بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه ارائه مدلی کاربردی جهت تعیین ریسک و بازده و تبیین مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانلود پایان نامه ارائه مدلی کاربردی جهت تعیین ریسک و بازده و تبیین مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارائه مدلی کاربردی جهت تعیین ریسک و بازده و تبیین مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شرح مختصر :

عدم تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و عدم آگاهی سرمایه گذاران در مورد این مسئله، زمینه سوء استفاده از طریق دستکاری قیمت و ایجاد حباب قیمت را فراهم آورده که این مسئله باعث زیان بخش اعظم سرمایه گذاران می گردد که در بلند مدت به بدنه بازار سرمایه آسیب می رساند و متعاقبا نقش تامین کنندگی مالی آن ضعیف خواهد شد. مدلهای قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای با اندازه گیری ریسک سیستماتیک هر دارایی میزان بازده مورد انتظار آن دارایی که متناسب با ریسک آن است را ارائه می دهد. با توسعه این مدلها می توان به اختصاص بهینه منابع و تشکیل پرتفوی بهینه متناسب با درجه ریسک پذیری دست یافت. مدل ١RA-CAPM توانسته است علاوه بر ریسک سیستماتیک ، ریسک نقد ینگی و ریسک خاص شرکت را هم در نظر بگیرد ، این مدل از لحاظ تئوریکی توانسته دو مفهوم ریسک و بازده را بهم نزدیکتر کند. موضوع تحقیق، مقایسه قدرت تبیین مدل C-CAPM و مدل RA-CAPM در شرکتهای سهامی عام می باشد . در این تحقیق توجه تکنیکی به عامل ریسک مصرف و رابطه بین ریسک مصرف وبازده و نیز عواملی چون ریسک سیستماتیک،  ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقد شوندگی شده است.

فهرست مطالب

 • چكيده: 1
 • مقدمه: 3
 • فصل اول. 5
 • كليات تحقیق. 5
 • 1-1 مقدمه 6
 • 2-1- بیان مسئله 7
 • 3-1-  چارچوب نظری تحقیق. 8
 • 4-1-  اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. 11
 • 5-1-  اهداف تحقیق. 11
 • 6-1-  فرضیه های تحقیق. 12
 • 7-1- حدود مطالعاتی. 13
 • قلمروموضوعی. 13
 • قلمرومکانی. 13
 • قلمرو زمانی. 13
 • 8-1- تعریف واژه و اصطلاحات.. 13
 • فصل دوم 20
 • مروری بر ادبيات تحقيق. 20
 • 1-2 مقدمه 21
 • 2-2- داریی. 22
 • 1-2-2-  دارایی مالی. 22
 • 3-2- بازارهای مالی. 22
 • 1-3-2-  بازار پول و سرمایه 23
 • 2-3-2- بازار اولیه 24
 • 1-2-3-2- موسسات تامین سرمایه 24
 • 3-3-2- بازار ثانویه 25
 • 4-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 27
 • 5-2- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 27
 • 6-2-  تعریف بورس اوراق بهادار 31
 • 7-2-  اوراق بهادار 32
 • 8-2-   خصوصیات اوراق بهادار 32
 • 9-2-  انواع شرکت های سرمایه گذاری. 33
 • 1-9-2-  شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 33
 • 2-9-2-  شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 34
 • 3-9-2-  صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 35
 • 4-9-2-  شرکت مادر 35
 • 5-9-2-  شرکت های فعالیت تنوعی. 36
 • 10-2- شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام 36
 • 1-10-2-  ارزش اسمی. 36
 • 2-10-2-  ارزش برای مالک.. 37
 • 3-10-2-  ارزش دفتری. 37
 • 4-10-2-  ارزش بازار 37
 • 5-10-2- ارزش منصفانه 38
 • 11-2- ریسک.. 39
 • 1-11-2-  ریسک نوسان نرخ بهره 39
 • 2-11-2-  ریسک بازار 40
 • 3-11-2-  ریسک تورمی. 40
 • 4-11-2-  ریسک تجاری. 40
 • 5-11-2-  ریسک مالی. 41
 • 6-11-2-  ریسک نقدینگی. 41
 • 7-11-2-  ریسک نرخ ارز 41
 • 8-11-2-  ریسک کشور 42
 • 12-2- بازده 42
 • 1-12-2-  بازده واقعی. 43
 • 1-1-12-2-  بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود 43
 • 2-1-12-2- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی. 44
 • 3-1-12-2-  بازده مورد انتظار 45
 • 4-1-12-2- بازده پرتفوی. 46
 • 13-2-  رابطه بین ریسک و بازده 47
 • 14-2-  مدل CAPM 48
 • 15-2- اهرمها 53
 • 1-15-2- درجه اهرم عملیاتی. 53
 • 2-15-2- درجه اهرم مالی. 55
 • 3-15-2- درجه اهرم اقتصادی. 55
 • 16-2- مدل RA-CAPM.. 56
 • 17-2-  مدل  A-CAPM.. 58
 • 18-2-  مدل R-CAPM.. 64
 • 19-2- مدل C-CAPM 66
 • 20-2-  پیشینه و تحقیقات پیرامون. 69
 • 1-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM.. 69
 • 2-20-2- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM.. 72
 • فصل سوم 74
 • روش‌ اجرای تحقیق. 74
 • 1-3 مقدمه 75
 • 2-3- روش تحقیق. 76
 • 3-3-  مدل تحقیق  و شیوه اندازه گیری متغیر ها 77
 • 1-3-3- رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار 77
 • 2-3-3- بازده هرسهم. 77
 • 3-3-3- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار 78
 • 4-3-3-  مدل   79
 • 5-3-3- نرخ بازده بدون ریسک.. 81
 • 6-3-3- اهرمها 83
 • 1-6-3-3-درجه اهرم عملیاتی. 83
 • 2-6-3-3- درجه اهرم مالی. 85
 • 3-6-3-3-  درجه اهرم اقتصادی. 86
 • 7-6-3-3- اختلال اقتصادی. 89
 • 7-3-3-مدل C-CAPM 90
 • 4-3 متغیر های عملیاتی تحقیق. 90
 • 5-3- جامعه آماری. 91
 • 6-3- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات.. 91
 • 7-3- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش… 92
 • 1-7-3- اعتبار درونی. 92
 • 2-7-3- اعتبار بیرونی. 93
 • 3-7-3- پایایی. 93
 • فصل چهارم 94
 • تجزيه و تحليل داده‌ها 94
 • 1-4 مقدمه‏ 95
 • 2-4-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96
 • 1-2-4 فرضیه اصلی اول. 97
 • 2-2-4- فرضیه اصلی دوم 101
 • 3-4- شاخص های توصیفی متغیرها 102
 • 4-4- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 108
 • 1-4-4- فرضیه اصلی اول. 108
 • 1-1-4-4-  آزمون فرضیه فرعی اول. 109
 • 2-1-4-4- آزمون فرضیه فرعی دوم 115
 • 2-4-4-  فرضیه اصلی دوم 122
 • فصل پنجم. 130
 • نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 130
 • 1-5 مقدمه 131
 • 2-5- نتایج فرضیه اصلی اول. 131
 • 3-5- نتایج فرضیه اصلی دوم 133
 • 4-5- پیشنهادها 134
 • 1-4-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 134
 • 2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 135
 • 5-5- محدودیتهای تحقیق. 135
 • پیوست ها 137
 • منابع و ماخذ. 140
 • منابع فارسي: 141
 • منابع لاتین:
 • عنوان : پایان نامه ارائه مدلی کاربردی جهت تعیین ریسک و بازده و تبیین مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 150 صفحه
 • قیمت: 69000 تومان  49000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 × شش =