بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی ارتباط بین مازاد و کمبود وجه نقد بر عملکرد آتی در شرکتهای درمانده و سالم مالی در بورس تهران
پایان نامه بررسی ارتباط بین مازاد و کمبود وجه نقد بر عملکرد آتی در شرکتهای درمانده و سالم مالی در بورس تهران

پایان نامه بررسی ارتباط بین مازاد و کمبود وجه نقد بر عملکرد آتی در شرکتهای درمانده و سالم مالی در بورس تهران

شرح مختصر:

   از آنجا که موجودی نقد از منابع اصلي واحد تجاری است، کنترل هزينه و سطوح نگهداری وجوه نقد اهميت دارد. اين امر ايجاب می‌کند که شرکت‌ها هدف‌های موجودی نقد را برای هر يک از فعالیت‌های کسب و کار و همچنين برای کل فعالیت‌های کسب و کار تعريف کنند. هنگامي که از سيستم هدف‌های موجودی نقد و گزارش‌های کنترل جريان وجوه نقد برای مقايسه نتايج واقعي با هدف‌های تعيين شده استفاده می‌شود، به مديران بايد گفته شود که با توجه به مسئوليت­های ايشان در جريان وجوه نقد واحد تجاری، چه نقش و کارکردی از آنان در اين رابطه انتظار می‌رود و آيا هدف‌های تعيين شده تحقق يافته است يا خير (همتی و یوسفی­راد، 1392).

مدیریت وجه نقد شامل مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های مربوط به جمع‌آوری، نگهداري و پرداخت آن می‌باشد که هدف آن تعیین نقدینگی مورد نیاز واحد تجاري، مدیریت بر مانده وجه نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت است. اقتصاددانان در توجیه نگهداري وجه نقد در درون واحد تجاري، دلایل مختلفی را ارائه نمودند که معروف‌ترین آنها انگیزه‌های نگهداري وجه نقد کینز[1] می­باشد. نظریۀ تقاضاي پول از نظر کینز که وي آن را نظریه رجحان نقدینگی نامیده است، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا مردم پول را نگهداري می‌کنند؟ وي در پاسخ به این سؤال، برخلاف کلاسیک‌ها که تنها بر تقاضاي معاملاتی پول تکیه می‌کردند، سه نوع انگیزه براي تقاضاي پول، یعنی انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته‌بازی را در نظر گرفته است. بر اساس انگیزة معاملاتی افراد اغلب ترجیح می‌دهند براي اطمینان از انجام معاملات پایه‌ای خود، اقدام به نگهداري وجه نقد کنند (اکبری، 2014).

بر­اساس انگیزه احتیاطی، افراد ترجیح می‌دهند براي مقابله با وضعیت‌های غیرقابل انتظار که منجر به هزینه‌های غیرعادي می‌شود، میزانی از وجه نقد را نگهداري کنند. در نهایت منظور از تقاضاي سفته‌بازی پول این است که پول با هدف و امید انجام معاملات سودآور و بهره‌برداری از فرصت‌هایی که در آینده پیش می‌آید، نگهداري می‌شود (اولر و پیکونی[2]، 2014).

اینکه یک شرکت چه میزان وجه نقد را نگهداري می‌نماید، به وسیله عوامل مختلفی از قبیل هزینه‌های معاملاتی، هزینه‌های فرصت و عدم تقارن اطلاعاتی تحت تأثیر قرار می­گیرد. در بازار­هاي مالی، همواره هزینه‌های معاملاتی وجود دارد. این هزینه‌ها و هزینه‌های فرصت از دست رفته، به شرکت‌ها اطمینان می‌دهند تا اقدام به نگهداري سطح بهینه­اي از دارایی‌های نقدي نمایند. مشکل عدم تقارن اطلاعاتی نیز باعث ایجاد تقاضاي احتیاطی براي مانده‌های نقد می‌شود؛ زیرا وجود عدم تقارن اطلاعاتی، باعث افزایش مشکلات و هزینه تأمین مالی خارجی می‌شود؛ از این رو عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت‌ها و بازار سرمایه، انگیزه‌ای احتیاطی براي تقاضاي نقدینگی شرکت‌ها است (شریفی و آقایی، 1389).

شاید مهمترین مساله از دیدگاه سهامداران تأثیر بالقوه‌ای است که نگهداري مازاد وجه نقد بر بازده سهام دارد. وجه نقد انباشته شده می‌تواند نشان‌دهنده موفقیت گذشته باشد و در صورتی بازده بیشتري نخواهد داشت که به طور ثابت در ترازنامه باقی بماند،. به علاوه، اگر مدیران وجه نقد را در سرمایه‌گذاری‌های فاقد ارزش و مزایاي حاشیه‌ای، بیش از حد صرف نمایند، در نهایت منجر به کاهش بازده سهامدار خواهد شد (رحیمیان و همکاران، 1393).

فهرست مطالب

 • چکیده1
 • فصل اول: کلیات تحقیق2
 • 1- کلیات.. 3
 • 1-1- بیان مساله. 4
 • 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7
 • 1-3- اهداف تحقیق. 7
 • 1-4- سؤالات تحقیق. 8
 • 1-5- فرضیات تحقیق. 8
 • 1-6- بهره‌وران نتایج تحقیق. 9
 • 1-7- سازماندهی تحقیق. 9
 • فصل دوم:  مبانی نظری تحقیق10
 • 2- مقدمه. 11
 • 2-1- تاریخچه بورس.. 11
 • 2-1-1- تاریخچه بورس جهان. 11
 • 2-1-2- تاریخچه بورس ایران. 12
 • 2-1-3- بورس چيست.. 17
 • 2-1-4- بازار سهام (سرمایه) 19
 • 2-1-5- فوايد بورس براي سرمايه‌گذاران. 20
 • 2-2- مبانی نظری عملکرد آتی شرکتها 22
 • 2-2-1- بازده 23
 • 2-2-2- بازده سهام 24
 • 2-2-2-1- بازده مورد انتظار يك سهم 28
 • 2-2-2-2- بازده ارزش ويژه يا حقوق صاحبان سهام 28
 • 2-2-2-3- بازده دارايي. 29
 • 2-2-2-4- بازده سرمایه‌گذاری.. 29
 • 2-2-3- عوامل مؤثر بر بازدهي. 30
 • 2-3- مبانی نظری وجه نقد آزاد 31
 • 2-3-1- مفهوم وجه نقد و معادل وجه نقد 31
 • 2-3-2- تعریف جریانهای نقد آزاد شرکت.. 31
 • 2-3-2-1- تعریف جریان نقد آزاد از دیدگاه جنسن (1986) 32
 • 2-3-2-2- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه لن و پلسن (1989) 32
 • 2-3-2-3- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه کاپلند (1991) 32
 • 2-3-2-4- تعریف جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه آرزاک.. 33
 • 2-3-3- مدلهای تعیین جریانهای نقد آزاد 33
 • 2-3-3-1- مدل جنسن برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 34
 • 2-3-3-2- سایر مدلهای محاسبه جریان نقد آزاد به عنوان مدلهاجایگزین مدل جنسن. 34
 • 2-3-4- کاربردهای جریانهای نقد آزاد 36
 • 2 -3-4-1- کاربرد جریان وجوه نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی. 36
 • 2-3-4-2- کاربرد جریانهای نقد آزاد از دیدگاه مدیران واحدهای تجاری.. 38
 • 2-3-5- اهمیت جریانهای نقد آزاد 39
 • 2-3-6- اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد: 41
 • 2-3-9- ارتباط صورت گردش وجوه نقد با ساير صورت‌های مالی. 42
 • 2-3-10- حرکت به سوی جریانهای نقدی.. 43
 • 2-3-11- مدیریت نقدینگی، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف‌پذیری.. 44
 • 2-4- کمبود و مازاد وجه نقد و عملکرد شرکتها 45
 • 2-5- پیشینه تحقیق. 48
 • 2-5-1- مطالعات انجام شده داخلی. 48
 • 2-5-2- مطالعات انجام شده خارجی. 51
 • فصل سوم: روش تحقیق55
 • 3- مقدمه. 56
 • 3-1- روش تحقیق. 56
 • 3-2- فرضیه‌های تحقیق. 57
 • 3-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها 57
 • 3-4- مدل تحقیق. 58
 • 3-5- قلمرو تحقیق. 59
 • 3-6- نمونه آماری.. 59
 • 3-7- روش جمع‌آوری اطلاعات.. 60
 • 3-8- روش تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 61
 • 3-9- روش‌های آماری.. 61
 • 3-10- آزمونهای آماری.. 61
 • 3-10-1 – آزمون خودهمبستگی. 62
 • 3-10-2- آزمون معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون (b) 62
 • 3-10-3- آزمون معنی‌داری کل مدل. 63
 • 3-11- ماهیت داده‌های ترکیبی. 63
 • 3-11-1- مزیت استفاده از دادههای ترکیبی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی. 64
 • 3-11-2- روش‌های تخمین. 66
 • 3-12- آزمون والد 68
 • 3-13- خلاصه فصل. 69
 • فصل چهارم:  تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها70
 • 4- مقدمه. 71
 • 4-1- آمار توصیفی. 72
 • 4-2- آمار استنباطی. 72
 • 4-2-1- آزمون پایایی متغیرها 73
 • 4-3- آزمون فرضیه‌ها 74
 • 4-3-1- آزمون فرضیه اول. 74
 • بررسی فروض کلاسیک برای مدل فرضیه اول. 77
 • 4-3-2- آزمون فرضیه دوم 79
 • 4-3-3- آزمون فرضیه سوم 80
 • بررسی فروض کلاسیک در مدل دوم 84
 • 4-3-4- آزمون فرضیه چهارم 84
 • 4-3-5- آزمون فرضیه چهارم 85
 • 4-4- خلاصه فصل چهارم 87
 • فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات 88
 • 5- مقدمه. 89
 • 5-1- یافته‌های پژوهش.. 89
 • 5-1-1- نتایج فرضیه اول. 89
 • 5-1-2- نتایج فرضیه دوم 91
 • 5-1-3- نتایج فرضیه سوم 91
 • 5-1-4- نتایج فرضیه چهارم 92
 • 5-3- پیشنهادات پژوهش.. 94
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش.. 94
 • 5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی. 94
 • 5-4- خلاصه فصل. 95
 • منابع و مآخذ..

 

عنوان : پایان نامه بررسی ارتباط بین مازاد و کمبود وجه نقد بر عملکرد آتی در شرکتهای درمانده و سالم مالی در بورس تهران
تعداد صفحات: 107 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


پنج + = 8