بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » سمینار » رشته مهندسی محیط زیست

رشته مهندسی محیط زیست

دانلود سمینار ارزیابی و تحلیل هزینه های خارجی (هزینه های اجتماعی) در نیروگاههای برقی

 شرح مختصر : موضوع آلودگي و حفاظت از محيط زيست يك مسئلة جهاني است، كه امروزه حتي در امور سياسي كشورها هم وارد شده است. تمام كشورها از كشورهاي صنعتي و پيشرفته گرفته، تا كشورهاي در حال توسعه، همه بايد در امر كنترل آلودگي سهيم باشند، چرا كه آلودگي يك اثر جانبي سيال است و از يك مكان به مكان ... بیشتر بخوانید »