بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد هماهنگی بر عملکرد کارکنان
پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد هماهنگی بر عملکرد کارکنان

پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد هماهنگی بر عملکرد کارکنان

شرح مختصر:

يكي از مشكلات اساسي بر سر راه كارايي و عملکرد سازمان­ها، مسائل ساختاري و هماهنگی  آنها است. بسياري از ساختارهاي موجود به طور سنتي طراحي شده و احتمالاً با وظايف فعلي آنها سازگاري نداشته و تحولات محيط امروزي را مدنظر قرار نداده و در بعضي موارد مطابق با نيازهاي كنوني سازمان و جامعه بنا نشده و از هماهنگی برخوردار نیستند و بعضاً به ابعاد انساني و انگيزش نيروي كار توجهي ندارند. با توجه به اينكه يكي از وظايف اصلي مديران سازماندهي است و سازماندهي نيز فرآيندي يكباره نمي­باشد، بايد هر از گاه نسبت به كارا بودن سيستم ساختاري و تناسب آن با ساير ابعاد محتوایي اقدام مقتضي به عمل آيد.

هماهنگی به عنوان یکی از چالش­های اصلی برای سازمان­های امروز مطرح است. هماهنگی جزء لاینفک تمامی وظایف مدیریت بوده و به عنوان یک بخش اساسی در ماهیت مدیریت، مورد توجه است. هر سازمانی باید از نظر درونی هماهنگی داشته باشد بر این اساس چالشی که سازمان­های امروزی با آن مواجه هستند مسأله هماهنگی است. مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از بخش­های مدیریت می­بایست با سایر عناصر سازمان مانند ساختار تکنولوژی هماهنگ باشد یکی از مشکلات آموزش پرورش شهرستان ممسنی نیز عدم هماهنگی در سازمان می­باشد که باعث عدم کارآیی و بهره وری سازمان می­شود.

هماهنگی به عنوان یکی از فراگیرترین مفاهیم در مدیریت مطرح شده است اهمیت هماهنگی تا آنجاست که می­توان مدیریت را معادل هماهنگی دانست سایر وظایف مدیریت از قبیل برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل نیز خود از ابزارهای هماهنگی بحساب می­آیند. هر سازمانی باید بتواند در سطوح مختلف به هماهنگی و یکپارچگی درونی بپردازد. چالش­هایی از قبیل افزایش عرضه محصولات، افزایش رقابت، جهانی شدن و پیشرفت­های تکنولوژی سبب شده­اند که سازمان­ها بیش از پیش مسأله  هم افزایی را مورد توجه قرار دهند. اما برای ایجاد هم افزایی، هر سازمانی نیازمند هماهنگی است چرا که بدون هماهنگی نه تنها هم افزایی حاصل نمی­شود، بلکه پدیده نقصان پذیری نیز گریبان­گیر سازمان خواهد شد (اعرابی، 1385). نیاز به هماهنگی در یک سازمان بستگی به وسعت، اندازه و میزان پیچیدگی دارد. به همان صورت که سازمان رشد می­یابد به طور فزاینده­ای نیاز به هماهنگی بیشتر احساس می­شود.

همواره میان نیروهای طرفدار هماهنگی و نیروهای طرفدار تفکیک و بخش­بندی تنش وجود دارد به طوری که گاه این نیروها با هم برابری دارند و گاه نیز یکی از آنها مغلوب دیگری می­شود (آقاجانی، 1389).

همچنین علما و دانشمندان مطالعات مدیریتی و سازمان هر یک به شکلی از اهمیت هماهنگی در فرآیندهای سازمانی سخن رانده­اند. اولین بار فایول فرانسوی آن را به عنوان یکی از عناصر(وظایف) پنج گانه مدیریت دانسته و مینتزبرگ نیز آن را به عنوان یکی از دو اقدام اساسی و مهم سازماندهی معرفی کرده است. ضرورت وجودی و توجه به موضوع هماهنگی در اثر وابستگی­ها و روابط موجود بین بخش­های مختلف یک سازمان با هم و یا بین سازمان­های مختلف با یکدیگر است(جعفرنژاد و همکاران،1381: 21). تدابیر و تمهیدات هماهنگی در سازمان­ها بر اساس دیدگاه مینتزبرگ، به شرح زیر می­باشد1- سازگاری متقابل(دوجانبه) 2-سرپرستی مستقیم 3-استاندارد کردن فرآیندهای کار 4-استاندارد کردن بازده کار   5- استاندارد کردن مهارت­ها که در این تحقیق نیز از این ابعاد استفاده می­شود.

كيفيت عملكرد سازمان­ها به عملكرد تك تك افراد سازمان بستگي دارد. لازم است سازمان در حفظ و حمايت از نيروي انساني تلاش به عمل آورده تا از نيروي معنوي بهتري جهت هماهنگی در سازمان برخوردار شده و به مقاصد سازمان دست يابند. اگر مديران ما در سازمان­ها با استفاده از استعداد كاركنان آموزش مورد نياز را در اختيار كاركنان قراداده و ضمن دادن فرصت مناسب و امكانات مورد نياز به آنان و ايجاد هماهنگی در بین افراد مي‌توانند بهترين عملكرد را در كاركنان شاهد باشند اما متأسفانه در بعضي از سازمان­ها شاهد آن هستيم كه مديران عمدتاً به هماهنگی و عملكرد كاركنان توجه كافي نداشته و عمدتاً بر اساس اميال خود تصميم مي­گيرند و كاركنان زير دست خود را صرفاً از آن جهت كه از آنها حرف شنوي داشته باشند انتخاب مي­كنند نه آنكه عملكرد بهتري داشته باشد. عمدتاً كاركناني كه خوب كار مي­كنند و نسبت به بعضي از عملكرد مديران و مافوقشان انتقاد دارند به حاشيه سازمان هدايت مي­شوند و افرادي با توانمندي پائين­تر و صرفاً حرف گوش كن در وسط معركه قرار مي­گيرند و اين عامل عملکرد و بهره­وری سازمان را تنزل داده كه البته كمتر مديراني هستند كه متوجه اين موضوع مي­شوند. بر این اساس چالشی که سازمان­های امروزی با آن مواجه هستند، مسأله هماهنگی است. مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از بخش­های مدیریت می­بایست با سایر عناصر سازمان مانند ساختار تکنولوژی هماهنگ باشد. یکی از مشکلات آموزش پرورش شهرستان ممسنی نیز عدم هماهنگی در سازمان می­باشد که باعث عدم کارآیی و بهره­وری سازمان می­شود.

یک سازمان برای نائل شدن به اهداف مورد نظرش نیاز به چهارچوبی دارد که فعالیت­های افراد مختلف سازمان را هماهنگ نموده و ارتباط مناسبی بین آنها برقرار کند.

 متاسفانه در برخی از سازمان ها، همین که تعداد پرسنل سازمان از چند نفر تجاوز نمود، هماهنگ نمودن فعالیت­های آنان امری اجتناب ناپذیر است. به ویژه زمانی که سازمان از وسعت و بزرگی نیز برخوردار باشد، در این وضعیت بدون هماهنگی مناسب و ایجاد ارتباطات منطقی میان وظایف افراد مختلف سازمان، تحقق هدف­های مشترک به دشواری میسر می­گردد. برای جلوگیری از تداخل مسئولیت و ایجاد وحدت عمل در روند کلی حرکت سازمان، هماهنگ نمودن عملیات واحدهای مختلف یک سازمان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

 با توجه به مشکلاتی که در آموزش و پرورش وجود دارد، آشنایی مدیران و کارکنان با ابعاد هماهنگی و ارائه ی راهبردها، به آنان در تصمیم­گیری و حل مسأله کمک می کند و سبب کاهش تصمیم­های اشتباه می­شود و سازمان را به موفقیت­ها نزدیک­تر می­کند. بنابراین شناخت دقیق و شناسایی ابعاد هماهنگی در سازمان، غالباً دشوار و نيازمند تحقيق علمى است، لذا تحقيق به اين منظور با بررسى بيشتر تأثير ابعاد هماهنگی بر عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان نورآباد ممسنی می­پردازد تا در نهايت نشان داده شود كه ميزان هماهنگی و عملکرد کارکنان در چه سطحى قرار دارد و نیاز به هماهنگی در چه بعدهایی و به  چه ترتیبی اولویت­بندی می­شوند

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول:  کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه: 3
 • 1-2- بیان مسأله: 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق: 6
 • 1-4- اهداف تحقیق: 8
 • 1-5- سؤالات تحقيق: 8
 • 1-6- متغيرهاي تحقيق: 9
 • 1-7- تعاريف عملياتي واژه ها: 9
 • 1-8- قلمرو تحقيق: 10
 • 1-8-1- قلمرو موضوعي: 11
 • 1-8-2- قلمرو سازماني: 11
 • 1-8-3- قلمرو زماني: 11
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه: 13
 • 2-2- مفهوم سازمان: 14
 • 2-3- انواع سازمان: 14
 • 2-4- مفهوم سازی ساختار سازمانی: 15
 • 2-5- عوامل تعیین­کننده ی ساختار سازمانی: 19
 • 2-6- روندهای جدید در سازماندهی: 20
 • 2-7- ابعاد طرح سازمان: 21
 • 2-8- عوامل محيطي مؤثر بر سازمان: 23
 • 2-9- ساده يا پيچيده بودن محيط: 24
 • 2-10- مفهوم هماهنگی: 24
 • 2-11- تعریف هماهنگی: 27
 • 2-12- اهمیت هماهنگی: 27
 • 2-13- هماهنگی از نظر مینتزبرگ: 28
 • 2-14- هدف از ایجاد هماهنگی: 30
 • 2-15- انواع هماهنگی در سازمان: 30
 • 2-15-1- هماهنگی درونی: 30
 • 2-15-2- هماهنگی بیرونی: 30
 • 2-15-3- انواع هماهنگی در سازمان از نظر سطح: 31
 • 2-16- اصول ایجاد هماهنگی: 30
 • 2-17- عوامل تعیین کننده حیطه نظارت: 31
 • 2-17-1- مدل عقلایی: 32
 • 2-17-2- مدل طبیعی: 32
 • 2-17-3- مدل نقاط مرجع استراتژیک‏: 33
 • 2-18- هماهنگی و فن‌آوری: 35
 • 2-19- ساز و کارهای ایجاد هماهنگی: 34
 • 2-20- نتایج هماهنگی: 35
 • 2-21- مفهوم عملكرد: 36
 • 2-22- تعریف ارزیابی عملکرد: 36
 • 2-23- عملکرد کارکنان: 37
 • 2-24- ارزيابي عملكرد كاركنان: 37
 • 2-25- اهداف ارزيابي عملكرد: 42
 • 2-26- ضرورت و اهمیت ارزشیابی عملکرد: 42
 • 2-27- اثربخشی ارزشیابی عملکرد: 42
 • 2-28- معیارهای ارزشیابی عملکرد: 44
 • 2-29-  ويژگي­هاي ارزشيابي: 44
 • 2-30- رابطه پاداش با عملكرد: 44
 • 2-31- چرا نیازمند ارزیابی عملکرد هستیم: 45
 • 2-32- مراحل ارزيابي: 46
 • 2-33- مباني ارزيابي عملكرد: 47
 • 2-34- فرآیند ارزيابي عملكرد كاركنان: 50
 • 2-35- معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی: 50
 • 2-36- موانع و محدوديت­هاي ارزيابي نيروي انساني: 50
 • 2-37- موانع رواني و رفتاري: 50
 • 2-37-1- عينيت نداشتن: 50
 • 2-37-2- تعميم (اثر هاله­اي): 50
 • 2-37-3- سختگيرانه، تأهل يا محافظه كاري: 51
 • 2-37-4- تازگي: 51
 • 2-37-5- مقابله: 52
 • 2-38- موانع فني و اجرايي: 52
 • 2-39- عوامل مؤثر در تعيين نوع سيستم ارزيابي: 53
 • 2-40- ويژگي­هاي سيستم ارزيابي عملكرد كارآمد: 54
 • 2-41- مدل­های ارزیابی عملکرد: 55
 • 2-42- دیدگاه کمپل: 56
 • 2-43- مدل سینک و تاتل (1989) ارزیابی عملکرد: 60
 • 2-44- دیدگاه مک کلوی و همکاران: 60
 • 2-45- پیشینه تحقیق: 61
 • 2-46- چهارچوب نظری تحقیق: 63
 • 2-47- مدل مفهومی تحقیق: 63
 • 2-48- فرضیات تحقیق: 65
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه: 71
 • 3-2- روش پژوهش: 71
 • 3-3- جامعه آماری: 72
 • 3-4- روش نمونه گیری: 72
 • 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات: 72
 • 3-6- روايي و پايايي: 69
 • 3-6-1- روایی ابزار سنجش: 69
 • 3-6-2- پایایی ابزار سنجش: 69
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 70
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
 • 4-1- مقدمه: 77
 • 4-2- آمار توصیفی: 72
 • 4-2-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت: 72
 • 4-2-2- توزیع فراوانی بر حسب سن: 73
 • 4-2-3- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات: 74
 • 4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت: 80
 • 4-1-5- توزیع فراوانی بر حسب نوع استخدام: 81
 • 4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها: 82
 • 4-3-1- توصیف متغیر سازگاري متقابل: 82
 • 4-3-2- توصیف متغیر سرپرستی مستقیم: 82
 • 4-3-3- توصیف متغیر استاندارد کردن فرآیند کار: 83
 • 4-3-4- توصیف متغیر استاندارد کردن بازده کار: 83
 • 4-3-5- توصیف متغیر استاندارد کردن مهارت­ها: 83
 • 4-2-6- توصیف متغیر عملکرد کارکنان: 83
 • 4-4- آمار استنباطی: 84
 • 4-4-1- فرضیات تحقیق: 84
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 91
 • 5-2- نتیجه گیری: 91
 • 5-2-1- آمار توصیفی: 91
 • 5-2-2-آمار استنباطی: 91
 • 5-3- بحث: 93
 • 5-4- پیشنهادات پژوهشگر در ارتباط نتایج حاصل از این پژوهش: 93
 • 5-5-پیشنهادات پژوهشی… 95
 • 5-6- محدودیت­های پژوهش: 96
 • منابع و مآخذ:
عنوان : پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد هماهنگی بر عملکرد کارکنان
تعداد صفحات: 125 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  12000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


− پنج = 0