بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان
پایان نامه فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان

پایان نامه فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان

شرح مختصر:

چالش های محیطی عضر حاضر از نظر پیشرفت سریع فناوری اطلاعات، افزایش انتظارات مشتریان و ضرورت انعطاف پذیری، سازمان­ها را به جستجوی راهی برای تداوم خود وادار کرده است. در این میان بسیاری از سازمان­ها راه حل را اجرای برنامه­های توانمند سازی تشخیص داده و تلاش کرده­اند با اجرای این برنامه ها ضمن اصلاح متغیرهای مؤثر بر احساس افراد از توانمند سازی فرد، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و زمینه لازم را برای پرورش کارکنان به وجود آورند. توانمند سازی کارکنان پی آمدهای نگرشی و رفتاری خاص را برای سازمان­ها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه رقابت داخلی و خارجی می­افزاید. توانمند سازی راهبردی مهم برای توسعه سازمان­های مختلف برای تطابق با تغییرات خارجی و یکی از مسائل اصلی سازمان­هاست (گرسلی[1]، 2008).

 دستیابی به اطلاعات به عنوان یک ابزار مؤثر و حیاتی و کسب اطلاعات محوری و راهبردی از مطلوبیت­های قابل توجه سازمان­ها می­باشد، چرا که تولید بیشتر، سریع­تر، مناسب­تر و کارآمدتر همگی در اثر بکارگیری اطلاعات و گردش مطلوب آن بدست خواهد آمد. این همان نکته­ای است که اکثریت سازمان­های امروز در محورهای کاری خود رسیدن به آن را از اولویت های کاری تعریف نموده­اند. از طرفی دیگر وقتی مدیران افراد خود را با اطلاعات بیشتری تجهیز می­کنند، آن افراد احساس توانمندی می­کنند و به احتمال بیشتری با بهره­وری، کامیابی و در هماهنگی با خواسته­های مدیریت کار می­کنند. مدیر با درگیر کردن دیگران در کسب نتایج مطلوب عملاً پایه قدرت خود را تقویت می­کند. با اطلاعات بیشتر افراد تمایل پیدا می­کنند که خودسامانی، کنترل شخصی و اعتماد بیشتار را تجربه کنند. احساس توانمندی به وجود آمده و احتمالاً از مخالفت افراد با مدیر و مقاومت آنان در برابر قدرت او یا تلاش در جهت حمایت خویش خواهد کاست. به جای آن احتمال دارد که آنان با مدیر توانمندگر همکاری کنند (وتن و همکاران[2]، 2001).

لاودن[3] (2006) معتقد است که تنها راه حل ممکن برای رویارویی با چنین چالشی این است که کارکنان باید توانمند شوند. یعنی در تمام جهات و زمینه­های ممکن تا حد امکان رشد کنند تا توانایی انجام کارهای مهم را داشته باشند. سازماندهی و مدیریت دستخوش تغییرات و فرصت­های جدیدی شده است. فن آوری اطلاعات تغییراتی را در سازمان­ها به وجود می­آورد که شرکت­ها و سازمان­ها را بیش از گذشته به اطلاعات، دانش، آموزش و تصمیم­گیری کارکنان فردی وابسته می­سازد.

با در نظر گرفتن کاربرد تکنولوژی­های اطلاعات و ارتباطات در خانه و مدرسه به موازات آن در اداره، محل استراحت و در سایر مکان­ها باید به تأثیرات آن بیشتر توجه نمود. با ورود تکنولوژی، نه تنها در ساخت کارکنان، به علت تغیر فعالیت­ها و یا اصلاح اجزای تشکیل دهندۀ آنها، بلکه در ترکیب آنها نیز تغییراتی بوجود می­آید. و در اکثر موارد مشاغل جدید ایجاد می­گردد در این تحقیق برای سنجش ابعاد توانمند سازی کارکنان از مدل (تری ویلسون[4]، 1996) که دارای چهار بعد مسؤلیت­های بیشتر، استقلال و آزادی، یادگیری بیشتر، آموزش و مهارت می­باشد استفاده می­شود.

(بلانچارد و همکاران[5]، 1999) توانمند سازی یکی از نوید بخش­ترین مفاهیم دنیای کسب و کار بوده که کمتر به آن توجه شده ولی اکنون به موضوع روز بدل گشته است اما علیرغم بحث­های فراوان درباره­ی فوائد توانمندسازی، بهره­برداری از آن اندک و ناچیز است و هرچند توانمند سازی به مدیران این امکان را می­دهد که از دانش مهارت و تجربه­ی همه­ی افراد سازمان استفاده کنند اما متأسفانه تعداد مدیران و گروه­هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند اندکی است.

فناوری اطلاعات ابزاری جهت جمع آوری داده­ها و پردازش آنها و تبدیل داده­ها به اطلاعات می­باشد. لذا کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان­ها به سرعت در حال گسترش است و سازمان­ها جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از فناوری­های اطلاعاتی می­باشند. از طرف دیگر کارکنان نیز از منابع مهم سازمان­ها می­باشند که بیشتر کارهای خود را با اطلاعاتی که توسط فناوری اطلاعات بدست می­آید انجام می­دهند.

بنابراین فن آوری اطلاعات ابزاری جهت جمع آوری داده­ها و پردازش آنها و تبدیل داده­ها به اطلاعات می­باشد، لذا کاربرد فن آوری اطلاعات در سازمان­ها به سرعت در حال گسترش است. مدیریت سازمان­هایی که از سطح تکنولوژی بالایی برخوردار هستند و از کاربردهای نوین اطلاعات بهره می­گیرند سهل تر است زیرا ابزارهای جدید توانایی بکارگیری اطلاعات را تسهیل می­سازد ضمن اینکه نظرات و گفته­های قبلی موکد این بود که اطلاعات در عصر حاضر یکی از عناصر حیاتی در منابع سازمانی است. در عین حال یکی از مهم ترین راه­های توانمند ساختن کارکنان نیز دستیابی آنان به اطلاعات است.

 فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اول: کليات تحقيق
 • 1-1- مقدمه. 3
 • 1-2- بيان مسئله. 4
 • 1-3- ضرورت و اهميت تحقيق.. 6
 • 1-4-اهداف تحقيق.. 7
 • 1-5- سؤالات تحقيق.. 8
 • 1-6- متغيرهاي تحقيق.. 8
 • 1-7- تعاريف نظری و  عملياتي واژه­ها 8
 • 1-8- قلمرو تحقيق.. 10
 • 1-9- خلاصه فصل اول.. 10
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات و پيشينه تحقيق
 • 2-1- مقدمه. 12
 • 2-2- پیشینه فن آوری اطلاعات… 13
 • 2-3- تعریف فن آوری اطلاعات… 14
 • 2-3-1- فناوری اطلاعات یک استراتژی است… 15
 • 2-3-2- فناوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است… 15
 • 2-3-3- فناوری اطلاعات یک سری ابزار است… 15
 • 2-3-4- فناوری اطلاعات نو آوری است… 16
 • 2-3-5- فناوری اطلاعات همراه با انسان است… 16
 • 2-4-اهمیت فن آوری اطلاعات… 16
 • 2-5- مشاغل مرتبط با فناوری اطلاعات… 19
 • 2-6- نقش فناوری اطلاعات در فرایندهای سازمان.. 20
 • 2-7-سیستم­های اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه­های عملیاتی سازمان.. 21
 • 2-8-اثرات تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی در سازمان­ها 22
 • 2-9-اثرات فناوری اطلاعات بر دانش و آگاهی کارکنان.. 23
 • 2-10-اثرات فناوری اطلاعات بر فرصت­های شغلی کارکنان.. 23
 • 2-11-اثرات فناوری اطلاعات براستقلال وآزادی کاری کارکنان.. 24
 • 2-12-اثرات فناوری اطلاعات بر مسئولیت تصمیم گیری کارکنان.. 24
 • 2-13-اثرات فناوری اطلاعات بر توسعه حرفه­ای کارکنان.. 25
 • 2-14- اثرات فناوری اطلاعات بر خود کنترلی کارکنان.. 25
 • 2-15-اثرات فناوری اطلاعات بر بهبودکیفیت عملکردکارکنان.. 25
 • 2-17- اثرات فناوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان.. 25
 • 2-18-پیشینه توانمند سازی.. 26
 • 2-19-مفهوم توانمند سازی.. 27
 • 2-20- تعاریف توانمند سازی.. 30
 • 2-21- اهمیت توانمند سازی در سازمان­ها 32
 • 2-22- مزایای واگذاری توانمند سازی.. 33
 • 2-23- ابعاد توانمند سازی.. 34
 • 2-23-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان.. 34
 • 2-23-2- استقلال و آزادی کاری کارکنان.. 34
 • 2-23-3- افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان.. 35
 • 2-23-4- افزایش فرصت­های شغلی کارکنان.. 36
 • 2-23-5- افزایش خود کنترلی.. 36
 • 2-23-6- افزایش دانش و آگاهی کارکنان.. 37
 • 2-23-7- توسعه حرفه­ای کارکنان (رشد حرفه­ای) 37
 • 2-24- دلایل توانمند سازی.. 39
 • 2-24-1- اثرات فناوری بر محیط­های کاری.. 39
 • 2-24-2- افزایش انتظارات مشتریان.. 39
 • 2-24-3- ضرورت انعطاف پذیری سازمانها 39
 • 2-25- موانع توانمند سازی.. 39
 • 2-25-1- نگرش مدیران در مورد زیردستان.. 40
 • 2-25-2- فقدان امنیت شخصی: 40
 • 2-25-3- نیاز به کنترل.. 40
 • 2-26- چگونگی افزایش توانمندی.. 41
 • 2-26-1- مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف… 41
 • 2-26-2- پرورش تجارب تسلط شخصی.. 42
 • 2-26-3- الگوسازی.. 42
 • 2-26-4- فراهم آوردن حمایت… 42
 • 2-26-5- برانگیختگی احساسی.. 43
 • 2-26-6- فراهم آوردن اطلاعات… 43
 • 2-26-7- فراهم آوردن منابع.. 43
 • 2-26-8- پیوند با نتایج.. 44
 • 2-26-9-ایجاد اعتماد بنفس…. 44
 • 2-27-پیامدهای توانمند سازی.. 45
 • 2-28-تأثیر بکارگیری فن آوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان.. 45
 • 2-29- توانمند سازی و فناوری اطلاعات… 47
 • 2-29-1- فناوری اطلاعات و کنترل.. 48
 • 2-29-2- کنترل عمومی.. 48
 • 2-29-3- کنترل برنامه کاربردی.. 49
 • 2-29-4- مزایای اتوماسیون اداری.. 49
 • 2-29-4-1- مزایای مستقیم.. 49
 • 2-29-4-1- مزایای غیرمستقیم.. 49
 • 2-29-5- سیستم کارکنان دانشی.. 50
 • 2-29-6- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری.. 50
 • 2-30- پیشینه تحقیق.. 50
 • 2-31- مدل تحقیق.. 55
 • 2-32- فرضیات تحقیق.. 56
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 3-1- مقدمه. 58
 • 3-2- روش پژوهش…. 58
 • (شكل 3-1): مشخصات پژوهش…. 58
 • 3-3- جامعه آماری.. 58
 • 3-4-روش نمونه گیری.. 59
 • 3-6- روايي و پايايي.. 60
 • 3-6-1- روایی ابزار سنجش…. 60
 • 3-6-2- پایایی ابزار سنجش…. 61
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 62
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • 4-1- مقدمه. 64
 • 4-1- آمار توصیفی.. 64
 • 4-1-1-: توزیع فراوانی بر حسب جنسیت… 64
 • 4-1-2- توزیع فراوانی بر حسب سن.. 64
 • 4-1-3- توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات… 65
 • 4-1-4- توزیع فراوانی بر حسب سابقه خدمت… 65
 • 4-1-5- توزیع فراوانی بر حسب نوع استخدام. 66
 • 4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها 66
 • 4-2-1- توصیف متغیر فن آوری اطلاعات… 66
 • 4-2-2- توصیف متغیر توانمند سازی کارکنان.. 67
 • 4-2-3- توصیف متغیر افزایش استقلال و اختیارات کارکنان.. 67
 • 4-2-4- توصیف متغیر افزایش مسئولیت­های کارکنان.. 67
 • 4-2-5- توصیف متغیر افزایش دانش و مهارت­های کارکنان.. 67
 • 4-2-6- توصیف متغیر افزایش یادگیری کارکنان.. 68
 • 4-3- آمار استنباطی.. 68
 • 4-3-1- فرضیات تحقیق.. 68
 • 4-3-2-پیش­بینی استفاده از فن­آوری اطلاعات ابعاد توانمند سازی کارکنان فنی و حرفه­ای استان فارس   71
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 • 5-1- مقدمه. 74
 • 5-2- نتیجه گیری کلی.. 74
 • 5-2-1- یافته­های توصیفی.. 74
 • 5-2-2- یافته­های حاصل از فرضیات پژوهش…. 74
 • 5-3- پیش­بینی استفاده از فنآوری اطلاعات ابعاد توانمندسازی کارکنان فنی و حرفه­ای استان کهگیلویه و بویراحمد  75
 • 5-4-بحث… 76
 • 5-5- پیشنهادات… 76
 • 5-5-1- پیشنهادات کاربردی پیرو نتایج تحقیق.. 76
 • 5-6- محدودیت­های پژوهش…. 78
 • منابع و مآخذ. 79
 • منابع فارسی
عنوان : پایان نامه فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان
تعداد صفحات: 117 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  99000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و  تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و  تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید.

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


5 × = چهل پنج