بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه ارائه مدل مبتنی بر تئوري بازی برای ایجاد مشارکت در زنجیره تامین الکترونیکی
پایان نامه ارائه مدل مبتنی بر تئوري بازی برای ایجاد مشارکت در زنجیره تامین الکترونیکی

پایان نامه ارائه مدل مبتنی بر تئوري بازی برای ایجاد مشارکت در زنجیره تامین الکترونیکی

شرح مختصر:a

سالیان متمادی است که زنجیره تامین به عنوان مفهومی جدید پابه عرصه مفاهیم تولید و عملیات گذشته است و مهمتر از آنکه بتواند و بخواهد کارایی، کاهش هزینه و … را بدنبال داشته باشد توانسته است بسیاری از فلسفه­های کاری و ارتباطی را که به صورت سنتی صورت می­پذیرفت را بهبود بخشد.

امروزه اغلب محققین در حوزه زنجیره تامین معتقدند که می­بایست بجای نگرش تک عنصری به هر یک از ارکان زنجیره، آنها را در یک مقیاس کلی­تر ارزیابی نمود؛ به عبارت دیگر ایشان معتقدند که می­بایست در صورت نیاز به قیاس، دو زنجیره را با هم مقایسه نمود و از قیاس تک به تک خودداری نمود. این نوع نگرش سبب شده است تا بسیاری از مفاهیم همچون همکاری در زنجیره نیاز به بررسی باشد. حال این سوال مطرح می­شود که آیا زنجیره تامین تنها مربوط به زنجیره­های صرفاً تولیدی است؟ آیا خدمات نیز می­توانند دارای زنجیره تامین باشند؟ و اگر بله، آیا زنجیره­های تامین گردشگری نیز مفهوم دارند؟

توجه به گردشگري به عنوان يكي از بخش هاي مهم و تاثيرگذار در اقتصاد جهان و كشورها به سرعت در حال گسترش است (آنتو ، 2009).

محيط بسيار رقابتي صنعت گردشگري، عوامل گردشگري، را وادار كرده است كه به دنبال راه هايي به منظور ارتقاء مزيت رقابتي خود باشند. يكي از راهبردهايي كه شركت هاي گردشگري مي توانند براي افزايش رقابتي بودنشان اتخاذ كنند، مديريت كارآمد زنجيره  تامين گردشگري[1] است.

از اوائل سال 1975 ، سازمان گردشگري جهاني سازمان ملل متحد، گزارشی درباره کانال­هاي توزيع صنعت گردشگري منتشر كرد و در آن از كانال توزيع به عنوان يكي از انواع ضروري زنجيره تأميني كه عمدتا شامل فعاليت هاي بازاريابي و توزيع در زنجيره مي باشد، نام برد.

اين اعتقاد وجود دارد كه روش هاي نجیره تامین که دیگر صنایع موفق هستند می­توانند در گردشگري هم مفيد باشند. موضوع كليدي براي تعيين مسائل زنجیره تامین كه به صنعت گردشگري مربوطند اين است كه ماهيت خاص و ويژگي هايش را در ذهن داشته باشيم. به علت تعاملات پيچيده بين ذي نفعان متعدد در صنعت گردشگري، كه همه آنها اهداف متفاوت و سيستم هاي عملياتي متفاوتي دارند، اتخاذ بهترين روش زنجیره تامین توریسم سودهاي بالقوه متعددي دارد (سانگ و همكاران، 2008).

تصميمات شركتها و عوامل دخيل در طول زنجيره تامين گردشگري با اثر گذاري مستقيم و غيرمستقيم روي يكديگر همراه است. هر يك از عوامل گردشگري مثل حلقه هاي زنجير هستند كه با پيوستن به يكديگر زنجيره تامين كل را تشكيل خواهند داد. همچنين اغلب مشاركت كنندگان شركتهايي مستقل و خودگردان هستند كه غالبا اهداف متضادي دارند. آنها با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ارايه خدمات بهتر به مشتري، قابليت ها و ظرفيت هاي خود و تصميم ديگر رقبا ، برنامه ريزي داخلي خود را انجام مي دهند. از اين رو پژوهش حاضر به بررسي سود حاصل از همكاري موجوديت هاي معرفي شده در مدل مفهومي زنجيره تامين گردشگري مي پردازد و سود حاصل از كل زنجيره تامين (در حالت مشاركت) با سود حاصل از جمع تك تك موجوديت ها (در حالت غير مشاركت ) مقايسه مي گردد، درنهايت سعي بر اين است كه بتوان از نتايج اين تحقيق در پيشنهاد ايجاد يك بازار الكترونيكي دراين زمينه بهره جست.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول  : کليات تحقيق
 •  1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسئله. 4
 • 1-3- ضرورت انجام تحقیق. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق. 9
 • 1-4-1-هدف آرمانی: 9
 • 1-4-2- هدف كلي: 10
 • 1-5- سوالات تحقیق. 10
 • 1-6- فرضيه‏هاي تحقیق. 10
 • 1-7- روش ها و ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها 11
 • 1-8- قلمرو تحقیق. 11
 • 1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 11
 • 1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق. 11
 • 1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق. 11
 • 1-9- واژگان کلیدی. 11
 • فصل دوم  : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 •  
 • 2-1- مروری بر مفاهیم. 14
 • 2-1-1- تئوری بازی و برنامهریزی چند سطحی: 14
 • 2-1-2- طبقه بندی بازیها 15
 • 2-1-2-1- متقارن-نامتقارن: 15
 • 2-1-2-2- مجموع صفر-مجموع غيرصفر: 15
 • 2-1-2-3- تصادفي-غير تصادفي: 15
 • 2-1-2-4- بازیهای باآگاهي کامل-بدون آگاهي کامل : 15
 • 2-2- نظریه بازیها چه می گوید؟ 15
 • 2-2-1- تعادل استکلبرگ.. 16
 • 2-2-2- -مقدمهای بر برنامهریزی دو سطحی (چند سطحی) و کاربرد های آن: 17
 • 2-3- بازیهای استکلبرگ.. 20
 • 2-3-1- نقطۀ تعادل کرنات- نش: 21
 • 2-3-2-مسائل عوامل اصلی: 21
 • 2-4- زنجیره تامین گردشگری: 22
 • 2-5- تحقیقات مشابه: 30
 • فصل سوم  : مدل سازی و روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 36
 • 3-2-مقدمهای بر برنامهریزی دو سطحی (چند سطحی) و کاربرد آن در جایابی تسهیلات: 37
 • 3-3- بازیهای استکلبرگ.. 40
 • 3-3-1- اقتصاد بازار: 40
 • 3-3-2- نقطۀ تعادل کرنات-نش: 41
 • 3-3-3- مسائل عوامل اصلی: 41
 • 3-4- استفاده از بازیهای استکلبرگ در تعیین عناصر تشکیل دهنده زنجیره تامین گردشگری الکترونیک: 42
 • 3-5- فرضیات و ویژگیهای مسئله مورد بررسی: 43
 • 3-6- مدلسازی ریاضی مساله: 45
 • 3-6-1- زنجیره تامین گردشگری در حالت غیرهمکارانه. 45
 • 3-6-2- مدل زنجیره تامین همکارانه الکترونیکی گردشگری. 48
 • 3-7- روش حل پیشنهادی: 50
 • 3-7-1- علت اصلی انتخاب الگوریتم ژنتیک: 50
 • 3-7-2- استفاده از الگوریتم ژنتیک پارتوی سریع. 51
 • 3-7-2-1- الگوریتم ژنتیک.. 51
 • 3-7-2-2- ایجاد جمعیت اولیه. 51
 • 3-7-2-2-1- عملکرد چرخهای: 52
 • 3-8-پرسشنامه بررسی میزان صحت عوامل: 59
 • فصل چهارم  : پياده سازي الگوريتم ژنتیک و ارايه نتايج
 • 4-1- مقدمه. 63
 • 4-2- الگوریتم ژنتیک برای مساله. 63
 • 4-3- جمعيت اوليه. 63
 • 4-4- قانون ترکيبي. 67
 • 4-5- نحوه کدنویسی: 70
 • 4-6- سناریوهای مختلف.. 70
 • 4-6-1- سناریوی اول: مقایسه بین حالت غیرهمکارانه و حالت ساده همکارانه. 71
 • 4-6-2- سناریوی دوم: مقایسه بین حالت ساده همکارانه و حالت تحریک تقاضا همکارانه. 71
 • 4-6-3-سناریوی سوم: انصاف در دریافت کمیسیون. 72
 • فصل پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی
 • 5-1- نتيجه گيري کلي. 75
 • 5-2- پيشنهادات.. 76
 • 5-3- پیشنهادات تحقیقاتی. 76
 • 5-4-پیشنهادات کاربردی. 76
 • منابع:
عنوان : پایان نامه ارائه مدل مبتنی بر تئوري بازی برای ایجاد مشارکت در زنجیره تامین الکترونیکی
تعداد صفحات: 86 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 7 = پانزده