بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » دانلود پایان نامه بررسی عوامل عوامل برون سازمانی و فردی موثر بر افزایش فرهنگ مالیاتی در میان مودیان مالیاتی در سال 1395
دانلود پایان نامه بررسی عوامل عوامل برون سازمانی و فردی موثر بر افزایش فرهنگ مالیاتی در میان مودیان مالیاتی در سال 1395

دانلود پایان نامه بررسی عوامل عوامل برون سازمانی و فردی موثر بر افزایش فرهنگ مالیاتی در میان مودیان مالیاتی در سال 1395

شرح مختصر :

در سده اخير دامنه وظایف دولت به شكل هاي گوناگون گسترش يافته و برغم اجراي برنامه هاي خصوصي سازي كماكان هزينه هاي دولت به مقياس بي سابقه اي فزوني يافته و در نتيجه نياز به منابع عظيم مالي دارد. از بين اين منابع، ماليات در جهان امروز نقش اصلي را ايفا مي كند، و توجه دولت به توان و انسجام نظام مالياتي بيش از پيش نمايان گشته است. با توجه به اينكه مطالعه فرهنگ مالياتي در برخي از كشورها سابقه به نسبت طولا ني دارد ؛ بااين وجود در ايران موضوعي جديد است. در نظام مالياتي كشور ما فرهنگ پرداخت ماليات به طور داوطلبانه براساس خوداظهاري پايين است ؛ چراكه سيستم مالياتي كارساز و موثر نمي باشد همچنين اعتماد متقابل هم بين ماموران تشخيص و موديان مالياتي وجود ندارد (لشکری­زاده و عزیزی، 1390). شناخت و آگاهي نسبت به فرهنگ مالياتي حاكم بر جامعه براي سياستگذاران ، تصميم گيران و مديران كشور در امر برنامه ريزي از اهميت بالائي برخوردار است. وجود يك فرهنگ پيشرو مالياتي كمك قابل توجهي به توسعه اقتصادي آن كشور مي نمايد . از سوي ديگر مديران با آگاهي و مطالعه عوامل دربرگيرنده ارتقاي فرهنگ مالياتي حاكم بر جامعه بهتر مي توانند فرهنگ مالياتي را مديريت و توسعه دهند . تلاش در جهت ايجاد يك فرهنگ مالياتي پيشرو و قوي در كشور م ي تواند تاثير مهمي در كاهش هزينه ها، افزايش درآمدهاي دولت و ايجاد كنترل هاي موثر داشته باشد كه نتيجه آن افزايش عدالت اجتماعي و رفاه عمومي باشد. با ايجاد يك نظام مالياتي منسجم، اتكاء دولت به درآمدهاي نفتي كم شده و بخش عظيمي از هزينه هاي جاري و عمراني آن تامين مي گردد كه در اين راستا تقويت فرهنگ مالياتي امري ضروري بنظر مي رسد . بنابراين لازم است عوامل موثر بر فرهنگ مالياتي و ارتقاي آن مورد شناسايي قرارگرفته تا بتوان اقدامات شايسته اي در اين راستا انجام داد (لشکری و عزیزی، 1390).

فهرست مطالب

 • چکیده: 1
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • 1-1-مقدمه: 3
 • 1-2- بیان مسئله: 3
 • 1-3-ضرورت تحقیق: 5
 • 1-4-اهداف تحقیق: 6
 • 1-5-فرضیه های تحقیق: 6
 • 1-6-چهارچوب نظری تحقیق: 6
 • 1-7-قلمرو تحقیق: 7
 • 1-7-1-قلمرو موضوعی: 7
 • 1-7-2-قلمرو مکانی: 7
 • 1-7-3-قلمرو زمانی: 7
 • فصل دوم: مروری بر ادبيات و پیشینه تحقيق
 • 2-1-مقدمه: 9
 • 2-2-تعريف ماليات… 9
 • 2-3-تعریف ضرایب مالیاتی.. 10
 • 2-4-ظرفیت مالیاتی.. 10
 • 2-5-تعریف اظهار نامه مالیاتی.. 10
 • 2-6-تاریخچه مالیات ایران. 11
 • 2-7-مؤدی مالیاتی.. 13
 • 2-8-مأموران مالیاتی.. 14
 • 2-9-رضایت مندی.. 14
 • 2-9-1-رضایت مشتریان. 15
 • 2-9-2-رضایت مؤدیان مالیاتی.. 15
 • 2-10-دیدگاه های مختلف بر مالیات… 16
 • 2-11-مقایسه زکات و مالیات… 18
 • 2-11-1-وجوه اشتراک.. 19
 • 2-11-2-وجوه اختلاف… 19
 • 2-12-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد. 21
 • 2-13- بررسی نظام مالیاتی کشور. 24
 • 2-14-سال مالیاتی.. 26
 • 2-15-معرفی سازمان مالیاتی کشور. 26
 • 2-16-اشخاص مشمول مالیات… 27
 • 2-17-طبقه بندی مالیاتها در ایران. 27
 • 2-17-1-مالیاتهای مستقیم. 27
 • 2-17-1-1-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی: 28
 • 2-17-1-2-مالیات بردرآمد مشاغل : 28
 • 2-17-1-3-مالیات بر درآمد حقوق : 29
 • 2-17-1-4-مالیات بردرآمد املاک : 29
 • 2-17-1-5-مالیات بر درآمد اتفاقی : 30
 • 2-17-1-6-انواع مالیات بر دارایی (ثروت( 30
 • 2-17-2-مالیاتهای غیر مستقیم. 31
 • 2-17-2-1-مالیات بر واردات… 31
 • 2-18-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران. 33
 • 2-19-شناسایی مؤدی.. 33
 • 2-20-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی.. 34
 • 2-21- بررسی و تأئید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه مالیاتی.. 34
 • 2-22-ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی مالیاتی.. 35
 • 2-23-وصول مالیات… 35
 • 2-24-تمکین مالیاتی.. 36
 • 2-25-علت نپرداختن مالیات… 36
 • 2-26- مجازات های مالیاتی.. 38
 • 2-26-1-جرائم مالیاتی.. 38
 • 2-26-2-عملیات اجرایی مالیاتی.. 39
 • 2-26-3-تسویه حساب مالیاتی.. 39
 • 2-27-تخصص و کارایی مأموران مالیاتی.. 40
 • 2-28-عدالت مالیاتی.. 41
 • 2-29-سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی.. 41
 • 2-30-مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات… 42
 • 2-31-تشویقات و تسهیلات مالیاتی.. 43
 • 2-32-بررسی پیشینه مطالعاتی بر مطالعات مالیاتی.. 45
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 • 3-1-روش تحقيق.. 51
 • 3-2-قلمرو پژوهش… 51
 • 3-3-تعیین حجم نمونه. 52
 • 3-4- ابزارهاي اصلي جمع آوري دادههاي مورد. 53
 • 3-5- بررسي و تعيين ارتباط و روائي پایایی. 53
 • 3-6-طرح پژوهش و روش تجزيه و تحليل.. 54
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
 • 4-1- مقدمه. 57
 • 4-2- آمار توصیفی.. 58
 • 4-2-1- جمعیت شناختی.. 58
 • 4-2-1-1- سن.. 58
 • 4-3-1-3- تحصیلات… 61
 • 4-2-1-4- سابقه کاری.. 63
 • 4-2-2- نتایج اماری پرسشنامه. 65
 • 4-2-3- آمار توصیفی متغیرها 72
 • 4-3-نتایج آمار استنباطی.. 73
 • 4-3-1- بررسی رابطه معناداری بین هر یک از متغیرهای مسقتل و وابسته بصورت مجزا باهم. 74
 • 4-3-2-آزمون فرضیه­ها 76
 • 4-3-2-نتایج رگرسیون گام به گام. 78
 • فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
 • 5-1- مقدمه. 83
 • 5-2- بحث و نتیجه گیری.. 84
 • 5-3-یافته های تحقیق: 86
 • 5-4-محدودیت های تحقیق: 86
 • 5-5-نتیجه گیری.. 87
 • 5-6- پیشنهادهای پژوهشی تحقیق.. 87
 • منابع 

 

 • عنوان : پایان نامه بررسی عوامل عوامل برون سازمانی و فردی موثر بر افزایش فرهنگ مالیاتی در میان مودیان مالیاتی در سال 1395
 • قالب: word و قابل ویرایش
 • تعداد صفحات: 109 صفحه
 • قیمت: 49000 تومان  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید محصول “  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


× 6 = دوازده