بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی جایگاه اخلاقی، روانی و تربیت دینی در آموزش فلسفه به کودکان
دانلود پایان نامه بررسی جایگاه اخلاقی، روانی و تربیت دینی در آموزش فلسفه به کودکان

دانلود پایان نامه بررسی جایگاه اخلاقی، روانی و تربیت دینی در آموزش فلسفه به کودکان

شرح مختصر :

بحث از مسائل خاص كودكان، حوزه­هاي تخصصي فراواني را به چالش کشانده است: پزشكي، روانشناسي، جامعه­شناسي، حقوق و فلسفه. فلسفه براي كودكان در اين ميان، نسبت به حقوق كودكان يا جامعه شناسي دوران كودكي و يا روانشناسي كودك مبهم به نظر مي رسد. اصطلاح فلسفه براي كودكان كه با كوتاه نوشت P4C از آن ياد مي شود از دههٴ 70 سدة 20 م در امريكا و سپس در اروپا رواج يافت و اخيراً نيز با ترجمۀ برخي از آثار و مقاله ها در كشور ما معرفي مي گردد.

نخستين برداشت از اين واژه، آموزش آراء و عقايد فلسفي به كودكان است. نهضتي كه در دهه هاي اخير به عنوان نگارش كتابهاي فلسفي به زبان ساده رواج يافته است. آيا مراد از فلسفه براي كودكان، بيان انديشه هاي فيلسوفان به زبان كودكان است، يعني همان ايده اي كه گاردر، در دنياي سوفي و يا برگمن در كتاب كوچك فلسفه دنبال مي كنند، فلسفه براي كودكان است؟

اينكه مراد از فلسفه براي كودكان چيست و فرايند عملياتي، روشها و سبك ها و ابزارهاي آن كدام است؛ از مسائل مهم و پر چالش در سه دههٴ اخير است. بر اساس يك اصل روش شناختي، برگرفتن ابزارهاي مناسب و اخذ روشهاي شايسته در هر فعاليتي در گرو تصور رسا و دقيقي است كه فرد از آن فعاليت دارد ( فرامرز قراملكي، 1383؛ آذري، 1382). بنابراين، جستار از ماهيت فلسفه براي كودكان به لحاظ منطقي و روش شناختي، مقدم بر جستجو از روشها و الگوهاي آن است.

پاسخ به مسألۀ چيستي و هويت فلسفه براي كودكان، به شرط آنکه اين حوزة معرفتي به تعريف غايي شناخته گردد، جهت گيري آن را نيز ترسيم مي كند. برحسب اينكه جهت گيري فلسفه براي كودكان را چه امري تلقي كنيم، روي آورد خاصي را در اين حوزۀ معرفتي اخذ خواهيم كرد. بنابراين، تنوع روي آورد در اين مقام ناشي از تنوع پاسخ به جهت گيري و اهداف فلسفه براي كودكان است. برحسب تنوع روي آورد با گوناگوني ابزار و شيوه روبرو   مي شويم.

پاسخ به مسألۀ فرايند عملياتي و روش فلسفه براي كودكان، سبك محقق را در تحقق برنامۀ فلسفه براي كودكان ترسيم مي كند. از آنجا كه در فلسفه براي كودكان روي آوردهاي مختلف وجود دارد و در هر يك از روي آوردها سبكهاي گوناگوني به وجود آمده است، پرداختن به گزارش و تحليل همۀ آنها از مجال تحقيق حاضر فراتر است. به گزارش و تحليل روي آورد منطق گرايانۀ لیپمن و مقايسة سبك وي و سبك برني فير در همين روي آورد بسنده اشاره می­شود : «فلسفه براي کودکان گرايش نوپايي است که در دهه هفتم سدة بيستم ميلادي ظهور کرد و در سي و پنج سال اخير مورد اقبال عام قرار گرفت و بسط و توسعه فراوان يافت. رايج­ترين روي­آورد در فلسفه براي کودکان، رهيافت ليپمن است. متيوليپمن را مؤسس فلسفه براي کودکان دانسته‌ا‌ند. روي آورد وي امروزه با سبکها، ابزارها و برنامه‌هاي متنوعي بکار مي رود».

اگر چه برنامه‌هاي آموزشي در فلسفه براي کودکان رواج دارند اما هنوز در عرصه پژوهش مسائل فراواني وجود دارند که محتاج مطالعات نظاممند مي‌باشد. يکي از مهمترين مسائل، در اين ميان، پرسش از هويت معرفتي آن است. اين مسئله، نسبت فلسفه براي کودکان را با ساير گرايشهاي فلسفي و نيز ديگر گستره‌هاي مورد آموزش کودکان روشن مي‌سازد. همچنين بحث از اضلاع معرفتي فلسفه براي کودکان (يعني بيان مباني، اصول، قواعد، زبان، روش و غايت آن) در گرو تعريف و بيان چيستي آن است (ناجی، 1378). جهتگيري عمدة   فلسفه براي کودکان در روي آورد رايج آن (يعني رهيافت ليپمن و پيروانش)، افزايش مهارت تفکر منطقي است.

در تاریخ پرفراز و نشیب پرورش مهارتهای فکری کودکان، فلسفه برای کودکان، جدیدترین رویکرد در این زمینه مي­باشد. بنیانگذار این ایده، ماتیو لیپمن، استاد فلسفه در دانشگاه مونت­کلیر ایالت نیوجرسی امریکا در دهه شصت میلادی است. تاکنون چیزی نزدیک به چهار دهه از عمر برنامه او می گذرد. به سبب اقبال عمومی دست­اندرکاران تعلیم و تربیت و کودکان، اکنون این برنامه به یک جنبش پرنفوذ جهانی تبدیل شده است. امروزه آموزش فلسفه به کودکان به سبک­ها و رویکرد­های متفاوتی در بسیاری از کشورهای جهان، دنبال می­شود (گاردر، 1374).

نحوه مواجهه با تاریخ اندیشه­های فلسفی در آموزش فلسفه به کودکان، متضمن دو رویکرد غالب «روش­گرایی» و «محتواگرایی» است؛ رویکرد روش­گرایی، بیشتر معطوف به برنامه لیپمن می­باشد و رویکرد محتواگرایی، در دیدگاه گاردر و طرفداران او چشمگیرتر است (باقری، 1386).

روش­گرا نامیدن نسبی یا سؤال­محور نامیدن رویکرد لیپمن به این دلیل است که تاریخ فلسفه به معنی پاسخ­های فیلسوفان به سؤال­ها و مسائل پایدار فلسفی، در مواجهه با راز و رمز جلوه­های گوناگون هستی و حقیقت، جایگاهی در رویکرد غالب او ندارد. به عبارتی دیگر، بر اساس این رویکرد در آموزش فلسفه به کودکان، عامدانه سخنی از فیلسوفان و اندیشه آنها، چه بصورت حداکثری و چه بصورت حداقلی و گزینشی، به میان نمی­آید.

فهرست مطالب

 • چکيده
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهداف تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • تعریف متغیرها و اصطلاحات تخصص تحقیق
 • کودک
 • تربیت
 • تربیت دینی
 • تربیت اخلاقی و روانی
 • فلسفه
 • فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • مقدمه
 • مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت
 • پدیده شناسی هوسرل
 • دیدگاه اشراقی سهروردي
 • تعلیم و تربیت شهودي از نظر هوسرل و اشراقی سهروردي
 • تربیت دینی
 • تعریف و مفهوم تربیت
 • عناصر تربیت
 • تربیت در اسلام
 • ویژگیهای تربیت دینی
 • تفاوت تربيت ديني و غيرديني
 • تربيت اخلاقي و روانی
 • رويكردهای تربيت اخلاقي
 • طبيعت‏گرايي، جمع‏گرايي و عينيت گرايي در اخلاق فضيلت
 • رويكرد فضيلت به تربيت اخلاقي
 • اخلاق منشي در برابر اخلاق تكليفي
 • محوريت منش اخلاقي در رويكرد فضيلت
 • موضع رويكرد فضيلت در برابر مسألة ضعف اخلاقي
 • روش‏هاي رويكرد فضيلت براي تربيت اخلاقي
 • آموزش اخلاقی، ارزشی و دینی به نوجوانان و جوانان
 • فلسفه
 • فلسفه نظری و فلسفه عملی
 • جایگاه و اهمیت تاریخ فلسفه در فلسفه­ورزی فیلسوفان
 • اهميت فلسفه براي کودکان
 • فلسفه بعنوان تجارب فلسفي
 • هگل و فلسفه او
 • دیالکتیک در فلسفه هگل
 • رسالت فلسفه از منظر هگل
 • مروری بر پیشینه تحقیق
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • مقدمه
 • روش تحقيق
 • فرآيند تحقيق
 • ابزار و روش های گردآوري داده‏ها
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
 • فصل چهارم: یافته ها، بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه
 • بررسی فرضیه ها
 • بحث
 • فلسفه به کودکان از نظر هگل
 • آموزش فلسفه و حرکت ديالکتيکي روح
 • ماهيت فلسفه براي كودكان از نظر ليپمن
 • تحليل نظرية ليپمن
 • برني فير و شيوة او در فلسفه براي كودكان
 • بررسي مقايسه اي دو سبك ليپمن و برني فر
 • فلسفه براي کودکان بمنزلة تفکر منطقي
 • نتیجه گیری کلی
 • فهرست منابع و مآخذ
 • الف: منابع فارسی
 • ب: منابع لاتین
 • عنوان پایان نامه: بررسی جایگاه اخلاقی، روانی و تربیت دینی در آموزش فلسفه به کودکان
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 150 صفحه
 • قیمت: 99000 تومان  59000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


نُه × 3 =