بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی منابـع انسانی
پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی منابـع انسانی

پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی منابـع انسانی

شرح مختصر:

به جرات می‌توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری‌های مختلف، هیچ نوع فناوری‌ای نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته‌های مختلف علوم، ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می‌گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع، سازمان‌ها و بالاخره همه مردم در قسمت‌های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می‌نوردد و ملت‌ها را در یک جامعه جهانی گرد هم می‌آورد.

شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی‌های به بار آمده ناشی از فناوری‌های گذشته را نیز اصلاح نماید. به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و حسادت‌های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه جدید، هر فرد و جامعه‌ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگذارد می‌تواند از این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. در کل فناوری‌های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت‌ها و سازمان‌های بازرگانی ایجاد کرده است به گونه‌ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت‌ها کاملاً تحت تاثیر میزان کاربرد فناوری‌های مورد بحث می باشد. در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده‌ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات است. به عبارت دیگر در سازمان‌های حاضر بیش از هر چیزی عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع انسانی و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم.

بنابراين بدون رشد و بالندگی استعدادها و قابليت‌های منابع انسانی در تمام حوزه‌های جامعه نمی‌توان به هدف‌های توسعه، سازندگی و ايجاد شرايط مناسبی برای يك زندگی متعالی نائل آمد. به طور اساسی، اينترنت همه جنبه‌های جامعه انسانی را كم و بيش تغيير داده است. به طور مفصل‌تر در رابطه با تاثير اينترنت و فناوری اطلاعات بر عملکرد منابع انسانی بحث خواهد شد و سعی می‌شود نوآوري‌های مهم و حتی الامکان تغييرات در سطوح كاركنان، انگيزش و رهبری بررسی گردد.

لذا در این تحقیق ما به دنبال پاسخ گفتن به این سؤال می باشیم که آیا فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی منابع انسانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه ایلام تأثیر دارد؟

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول :کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه 3
 • 1-2- بیان مسأله تحقیق_ 3
 • 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق_ 4
 • 1-4- هدف های اساسی پژوهش_ 5
 • 1-4-1- هدف اصلی_ 5
 • 1-4-2- اهداف فرعی_ 5
 • 1-5- سؤالهای پژوهش_ 6
 • 1-6- تعريف واژگان و اصطلاحات تخصصي_ 6
 • 1-7- قلمرو پژوهش_ 6
 • فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه 8
 • 2-2- فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی_ 8
 • 2-2-1-  فناوری اطلاعات_ 8
 • 2-2-2- داده و اطلاعات_ 9
 • 2-2-3-   فناوری_ 10
 • 2-2-4-  فناوری اطلاعات_ 10
 • 2-2-5-  سیستم‌های اطلاعاتی_ 11
 • 2-2-6-  تفاوت سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و فناوری اطلاعات_ 12
 • 2-2-7-  نقش‌های اصلی سیستم‌های اطلاعاتی در کسب و کار 13
 • 2-2-8-  سیر تکاملی سیستم های اطلاعاتی مدیریت_ 14
 • 2-2-9- چالش‌های کلیدی مدیریتی_ 17
 • 2-2-10- وظایف سیستم‌های اطلاعاتی_ 17
 • 2-2-11- چالش‌های سیستم‌های اطلاعاتی_ 18
 • 2-2-12- انواع سیستم‌های اطلاعاتی_ 19
 • 2-2-13- تاثیر سازمانی فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی_ 22
 • 2-2-14- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان_ 25
 • 2-3- مدیریت منابع انسانی_ 28
 • 2-3-1-توسعه مدیریت منابع انسانی_ 28
 • 2-3-2- منابع انسانی الکترونیک_ 36
 • 2-3-3- سیر تکاملی سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی_ 38
 • 2-3-3-2-  دهه 50 میلادی: توسعه نرم‌افزارها و سیستم‌های متخصص_ 39
 • 2-3-3-3-  دهه 60 میلادی امید زیاد به حوزه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی_ 40
 • 2-3-3-4-  دهه 70 میلادی: نیاز‌ها دولتی و سیستمهای جدید 40
 • 2-3-4- از سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی تا منابع انسانی الکترونیک: 41
 • 2-3-5- مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک_ 42
 • 2-3-6- چگونگی و کیفیت مدیریت منابع انسانی در سازمان_ 42
 • 2-3-7-  اهداف مدیریت منابع انسانی الکترونیک_ 43
 • 2-3-8- اجرای منابع انسانی الکترونیک_ 44
 • 2-3-8-2-  انتخاب الکترونیک_ 46
 • 2-3-8-3- یادگیری از راه دور 48
 • 2-3-8-5-  جبران خدمات الکترونیک_ 51
 • 2-4- نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی_ 53
 • 2-4-2-  عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی_ 53
 • 2-4-2-  نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی_ 54
 • 2-5-  جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی_ 55
 • 2-5-1-  ماهیت فناوری اطلاعات_ 55
 • 2-5-2- استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار 56
 • 2-5-3 –  استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی_ 57
 • 2-6-  جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن_ 62
 • 2-7 –  کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی_ 62
 • 2-7-1 – ماهیت مزیت رقابتی_ 62
 • 2-7-2  راهکارهای کسب مزیت رقابتی_ 62
 • 2-7-3-  توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی_ 63
 • 2-8- تعاریف، نقش‌ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی_ 67
 • 2-8-1- تعاریف و نقش‌های مدیریت منابع انسانی_ 67
 • 2-8-2- کارکردهای منابع انسانی_ 69
 • 2-8-3- ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی_ 71
 • 2-9- مدل مفهومی تحقیق_ 72
 • 2-9-1- شاخص‌ها در ارزیابی هر کدام از متغیرها 74
 • 2-9-2- متغیرهای ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی_ 78
 • 2-9-3- عملکردهای مدیریت منابع انسانی بر مبنای وظیفه‌های کارکردی: 79
 • 2-10- پیشینه تحقیق_ 81
 • 2-11- فرضیه های پژوهش_ 83
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 1-3- مقدمه 85
 • 3-2- روش تحقيق_ 85
 • 3-3- جامعه آماری_ 85
 • 3-3-1- نمونه آماری_ 86
 • 3-3-2- تعیین حجم نمونه 86
 • 3-4- روش گردآوري اطلاعات_ 87
 • 3-4-1-مشخصات پرسشنامه 87
 • 3-4-2- تعيين روايي (اعتبار) پرسشنامه 88
 • 3-4-3- روایی محتوا 88
 • 3-4-4- روش تحلیل عاملی_ 89
 • 3-4-5- پايايي (اعتمادپذيري) پرسشنامه 89
 • 3-5- روش های آماری جهت تجزيه و تحليل داده ها 90
 • 3-6- ابزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 91
 • 3-7- آزمودن فرضيه هاي پژوهش_ 91
 • 3-7-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 91
 • 3-7-2- همبستگي_ 91
 • 3-8- معرفی نرم افزار “بسته آماری برای علوم اجتماعی” 92
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه 94
 • 4-2- اشاره به خلاصه يافته هاي تحقيق_ 94
 • 4-2-1- گونه شناسی تحقیق_ 94
 • 4-3-يافته هاي اصلي پژوهش_ 96
 • 4-3-1- آزمون همبستگي پيرسون دو دامنه 96
 • 4-3-2- آزمون کولموگروف- اسمیرنف_ 97
 • 4-3-4- آزمون تی(t) 98
 • 4-4- وضعیت فرض H0 و H1 پژوهش_ 99
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه 103
 • 5–2- یافته های پژوهش_ 103
 • 5 -2-1- یافتههای توصیفی_ 103
 • 5 -2-2- یافته های استنباطی_ 104
 • 5-3- پاسخگويي به فرضیه ها و سوالات تحقيق_ 105
 • 5 – 4- بحث_ 107
 • 5-5- پیشنهادها 108
 • 5-5-1- پيشنهادات در حوزه فناوري اطلاعات_ 108
 • 5-5-2- پيشنهادات در حوزه عملكرد عملياتي مديريت منابع انساني_ 109
 • 5-5-3- پيشنهادات در حوزه عملكرد استراتژيك مديريت منابع انساني_ 110
 • 5-5-4-  پیشنهادهای کاربردی_ 111
 • 5-5-5- پیشنهادهای پژوهشی_ 112
 • 5-6- موانع و محدوديت هاي تحقيق_ 112
 • منابع و مراجع فارسی_ 114
 • منابع و مراجع انگلیسی
عنوان : پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر عملکرد عملیاتی منابـع انسانی
تعداد صفحات: 130 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


یک + 5 =