بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تحلیل اثربخشی استراتژیهای چهارگانه تحول بر عملکرد
پایان نامه تحلیل اثربخشی استراتژیهای چهارگانه تحول بر عملکرد

پایان نامه تحلیل اثربخشی استراتژیهای چهارگانه تحول بر عملکرد

شرح مختصر:

جهان امروز با دیروز به کلی متفاوت است. در گذشته حرکت کندی داشتند و همه چیز در آرامش و سکون می­گذشت، وقایع قابل پیش بینی بود. اما امروزه اوضاع پیچیده و غیر قابل پیش بینی است؛ در دنیای متلاطم کنونی که تغییرات محیطی، رشدی شتابان یافته وتحولات علم وفن آوری بر این تغییرات به شدت دامن زاده است، مدیریت بر سازمان­ها تنها با عنایت به شرایط و مقتضیات محیطی است که موضوعیت پیدا می­کند. بدون شک فرایند عملیات در سازمان­های امروزی متأثر از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی محیط آنهاست، همسان با چنین تحولاتی، محیط درونی آنها دگرگونی شگفت­آوری را تجربه می کند.

امروزه سازمان­ها نه برای رقابت، بلکه برای بقا باید فعالیت­ها وسیعی را در تطابق با تحولات محیطی انجام دهند. بی اعتنایی به تغییرات و تحولات محیطی و فرا محیطی سرنوشتی جزء فنا و از میان بدر شدن ندارد.

هر سازمان و نهادی طبق نظر هاردلویت از چهار متغیر اصلی 1- ساختار 2- تکنولوژی 3- افراد 4-وظیفه تشکیل شده است. که بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند و در تعامل با هم می­باشند و این اعمال باعث دگرگونی در سایر متغیرها می شود. و هر سازمانی در جهت بهبود و بهسازی خود باید به ماهیت این متغیرها توجه جدی داشته باشد. و استراتژی­های چهارگانه تغییر جزيی از برنامه­های نوسازی و بهسازی سازمان محسوب می­شود. توسعه یک سازمان یعنی اینکه هم تغییرات وسیع و عمیق در سطح کلی یک سازمان رخ دهد و هم سیستم­های فرعی تشکیل دهنده یک نهاد را در بر بگیرد و اگر چنین شود کارایی و اثر بخشی سازمان به حداکثر ممکن افزایش می‌يابد. با توجه به استراتژی­های تغییر و تحول سازمانی هرگونه تغییر و تحول در سازمان به منظور تأمین سلامت سازمانی و افزودن برکارایی و اثر بخشی سازمان صورت می­گیرد (ممی زاده،1375 :  85 -86).

تحول سازمان نوعی استراتژی بهسازی سازمان است که در اواخر دهه 1950و اوایل دهه 1960مطرح شد. تحول سازمان از سازمانها و افرادی که درون سازمانها هستند و چگونگی کارکرد آنها بحث می کند.

بنابر اهمیت مسئله، در این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که میزان اثر بخشی استراتژی­های چهار گانه تحول را بر عملکرد سازمانی اداره کل دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

 

فهرست مطالب

 • چکیده        …1
 • فصل اول: کلیات تحقیق       …2
 • 1ـ1ـ مقدمه      3
 • 1ـ2ـ بیان مسئله        .4
 • 1ـ3ـ ضرورت و اهمیت موضوع      …5
 • 1ـ4ـ اهداف تحقیق       6
 • 1ـ5ـ فرضیات تحقیق   .    ..6
 • 1ـ6ـ مدل تحقیق        7
 • 1ـ7ـ تعریف اصطلاحات و واژه ها      ..7
 • 1ـ7ـ1ـ تعاریف نظری و مفهومی      …7
 • 1ـ7ـ1ـ1ـ نیروی انسانی      ..7
 • 1ـ7ـ1ـ2ـ ساختار       …8
 • 1ـ7ـ1ـ3ـ تکنولوژی        .8
 • 1ـ7ـ1ـ4ـ وظیفه        .8
 • 1ـ7ـ2ـ تعاریف عملیاتی      ..8
 • 1ـ8ـ قلمرو تحقیق       ..9
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق       10
 • 2ـ1ـ مقدمه        .11
 • 2ـ2ـ استراتژی        ..12
 • 2ـ2ـ1ـ تعریف استراتژی        12
 • 2ـ2ـ2ـ انواع استراتژی      ..13
 • 2ـ2ـ3ـ چگونه استراتژی­ها را در عمل پیاده کنیم     .14
 • 2ـ2ـ3ـ1ـ الگوی تبدیل استراتژی به عمل       .14
 • 2ـ3ـ تعاریف مفهوم تغییر       ..19
 • 2ـ3ـ1ـ اصول و مبانی تغییر سازمان     .19
 • 2ـ3ـ2ـ روشهایی برای ایجاد تغییر      ..20
 • 2ـ3ـ2ـ1ـ پی بردن به نیاز واقعی برای ایجاد تغییر    …20
 • 2ـ3ـ2ـ2ـ تشکیل تیم هایی برای ایجاد برنامه­های تغییر      20
 • 2ـ3ـ2ـ3ـ تشویق افراد برای دادن نظرات جدید      21
 • 2ـ3ـ3ـ عامل تغییر        21
 • 2ـ3ـ4ـ  اهداف تغییر       23
 • 2ـ3ـ5ـ راهبردهای تغییر       …24
 • 2ـ3ـ6ـ شرایط تغییر سازمانی       .24
 • 2ـ3ـ6ـ1ـ تغییر هدف      …25
 • 2ـ3ـ6ـ2ـ تغییر استراتژی       ..25
 • 2ـ3ـ6ـ3ـ تغییر رویه       25
 • 2ـ3ـ7ـ انواع تغییر      .25
 • 2ـ3ـ7ـ1ـ تغییر سریع و تدریجی     25
 • 2ـ3ـ7ـ2ـ تغییر برنامه­ریزی شده و برنامه ریزی نشده      25
 • 2ـ3ـ7ـ3ـ تغییر مشارکتی و آمرانه      ..26
 • 2ـ3ـ7ـ4ـ  تغییر تکاملی و اساسی      …27
 • 2ـ3ـ7ـ4ـ1ـ تغییر تکاملی       28
 • 2ـ3ـ7ـ4ـ2ـ تغییر اساسی       .28
 • 2ـ3ـ8ـ عاملان تغییر و تحول سازمانی       .28
 • 2ـ3ـ9ـ تعاریف تحول سازمان       .29
 • 2ـ3ـ10ـ تعاریف بهبود سازمانی      .29
 •  2ـ3ـ11ـ مرور اجمالی بر حوزه تحول    .30
 • 2ـ3ـ12ـ طبقه بندی تحول        .30
 •  2ـ3ـ13ـ ابعاد و زمینه­های تحول      …32
 • 2ـ3ـ14ـ فرآیند تحول در سازمان      …33
 • 2ـ3ـ15ـ ویژگی­های سازمان­های تحول­پذیر     …36
 • 2ـ3ـ16ـ تحول سازمان شیوۀ خاص رایزنی و مشاوره   .38
 • 2ـ3ـ17ـ ویژگی­های مدیر تحول      38
 • 2ـ3ـ18ـ تحولات آینده در سازمان­ها    …40
 • 2ـ3ـ19ـ مقاومت در برابر تغییر     ..41
 • 2ـ3ـ19ـ1ـ علت مقاومت در برابر  تغییر و تحول     41
 • 2ـ3ـ19ـ2ـ راههای کاهش مقاومت اعضای سازمان در مقابل تغییر  .42
 • 2ـ3ـ20ـاستراتژی­های تغییر در توسعه سازمان    .43
 •  2ـ4ـ اجزاء مدل لویت      ..44
 • 2ـ4ـ1ـ استراتژی ساختار       ..44
 • 2ـ4ـ1ـ1ـ ساختار اجتماعی سازمان      47
 • 2ـ4ـ1ـ2ـ ابعاد ساختار سازمانی      .47
 • 2ـ4ـ1ـ3ـ انواع سازمان از دیدگاه ساختاری      ..49
 • 2ـ4ـ1ـ4ـ انواع ساختارهای سازمانی     …49
 • 2ـ4ـ1ـ5ـ ساختارهای جدید سازمانی     50
 • 2ـ4ـ1ـ6ـ عوامل تأثیرگذار بر ساختار     .53
 • 2ـ 4ـ1ـ7ـ تأثیر استراتژی بر ساختار     ..54
 • 2ـ4ـ1ـ8ـ ساختار و خلاقیت       …55
 • 2ـ4ـ1ـ9ـ محیط و ساختار سازمان      .56
 • 2ـ4ـ1ـ10ـ تصمیم گیرنده و ساختار     ..56
 • 2ـ4ـ1ـ11ـ توانمندسازی       …57
 • 2ـ4ـ1ـ12ـ ساختار و هوش سازمانی     ..58
 • 2ـ4ـ2ـ استراتژی تکنولوژی        59
 • 2ـ4ـ2ـ1ـ تحول فنی و تکنولوژی       60
 • 2ـ4ـ2ـ2ـ مراحل تحول فنی و عوامل مؤثر بر آن     ..61
 • 2ـ4ـ2ـ3ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات       .61
 • 2ـ4ـ2ـ3ـ1ـ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات     …62
 • 2ـ4ـ2ـ4ـ انواع تکنولوژی       …63
 • 2ـ4ـ2ـ5ـ اهمیت فن آوری اطلاعات در سازمان      64
 • 2ـ4ـ2ـ5ـ1ـ کاربرد فن آوری اطلاعات       .65
 • 2ـ4ـ2ـ5ـ2ـ اثرات تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان      65
 • 2ـ4ـ2ـ6ـ سیستم­ها و فناوری­های مختلف برای پشتیبانی از تصمیمات     67
 • 2ـ4ـ2ـ7ـ گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی      68
 • 2ـ4ـ2ـ8ـ جهانی شدن      .68
 • 2ـ4ـ2ـ8ـ1ـ حوزه فنی و تکنولوژیک جهانی شدن    …69
 • 2ـ4ـ2ـ9ـ ویژگی­های جامعه اطلاعاتی و ارتباطی     ..70
 • 2ـ4ـ2ـ9ـ1ـ تأثیرات تکنولوژی­های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر دولت ـ ملت    71
 • 2ـ4ـ3ـ استراتژی وظیفه (نقش)     ..72
 • 2ـ4ـ3ـ1ـ گروه سازی ( فعالیت­های گروهی)     .73
 • 2ـ4ـ3ـ1ـ1ـ مهارتهای ضروری یک گروه      74
 • 2ـ4ـ3ـ2ـ طراحی شغل     .74
 • 2ـ4ـ3ـ2ـ1ـ اهداف طراحی شغل       75
 • 2ـ4ـ3ـ2ـ2ـ رابطه بین طراحی شغل و تحلیل شغل    .76
 • 2ـ4ـ3ـ2ـ3ـ رویکرد سیستم های فنی و اجتماعی     79
 • 2ـ4ـ3ـ2ـ4ـ رویکرد ویژگی­های شغل     79
 • 2ـ4ـ3ـ3ـ تجزیه و تحلیل و طراحی شغل       .82
 • 2ـ4ـ3ـ3ـ1ـ تعریف تجزیه و تحلیل شغل     .83
 • 2ـ4ـ3ـ3ـ2ـ اهداف تجزیه و تحلیل      83
 • 2ـ4ـ3ـ3ـ3ـ مراحل تجزیه و تحلیل و شغل     …84
 • 2ـ4ـ3ـ3ـ4ـ کاربردهای تجز یه و تحلیل شغل     85
 • 2ـ4ـ3ـ4ـ رضایت شغلی        .86
 • 2ـ4ـ4ـ استراتژی کارکنان       .86
 • 2ـ4ـ4ـ1ـ کارکنان به عنوان سرمایه     …87
 • 2ـ4ـ4ـ2ـ اهمیت سرمایه ا نسانی       88
 • 2ـ4ـ4ـ3ـ تحول در نیروی انسانی      …88
 • 2ـ4ـ4ـ4ـ سطوح تغییر در نیروی انسانی      .89
 • 2ـ4ـ4ـ5ـ عوامل مؤثر بر بهره ­وری منابع انسانی     …90
 • 2ـ4ـ4ـ6ـ مدیریت استراتژیک منابع انسانی      ..92
 • 2ـ4ـ4ـ7ـ راهبرد منابع انسانی      .93
 • 2ـ4ـ4ـ8ـ آموزش       94
 • 2ـ4ـ4ـ9ـ رهبری تحول آفرین      …95
 • 2ـ4ـ4ـ10ـ توانمندسازی       …96
 • 2ـ4ـ4ـ10ـ1ـ رابطه بین توانمندسازی و تحول سازمانی    .97
 • 2ـ4ـ4ـ11ـ قدرت        .98
 • 2ـ4ـ4ـ12ـ انگیزش      …99
 • 2ـ4ـ4ـ13ـ کارکنان دانشگر (دانشی)       100
 • 2ـ4ـ4ـ14ـ کارکنان و بهبود مستمر     101
 • 2ـ5ـ پیشینه تحقیق      …101
 • 2ـ5ـ1ـ تحقیقات داخلی      …101
 • 2ـ5ـ2ـ تحقیقات خارجی انجام شده    .103
 • فصل سوم: روش تحقیق       …105
 • 3ـ1ـ مقدمه         106
 • 3ـ2ـ نوع پژوهش        106
 • 3ـ3ـ جامعه آماری       ..107
 • 3ـ4ـ حجم نمونه و روش نمونه گیری       107
 • 3ـ5ـ روش گردآوری اطلاعات      ..107
 • 3ـ6ـ ابزار گردآوری اطلاعات       107
 • 3ـ6ـ1ـ پرسشنامه       …108
 • 3ـ7ـ پایایی         .109
 • 3ـ8ـ روایی       .110
 • 3ـ9ـ روشهای تجزیه و تحلیل داده ها      .110
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها       .111
 • 4ـ1ـ مقدمه         112
 • 4ـ2ـ توصیف آماری ویژگی­های جمعیت شناختی جامعه     ..112
 • 4ـ2ـ1ـ سن         112
 • 4ـ2ـ2ـ جنسیت       113
 • 4ـ2ـ3ـ تحصیلات       …114
 • 4ـ2ـ4ـ تجربه کاری      …115
 • 4ـ2ـ5ـ وضعیت استخدامی       …116
 • 4ـ2ـ6ـ وضعیت تأهل     ..117
 • 4ـ3ـ تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها      118
 • 4ـ4ـ تجزیه و تحلیل داده ها       118
 • 4ـ4ـ1ـ آزمون نرمال بودن توزیع داده­ها       .119
 • 4ـ4ـ2ـ آزمون سؤالات (فرضیات) تحقیق براساس نتایج آزمون میانگین جامعه  ..119
 • 4ـ4ـ3ـ رتبه بندی متغیرها       ..121
 • 4ـ4ـ4ـ آزمون تحلیل واریانس      .122
 • 4ـ4ـ4ـ1ـ آزمون تحلیل واریانس متغیرها      ..122
 • 4ـ4ـ4ـ1ـ1ـ آزمون تحلیل واریانس متغیرها بر اساس فاکتور تحصیلات    123
 • 4ـ4ـ4ـ1ـ2ـ آزمون تحلیل واریانس متغیرها براساس فاکتور سابقه کاری   ..123
 • 4ـ4ـ4ـ1ـ3ـ آزمون تحلیل واریانس متغیرها براساس فاکتور وضعیت استخدامی    124
 • 4ـ4ـ4ـ1ـ4ـ آزمون تحلیل واریانس متغیرها براساس فاکتور سن  …125
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات     ..131
 • 5ـ1ـ مقدمه       132
 • 5ـ2ـ یافته های توصیفی       .132
 • 5ـ3ـ یافته های استنباطی        133
 • 5ـ4ـ نتیجه گیری       …134
 • 5ـ4ـ1ـ بحث و نتیجه گیری       .135
 • 5ـ5ـ پیشنهادات       136
 • 5ـ5ـ1ـ پیشنهادهای کاربردی      ..136
 • 5ـ5ـ2ـ پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیق­های آینده     .138
 • 5ـ6ـ محدودیتهای تحقیق        .139
 • منابع     
عنوان : پایان نامه تحلیل اثربخشی استراتژیهای چهارگانه تحول بر عملکرد
تعداد صفحات: 150 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 5 = سیزده