بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و سبک های دلبستگی با علائم افسردگی و اضطراب بیماران
پایان نامه بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و سبک های دلبستگی با علائم افسردگی و اضطراب بیماران

پایان نامه بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و سبک های دلبستگی با علائم افسردگی و اضطراب بیماران

شرح مختصر:

سازمان ملل، خانواده را چنین تعربف می کند: خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفره ای اطلاق می شود که با هم زندگی می کنند؛ در آمد مشترک برای غذاو دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خون ، فرزندخواندگی یا ازدواج با هم نسبت دارند (ابراهيمي، 1395)

افسردگی بیماری بسیار شایع عصر ماست و در تمامی جهان روند روشد فزاینده دارد .افسردگی یک بیماری اختصاصی نیست بلکه در تمام سنین و همه نژادها، در زنان و هم در مردان ظاهر می شود، افسردگی بیماری ساه ای نیست بلکه انواع گوناگون دارد، که عموما افسردگی مسأله شماره یک سلامتی دنیاست. (بشارت، 1391)

مشکل افسردگی در بیماران یکی از مشکلات عام موجود در بیمارستان های ایران است که عوامل زیادی بر آن تاثیر می گذارد. از جمله عوامل تاثیرگذار بر افسردگی بیماران می توان به وضعیت اجتماعی خانواده مانند طلاق، اعتیاد، بزهکاری، سوگواری، جنسیت، ژن ها اشاره کرد بطوریکه در فرزندان خانواده های طلاق میزان افسردگی به مراتب بیشتر از فرزندان خانوانواده های عادی ست. همچنین اعتیاد افراد در خانواده می تواند بر سلامت روانی دیگر اعضای خانواده تاثیر گذار باشد. (شريفي، 1392)

زنان بیشتر از مردان مستعد افسردگی هستند بدین علت که مردان کمتر دستخوش احساسات می شوند.از طرف دیگر زنان معمولا بیشتر تحت تاثیر استرس هستند .چون هم استرس محیط کار را دارند و در عین حال باید مراقب بچه ها هم باشند. افسردگی می تواند بصورت خانوادگی باشد اگر یکی از والدین افسرده باشد فرزندان هشت برابر بیشتر مستعد ابتلا به افسردگی هستند (ذوالفقاری، 1387)

از عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر افسردگی می توان به وضعیت شغلی، درآمد اشاره کرد که شیوع افسردگی در میان مردان بیکار بیشتر از زنان بیکار است ،به این دلیل که مرد ن نان آور خانواده تعریف شده و اگر مردان نتوانند شغلی داشته باشند نمی توانند تشکیل خانواده دهند و مسکنی را تهیه کنند زنان کمتر این مشکل را احساس می کنند. سبک های دلبستگی از منابع درون فردی هستند که می توانند سطوح نقش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل کنند و اثرات منفی تنش را کم رنگ جلوه دهند. بنابر نتایج پژوهش ها ، سبک های دل بستگی ، اهمیت پیش بینی کننده زیادی در بهداشت روانی داردزمانی که مادر از نظر عاطفی در دسترس نبوده یا در ابراز علاقه و محبت ناتوان و غافل است. دلبستگی ناایمن اجتنابی روی می دهد (ابراهيمي، 1395)

دلبستگی نا ایمن دو سوگرا زمانی روی می دهد که مادر در برقراری پیوند عاطفی با فرزندش رفتار غیر ثابت دارد. زمانی که نیازهای کودک نادیده گرفته شود و در پاسخ های مادر به رفتارهای دلبستگی ترس وجود دارد، فرد دچار دلبستگی نا ایمن آشفته می شود (فیض آبادی، 1386،ص175) که با بررسی این موضوعات و پژوهش بر بیماران شهر شیراز،هدف این پژوهش بر این است که این عوامل و تاثیر آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در روند بهبودی بیماری افسردگی و تاثیر آن بر بهبود روند درمان مورد توجه قرار گیرد.

 فهرست مطالب

 • چکیده. 1
 • فصل اول
 • کلیات پژوهش
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5
 • 1-4- اهداف پژوهش… 7
 • 1-4-1- هدف کلی.. 7
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 7
 • 1-5- سوالات تحقیق.. 7
 • 1-5-1- سوال اصلی.. 7
 • 1-5-2- سوالات فرعی.. 7
 • 1-6- فرضیه ها. 8
 • 1-6-1- فرضیه اصلی.. 8
 • 1-6-2- فرضیات فرعی.. 8
 • 1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش… 8
 • 1-7-1- افسردگی.. 8
 • 1-7-2- سبک دلبستکی.. 9
 • 1-7-3- انواع سبک های دلبستگی.. 9
 • 1-7-4- اضطراب.. 10
 •  
 •  
 • فصل دوم
 • ادبیات و پیشینه پژوهش
 • 2-1- مقدمه. 12
 • 2-2- تعريف دلبستگي.. 12
 • 2-3- انواع سبک های دلبستگی در بزرگسالان.. 14
 • 2-4- نگرش ها و باور های مربوط به دلبستگی.. 15
 • 2-5- مفروضه‌هاي اساسي نظريه دلبستگي.. 16
 • 2-6- ارتباط نظريه دلبستگي با نظريات ديگر. 17
 • 2-6-1- نظريه روان تحليل گري.. 17
 • 2-6-2- نظريه رفتار گرايي.. 19
 • 2-6-3- ديدگاه كردار شناسي.. 20
 • 2-6-4- پژوهش‌هاي هارلو. 21
 • 2-7- دلبستگي و آسيب شناسي رواني.. 21
 • 2-8- نظريه درماني دلبستگي.. 22
 • 2-9- افسردگی.. 22
 • 2-10- تاریخچه افسردگی.. 24
 • 2-11- طبقه بندی اختلال های خلقی.. 25
 • 2-12- اختلال افسردگی اساسی.. 25
 • 2-13- همه گیر شناسی.. 26
 • 2-14- تشخیص… 26
 • 2-15- ویژگی های بالینی.. 26
 • 2-16- تشخیص افتراقی.. 26
 • 2-17- سیر و پیش آگهی.. 27
 • 2-18- نظریه های افسردگی.. 27
 • 2-18-1- نظریه های زیست شناختی.. 27
 • 2-18-2- اساس نوروشیمیایی افسردگی.. 28
 • 2-18-3- اساس کالبد شناختی اعصاب افسردگی.. 28
 • 2-18-4- دیدگاه روان تحلیل گری.. 29
 • 2-18-5- نظریه تحلیلگران یونگی.. 30
 • 2-18-6- دیدگاه فمنیستی.. 30
 • 2-18-7- نظریه پردازش اطلاعات افسردگی.. 31
 • 2-18-8- نظریه افسردگی بک… 31
 • 2-19- تعریف خانواده. 32
 • 2-20- ویژگی های خانواده. 34
 • 2-21- کارکردهای خانواده. 35
 • 2-22- گونه های خانواده. 36
 • 2-23- پیشینه تحقیقات.. 39
 • 2-23-1- پژوهش های داخلی.. 39
 • 2-23-2- پژوهش های خارجی.. 42
 • فصل سوم
 • روش شناسی پژوهش
 • 3-1- مقدمه. 45
 • 3-2- روش پژوهش… 45
 • 3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 45
 • 3-4- روش جمع آوری اطلاعات.. 45
 • 3-5- نحوه جمع آوري داده ها. 46
 • 3-6- ابزارهای گرد آوری داده ها. 46
 • 3-6-1- پرسشنامه اضطراب کتل.. 46
 • 3-6-2- پرسشنامه سبک های دلبستگی هازن و شیر. 46
 • 3-6-3- پرسشنامه افسردگی بک (BDI). 47
 • 3-6-3-1- روایی پژوهش و اعتبار پرسش نامه. 48
 • 3-6-3-2- روش اجرا و نمره گذاری.. 48
 • 3-6-3-3- تفسیر نمرات.. 49
 • 3-7- روش تجزیه وتحلیل داده ها. 49
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل
 • 4-1- مقدمه. 51
 • 4-2- آمار توصیفی داده‌ها. 52
 • 4-2-1- اطلاعات دموگرافیک سن پاسخ دهندگان.. 52
 • 4-2-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 56
 • 4-2-3- یافته‌های استنباطی.. 58
 • 4-2-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 58
 • 4-2-3- آزمون فرضیات.. 59
 • 4-2-3-1- فرضیه اول.. 59
 • 4-2-3-2- فرضیه دوم. 59
 • 4-2-3-3- فرضیه سوم. 60
 • 4-3- بررسی شاخص های کفایت مدل.. 60
 • 4-3-1- سبک های دلبستگی با علائم افسردگی و اضطراب.. 60
 • 4-3-2- وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده با علائم افسردگی و اضطراب.. 61
 • 4-3-3- سبک های دلبستگی و وضعیت اقتصادی اجتماعی خانواده. 62
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 65
 • 5-2-  نتایج فرضیات.. 65
 • 5-2-1-  فرضیه اول.. 65
 • 5-2-2-  فرضیه دوم. 66
 • 5-2-3-  فرضیه سوم. 67
 • 5-3- نتیجه گیری.. 68
 • 5-4- پیشنهادات.. 68
 • 5-5- محدودیت های پژوهش… 69
 • 5-6- پیشنهادهای پژوهش… 69
 • 5-7- منابع.. 70
 • 5-7-1- کتب… 70
 • 5-7-2- مقالات و پایان نامه ها. 71
 • 5-7-3- منابع لاتین.. 75
 • ضمائم
 • پیوست (1) پرسشنامه اضطراب کت… 79
 • پیوست (2) پرسشنامه سبک های دلبستگی.. 81
 • پیوست (3) پرسشنامه افسردگي بک… 82
 • پیوست (4) پرسشنامه وضعیت اقتصادی    83
 •    
عنوان : پایان نامه بررسی ارتباط وضعیت اجتماعی اقتصادی خانواده و سبک های دلبستگی با علائم افسردگی و اضطراب بیماران
تعداد صفحات: 121 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 1 = دو