بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه تأثير چراي دام برخصوصيات خاكهاي اراضي جنگلي
دانلود پایان نامه تأثير چراي دام برخصوصيات خاكهاي اراضي جنگلي

دانلود پایان نامه تأثير چراي دام برخصوصيات خاكهاي اراضي جنگلي

شرح مختصر

خاك تركيب پيچيده از مواد بيوژئوشيميايي است كه گياهان در آن امكان رشد و نمو مي يابند. در واقع می توان گفت که خاک مفهوم پیچیده ای از فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است که در مقیاس زمانی رخ می دهد.مجموعه عوامل تعیین کننده ای که فرآیندهای تشکیل خاک را کنترل می کنند، شامل: اقلیم، ارگانیسم ها، عوارض توپوگرافی، عناصر مادری و زمان هستند [Rhoades, 1997]. البته به عوامل فوق می توان عوامل انسانی از قبیل کشاورزی و آلودگی خاک را اضافه کرد [Jenny, 1980]. ويژگي هاي ساختماني و بيولوژيكي خاك، آن را از موادي كه معمولاً از آن مشتق مي شوند، متمايز مي کند. علاوه بر این، خاكها سيستم هاي اكولوژيكي فعالي هستند كه وظيفه نگهداري گياهان را به عهده داشته و تأمين كننده آب و مواد غذايي براي گياهان مي باشند. از سوي ديگر هواي لازم براي نگهداري و رشد انبوه ميكروارگانيسم هايي كه در چرخه عناصر حياتي دخالت دارند، به وسيله خاك تأمين مي شود. بنابراين شناخت خاك و توجه درست به آن براي آسايش بشر امري ضروري است [حق نيا، 1375]. خاک با فراهم کردن آب و مواد غذایی مورد نیاز گیاهان سبب توسعه و رشد آنها می گردد، به همین دلیل خاک به عنوان بخش مهمی از اکوسیستم، نقش مهمی در توسعه پوشش گیاهی دارد.

منابع خاك به طور مکانی و زمانی تغيير مي كنند. بيشتر خصوصيات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي خاك كه تغيير مي كنند، تحت تأثير متغيرهاي زيست محيطي از قبيل اقليم، انسان، حيوانات، ميكروارگانيسم ها يا گياهان مي باشند. بنابراين تشخيص سلامت خاك معمولاً با ملاحظه تغييرات خاص يا مسائلي كه ممكن است ناشي از تأثير متقابل آنها باشد صورت مي گيرد. اين مسئله همچنين براي داشتن مناطقي با شرايط بكر به عنوان مناطق كنترل، كه قابل مقايسه و تباين با نتايجي كه ممکن است به علت تخريب به وجود آمده باشند، مهم مي باشد [Doran and Parkin, 1994].

ویژگی های چون نوع بافت، درصد مواد آلی، ساختمان خاک، تهویه خاک، میزان شوری، pH خاک، میزان عناصر غذایی موجود در خاک، قابلیت جذب آنها و نسبت آنها به یکدیگر بر تغذیه و رشد و نمو گیاه اثر می گذارند. بر اساس موضوعات ذکر شده، جهت مطالعه آن دسته از ویژگی های خاک که در ارتباط با پوشش های گیاهی مطرح می باشند، می بایست در ارتباط با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و در موارد خاص مکانیکی آن پرداخت. در این مطالعه با توجه به اهداف آن، مهم ترین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی خاک به شرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته اند:

  فهرست

 • فصل اول: مقدمه و کلیات
 • 1- 1 مقدمه
 • 1-2- کلیات
 • 1-2-1- خاک
 • 1- 2- 1- 1- خصوصیات فیزیکی
 • 1- 2- 1- 1- 1- بافت خاک
 • 1- 2- 1- 1- 2- جرم مخصوص ظاهری
 • 1- 2- 1- 1- 2- جرم مخصوص حقیقی
 • 1- 2- 1- 1- 3- درصد رطوبت اشباع
 • 1- 2- 1- 2- خصوصیات شیمیایی
 • 1- 2- 1- 2- 1- مواد آلی
 • 1- 2- 1- 2- 2- نیتروژن
 • 1- 2- 1- 2- 3- فسفر
 • 1- 2- 1- 2- 4- پتاسیم
 • 1- 2- 1- 2- 5- کلسیم
 • 1- 2- 1- 2- 6- منیزیم
 • 1- 2- 1- 2- 7- آهک
 • 1- 2- 1- 2- 8- اسیدیته( pH)
 • 1- 2- 1- 2- 9- شوری (EC)
 • 1- 2- 1- 3- خصوصیات مکانیکی
 • 1- 2- 1- 3- 1- تراکم (فشردگی) خاک
 • 1- 2- 1- 3- 2- رطوبت خاک
 • 1- 2- 1- 3- 3- وزن مخصوص تر (ظاهری)
 • 1- 2- 1- 3- 4- وزن مخصوص خشک
 • 1-3- مرور منابع
 • 1-3- 1- بررسی خصوصیات خاکی جنگل­های زاگرس
 • 1-3- 2- بررسی تأثیر چرام دام بر روی خصوصیات خاک
 • 1-3- 3- تأثیر درختان و نتایج قطع و برداشت آنها بر روی خصوصیات خاک

فصل دوم: مواد و روشها

 • 2- 1- مواد
 • 2- 1- 1- منطقه مورد مطالعه
 • 2- 1- 1- 1- سیمای کلی مناطق مورد مطالعه
 • 2- 1- 1- 2- اطلاعات هواشناسی
 • 2- 1- 1- 3- اطلاعات زمين شناسي
 • 2- 1- 1- 4- نقشه هیپسومتری:
 • 2- 1- 1- 5- نقشه شیب:
 • 2- 1- 1- 6- نقشه جهت های جغرافیایی:
 • 2- 2- روشها
 • 2- 2- 1- اصول انتخاب مناطق بکر (کمتر دست خورده) و دست خورده
 • 2- 2- 2- روش نمونه برداری
 • 2- 2- 2- 1- روش نمونه برداری پوشش درختی
 • 2- 2- 2- 2- روش نمونه برداری خاک
 • 2- 2- 3- روش های اندازه گیری خصوصیات خاک       
 • 2- 2- 3- 1- خصوصیات فیزیکی:
 • 2- 2- 3- 1- 1- بافت خاک
 • 2- 2- 3- 1- 2- جرم مخصوص ظاهری
 • 2- 2- 3- 1- 3- جرم مخصوص حقیقی
 • 2- 2- 3- 1- 4- درصد رطوبت اشباع
 • 2- 2- 3- 2- خصوصیات شیمیایی
 • 2- 2- 3-2- 1- کربن و مواد آلی
 • 2- 2- 3-2- 2- نیتروژن کل و نسبت کربن به نیتروژن
 • 2- 2- 3-2- 3- فسفرقابل جذب
 • 2- 2- 3-2- 4- پتاسیم قابل تبادل
 • 2- 2- 3-2- 5- کلسیم و منیزیم
 • 2- 2- 3-2- 6- آهک
 • 2- 2- 3-2- 7- اسیدیته (pH)
 • 2- 2- 3-2- 8- شوری(EC)
 • 2- 2- 3- 3- خصوصیات مکانیکی
 • 2- 2- 3- 3- 1- رطوبت خاک
 • 2- 2- 3- 3- 2- وزن مخصوص تر(ظاهری)
 • 2- 2- 3- 3- 3- وزن مخصوص خشک
 • 2- 2- 4- روش تجزیه و تحلیل داده ها

 فصل سوم: نتایج

 • 3- 1- خصوصیات خاکی
 • 3- 1- 1- خصوصیات فیزیکی
 • 3- 1- 2- خصوصیات شیمیایی
 • 3- 1- 3- خصوصیات مکانیکی
 • 3- 2- پوشش درختی
 • 3- 3- نتایج همبستگی پیرسون بین خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و عوامل پوشش درختی
 • 4-2- نتیجه گیری:
 • 4-3- پیشنهادها:

 فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

 • 4- 1- 1- خصوصیات خاکی
 • 4- 1- 1- 1- خصوصیات فیزیکی
 • 4- 1- 1- 2- خصوصیات شیمیایی
 • 4- 1- 1- 3- خصوصیات مکانیکی
 • 4- 1- 2- عوامل پوشش درختی
 • 4- 1- 3- نتایج همبستگی پیرسون
 • 4- 1- 3- 1- نتایج همبستگی پیرسون در منطقه بکر (کمتر دست خورده)
 • 4- 1- 3- 2- نتایج همبستگی پیرسون در منطقه دست خورده
 • فهرست منابع
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثير چراي دام برخصوصيات خاكهاي اراضي جنگلي
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 121 صفحه
 • قیمت: 49000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ ابی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کند

توجه ، توجه : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× سه = 6