بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و ارتباط آن با چابکی کارکنان
پایان نامه سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و ارتباط آن با چابکی کارکنان

پایان نامه سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و ارتباط آن با چابکی کارکنان

شرح مختصر:

سازمان­های کنونی در محیطی فعالیت می­کنند که تغییرات سریع آن، آن­ها را ملزم به داشتن استراتژی­های انطباق­پذیر می­کند. در واقع این مسأله که سازمان­ها چگونه می­توانند در محیطی پویا و غیرقابل پیش­بینی موفق شوند، موضوعی است که به عنوان مهمترین چالش دنیایی امروز سازمان­ها و مؤسسات شناخته می­شود. در دهه گذشته، غالب شرکت­ها راهبرد بازسازي و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالش­ها و تغییرات محیطی انتخاب می­کردند، گرچه این رویکردها همواره موفق و ثمربخش نبودند، اما امروزه بسیاري از سازمان­ها و شرکت­ها با رقابت فرآیند پایدار و نامطمئنی مواجه هستند که به واسطه نوآوري فناورانه، تغییر محیط­هاي بازاري و نیازهاي در حال تغییر مشتریان شدت یافته است. این وضعیت بحرانی موجب اصطلاحات عمده­اي در چشم انداز راهبردي سازمان، اولویت­هاي کسب و کار و بازبینی مدل­هاي سنتی و حتی مدل­هاي نسبتاً معاصر شده است. به عبارتی می­توان گفت که رویکردها و راه­حل­هاي گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود براي مقابله با چالش­هاي سازمانی و محیط بیرونی معاصر را از دست داده­اند، یا بهتر است با رویکردها و دیدگاه­هاي جدیدي جایگزین شوند. از این رو، یکی از راه­هاي پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی، چابکی است. چابکی عبارت از توانایی فائق آمدن بر چالش­هاي غیرمنتظره براي مقابله با تهدیدات بی­سابقه محیط کاري و کسب مزیت و سود از تغییرات به عنوان فرصت­ها می­باشد (جعفرنژاد و همکاران، 1386). چابکی را می­توان به صورت همسویی نزدیک سازمان با نیازهاي متغیر کاري، در جهت کسب مزیت رقابتی تعریف کرد. در چنین سازمانی، اهداف کارکنان با اهداف سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توأم با یکدیگر درصدد هستند تا به نیازهاي متغیر مشتریان پاسخ مناسبی دهند (ورندت[1]، 1999). چابکی به طور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغییر دائم در زمینه فرصت­هاي حاصل از جذب مشتري توجه می­کند و مستلزم آمادگی دائم براي رویارویی با تغییرات بنیادي و سطحی است و سازمان­هاي چابک همیشه براي یادگیري هر چیز جدیدي که باعث افزایش سودآوري ناشی از بهره­گیري از فرصت­هاي جدید می­شود، آماده­اند (شهائی، 1388). سازمان­هاي چابک درباره ارضاي نیازهاي مشتریان نیز به گونه­اي دیگر می­اندیشند. این سازمان­ها تنها محصولات خود را به فروش نمی­رسانند بلکه راه­حل­هاي برآوردن نیازهاي واقعی مشتریان را به فروش می­رسانند. این سازمان­ها معتقدند که محصولاتشان کامل نیست و به منظور غنی­سازي ارزش­هاي دریافتی مشتریان از محصول و ایجاد ارزش افزوده براي آنان سعی در غنی­سازي محصول خود دارند. این امر سبب غیرقابل دسترس شدن موقعیت سازمان­هاي چابک براي رقبا می­شود. علاوه بر این، سازمان­هاي چابک بر طراحی یا توسعه محصولاتی متمرکز می­شوند که به طور ویژه، به نیازهاي منحصر به فرد مشتریان پاسخ دهد. نیاز به طراحی مؤثر و سریع بدین معنی است که رویکرد سنتی در داشتن محصولات جدید شکست خورده است (اصولی، 1386).

چابکی در هر سازمانی معمولاً چند قابلیت را در بر می­گیرد که شامل پاسخگویی، شایستگی، انعطاف­پذیری و سرعت است (کرمی ،1386). اگر سازمانی بدنبال چابکی است باید این  قابلیت­ها را مدنظر داشته باشد و تا جای ممکن آنها را در درون خود پرورش دهد (زنجیر چی و همکاران، 1390).

[1]. Vernadat,1999

 • فهرست مطالب
 • چکیده 1
 • فصل اول: کلیات
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسأله. 4
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 9
 • 1-5- سؤالات تحقیق.. 9
 • 1-6- متغیرهای تحقیق.. 9
 • 1-6-1- متغير مستقل.. 10
 • 1-6-2- متغير وابسته. 10
 • 1-7- تعریف نظری و عملیاتی واِژه­ها 10
 • 1-7-1-تعاریف نظری واژه­ها 10
 • 1-7-2- تعریف عملیاتی ­ 12
 • 1-8- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق.. 13
 • 1-8-1- قلمرو موضوعي تحقيق.. 13
 • 1-8-2- قلمرو زماني تحقيق.. 13
 • 1-8-3- قلمرو مكاني تحقيق.. 13
 • فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 15
 • 2-2- قابلیت یادگیری سازمانی.. 15
 • 2-2-1- مقدمه­ای بر یادگیری سازمانی و سازمان­های یادگیرنده 15
 • 2-2-2- یادگیری سازمانی.. 15
 • 2-2-3- مرور بر دیدگاه­های صاحب نظران درباره­ی قابلیت یادگیری سازمانی.. 17
 • 2-2-3-1- قابلیت یادگیری در سطح سازمان از نظر کارل وکنت… 17
 • 2-2-3-2- قابليت يادگيري سازماني از نظر ردينگ…. 19
 • 2-2-3-3- قابليت يادگيري سازماني از نظر هيت… 19
 • 2-2-3-4- قابليت يادگيري سازماني از نظر توماس…. 20
 • 2-2-3-5- قابليت يادگيري سازماني از نظر دنتون.. 21
 • 2-2-3-6- قابليت يادگيري سازماني از نظر يونگ…. 21
 • 2-2-3-7- قابليت يادگيري سازماني از نظر پيتر سنج.. 22
 • 2-2-3-8- قابليت يادگيري سازماني از نظر كريتنر. 23
 • 2-2-3-9- قابليت يادگيري سازماني از نظر فيليپس…. 24
 • 2-2-3-10- نظرات دیگران در مورد قابلیت یادگیری سازمانی.. 25
 • 2-3- ابعاد  قابلیت یادگیری سازمانی از نظر گومژ و همکارانش…. 26
 • 2-3-1- تعهد مدیریت… 26
 • 2-3-2- رویکرد سیستمی.. 27
 • 2-2-3-  گشودگی و آزمون و خطا 27
 • 2-3-4- یکپارچگی و انتقال دانش…. 27
 • 2-4- بخش اول: چابكي.. 28
 • 2-4-1- واژة چابكي.. 28
 • 2-4-2- مفهوم چابكي.. 29
 • 2-4-3- سير ظهور و پيدايش مفهوم چابكي.. 31
 • 2-4-4- دلايل نياز به سازمان‌هاي چابك…. 33
 • 2-4-5- مضامين كليدي در مفهوم چابكي.. 34
 • 2-4-5-1- مديريت شايستگي‌هاي كليدي.. 35
 • 2-4-5-2- سازمان مجازي.. 35
 • 2-4-5-3- قابليت تجديد ساختار 37
 • 2-4-5-4- سازمان دانش‌محور 37
 • 2-5- قابليت‌هاي چابكي.. 37
 • 2-6- بهبود قابليت‌هاي چابكي در سازمان.. 39
 • 2-7- ابزارهاي چابكي.. 40
 • 2-8- محرك‌ها و اصول طراحي سازمان‌هاي چابك…. 40
 • 2-9- طبقه‌بندي محرك­هاي چابكي.. 42
 • 2-10- فراهم‌كننده‌هاي چابكي.. 44
 • 2-11- عناصر توليد چابكي.. 48
 • 2-12- مزاياي افزايش سطح چابكي در سازمان‌ها 53
 • 2-13- ويژگي‌هاي سازمان‌هاي چابك…. 54
 • 2-14- ابعاد چابكي.. 54
 • 2-15- چابكي در بخش دولتي.. 56
 • 2-15-1- اصول چابكي در بخش دولتي.. 57
 • 2-15-2-  چابكي كاركنان در سازمان.. 58
 • 2-16- مدل‌هاي چابكي.. 60
 • 2-16-1- مدل ژانگ و شريفي.. 60
 • 2-16-2- مدل تسورولوديس…. 61
 • 2-16-3- مدل لاين.. 62
 • 2-16-4- مدل يوسف… 62
 • 2-17- بخش سوم: خلاصه نظر محقق پیرامون تحقیقات داخلی و خارجی.. 65
 • 2-18- مدل تحقیق.. 70
 • 2-19- فرضیات تحقیق.. 70
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 73
 • 3-2- روش پژوهش…. 73
 • 3-3- جامعه آماری و حجم نمونه. 74
 • 3-4- روش نمونه گیری.. 74
 • 3-5- روش جمع­آوري داده­ها و اطلاعات… 74
 • 3-5-1- روش کتابخانه‌اي.. 74
 • 3-5-2- روش میدانی.. 74
 • 3-6- روايي و پايايي.. 75
 • 3-6-1- روایی ابزار سنجش…. 75
 • 3-6-2- پایایی ابزار سنجش…. 76
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 77
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها
 • 4-1- مقدمه. 79
 • 4-2- آمار توصیفی.. 80
 • 4-2-1- توزیع فراوانی بر حسب جنسیت… 80
 • 4-2-2- توزیع فراوانی بر حسب سن.. 80
 • 4-2-3- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات… 81
 • 4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار 82
 • 4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب نوع استخدام. 83
 • 4-3- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 84
 • 4-3-1- توصیف متغیر تعهد مدیریت… 84
 • 4-3-2- توصیف متغیر دید سیستمی.. 84
 • 4-3-3- توصیف متغیر فضای باز آزمایشگری.. 85
 • 4-3-4- توصیف متغیرانتقال و یکپارچه سازی دانش…. 85
 • 4-3-5- توصیف متغیرچابکی سازمانی.. 85
 • 4-3-6- آزمون نرماليتي متغییرهای تحقیق: 85
 • 4-4-آمار استنباطی.. 86
 • 4-4-1- فرضیات تحقیق.. 86
 • فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 93
 • 5-2- نتیجه­گیری کلی.. 94
 • 5-2-1- آمار توصیفی.. 94
 • 5-2-2-آمار استنباطی.. 94
 • 5-3- بحث… 96
 • 5-4- پیشنهادات کاربردی پژوهشگر در ارتباط نتایج حاصل ازاین پژوهش…. 97
 • 5-5- پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات آینده 98
 • 5-6- محدودیت­های پژوهش…. 98
 • منابع و مآخذ. 100
 • پیوست… 107
عنوان : پایان نامه سنجش قابلیت یادگیری سازمانی و ارتباط آن با چابکی کارکنان
تعداد صفحات: 135 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


9 × = هفتاد دو