بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسي رابطه ویژگی های شخصیتی، کیفیت زندگی کاری و استرس با رضایت شغلی کارکنان
پایان نامه بررسي رابطه ویژگی های شخصیتی، کیفیت زندگی کاری و استرس با رضایت شغلی کارکنان

پایان نامه بررسي رابطه ویژگی های شخصیتی، کیفیت زندگی کاری و استرس با رضایت شغلی کارکنان

شرح مختصر:

امروزه در سازمان­های قرن بیست و یکم توجه ویژه­ای به مبحث نيروي انساني و رضایت شغلی کارکنان می­شود. مقوله­ای بسیار مهم و اساسی که در سازمان­ها از اهميت بسیار زيادي برخوردار است و در هر سازمانی می­بايست مورد توجه قرار گيرد. خشنودي و رضايت شغلي كاركنان از اركان ضروري رضايت از زندگي و از مهم‌ترین متغيرهاي رفتار سازماني به حساب می­آيد (مرائی، 1379).

به طور کلی کیفیت زندگی کاری و استرس و رضایت شغلی شکوفایی و بهره­وری بیشتر سازمان را در بر خواهد شد و افرادی که احساس رضایت بیشتری نسبت به شغل خود دارند، در حین کار و فعالیت، احساس خشنودی و تصویر مثبت­تری خواهند داشت و در روابط اجتماعی آنان در محیط کاری نیز تأثیرات مثبت و مهمی را بر جای می‌گذارد. رضایت از کار، همچنین باعث می­گردد که کارکنان سازمان با میل و رغبت بیشتری بر سر کار خود حاضر شوند (رابینز، جاج1، 2009).

به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی، حفظ و نگهداری کارکنان یک سازمان و بارگیری نوعی از مدیریت استراتژیک منابع انسانی که شامل دور اندیشی فراگیر، نوآور و تحول­گرای سازمان یافته در تأمین منابع انسانی آن سازمان باشد و به پرورش، بهسازی، تأمین زندگی کیفیت قابل قبول کاری برای کارکنان و بارگیری بجا و مؤثر این منبع استراتژیک بیانجامد و با شناخت و اعمال جنبه­های­، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری محیط درون سازمانی و برون سازمانی در راستای این استراتژی­ها همراه باشد از مهم­ترین ابعاد مدیریت راهبردی و کلان سازمان­ها خواهد بود که به طور قطعی به تحقق رسالت و اهداف آن سازمان­ها نیز خواهد انجامید در نظر گرفتن این نکته که منافع کارکنان با منافع سازمان و منافع جامعه در تضاد نخواهد بود بلکه ارتباط مؤثر و نزدیکی نیز خواهند داشت نگرشی انعطاف­پذیرتر را در تحقق توسعه سازمان­ها به همراه خواهد داشت ( میرسپاسی، 1389).

مروری بر وضعیت سازمان­های امروزی و توجه به مقوله­هایی چون کم­کاری، تعارض، بیزاری از کار و حتی در موارد ترک خدمت کارکنان، ذهن هر مدیر اندیشمندی را به یافتن علل و عوامل مؤثر بر چنین پدیده­ای مشغول می‌سازد که می­تواند بیان­گر دلسردی و بیگانگی کارکنان، کاهش تعهد و در یک بیان کلی، پایین بودن میزان رضایت  آنان از محیط کاری­شان ­باشد.

   در هر حال تبیین ارتباط میان متغیرهای مؤثر بر میزان رضایت شغلی کارکنان با عوامل مؤثر بر چنین پدیده­ای از پیچیده­ترین مسائل در حوزه مدیریت منابع انسانی می­باشد. بدیهی است که پدیده رضایت شغلی کارکنان از یک سو دارای ارتباط بسیار نزدیک و مؤثری با افزایش بهره­وری سازمانی و از سوی دیگر ارتباطی معنی­دار با متغیرهای اقتصادی­، اجتماعی و روان شناختی دارد.

 به نظر می­رسد کیفیت زندگی کاری از جمله این متغیرها است. مفهومی که شامل نوع روابط انسانی در محیط کار، امنیت شغلی، پیشرفت شغلی، مشارکت، رعایت منزلت و حقوق انسانی، توازن بین کار و زندگی، تعهد کاری و مسائل مالی و رفاهی می­باشد (کالیش1، 1969)­.

همچنین از آنجا که شخصیت افراد رفتار آنان را شکل می­دهد، دانستن مطالبی درباره شخصیت آنان به درک بهتر رفتار سازمانی آنان منجر می­شود (رابینز.جاج، 2009).

با توجه به آنکه ویژگی­های شخصیتی هر فردی زیربنای نظام رفتاری وی را تشکیل می­دهد، پرداختن به چنین متغیر­ی می­تواند به آشکارسازی جنبه­های خاص عملکرد افراد در زمینه­های مختلف و در نتیجه میزان پویایی شخصیت سازمانی آنان و همچنین میزان رضایت شغلی آن‌ها بیانجامد (کالیش، 1969)­.

استرس شغلي نیز، از دیگر متغیرهای اثرگذار بر میزان رضایت شغلی است که امروزه به مسئله اي شايع و پرهزينه در محيط­هاي كاري تبديل شده است  .در این رابطه دانشمندان علوم پزشكي درصد قابل توجهي از بیماری‌های رواني و جسماني ناشي از كار را به وجود بيش از حد استرس مرتبط می‌دانند . اگرچه اين تنها زیان ناشی از استرس نيست و اثرات زيا­ن­آور آن بر عملكرد کارکنان سازمان نيز قابل توجه است (مهمانفر، 1384).

فهرست مطالب

 • چکیده 1
 • فصل اولكليات تحقيق
 • مقدمه. 3
 • 1-1- بیان مسأله. 5
 • 1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 9
 • 1-3- سؤالهای تحقیق.. 8
 • 1-4- اهداف تحقیق.. 8
 • 1-5- متغیرهای تحقیق.. 9
 • 1-5- 1- متغیر مستقل.. 9
 • 1-5- 2- متغیر وابسته. 9
 • 1-6- تعاریف نظری و عملیاتی.. 11
 • فصل دوممروري بر ادبيات و پيشينه ی پژوهش
 •  مقدمه. 17
 • 2-1- بخش اول: ویژگی های شخصیتی.. 18
 • 2-1-1- تعاریف شخصیت و ویژگی های شخصیتی.. 18
 • 2-1-2- تاریخچه شخصیت. 24
 • 2-1-3- رویکردهای موجود در باب شخصیت… 24
 • 2-1-4- ساختار شخصیت… 25
 • 2-1-5- ماهیت شخصیت… 26
 • 2-1-6- روانشناسی رشد شخصیت… 27
 • 2-1-7- عوامل مؤثر در رشد شخصیت… 87
 • 2-1-8- نظریه های شخصیت… 30
 •  
 • 2-1-8-1- نظریه صفات در شخصیت… 31
 • 2-1-8-2- نظریه ویژگی های شخصیت… 31
 • 2-1-9- وجوه تشابه نظریه های مختلف وجوه شخصیت.. 32
 • 2- 2- بخش دوم:کیفیت زندگی کاری.. 34
 • 2-2-1- تعاریف کیفیت زندگی کاری.. 34
 • 2-2-2- مفاهیم کیفیت زندگی کاری.. 40
 • 2-2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری.. 41
 • 2-2-4- اهداف کیفیت زندگی کاری.. 42
 • 2-2-5- ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری.. 43
 • 2-2-6- ابعاد كيفيت زندگي كاري.. 44
 • 2-2-7- زیرساخت های لازم برای بهبود کیفیت زندگی کاری.. 46
 • 2-2-8- شاخص های کیفیت زندگی کاری.. 48
 • 2-2-9- کیفیت زندگی کاری و عملکرد. 49
 • 2-2-10- مواانع برنامه های کیفیت زندگی کاری.. 51
 • 2-2-11- عوامل موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری.. 52
 • 2-3- بخش سوم: استرس… 54
 • 2-3-1- تعاریف استرس… 54
 • 2-3-2- مفاهیم استرس… 55
 • 2-3- 3- سر منشأهای بالقوه استرس… 56
 • 2-3-4- پیامدهای استرس… 57
 • 2-3-5- مقابله با استرس… 59
 • 2-3-5-1- انواع مقابله با استرس… 59
 • 2-3-5-2- راهبردهای مقابله با استرس. 60
 • 2-3-6- مدیریت استرس… 61
 • 2-4- بخش چهارم: رضایت شغلی 65
 • 2-4-1- تعاریف رضایت شغلی.. 65
 • 2-4-2- نظریه های رضایت شغلی.. 70
 • 2-4-2-1- نظریه بروفی.. 70
 • 2-4-2-2- نظریه کورمن.. 71
 • 2-4-2-3- نظریه پارسون.. 72
 • 2-4-2-4- نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ… 72
 • 2-4-2-5- نظریه پورتر و لاولر. 74
 • 2-4-3- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی.. 75
 • 2-4-4- روش های اندازه گیری رضایت شغلی.. 80
 • 2-4-5- آثار و نتایج رضایت شغلی.. 80
 • 2-4-6- فواید بررسی رضایت شغلی.. 81
 • 2-4-7- بیگانگی شغلی.. 82
 • 2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 83
 • 2-6- پژوهش های انجام شده 83
 • 2-6-1- پژوهش های داخل کشور 83
 • 2-6-2-  پژوهش های خارج از کشور 85
 • 2-7- جمع بندی.. 88
 • فصل سومروش تحقيق
 •  مقدمه. 90
 • 3-1- روش پژوهش…. 90
 • 3-2- استفاده کنندگان از نتایج پژوهش…. 90
 • 3-3- جامعه آماری.. 90
 • 3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 91
 • 3-5- ابزار پژوهش…. 91
 • 3-5-1- پرسش نامه ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های آن.. 91
 • 3-5-2- پرسش نامه سنجش کیفیت زندگی کاری.. 92
 • 3-5-3- پرسش نامه استرس… 93
 • 3-5-4- پرسش نامه رضایت شغلی.. 94
 • 3-6- روش اجرا 94
 • 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 94
 • 3-8- قلمرو زمانی تحقیق.. 94
 • 3-9- قلمرو مکانی تحقیق.. 95
 • 3-10- قلمرو موضوعی تحقیق.. 95
 • 3- 11- ملاحظات اخلاقی.. 95
 • فصل چهارمتجزيه و تحليل  داده ها
 •  مقدمه.
 • 4-1- داده های توصیفی..
 • 4-2- یافته های استنباطی..
 • فصل پنجمنتيجه گيري و پيشنهادات
 • مقدمه. 103
 • 5-1- بحث و نتیجه گیری..
 • 5-2- مقایسه نتایج با با نتایج پیشینه ی تحقیق..
 • 5-3- محدودیت های تحقیق..
 • 5-4-1- پیشنهادهای کاربردی..
 • 5-4-2- پیشنهاد به سایر پژوهشگران..
 • منابع فارسی..
 • منابع لاتین 
 •  
عنوان : پایان نامه بررسی رابطه بین رضایت شغلی و ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی
تعداد صفحات: 106 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط  29000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


7 − سه =