل مي‌دهد. تحقق اهداف سازمان در گرو همكاري و هماهنگي تمامي‌عوامل است كه تعامل نظام مند آنها با يكديگر بوجود سازمان معنا مي‌بخشد.

نيروي انساني، بزرگترين سرمايه هر سازمان و هر كشوري مي‌باشد و عامل اصلي موفقيت و پيشرفت است. اغلب گفته مي‌شود كه كارمند خوشحال يك كامند كارا است و يك كارمند خوشحال بايستي با شغلش ارضاء شود. نيروي انساني به اسكلت سازماني روح مي‌بخشد و چرخه آن را به حركت در مي‌آورد و تعيين ميكند كه فرايند كل مجموعه چگونه جهت بگيرد Badri. 2011) . )

در اين ميان، نقش يك عامل برجسته از ساير عوامل و آن نيروي انساني در تمام سطح سازمان است كه بايد به آن بعنوان يك عامل ذي شعور و داراي نيازهاي مادي و معنوي اهداف فردي، توقعات گروهي بين از ساير عوامل توجه شود. از آنجا كه كارايي نيروي انساني هميشه براساس محاسبات اقتصادي قابل پيش بيني نيست و عوامل متعدد ديگري كه برخواسته از نيازهاي برتر انسان در ابعاد اجتماعي و خوديابي است، در اين زمينه موثر است. لذا ازميان پديده ها و عوامل مختلفي كه بر بازده شغلي و سطح كارايي فرد در سازمان تاثير گذار است، انگيزه شغلي را انتخاب نموده ايم كه اهميت و حساسيت خاصي دارد. چرا كه اگر در سازمان، انگيزه و رضايت شغلي انسان مقدم بر هدفهاي ديگر نباشد آن سازمان محكوم به نابودي است.( 2009،Kalbroses)

انگيزه تاثير متقابل روي فردو سازمان دارد. از يك طرف، فرد همراه با خواسته ها و آرزوهايي به سازمان مي‌پيوندد و هماهنگي و همسويي اين دو در فرد ايجاد انگيزه مي‌نمايد و اين انگيزه شغلي خود باعث نوآوري و خلاقيت در كار و افزايش تعهد و بازده فردي مي‌شود. و از طرف ديگر طي فرايند كسب انگيزه كاري افراد، سازمان داراي پويايي گشته و به اهداف خود نزديك مي‌شود.

نيازهاي انسان ريشه انگيزه را به وجود مي‌آورد. وقتي نيازهاي كارمند در محيط مشخص شد بصورت خواست ظاهر مي‌شود. و وقتي نياز به خواست تبديل شد ايجاد انگيزش مي‌كند . جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیش تر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاش های اساسی تری مبذول داشت. چراکه وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید، ناخودآگاه مسئولیت خویش را بادقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد.(ماهنامه تدبیر، ش 129 )

يكي از متغيرهاي بسيار مهمي‌كه بر انگيزش كاركنان اثر گذار است. سبك مديريت و رهبري سازماني است كه آن خود نيز به نوعي، متجلي ديدگاه مدير نسبت به انسان و كار مي‌باشد، اگر اين سبك مناسب و به مقتضاي شرايط انتخاب شده باشد مي‌تواند بر انگيزنده انگيزش در سازمان باشد و آن نيز مي‌تواند سبب هم سويي اهداف كاركنان با اهداف سازمان شده و در نهايت منجر به موفقيت سازمان گردد. در حقيقت توفيق در امر مديريت در گرو شناخت صحيح از منابع انساني و برقراري روابط مناسب با  آنها و ترغيب آنان به كوششي در جهت دستيابي به اهداف سازمانها است مواردي كه تقويت كننده روحيه و انگيزه و علاقمندي كاركنان به كار و محيط كاري باشند مانند ايجاد امنيت شغلي،تامين زندگي در زمان، دوران پيري و از كار افتادگي، رضايت از شغل و موارد مشابه ديگر.نيازهاي انسان ريشه انگيزه را به وجود مي‌آورد. وقتي نيازهاي كارمند در محيط مشخص شد بصورت خواست ظاهر مي‌شود. و وقتي نياز به خواست تبديل شد ايجاد انگيزش مي‌كند.

محور هر راهبرد و سياست سازماني و هرگونه بهره گيري از منابع، افراد سازمان هستند. موفقيت يا شكست يك سازمان بستگي كامل به چگونگي جذب و نگهداري منابع انساني آن دارد.(2010، Koobgrab)

از نظر مدیریت نیروی انسانی راضی و با انگیزه باعث افزایش بهره وری و سود آوری هرسازمانی خواهد شد و کارمندان  راضي، شادابي و مسرت را از سازمان به خانه و جامعه منتقل مي‌كنند .

يكي از وظايف مهمي كه مديران منابع انساني جهت اداره كاركنان با آن مواجه مي­باشند طرح برقراري نظام جبران خدمات كارا است. اين نظام كه به منظورهاي متفاوتي طراحي مي­­­­ ­­­­­­­­گردد، هدف عمده اش ارائه حقوق و دستمزد منصفانه، تعادل در پرداخت ها، مزايا و پاداش براي همه كاركنان در يك بازار رقابتي است، به گونه اي كه سازمان را در نگهداري نيروهاي موثر خود موفق نشان دهد

فهرست مطالب

 • چکیده : 1
 •  
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1-مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله : 4
 • 3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6
 • 4-1- اهداف.. 7
 • 1-5 -فرضیه ها 7
 • 1-6- سوالات تحقیق: 8
 • 1-7-تعريف متغیرها : 8
 • 1-8-قلمرو تحقیق.. 10
 •  
 • فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق
 • 2-1- مقدمه: 12
 • 2-2-انگیزش شغلی.. 12
 • 2-3-واژه انگيزش… 13
 • 2-4-مفهوم انگیزش: 13
 • 2-5-ماهیت انگیزش: 14
 • 2-6- اهمیت انگیزش: 15
 • 2-7- بررسی عوامل انگیزشی: 15
 • 2-7-1 عوامل انگیزشی ناشی از فرد : 15
 • 2-7-2- عوامل انگیزشی ناشی از محیط شغل: 15
 • 2-7-3- عوامل انگیزشی ناشی از محیط کار: 16
 • 2-8- نقش محرکهاي مادي در ایجاد انگیزش: 17
 • 2-8-1- پول به عنوان یک عامل برانگیزنده: 17
 • 2-8-2- حقوق به عنوان نشان وضعیت: 18
 • 2-9- نظریه‌های انگیزشی: 19
 • 2-9-1- نظریه سلسله مراتب نیازها 19
 • 2-9-2- نظریه xو y گلدس مک کریگور: 20
 • 2-9-3- نظریه انگیزش موفقیت: 21
 • 2-9-4- نظریه الدرفر  : 21
 • 2-9-5- نظریه دو عاملی هرزبرگ: 21
 • 2-9-6- نظریه عوامل انگیزشی – بهداشتی : 22
 • 2-9-7- نظریه نیازهاي سه گانه مک کلند : 23
 • 2-10- ریشه یابی علل مشکلات عدم وجود انگیزش صحیح نیروی کار: 24
 • 2-11- انگيزه 25
 • 2-11-1- ماهيت انگيزه پيشرفت.. 25
 • 2-11-2- نظريه نياز به پيشرفت : 25
 • 2-11-3-  نظريه نياز هنري موري : 26
 • 2-12- اصطلاح انگيزش… 28
 • 2-13- مفهوم فرهنگ و ويژگي هاي آن : 30
 • 2-13-1- فرهنگ سازمانی و انگيزش: 31
 • 2-13-2- فرهنگ سازمانی : 32
 • 2-13-3- شاخص های فرهنگ سازمانی : 33
 • 2-13-4- كار كردهاي فرهنگ سازماني.. 35
 • 2-13-5- عوامل انگيزشي و فرهنگ سازمانی : 36
 • 2-13-6- تاريخچه فرهنگ اسلامي : 39
 • 2-13-7- تعریف فرهنگ اسلامی : 40
 • 2-13-8- ويژگي هاي فرهنگ : 40
 • 2-13-9- منابع فرهنگ : 41
 • 2-14-ادبيات تحقيق: 41
 • 2-14-1-تحقيقات انجام شده در داخل ايران. 41
 •  
 • فصل سوم: روش شناسي تحقیق
 • 3-1- مقدمه : 49
 • 3-2- روش پژوهش: 49
 • 3-3- جامعه آماری.. 49
 • 3-4- محاسبه حجم نمونه. 49
 • 3-5- روش نمونه گیری.. 50
 • 3-6- ابزار تحقیق.. 51
 • 3-7- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 51
 • 3-7-1- روایی (اعتبار) پرسش نامه. 51
 • 3-7-2-پایایی (اعتماد)پرسش نامه. 52
 • 3-7-3- روش جمع آوری اطلاعات.. 52
 • 3-7-4- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها 53
 • 3-7-4-1- آمار توصیفی.. 53
 • 3-7-4-2- آمار استنباطی.. 53
 •  
 • فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
 • 4-1- مقدمه : 55
 • 4-1-1- يافته هاي توصيفي.. 55
 • 4-1-2- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش… 55
 • 4-1-2-1- فرضيه اول. 60
 • 4-1-2-2- فرضيه دوم. 61
 • 4-1-2-3- فرضيه سوم. 63
 • 4-1-2-4- فرضيه چهارم. 65
 •  
 • فصل پنجم: نتيجه گيري و پیشنهادها
 • 5-1-مقدمه. 67
 • 5-2-نتيجه گيري.. 67
 • 5-2-1-نتيجه گيري براساس جداول توصيفي.. 67
 • 5-2-2-نتيجه گيري براساس جداول تحليلي.. 68
 • 5-3-پيشنهادات.. 76
 • 5-3-1-پيشنهادات كاربردي.. 76
 • 5-3-2-پيشنهادات پژوهشي.. 77
 • 5-4-محدوديت هاي تحقيق: 78
 • منابع و مأخذ 
عنوان : پایان نامه عوامل کاهش انگیزه فرهنگیان در انجام وظایف خود
تعداد صفحات: 92 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ یک = 4