بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه عوامل اثرگذار بر تحصیل و توانایی کاربرد دانش توسط کارکنان واحدهای تولیدی
پایان نامه عوامل اثرگذار بر تحصیل و توانایی کاربرد دانش توسط کارکنان واحدهای تولیدی

پایان نامه عوامل اثرگذار بر تحصیل و توانایی کاربرد دانش توسط کارکنان واحدهای تولیدی

شرح مختصر:

در این پژوهش هدف بررسی عوامل اثرگذار بر تحصیل دانش و توانایی کاربرد دانش توسط کارکنان واحدهای تولیدی شهر یاسوج است و از آنجایی که در سازمان‌ها مهم‌ترین و حساس‌ترین نقش‌ها را رهبران بر عهده‌دارند، اهميت، جايگاه و نقش رهبري در سازمان بر کسي پوشيده نيست. بايد توجه داشت كه اصولاً مديريت چيزي ناملموس و ذهني نظير دانش، امكان‌پذير نيست. آنچه مديريت مي‌شود، منابع دانش تكنولوژي‌هاي مربوط به آن‌ها، فرايندها و تكنيك‌ها و از همه مهم‌تر، عنصر انساني است كه منبع تمامي دانش‌هاست. سازمانی كه در كاركنان خود انگيزه لازم براي اشتراك یا تسهیم دانش ايجاد نكرده باشد، حجم بسيار چشمگيري از دانش خود را از دست خواهد داد. نكته اساسي پشت پرده مديريت دانش اين است كه بهبود تمام عوامل منجر به موفقيت يك سازمان، مثل خلاقيت سازماني، كيفيت محصولات و خدمات، در گرو دسترس‌پذيري و استفاده كارآمد از دانش برتر و بهتر است. مسلماً تا چند سال آتي، مقوله دانش به عنوان جزء جدايي‌ناپذير تمامي مجموعه‌هاي سازماني خواهد شد و سازمان‌هايي در اين زمينه موفق خواهند بود كه زيرساخت‌هاي لازم براي پياده‌سازي آن را فراهم كرده و چارچوب مناسب آن را طراحي كنند. نهایتاً این پژوهش از نظر هدف، يك تحقيق كاربردي مي­باشد. از نظر گردآوري داده‌ها و اطلاعات و روش تجزيه و تحليل يك تحقيق توصيفي و غیرآزمایشی است. براي جمع‌آوری اطلاعات از روش­هاي مطالعات کتابخانه‌اي و اینترنت جهت گردآوري مباني نظري و ادبيات تحقيق استفاده شده است. به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. برای تجزيه و تحليل داده‌هاي به دست آمده از پرسشنامه از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و نمودار و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 •  
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بیان مسئله. 3
 • 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 6
 • 1-5- فرضیه­های پژوهش… 6
 • 1-6- قلمرو تحقيق (زماني، مكاني، موضوعي) 7
 • 1-7- تعریف مفاهیم و متغیرها 7
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
 • 2-1- مقدمه. 10
 • 2-2- مدیریت دانش… 10
 • 2-2-1- استراتژی‌های مدیریت دانش… 12
 • 2-2-2- ساختار سازمانی برای مدیریت دانش… 14
 • 2-2-3- مفهوم مديريت دانش و برخي تعاريف ارائه‌شده 16
 • 2-2-4- ضرورت مديريت دانش و راهبردهای کليدي آن در توسعه مبتني بر دانايي.. 17
 • 2-2-5- فرآيند مديريت دانش، اصول و ويژگي‌هاي آن. 17
 • 2-2-6-يک سيستم مديريت دانش چگونه کار می‌کند. 18
 • 2-2-7- طرح کاري براي اجراي يک برنامه موثر مديريت دانش… 18
 • 2-2-8- مدل مديريت دانش… 20
 • 2-2-9- دانش، اطلاعات، داده 21
 • 2-2-10- شکل‌های صریح و ضمنی دانش… 22
 • 2-2-11- سلسله‌مراتب کارکردی دانش… 23
 • 2-2-12- دانش به عنوان توانایی اقدام. 24
 • 2-2-13- جریان دانش… 25
 • 2-2-14- خصوصیات دانش… 25
 • 2-2-15- مزاياي مديريت دانش… 27
 • 2-2-16- اهداف مديريت دانش… 28
 • 2-2-17- فنون فراهم آوردن دانش… 28
 • 2-2-18- مخازن دانش… 29
 • 2-2-19- نقشه‌های دانش… 29
 • 2-2-20- كاربري نقشه‌های دانش… 30
 • 2-2-21- انواع نقشه‌های دانش… 31
 • 2-2-22- برنامه‌ریزی راهبردي.. 31
 • 2-2-23- ابزارهای لازم برای مدیریت دانش… 31
 • 2-2-24- فرآيندهاي دانش… 34
 • 2-2-25- متغیرهای پژوهش… 36
 • 2-2-25-1- تحصیل و کاربرد دانش در سازمان. 36
 • 2-2-25-2- اهداف و ماموریت سازمان. 37
 • 2-2-25-3- شبکه های اجتماعی.. 37
 • 2-2-25-4- پاداش بر مبنای عملکرد. 38
 • 2-2-25-5- استفاده بهینه از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات.. 38
 • 2-2-25-6- تمرکز و عدم تمرکز در مدیریت.. 39
 • 2-3- پیشینه پژوهش… 42
 • 2-3-1- پیشینه داخلی.. 42
 • 2-3-2- پیشینه خارجی.. 46
 • 2-4- جمع بندی فصل دوم. 50
 • 2-5- چهارچوب نظری تحقیق.. 51
 • فصل سوم:روش‌شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 54
 • 3-2- روش تحقيق.. 54
 • 3-3- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 54
 • 3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 54
 • 3-5- پایایی و روایی ابزارِ تحقیق.. 55
 • 3-6- ارتباط بین ابزار جمعآوری اطلاعات و مدل تحقیق.. 55
 • 3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 57
 •  
 • فصل چهارم:یافتههای تحقیق
 • 4-1- مقدمه. 59
 • 4-2- یافته‌های توصیفی.. 60
 • 4-2-1- توزیع فراوانی جنسیت.. 60
 • 4-2-2- توزیع فراوانی سابقه خدمت.. 61
 • 4-2-3- توزیع فراوانی میزان تحصیلات.. 62
 • 4-2-4- توزیع فراوانی سن.. 63
 • 4-2-5- توزیع فراوانی وضعیت تأهل. 64
 • 4-2-6- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 65
 • 4-2-7- شاخص های آمار توصیفی متغيرهاي پژوهش… 65
 • 4-3- یافته‌های استنباطی پژوهش… 66
 • 4-3-1- فرضیه اول. 66
 • 4-3-2- فرضیه دوم. 67
 • 4-3-3- فرضیه سوم. 67
 • 4-3-4- فرضیه چهارم. 68
 • 4-3-5- فرضیه پنجم. 68
 • 4-3-6- فرضیه ششم. 69
 • 4-3-7- فرضیه هفتم. 69
 • 4-3-8- فرضیه هشتم. 70
 • 4-3-9- بررسی عوامل اثرگذار بر تحصیل دانش و توانایی کاربرد دانش… 71
 •  
 • فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری
 • 5-1- مقدمه. 73
 • 5-2-بحث و نتیجه گیری.. 73
 • 5-2-1- فرضیه اول: 73
 • 5-2-2- فرضیه دوم: 73
 • 5-2-3- فرضیه سوم: 74
 • 5-2-4- فرضیه چهارم: 74
 • 5-2-5- فرضیه پنجم: 75
 • 5-2-6- فرضیه ششم: 75
 • 5-2-7- فرضیه هفتم: 75
 • 5-2-8- فرضیه هشتم: 75
 • 5-3- پیشنهادات.. 76
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی.. 76
 • 5-3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 77
 • 5-4- موانع و محدودیتهای تحقیق.. 77
 • فهرست منابع و مأخذ 
عنوان : پایان نامه عوامل اثرگذار بر تحصیل و توانایی کاربرد دانش توسط کارکنان واحدهای تولیدی
تعداد صفحات: 90 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


6 + یک =