بروزترین پروژه های ایرانی داک
خانه » پایان نامه » پایان نامه بررسی تأثیر بحران‌های مالی جهانی و بحران مالی شرکت بر فرار مالیاتی شرکت‌ها
پایان نامه بررسی تأثیر بحران‌های مالی جهانی و بحران مالی شرکت بر فرار مالیاتی شرکت‌ها

پایان نامه بررسی تأثیر بحران‌های مالی جهانی و بحران مالی شرکت بر فرار مالیاتی شرکت‌ها

شرح مختصر:

بحران مالی یکی از پدیده‌های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده است. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهم‌ترین دغدغه‌های کشورهای درگیر بحران بوده است. سایر کشورها نیز، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشان را اساس کار خود قرار داده‌اند. بحران مالی اخیر با وسعت بیشتر، در اقتصاد جهانی روی داده است (برخورداری، 1388).

مدتی است بحران مالی سراسر اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است و تمامی کشورها را، مستقیم و غیرمستقیم، درگیر کرده است. در این بین، بازار­های انرژی جهان، به دلیل کمبود تقاضا، با مشکلات عمده‌ای از جانب کاهش قیمت انرژی روبرو شده‌اند. نفت نیز، که مهمترین منبع تأمین مالی و درآمدی کشور است، از این پیامدها جدا نمانده و کاهش قیمت هر بشکه نفت از 147 دلار در ژانویه به کمتر از 40 دلار در پایان سال 2008 نشانگر تأثیر عمیق بحران بر اقتصاد نفتی است. در این بین، اوپک به ‌عنوان تولید کننده عمده نفت، بروز هرگونه عدم تعادل وسیع در بازارهای اقتصادی در سطح داخل و خارج کشور که متأثر از عوامل درون‌زا و برون‌زای بازار باشد، بحران اقتصادی قلمداد می‌کند. به دلیل ارتباط بازارها با یکدیگر (بازار پول و سرمایه، کار، کالا و خدمات) بحران از یک بازار به سایر بازارها سرایت نموده و گاه کل اقتصاد را درگیر می‌نماید. اثرات سوء ناشی از بحران‌ها به اشکال مختلفی از قبیل: نرخ تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی، رکود گسترده و کاهش اشتغال، کسری تراز پرداخت‌ها و غیره ظهور نموده و در سطح بین‌المللی به سایر کشورها نیز تسری می‌یابد (ریچاردسون و همکاران[1]، 2015).

کشورهای مختلف جهان بسته به نوع تعاملات و پیوندهایی که با اقتصاد جهانی دارند تحت تأثیر این بحران قرار گرفته‌اند. کشورهایی که بازارهای مالی آنها با یکدیگر در ارتباط است، آثار اولیه و مستقیم بحران را در اقتصاد خود تجربه کرده‌اند و کشورهایی که تعاملی با بازارهای مالی جهان ندارند، هر چند از آثار مستقیم و اولیه این بحران در امان بوده‌اند اما علائم آثار ثانویه این بحران به دلیل رکود اقتصاد جهانی در اقتصاد آنها پدیدار گشته است (زائر، 1388).

تبدیل دارایی‌های مسکن به بحران کنونی از کجا آغاز شد؟ اما اوراق مالی در آمریکا و خرید و فروش آنها در بازارهای ثانویه جهانی پس از ترکیدن حباب قیمت‌های مسکن در سال 2008، زمینه بحران مالی در آمریکا را ایجاد نمود که با توجه به ابعاد جهانی آن، این‌گونه معاملات به‌سرعت فراگیر شد. برای پاسخگویی به این بحران، شرکت‌ها و بانک‌ها به جمع‌آوری سرمایه‌های واقعی و افزایش نقدینگی خود پرداختند که موجب سخت‌تر شدن شرایط برای وام‌گیرندگان در بازارهای مالی و واقعی شد. بحران نقدینگی و کمبود اعتبار برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان موجب تعطیلی و به تأخیر افتادن پروژه‌های تولیدی و افزایش چشمگیر نرخ بیکاری در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شد. تولید صنعتی جهان در فصل آخر سال 2008 به میزان 20 درصد کاهش یافت که طی نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است (حسن‌زاده و کیانوند، 1391). به طور کلی بحران مالی طی سال‌های 2007 تا 2012 در تحقیق حاضر مدنظر می‌باشد.

پیش‌بینی، عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری مدیریت است. این عجیب نیست، زیرا اثربخشی نهایی هر تصمیم به نتایج واقعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل ‌کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند. الگوهای پیش‌بینی ورشکستگی و بحران مالی شرکت یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت‌هاست. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان تمایل زیادی برای پیش‌بینی ورشکستگی بنگاه‌ها دارند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه‌های زیادی به آنها تحمیل می‌شود. آن الگوها هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند (تلال و جارد، 2014).

فهرست مطالب

 • چکیده.. 1
 • فصل اول:کلیات تحقیق 2
 • 1- کلیات.. 3
 • 1-1- بیان مسئله. 3
 • 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
 • 1-3- اهداف تحقیق.. 7
 • 1-4- سؤالات تحقیق.. 7
 • 1-5- فرضیات تحقیق.. 8
 • 1-6- قلمرو تحقیق.. 8
 • 1-7- ساختار تحقیق.. 9
 • فصل دوم: مبانی نظری تحقیق10
 • 2- مقدمه. 11
 • 2-1- مبانی نظری بحران مالی.. 11
 • 2-1-1- نگاهی اجمالی به دلایل وقوع بحران مالی در جهان. 11
 • 2-1-1-1- بحران مالی جهانی و بازار بورس… 16
 • 2-1-2- بحران مالی شرکت.. 18
 • 2-1-2-1- تعریف ورشکستگی.. 18
 • 2-1-2-2- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 18
 • 2-1-2-3- بررسی قانون ورشکستگی ایران. 19
 • 2-1-2-4- دلایل ورشکستگی.. 21
 • 2-1-2-4-1- دلایل درون‌سازمانی.. 21
 • 2-1-2-5- مراحل ورشکستگی: 23
 • 2-1-2-6- ورشکستگی از نظر حقوقی.. 25
 • 2-1-2-7- مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی.. 25
 • 2-1-2-7-1- مدل ویلیام بیور (1966) 26
 • 2-1-2-7-2- مدل آلتمن (1968) 27
 • 2-1-2-7-3- مدل آسپرین گیت (1978) 31
 • 2-1-2-7-4- مدل اوهلسون (1980) ـ مدل احتمال شرطی.. 31
 • 2-1-2-7-5- مدل زمیجوسکی (1984) 33
 • 2-1-2-7-6- مدل فالمر (1984) 33
 • 2-1-2-7-7- مدل سی اسکوار (1987) 34
 • 2-1-2-7-8- مدل گرایس (1998) 35
 • 2-2- مبانی نظری فرار مالیاتی.. 37
 • 2-2-1- تمایز بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. 38
 • 2-2-2- زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی.. 40
 • 2-2-2-1- پایین بودن فرهنگ مالیاتی.. 41
 • 2-2-2-2- معافیت‌های وسیع و متنوع. 42
 • 2-2-2-3- عدم ارسال اظهارنامه. 42
 • 2-2-2-4- فساد مأموران مالیاتی.. 43
 • 2-2-3- مشکلات مربوط به تشخیص علی الراس مالیات.. 44
 • 2-2-4- قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی.. 44
 • 2-2-5- نظام اطلاعاتی ضعیف.. 48
 • 2-2-5-1- فرار عمدی از پرداخت مالیات.. 48
 • 2-2-5-2- تغییرات جمعیتی (بافت جمعیتی) و اخلاقیات.. 49
 • 2-2-5-3- اعتماد عمومی به دولت و مردم. 50
 • 2-2-5-4- زمینه‌های اجتماعی فرار مالیاتی.. 51
 • 2-2-6- اندازه‌گیری فرار مالیاتی در ایران. 52
 • 2-2-7- مالیات‌بندی بهینه و جلوگیری از فرار مالیاتی.. 53
 • 2-3- پیشینه تحقیق.. 54
 • 2-3-1- مطالعات انجام‌شده داخلی.. 54
 • 2-3-2- مطالعات انجام‌شده خارجی.. 56
 • فصل سوم: روش تحقیق61
 • 3- مقدمه. 62
 • 3-1- روش تحقیق.. 62
 • 3-2- فرضیه‌های تحقیق.. 63
 • 3-3- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 63
 • 3-4- مدل تحقیق.. 65
 • 3-5- قلمرو تحقیق.. 66
 • 3-6- نمونه آماری.. 66
 • 3-7- روش جمع‌آوری اطلاعات.. 67
 • 3-8- روش تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها 67
 • 3-9- روش‌های آماری.. 68
 • 3-10- آزمونهای آماری.. 68
 • 3-10-1 – آزمون خودهمبستگی.. 68
 • 3-10-2- آزمون معنی‌دار بودن ضرایب رگرسیون (b) 69
 • 3-10-3- آزمون معنی‌داری کل مدل. 69
 • 3-11- ماهیت داده‌های ترکیبی.. 70
 • 3-11-1- مزیت استفاده از دادههای ترکیبی نسبت به سری‌های زمانی مقطعی.. 71
 • 3-11-2- روش‌های تخمین.. 73
 • 3-12- آزمون والد. 75
 • 3-13- خلاصه فصل.. 76
 • فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها77
 • 4- مقدمه. 78
 • 4-1- آمار توصیفی.. 79
 • 4-2- آمار استنباطی.. 79
 • 4-2-1- آزمون پایایی متغیرها 80
 • 4-3- آزمون فرضیه‌ها 81
 • 4-3-1- آزمون فرضیه اول. 81
 • بررسی فروض کلاسیک برای مدل فرضیه اول. 84
 • 4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 86
 • بررسی فروض کلاسیک در مدل دوم. 89
 • 4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 89
 • 4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 90
 • 4-4- خلاصه فصل چهارم. 92
 • فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات93
 • 5- مقدمه. 94
 • 5-1- یافته‌های پژوهش… 94
 • 5-1-1- نتایج فرضیه اول. 94
 • 5-1-2- نتایج فرضیه دوم. 96
 • 5-1-3- نتایج فرضیه سوم. 97
 • 5-1-4- نتایج فرضیه چهارم. 98
 • 5-2- نتیجه‌گیری کلی پژوهش… 99
 • 5-3- پیشنهادات پژوهش… 100
 • 5-3-1- پیشنهادات کاربردی نتایج پژوهش… 100
 • 5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 101
 • 5-4- خلاصه فصل.. 102
 • منابع

عنوان : پایان نامه بررسی تأثیر بحران‌های مالی جهانی و بحران مالی شرکت بر فرار مالیاتی شرکت‌ها
تعداد صفحات: 115 صفحه
قالب:   word و قابل ویرایش
قیمت: فقط 9000 تومان

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

 1. ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.
 2. سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید

banksLogo1

 

درباره‌ی ایرانی داک

avatar
ایرانی داک پایگاه علمی سالم در زمینه پروپوزال، پایان نامه، مقاله، پروژه و تحقیقات دانشجویی در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای می باشد؛ با افتخار به اینکه عملکرد تخصصی، پژوهشگری ، احاطه بر موضوع ، توجه به اصول، ضوابط و معیار های علمی ، دانش روز ، توانمندی حرفه ای، آن تایم بودن و پذیرش مسئولیت کامل مشاوره پروژه ها و تحقیقات متقاضی از ویژگی های عملکردی متخصصین کارآزموده این مجموعه علمی ـ فرهنگی است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ یک = 9