بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تاثير پاداش بر عملكرد و رضايت شغلي كاركنان مسكن و شهرسازي
پایان نامه تاثير پاداش بر عملكرد و رضايت شغلي كاركنان مسكن و شهرسازي

پایان نامه تاثير پاداش بر عملكرد و رضايت شغلي كاركنان مسكن و شهرسازي

شرح مختصر:

اولین اولویت سازمان آن است که سیستم پاداش سازمان به گونه ای طراحی شود که متناسب با فرهنگ و ساختار سازمان باشد و طرح های تشخیص،انگیزش، تشویق و پاداش دهی باید عملکرد گرا باشد. لذا بخش مهمی از مدیریت سازمانها، سیستم پاداش است. منظور از سیستم پاداش، جذب، حفظ و برانگیختن اشخاص کارآمد و ایجاد یک ساختار پرداخت است که از نظر روانی قابل برابری و از نظر ظاهری قابل رقابت باشد. پاداش ها دارای مفاهیم ظاهری و نمادین می باشند. پاداشها به شکل حقوق، مزایا، عواید و جوایز داده می شوند. سیستم های پاداش از جمله ابزارهای مهمی است که مدیران می توانند با استفاده از آن، انگیزش کارکنان را به سمت مورد نظر هدایت کنند (نورالدینی، 1384).

سیستم مدیریت پاداش،راهبرد قدرتمند سازمان است که باید برای کسب عملکرد متعالی فردی و سازمانی استفاده و به کار گرفته شود.در صورتی که معماری سازمانی و طراحی سیستم پاداش و مزایا به گونه ای انجام شده باشد که منافع کارکنان در راستای منافع سازمان باشد، آنگاه هر کارمندی در حین تصمیم گیری تضادی بین منافع شخصی و منافع سازمان نمی بیند و بنابر این در هر لحظه بهترین تصمیم ممکن که امید دارد به حداکثر نفع سازمان  منتهی شود را اتخاذ می کند. حال آنکه اگر منافع سازمان با منافع کارمند در تضاد باشد،آنگاه چه بسا که کارمند پس از مدتی منافع خود را بر سازمان ترجیح دهد و به نوعی وجدان کاری را زیر پا بگذارد. بنا بر این باید در هرم و سلسله مراتب سازمانی،منافع را در سیستم پاداش و ترفیع به گونه ای طراحی کرد که نفع هر شخص در گرو نفع سازمان باشد. این نوع سیستم های پاداش باعث می شود که تابعیت کارکنان افزایش یافته و همکاری آنها در بهبود سازمان بیشتر شود.

یکی از تغییرهای نگرشی برای عملکرد کارکنان سازمانها سطح انگیزش است. انگیزش را چرایی انجام رفتارها و نیز علت العلل رفع نیازهای افراد تعریف می کنند. صاحب نظران اعتقاد دارند که کارکنان با انگیزه، اولاً میل بیشتری به حضور در سازمان داشته، ثانیاً کمتر غیبت کرده و نهایتاً در تصمیمات و عملیات سازمانی مشارکت فعالی دارند، و در نهایت می توان انتظار داشت کارکنانی که دارای انگیزه بیشتر می باشند تلاش بیشتری را برای رفع نیازها و برآورده کردن نیازهای مشتریان از خود نشان می دهند. و به قول  ماریان اندرسون رهبری باید درک درستی از نیازهای کسانی که تحت رهبری آن هستند داشته باشد. (هرسی، 1371)

بنابراین با توجه به اهمیت مسائله پاداش در انگیزش و روحیه کارکنان و هم راستا کردن افراد با اهداف سازمان دارد و با توجه به مسائله رضایت مندی شغلی که از دیدگاه «هاپاک» رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی دانسته و آن را با عوامل روانی جسمانی و اجتماعی مرتبط کرده است. به نظر او صرفا وجود یک عامل موجب رضایت شغلی فرد نخواهد شد بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف موجب خواهد شد که فرد در لحظه معینی از شغل خود احساس رضایت کند.در این پژوهش به بررسی تاثیر مسائله پاداش بر رضایت مندی شغلی کارکنان خواهیم پرداخت. در این میان پاداش به عنوان ساز و کاری مؤثر برای رسیدن این هدف به کار گرفته می شود، چون پاداش یکی از ابزارهای مهم برای جذب و نگهداری کارکنان است و با مدیریت صحیح آن می توان رفتارهای درست را ارزش گذاری کرد.

استراتژی پاداش بر چگونگی تهیه و طراحی برنامه ها از سوی سازمان، به منظور اطمینان از این که رفتارها و عملکرد موثر کارکنان در تحقق اهداف سازمان مورد تقدیر قرار می گیرد، تمرکز می کنند  و باید بر پایه این اصل بنا شود که منبع نهایی ایجاد ارزش، کارکنان سازمان هستند. این امر به معنای این است که فرایندهای پاداش باید به گونه ای خلاق به نیازهای کارکنان و نیازهای سازمان پاسخ دهند و با تقویت ارزش های سازمانی، مانند خلاقیت، کارگروهی، انعطاف پذیری و کیفیت ارائه خدمات به مشتری موجب بهبود فرهنگ سازمانی و گسترش رفتارهای مطلوب در سازمان گردند و در این صورت می توانند نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ایفا کنند. هدف، ایجاد استراتژی پاداشی است که تناسب و توازن فرایندها و سیاست های پاداش با اهداف کسب و کار و منابع انسانی سازمان را تضمین کند، یکی از نکته های قابل توجه در پاداش کارکنان، ایجاد تناسب میان نیازهای افراد و پاداش های تخصیص داده شده به آنان است. پاداش ها، محرک های قدرتمندی برای بهبود عملکرد کارکنان و گروه ها در سازمان است. پاداش می تواند باعث افزایش رضایت کارکنان شود. پاداش برای جبران زحمات فرد و حرکت در جهت تحقق اهداف سازمانی اعطا می شود.اگر پاداش در ازای انجام وظایف عادی ومتعارف فرد باشد حقوق و دستمزد و اگر بخاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از عرف باشد، شامل مواردی چون: مزایا، آکورد، ارتقاء و غیره می شود.

 

فهرست مطالب

 • چکیده: 2
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1-مقدمه. 2
 • 1-2-بیان مسئله. 2
 • 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2
 • 1-4-اهداف تحقیق.. 2
 • 1-5-سؤالات تحقیق.. 2
 • 1-6- فرضيات.. 2
 • 1-7- مدل مفهومی تحقیق.. 2
 • 1-8- قلمرو تحقیق(زمانی،مکانی،موضوعی) 2
 • 1-9- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 2
 • فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 2
 • 2-2- تعامل پاداش و انضباط: 2
 • 2-3-تئوری  انتظار (پاداش): 2
 • 2-4- پاداش و انواع آن: 2
 • 2-4-1- پاداش های درونی و بیرونی: 2
 • 2-4-2- مبانی اعطای پاداش: 2
 • 2-4-3- ویژگی های سیستم پاداش موثر: 2
 • 2-4-4- پاداش کل و مدل آرمسترانگ: 2
 • 2-4-5- ارتباط پاداش  و پرداخت و یادگیری سازمانی.. 2
 • 2-5- مديريت عملکرد: 2
 • 2-5-1-  نظام جامع مديريت عملکرد. 2
 • 2-5-2- تعريف ارزيابي عملکرد. 2
 • 2-5-3- ارزشيابي عملکرد از ديدگاه اسلام. 2
 • 2-5-4- کاربردهاي ارزيابي عملکرد. 2
 • 2-5-5- کاربرد ارزيابي عملکرد از ديدگاه رابينز. 2
 • 2-5-6- مدل هفت بعدی عملکرد کر. 2
 • 2-6- تعریف شغل. 2
 • 2-7- رضايت شغلي.. 2
 • 2-7-1- مفهوم رضایت شغلی در سازمان. 2
 • 2-7-2- تاثير رضايت شغلي در موفقيت سازماني.. 2
 • 2-7-3- تعاريف مختلف از رضايت شغلي.. 2
 • 2-7-4- رضايت دروني و رضايت بيروني.. 2
 • 2-7-5- نظريه هاي مختلف در مورد رضايت شغلي.. 2
 • 2-7-5- شاخص هاي رضايت شغلي.. 2
 • 2-7-6- عوامل موثر بر رضايت شغلي.. 2
 • 2-8-  پیشینه تحقیق.. 2
 • 2-8-1- خارجی: 2
 • 2-8-2- داخلی : 2
 • فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 2
 • 3-2- روش تحقیق.. 2
 • 3-3- جامعه آماري تحقیق.. 2
 • 3-4- نمونه آماری تحقیق.. 2
 • 3-6- اعتبار و روایی پرسشنامه ها 2
 • 3-7- چگونگی جمع آوری داده ها 2
 • 3-8- روش تجزیه و تحلیل. 2
 • فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه. 2
 • 4-2- توصیف آماری ویژگی های جمعیت شناختی جامعه. 2
 • 4-2-1 جنسیت.. 2
 • 4-2-2-  تحصیلات.. 2
 • 4-2-3-  وضعیت استخدام. 2
 • 4-2-4- نمودار رادار 2
 • 4-3- یافته های استنباطی.. 2
 • 4-4- آزمون فرضیه های پژوهش… 2
 • فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
 • 5-1- مقدمه. 2
 • 5-2- یافته های توصیفی.. 2
 • 5-3- یافته های استنباطی.. 2
 • 5-5- نتیجه گیری.. 2
 • 5-6- پیشنهادات.. 2
 • 5-6-1-پیشنهادات پژوهشی.. 2
 • 5-6-2- پيشنهادات کاربردی.. 2
 • 5-7- محدوديت هاي پژوهش وملاحظات اخلاقي.. 2
 • 5-8- محدودیت های پژوهشگر. 2
 • منابع.
 •     
عنوان : پایان نامه تاثير پاداش بر عملكرد و رضايت شغلي كاركنان مسكن و شهرسازي
تعداد صفحات: 120 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 8 = چهل هشت