بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و رقابت بازار محصول
پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و رقابت بازار محصول

پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و رقابت بازار محصول

شرح مختصر:

واژه محافظه­كاري اغلب به اين معنا به كار برده مي­شود كه حسابداران بايد پايين­ترين ارزش را براي دارايي­ها و درآمدها و بالاترين ارزش را براي بدهي­ها و هزينه­ها گزارش كنند. همچنين محافظه­كاري بيانگر اين است كه هزينه­ها بايد زودتر و درآمدها ديرتر شناسايي شود (هندریکسون[1]، 1992). پژوهش­هاي متعددي طي سال­ها به طور ويژه توجه خود را به محافظه­كاري معطوف كرده­اند (واتس[2]، 2003). با اين وجود و در حالي كه اكثر حسابداران وجود محافظه­كاري را قبول دارند؛ ولي تاكنون تعريف روشني از آن ارائه نشده است و ابهاماتي در اين زمينه وجود دارد (کردستانی و امیربیگی، 1387).

از نظر اسميت و اسكوسن محافظه­كاري يعني انتخاب يك راهكار حسابداري تحت شرايط عدم اطمينان كه در نهايت به ارائه كمتر دارايي­ها و درآمدها بينجامد و كمترين اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد (جیولی و هاین[3]، 2007). ولك و همكاران محافظه­كاري را تمايل حسابداران به شناسايي همراه با تأخير سودها و ارزشيابي هر چه كمتر دارايي­ها مي­دانند (ولک[4]، 2001). باسو بيان مي­كند محافظه­كاري، استفاده از درجات بالاتر قابليت اتكا براي شناسايي و ثبت سودها و اخبار خوشايند (افزايش ارزش­ها) و در مقابل، استفاده از درجات پايين­تر قابليت اتكاء براي شناسايي و ثبت زيان­ها و اخبار ناخوشايند (كاهش ارزش­ها) است. محافظه­كاري به عنوان كم­نمايي پيوسته­ي ارزش دفتري خالص دارايي­ها نسبت به ارزش بازار آن­ها نيز تعريف شده است (احمد و بیلینگز[5]، 2002). در مفاهيم نظري حسابداري، محافظه­كاري به عنوان “واكنش محتاطانه در مقابل عدم اطمينان و به منظور حمايت از حقوق و ادعاهاي صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته مي­شود؛ به طوريكه براي شناسايي اخبار خوب در صورت­هاي مالي نسبت به اخبار بد سطح بالاتري از قابليت رسيدگي (تأييدپذيري) را الزامي مي­نمايد (استانداردهای حسابداری مالی[6]، 1980).

شرکت­ها تصمیمات عملیاتی مختلفی را اتخاذ می­کنند. برای نمونه، تحقیقات بازاريابی اولیه را انجام می­دهند، محصول­های جذابی را ارائه می­کنند، در مورد مقدار تولید و قیمت فروش تصمیم می­گیرند، محصول­هايشان را تبلیغ می­کنند، تأمین مالی را انجام می­دهند، سپس شروع به تولید می­کنند و سرانجام، محصول­ها را به مصرف­کنندگان می­فروشند. ماهیت رقابت در بازارهای محصول تقريباً بر رفتار شرکت­ها در تمامی اين مراحل تأثیر می­گذارد )نمازی و ابراهیمی، 1391). رقابت در اينجا توان بازار شرکت­ها تعريف می­شود. توان بازار به معنای کنترل يک شرکت بر قیمت يا سطح تولید محصولش است. در تعريف عملیاتی، توان بازار به معنای توان انحصاری، انحصار چندجانبه يا رقابتی يک شرکت است (پاندی[7]، 2004). در ادبیات مالی استراتژيک و اقتصادی و مالی، می­توان تعاريف مختلفی از ساختار بازار يافت. در ادبیات استراتژيک بیان می­شود که حفظ و بقای شرکت­ها در محیط رقابتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزيت رقابتی برای آن­ها باقی نمی­گذارد و کسب مزيت رقابتی به منزله قدرت بازار شرکت­ها است (حاجی­پور و مؤمنی، 1388).

رقابتی بودن بازار محصول بدين معناست که شرکت­های مختلف در تولید و فروش کالا رقابت تنگاتنگی دارند و کالاهای آن­ها نسبت به ديگری، برتری چندانی ندارد، چرا که اگر غیر از اين باشد، بازار به سمت انحصار يا انحصار چند جانبه تمايل پیدا می­کند (خدامی­پور و بزرايی، 1392).

مطالعات قبلی نشان می­دهند که رقابت ممکن است بر تصمیمات گزارشگری محافظه­کارانه به دلیل ملاحظات راهبردی، تضاد نمایندگی، هزینه­های سیاسی و (یا) نظریه رانت انحصاری تأثیر بگذارد (دالیوال و همکاران[8]، 2014). نظریه راهبردی نشان می دهد که مدیریت رویکرد مبتنی بر بازار را اتخاذ می­کند و راهبردهایی را برای رقابت در یک صنعت تنظیم و اجرا می­کند. گزارشگری مالی محافظه­کارانه ممکن است نتیجه رویکرد مدیریتی برای جلوگیری از ورود به بازار و تحریف تصمیمات تولید سایر رقبا باشد. مادامی که نظریه نمایندگی نشان می­دهد که رقابت فرصت طلبی مدیریتی را کاهش می­دهد، منافع مدیریت را با سهامداران هم تراز می­کند (ماجد و ژانگ[9]، 2016) و از این رو تقاضا برای گزارشگری محافظه­کارانه را کاهش می­دهد. مبحث هزینه­های سیاسی پیشنهاد می­کند که شرکت­ها در صنایع غیر رقابتی از انحصاری بودن برخوردار هستند و همچنین با فشار سیاسی بیشتری روبرو هستند که انگیزه­های محافظه­کاری را افزایش می­دهد. مطالعات پیشین همچنین نشان می­دهند که خطا در مسئله متغیر، که از رانت­های انحصاری به وجود آمده، در بررسی­های مربوط به محافظه­کاری نیز ممکن است نشان دهنده رابطه بین رقابت و محافظه­کاری باشد (ماجد و همکاران، 2017).

با توجه به مطالب عنوان شده، پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا تغییرات نظارتی و ساختار مالکیت بر رابطه بین رقابت بازار محصول و محافظه­کاری مؤثرند؟

 • پرسش­های اصلی تحقیق
 1. آیا بین رقابت بازار محصول و محافظه­کاری حسابداری رابطه­ای وجود دارد؟
 2. آیا تغییرات نظارتی و ساختار مالکیت بر رابطه بین رقابت بازار محصول و محافظه­کاری مؤثرند؟
 • اهمیت و جنبه نوآوری تحقیق

محافظه­كاري يكي از ويژگي­هاي با اهميت سيستم­هاي حسابداري شركت است كه مي­تواند به هيئت­ مديره در كاهش زيان­ها كمك كند و در نتيجه ارزش شركت را افزايش دهد. شناسايي به­موقع زيان­ها مي­تواند به مثابه هشداري براي هيئت مديره تلقي شود تا منشأ به وجود آمدن اخبار بد و عملكرد ضعيف را هرچه سريع­تر بررسي كنند و موجب كاهش هزينه­هاي نمايندگي ناشي از عملكرد مديران اجرايي شوند.

تحقیق­های پیشین به این مفهوم که فشار رقابتی، تصمیمات مدیریتی را شکل می­دهد، اهمیت بسیار زیادی داده­اند. تعداد زیادی از تحقیقات تشخیص داده اند که رقابت بازار محصول بر تصمیمات مدیریت از جمله سرمایه­گذاری (آکدوگو و مک کی[10]، 2012)، نگهداشت وجوه نقد (علیمو[11]، 2014)، تصمیمات مالی (بیون و ایکسو[12]، 2016)، توزیع وجه نقد (هی[13]، 2012) و اقدامات گزارشگری مالی (ماجد و ژانگ، 2016) تأثیر می­گذارد. تاکنون، به این مسئله که چگونه فشار رقابتی با توجه به محافظه کاری حسابداری (از این پس محافظه کاری) به عبارت دیگر زیان غیر عملیاتی به موقع در مقایسه با سودهای غیر عملیاتی، تصمیمات مدیریتی را شکل می دهد مسئله ای است که به آن اهمیت کمی داده شده است. ایران یک محیط جالب توجه و مرتبط می­باشد زیرا به سمت اقتصاد بازتر و مبتنی بر بازار در حال حرکت است که باعث انجام مطالعاتی درباره عوامل تجاری (از جمله رقابت) که بر تصمیمات مدیریتی (و انگیزه­ها) برای گزارشگری مالی محافظه­کارانه تأثیر می­گذارند را بسیار حائز اهمیت می­سازد. بنابراین، تحقیق بر روی عواملی که بر محافظه­کاری تأثیر می­گذارد نیز برای مطالعه از دیدگاه مالی شرکت مهم می­باشد. انگیزش دیگر از ابعاد مختلف رقابت برای مطالعه رابطه بین رقابت و محافظه کاری به وجود می­آید. علاوه بر این، تأثیر عوامل نهادی از جمله تغییرات نظارتی و ساختار مالکیت (مانند مالکیت دولتی/ نهادی/ مدیریتی) بر رابطه بین رقابت و گزارشگری مالی محافظه کارانه، در تحقیقات موجود نادیده گرفته شده است، که باعث برانگیختن این تحقیق شده است.

فهرست مطالب

 • چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • 1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
 • 1-2) بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………. 3
 • 1-3) پرسش­های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5
 • 1-4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………………. 5
 • 1-5) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 6
 • 1-6) فرضیه­های پژوهش و مبانی نظری فرضیه­ها………………………………………………………………… 6
 • 1-7) قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 13
 • 1-7-1) قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………. 13
 • 1-7-2) قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………. 13
 • 1-7-3) قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………. 14
 • 1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش………………………………………………………………………………….. 14
 • 1-9) تعریف واژه­ها و­­ اصطلاحات……………………………………………………………………………………………. 14
 • 1-10) ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 16
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
 • 2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
 • 2-2) مبانی نظری و مفهوم محافظه­کاری و تاریخچه آن………………………………………………………. 18
 • 2-2-1) محافظه­کاری……………………………………………………………………………………………………. 22
 • 2-2-2) دیدگاه موافقان و مخالفان پدیده محافظه­کاری…………………………………………….. 26
 • 2-2-3) تفاسیر محافظه­کاری……………………………………………………………………………………….. 27
 • 2-2-4) تفسیر قراردادی………………………………………………………………………………………………. 28
 • 2-2-5) جایگاه محافظه­کاری در مفاهیم نظری حسابداری……………………………………….. 30
 • 2-2-6) انتقاد از محافظه­کاری……………………………………………………………………………………… 31
 • 2-2-7) دفاع از محافظه­کاری………………………………………………………………………………………. 32
 • 2-2-8) محافظه­کاری و سهامداران……………………………………………………………………………… 33
 • 2-2-9) معیارهای محافظه­کاری………………………………………………………………………………….. 37
 • 2-2-10) عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از محافظه کاری……………………….. 39
 • 2-2-11) محافظه­کاری در گزارشگری مالی……………………………………………………………….. 40
 • 2-3) رقابت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
 • 2-3-1) مفهوم رقابت……………………………………………………………………………………………………. 41
 • 2-3-2) رقابت بازار محصول…………………………………………………………………………………………. 43
 • 2-3-3) رقابت پذیری…………………………………………………………………………………………………… 43
 • 2-3-4) رقابت از دیدگاه­های گوناگون…………………………………………………………………………. 44
 • 2-3-5) رویکردهای رقابت پذیری……………………………………………………………………………….. 46
 • 2-3-6) سطوح رقابت پذیری……………………………………………………………………………………….. 47
 • 2-3-7) انواع رقابت………………………………………………………………………………………………………. 48
 • 2-3-8) برخی از دلایل انحصار……………………………………………………………………………………. 50
 • 2-3-9) رقابت پذیری و عوامل کلان اقتصادی…………………………………………………………… 50
 • 2-3-10) نقش دولت )حکومت( در رقابت پذیری…………………………………………………….. 51
 • 2-3-11) نقش عوامل فرهنگی در رقابت پذیری……………………………………………………….. 51
 • 2-3-12) نقش اقتصاد )سیاست های پولی و مالی( در رقابت پذیری……………………… 51
 • 2-3-13) نقش عوامل سیاسی در رقابت پذیری………………………………………………………… 51
 • 2-3-14) جنبه­های مثبت رقابت………………………………………………………………………………… 52
 • 2-3-15) جنبه­های منفی رقابت…………………………………………………………………………………. 52
 • 2-3-16) وضعیت رقابت در ایران……………………………………………………………………………….. 53
 • 2-3-17) رقابت و گزارشگری نادرست……………………………………………………………………….. 53
 • 2-4) ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………………….. 54
 • 2-4-1) مالکیت نهادی…………………………………………………………………………………………………. 56
 • 2-4-2) مالکیت شرکتی………………………………………………………………………………………………. 57
 • 2-4-3) مالکیت مدیریتی…………………………………………………………………………………………….. 59
 • 2-4-4) مالکیت دولتی…………………………………………………………………………………………………. 62
 • 2-5) رقابت بازار محصول و محافظه­کاری شرطی………………………………………………………………….. 62
 • 2-6) پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 64
 • 2-6-1) پیشینه خارجی پژوهش…………………………………………………………………………………. 64
 • 2-6-2) پیشینه داخلی پژوهش…………………………………………………………………………………… 65
 • 2-7) خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………. 67
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • 3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
 • 3-2) روش­شناسی تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 68
 • 3-3) فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 69
 • 3-4) مدل­ها و متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………….. 69
 • 3-5) جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 71
 • 3-6) نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 3-7) روش جمع­آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………. 72
 • 3-8) روش­های تجزیه­وتحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………… 73
 • 3-9) آزمون­های آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 74
 • 3-10) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………. 83
 • فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده­ها
 • 4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
 • 4-2) آمارهای توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….. 84
 • 4-3) تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………………………. 86
 • 4-3-1) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………… 86
 • 4-3-2) پایایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 86
 • 4-3-3) بررسي نرمال بودن جملات خطا…………………………………………………………………… 87
 • 4-3-4) ثابت بودن واریانس جمله خطا )باقیمانده­ها(………………………………………………… 88
 • 4-3-5) عدم وجود هم خطی بین جملات توضیحی……………………………………………….. 88
 • 4-3-6) عدم وجود خود همبستگی جزء خطا…………………………………………………………… 91
 • 4-3-7) آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………………. 91
 • 4-3-8) آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………….. 92
 • 4-3-9) آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………….. 95
 • 4-3-10) آزمون فرضیه سوم پژوهش………………………………………………………………………… 97
 • 4-3-11) آزمون فرضیه چهارم پژوهش…………………………………………………………………… 100
 • 4-3-12) آزمون فرضیه پنجم پژوهش…………………………………………………………………….. 102
 • 4-4) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………. 105
 • فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
 • 5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 106
 • 5-2) نتیجه­گیری فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………. 106
 • 5-2-1) نتیجه­گیری فرضیه­ اول پژوهش…………………………………………………………………. 106
 • 5-2-2) نتیجه­گیری فرضیه­ دوم پژوهش………………………………………………………………… 108
 • 5-2-3) نتیجه­گیری فرضیه­ سوم پژوهش……………………………………………………………….. 109
 • 5-2-4) نتیجه­گیری فرضیه­ چهارم پژوهش…………………………………………………………….. 110
 • 5-2-5) نتیجه­گیری فرضیه­ پنجم پژوهش……………………………………………………………… 111
 • 5-3) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………………………. 113
 • 5-4) پیشنهادها برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………….. 113
 • 5-4) محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 113
 • 5-5) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………. 114
 • منابع
 • الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………… 115
 • الف) منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. 116
 • پیوست­ها
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و رقابت بازار محصول
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  59000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


5 × = چهل پنج