بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه سرمایه‌ فکری و عوامل مرتبط با آن
پایان نامه سرمایه‌ فکری و عوامل مرتبط با آن

پایان نامه سرمایه‌ فکری و عوامل مرتبط با آن

شرح مختصر:

در اقتصاد نوين، سرمايه فكري تحت عنوان دارايي هاي نامشهود توصيف شده است كه مي توان آن را به عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايدار به كار گرفت. اجزاي سرمايه فكري داراي اثرات متقابلي هستند كه به خلق ارزش مي انجامند. تحقيقات پيشين همبستگي مثبت و معني داري بين سرمايه فكري و عملكرد سازماني ارايه داده اند. این اجزاء عبارتند از: سرمايه انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري و روابط متقابل آنها و توجه به آن ها موجب ارتقاء نوآوری، خلاقیت و رشد؛ هر چه بیشتر سازمان می گردد ( بهرامی و همکاران، 1390).

سرمایه‌ فکری، زاده‌ عرصه‌ علم و دانش است. هنوز این واژه در دوران تکوین خود به سر می‌برد. این مفهوم برای نخستین بار، در سال 1991 مطرح شد یعنی زمانی که شرکت بزرگ سوئدی اسکانیا شروع به اجرای مجموعه ‌ای از روش ‌های نوآورانه‌ علمی برای توجه ویژه به دارایی ‌های نامحسوس خود کرد. اگر رشد قدرت سخت ‌افزاری را یک شاخص مهم بدانیم، باید بگوییم که تا سال 2021 یعنی زمانی که ما 30 ساله شدن مفهوم سرمایه‌ فکری را جشن گرفتیم، رایانه ‌ها به ظرفیتی معادل ظرفیت مغز انسان دست خواهند یافت. در آن زمان چگونه می ‌توان ارزش دارایی ‌های شرکت ‌ها را سنجید. بررسی ها در این مورد نشان می دهند: مهم ‌ترین دارایی ‌ها همان نامحسوس ‌ترین دارایی ‌ها هستند آدلر[1] (2002).

شرط موفقیت سازمانها بستگی دارد به: اطلاع از آینده‌ محصولات، فن‌ آوری ‌ها و مشتریان سازمان. داشتن ایده در مورد سود حاصل ازسرمایه- گذاری در ارتباطات شبکه ‌ای امروز، هزینه‌ های دستیابی به اطلاعات و یا موقعیت سرمایه‌ های فکری. اقتصاد دانش محور، مدیران را با چالش­های جدیدی مواجه کرده است. اقتصاد­های توسعه یافته از نظر ساختاری تغییر کرده­اند. اصول ارزش­گذاری بازار سرمایه تغییر کرده است. ما امروزه شاهد شرکت­هایی هستیم که مدل­های جدید کسب و کار را بکار می­گیرند و با استفاده از منابعی رشد و رقابت می­کنند که متفاوت از گذشته است. سرمايه فكري در واقع شامل تراوشات فكري، ابداعات و نوآوري هاي انسان ها مي شود. البته در رابطه با ماهيت و حقوق متعلقه آن، حقوق دانان نظرات متفاوتي دارند. برخي آن را حقوق اخلاقي مي دانند و بعضي آن را نوعي حقوق شخصي مي شناسند و معتقدند صرفاً براي حفظ منافع شخصي نوآور بوده و قابل توارث و انتقال نيست. به عبارت ديگر در اين حقوق، حمايت شخص نوآور و خالق اثر مطرح است. در مقابل صاحبان نظريه مالكيت غير مادي اين حق را مالي و قابل انتقال مي دانند ولي آن را موقتي مي دانند( انواری رستمی و همکاران، 1382).

مديريت سرمايه فكري علاوه بر پيگيري موارد حقوقي، موضوعات مهم ديگري از جمله نحوه توسعه نوآوري، بارورتر كردن نتايج، توسعه زير ساخت هاو فراهم نمودن كليه شرايطي كه فضاي مناسب نوآوري را ايجاد كرده و آن را تضمين مي نمايد، مي پردازد. وضغیت و میزان سرمایه فکری در کمتر سازمان دولتی و یا خصوصی در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نیاز بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان یکی از بانک های مادر و پیشرو در صنعت بانکداری کشور به هماهنگ شدن با آخرین دانش روز مدیریت دنیا توجه به بررسی و تعیین میزان سرمایه فکری وجود داشت. بنابر این این مطالعه با هدف،‌ بررسی سرمایه فکری و عوامل موثر برآن در بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد، طراحی گردیده است.

سرماية فکری به منابعي اشاره دارد كه در شبكه هاي كسب و كار موجود است و از طريق آنها در دسترس قرار ميگيرد. اين منابع شامل اطلاعات، انديشه ها، راهنمايي ها، فرصتهاي كسب و كار، سرمايه مالي، قدرت و نفوذ، حمايت عاطفي، حتي حسن نيت، اعتماد و همكاري است. سرمايه فکری از مفاهيم نويني است كه امروزه در جامعه شناسي و اقتصاد، و به تازگي در مديريت و سازمان به صورت گسترده اي مورد استفاده قرارگرفته است. به تازگي تئوري سرمايه اجتماعي از جامعه‌شناسي به عنوان يك نيروي بالقوه مؤثر بر عملكرد سازماني، مشتق شد.سرماية فکری واقعا” ايدة جدیدی نيست. شرايطي كه موجب شده است اين مفهوم به گونه اي مطرح شود تا مردم به آن فكر كنند و اهميت و فايدة آن را تشخيص دهند نو است. اين مفهوم به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به مثابه منبع با ارزشي كه با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا مي شود، و همچنین موجب شکوفایی و بروز خلاقیت های فکری و افزایش بهره وری می گردد

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق… 2
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسئله. 5
 • 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 6
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 7
 • 1-4-1- هدف اصلی تحقیق.. 7
 • 1-4-2- اهداف فرعی.. 7
 • 1-5- سئوال ها و فرضیات تحقیق.. 8
 • 1-5-1- سئوال‌های پژوهش 8
 • 1-5-2- فرضیات… 8
 • 1-6- متغیر های پژوهش…. 9
 • 1-6-1- متغیر های مستقل.. 9
 • 1-6-2- متغیر های وابسته. 9
 • 1-7- تعاریف نظری و عملیاتی واژه هاواصطلاحات پژوهش…. 9
 • 1-7-1- تعاریف نظری.. 9
 • 1-1-7-1-سرمایه فکری.. 9
 • 1-7-1-2- بعد سرمایه انسانی.. 10
 • 1-7-1-3- بعد سرمایه ساختاری.. 10
 • 1-7-1-4- بعد سرمایه مشتری.. 10
 • 1-7-2- تعاریف عملیاتی.. 11
 • 1-7-3- امتیازدهی.. 11
 • 1-7-4- تفسیرامتیاز 11
 • فصل دوم: ادبیات تحقیق… 13
 • 2-1- مقدمه. 14
 • 2-2- مفهوم سرمايه فكري.. 15
 • 2-3- عناصر سرمايه فكري.. 15
 • 2-3-1- سرمايه انساني (Human capital) 15
 • 2-3-2- سرمايه ساختاري (capital Structural) 16
 • 2-3-3- سرمايه رابطه اي (سرمایه مشتری؛ capital Relational) 17
 • 2-4- معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری و ابعاد آن.. 17
 • 2-4-1- عناصر معيارهاي اندازه گيري سرمایه انسانی.. 17
 • 2-4-2- عناصر معيارهاي اندازه گيري سرمايه ساختاری.. 18
 • 2-4-3- عناصر معيارهاي اندازه گيري سرمايه مشتری.. 19
 • 2-6- معرفی بانک کشاورزی ایران.. 21
 • 2-7- چشم انداز بانك كشاورزي.. 22
 • 2-8- پیشینه پژوهش…. 23
 • 2-9- خلاصه و جمع بندی.. 32
 • فصل سوم: روش تحقیق… 33
 • 3-1- مقدمه. 34
 • 3-2- روش تحقيق.. 34
 • 3-3- جامعه آماري.. 34
 • 3-4- نمونه و روش نمونه گيري.. 35
 • 3-5- روش اجرا 35
 • 3-6- تعيين و ارزشیابی موئلفه هاي سرمايه فكري.. 36
 • 3-6-1- سرمايه انساني.. 36
 • 3-6-2- سرمایه ساختاری.. 36
 • 3-6-3- سرمايه مشتري (سرمایه ربطه ای) 37
 • 3-7- بررسي روایی ابزار اندازه گيري.. 37
 • 3-8- بررسي پايايي ابزار اندازه گيري.. 37
 • 3-9- روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده ها 37
 • 3-10- متغیر های مستقل.. 38
 • 3-11- متغیر های وابسته. 38
 • 3-12- ابزار گردآوری داده‌ها 38
 • 3-13- امتیازدهی.. 39
 • 3-14- تفسیر امتیاز محاسبه شده 39
 • 3-15- امكانات مورد استفاده 40
 • 3-15-1- تجهيزات، كتب، مجلات و مواد مصرفي.. 40
 • 3-15-2- حمایت مدیریت ستادی بانک کشاورزی استان.. 40
 • 3-16- محدودیت های پژوهش…. 40
 • 3-17- ملاحظات اخلاقی.. 41
 • فصل چهارم: نتایج تحقیق… 42
 • 4-1- مقدمه. 43
 • 4-2- توصیف جامعه مورد مطا لعه. 43
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 62
 • 1-5- بخش اول توصیف جامعه مورد مطالعه. 63
 • 2-5- بحث و نتیجه گیری بر حسب سئوال ها و فرضیات پژوهش…. 64
 • 1-2-5- سئوال های پژوهش…. 64
 • 2-2-5- فرضیات پژوهش…. 65
 • 3-5- نتیجه گیری کلی.. 68
 • 4-5- پیشنهادات کاربردی.. 68
 • فهرست منابع
عنوان : پایان نامه سرمایه فکری و یادگیری سازمانی
تعداد صفحات: 80 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  18000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× یک = 4