بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه تأثیر اقدامات رهبری بر اولویتهای رقابتی و عملکرد گروهی واحدهای تولیدی
پایان نامه تأثیر اقدامات رهبری بر اولویتهای رقابتی و عملکرد گروهی واحدهای تولیدی

پایان نامه تأثیر اقدامات رهبری بر اولویتهای رقابتی و عملکرد گروهی واحدهای تولیدی

شرح مختصر:

امروزه مدیران واحدهای تولیدی با مشکل واقعی تلاش برای هدایت واحدهای خود در یک محیط نامطمئن و متغیر و توافق بر سر پیگیری انواع برنامه­های کاربردی و عملی روبه‌رو هستند. پرسشی که در اینجا مطرح است، آن است که سازمان­های امروزی چگونه می­توانند در شرایطی که محیط نامطمئن است، تکنولوژی در حال تغییر مستمر است و رقابت بر سر منابع به شکلی نادرست در حال شکل‌گیری است، برنامه‌های سودمند و معنی‌دار را توسعه دهند؟ در این پژوهش محقق درصدد بررسی تأثیر اقدامات مدیریت و رهبری و اولویت­های رقابتی بر عملکرد گروهی واحدهای تولیدی است.

متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد گروهی واحدهای تولیدی است؛ و متغیرهای مستقل تأثیرگذار عبارتنداز:

1- اقدامات رهبری با ابعاد شبکه‌سازی، تیم سازی، حمایت، نظارت، تشخیص، تشویق، مشاوره، برنامه‌ریزی و حل مسئله

2- اولویت‌های رقابتی با ابعاد هزینه، زمان تحویل، کیفیت و انعطاف‌پذیری است.

وقتی تولیدکنندگان به دنبال ترکیبی از اولویت‌ها باشند، مدیران تولید آن‌ها باید از ترکیبی از رویکردهای مدیریتی مؤثر مثل برنامه‌ریزی، وکالت دادن، امید بخشی و غیره استفاده نمایند. تولیدکنندگان همچنین ممکن است ملاحظه نمایند که مدیریت تولید مؤثر باعث ارتقاء عملکرد بر اساس یک دسته از معیارها مثل کیفیت گرایی و تناسب می‌شود که ممکن است به شکل مستقیم تحت تأثیر گروه تولید قرار گیرند. برای معیارهایی مثل رضایت مشتری مدیریت تولید باید از طریق مدیریت انتظارات مشتری و از طریق قابلیت انعطاف‌پذیری نیازهای مشتری را مرتفع کند. موضوع اولویت‌های رقابتی تولیدکنندگان و رهبری اولین بار در مدیریت عملیات هنگامی مطرح شد که اسکینر[1] (1996) به بررسی استراتژی دو تولیدکنندۀ مبلمان پرداخت: یکی از آن‌ها، یک خط محصول با قیمت پایین تولید می‌کند؛ و دیگری مبلمانی باکیفیت بالا و قیمت بالا می‌سازد. ایشان عنوان کرد که این دو کارخانه تولیدکننده (سازنده) باید سیاست‌ها، پرسنل و عملیات مختلف توسعه دهند تا بتوانند استراتژی­های خود را با موفقیت اجرا کنند. سبک­های مدیریتی که وی پیشنهاد کرد عبارت بودند از: زیاد یا کم وارد جزئیات شدن، سبک قدرت‌طلب یا غیر هدایتی و تماس زیاد یا کم با سازمان. بعدها ویلرایت[2] (1984) با ساخت چارچوب اسکینر (1969) چنین عنوان کرد: عامل اصلی بحران تولید این است که سیاست­های تولیدی یک شرکت و افراد (کارمندان، ناظران و مدیران) با تأسیسات و تجهیزات آن ناسازگار شده‌اند و یا اینکه هر دوی این‌ها با نیازهای رقابتی آن منافات پیدا کرده‌اند.

مطالعات در مورد استراتژی تولید نیاز به هم تراز کردن تصمیمات استراتژیک در عرصه­های مختلف (ساختاری و زیر ساختاری) با اولویت­های رقابتی را مورد تأکید قرارداد. به عنوان مثال، هیل (1989)، کلیند ورفر و پاتوری (1990) و صافی زاده و همکاران (1996) تلاش کردند تا تصمیمات ساختاری مانند انتخاب تکنولوژی را با اولویت­های رقابتی هم تراز نمایند و در جناح زیر ساختاری، هیل (1989) به بررسی گزینه سیستم­های کنترل، بعداً، برخی مطالعات مربوط به مدیریت منابع و اولویت‌های رقابتی منابع انسانی و چهار بُعد عملکرد تولید یعنی کیفیت، هزینه، انعطاف‌پذیری و زمان پرداختند. سانتاد[3] (2000) سیاست­های مدیریت منابع انسانی را برای هر یک از چهار اولویت‌های رقابتی، مناسب تشخیص داد.

جهت‌گیری رقابتی یک نوع پیکربندی است و با تبعیت از کاتوریا (2000) به شکل تأکید بر یک سری از اولویت‌های رقابتی (کیفیت، انعطاف‌پذیری، تحویل و هزینه) تعریف می‌شود. مطابق با بیانات هیل (1989) در مورد برندگان سفارشات و واجدان صلاحیت سفارشات درجه تاکید هر شرکت بر این اولویت‌ها متغیر است چرا که هر شرکت از برخی از اولویت‌ها به عنوان برندگان سفارشات و از برخی از دیگر اولویت‌ها به عنوان وجدان صلاحیت سفارشات استفاده می­کند. اقدامات رهبری با تبعیت از یوکل[4] (2006) تعریف می­شود که ادعا می­کند که رهبران، همه رفتار یا رویکردهایی مانند برنامه‌ریزی، وکالت دادن و شبکه‌بندی را نشان می­دهند اما درجات آن متفاوت است.

فهرست مطالب

 • چكيده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق.. 2
 • 1-کلیات.. 1
 • 1-1- مقدمه. 1
 • 1-2- بیان مسئله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت.. 6
 • 1-4- اهداف پژوهش… 7
 • 1-4-1- هدف اصلی.. 7
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 7
 • 1-6- فرضيه‏هاي تحقیق.. 9
 • 1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 10
 • 1-7-1- تعاریف مفهومی.. 10
 • 1-7-2- تعریف عملیاتی.. 10
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. 11
 • 2- مبانی نظری تحقیق.. 12
 • 2-1-مقدمه. 12
 • 2-2-اقدامات رهبری.. 12
 • 2-2-1-تعریف رهبری.. 12
 • 2-2-2-تفاوت‌های مدیر و رهبر. 12
 • 2-2-3-نظریات رهبری.. 13
 • 2-2-3-1-نظریات خصوصیات فردی.. 13
 • 2-2-3-2-نظریات رفتاری.. 13
 • 2-2-3-3-نظریات موقعیتی و اقتضائی.. 14
 • 2-2-3-4-نظریه جایگزینهای رهبری.. 16
 • 2-2-4-نقش‌های مدیریتی و رهبری.. 16
 • 2-2-4-1-تعریف نقش… 16
 • 2-2-4-2-ویژگی‌های نقش… 16
 • 2-2-4-3- نقش رهبری به عنوان طراح. 18
 • 2-2-4-4- رهبر در نقش ناظر. 19
 • 2-2-4-5-رهبر در نقش معلمی.. 20
 • 2-2-4-6- نقش‌های مدیران از دیدگاه صاحب‌نظران. 20
 • 2-2-4-6-1-نقش‌های مدیریتی کوئین و همکاران. 20
 • 2-2-4-6-2-نقش‌های مدیران از دیدگاه آدیزس… 21
 • 2-2-4-6-3-فعالیت‌های مدیریتی بر مبنای نظریه لوتانز. 22
 • 2-2-4-6-4-نقشهای مدیران از دیدگاه پیتر سنگه. 22
 • 2-2-4-6-5-نقش‌های مدیران از دیدگاه هنری مینتزبرگ.. 23
 • 2-2-4-6-6-نقش‌های مدیریتی یوکی.. 24
 • 2-2-4-6-6-1- شبکه‌سازی.. 25
 • 2-2-4-6-6-2-حمایت.. 27
 • 2-2-4-6-6-3-تیم سازی.. 28
 • 2-2-4-6-6-4- انگیزش… 34
 • 2-2-4-6-6-5-نظارت و کنترل. 38
 • 2-2-4-6-6-6-برنامه‌ریزی.. 41
 • 2-2-4-6-6-7-مشورت.. 44
 • 2-2-4-6-6-8-حل مسائل. 47
 • 2-3-استراتژی های تولید. 49
 • 2-3-1-تعریف استراتژی تولید. 49
 • 2-3-2- مفاهیم استراتژی های تولیدی.. 50
 • 2-3-3-اولویت‌های رقابتی.. 50
 • 2-3-3-1-هزينه. 51
 • 2-3-3-2- كيفيت.. 51
 • 2-3-3-3-ارائه محصول. 51
 • 2-3-3-4-انعطاف‌پذیری.. 51
 • 2-3-4-همبستگی میان استراتژی های تولید واستراتژی های منابع انسانی.. 52
 • 2-3-5-عملکرد گروهی.. 53
 • 2-3-6- رضایت مشتری.. 53
 • 2-3-7- خلاقیت گروه 55
 • 2-3-8- کیفیت کار 57
 • 2-4-پیشینه تحقیق.. 60
 • 2-4-1-تحقیقات داخلی.. 60
 • 2-4-2-تحقیقات خارجی.. 62
 • 2-5-چهارچوب نظری تحقیق.. 63
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 66
 • 3- روش شناسی تحقیق.. 67
 • 3-1- مقدمه. 67
 • 3-2- روش شناسی تحقیق.. 67
 • 3-3- ابزار گردآوري داده‏ها 68
 • 3-4- ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (پایایی و روایی) 68
 • 3-5- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه. 69
 • 3-6- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 69
 • فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 70
 • 4- یافته های تحقیق.. 71
 • 4-1- مقدمه. 71
 • 4-2- یافته های پژوهش… 71
 • 4-2-1- یافته های توصیفی جنسیت.. 71
 • 4-2-2- یافته های توصیفی وضعیت تأهل. 72
 • 4-2-3- یافته های توصیفی وضعیت سن.. 73
 • 4-2-4- یافته های توصیفی تحصیلات.. 74
 • 4-2-5- یافته های توصیفی سابقه خدمت.. 75
 • 4-2-6- یافته های توصیفی وضعیت استخدامی.. 76
 • 4-2-7- شاخص‌های آمار توصیفی متغيرهاي پژوهش… 77
 • 4-3- فرضیه های پژوهش… 79
 • 4-4- یافته های جنبی پژوهش… 86
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث.. 90
 • 5- نتیجه گیری و بحث.. 91
 • 5-1- مقدمه. 91
 • 5-2- نتیجه گیری و بحث.. 91
 • 5-3- موانع و محدودیتهای پژوهش… 95
 • 5-4- پیشنهادها 97
 • 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 97
 • 5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 97
 • منابع و مأخذ 
عنوان : پایان نامه تأثیر اقدامات رهبری بر اولویتهای رقابتی و عملکرد گروهی واحدهای تولیدی
تعداد صفحات: 111 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


نُه + = 12